Védikus Hagyomány

Megjelent a Vaszistha-jóga című két kötetes könyv!

Majdnem 3 évnyi munka után végre megjelent A Vaszistha-jóga című mű.

Brahmarishi Vaszistha egyike a Védikus Mesterek Szent hagyományának, akik mester-tanítvány láncolat formájában sok évezrede őrzik és adják tovább azt a tudást és bölcsességet, melyet jelen korunkban Maharishi Mahesh Yogi a Transzcendentális Meditáció, a TM-Szidhi és a kapcsolódó haladó technikák, valamint a Maharishi Védikus Tudomány keretében világszerte elérhetővé tett. Vaszistha nevéhez fűződik a Rik Véda 7. mandalájában található teljes tudás meglátása, illetve a Vaszistha-Jóga néven ismert mű, mely a védikus irodalom egyik fontos alkotásának, a Rámájanának a része. E párbeszéd az egykori világuralkodó, Ráma és mestere, Brahmarishi Vaszistha között valamikor, nagyon régen valóban lezajlott. A párbeszédben Vaszistha az emberi tudatosság fejlődésének különböző szintjeit tárja fel tanítványa előtt, s bemutatja a fejlődést segítő tudattechnikákat is, melyek alkalmazásával az egyéni tudatosság eléri a felszabadulást, s a létezés minden egyes részét átható egyetemes intelligencia vagy értelem felismerése után végül megéli a létezés sokféleségét átható egység állapotát, mely önmagában Teljes. E Teljesség vagy Brahmantudat adja az Upanisádok és a Védanta tanítás lényegi magját. Minden valószínűség szerint ez a beszélgetés volt az első, melyben a végső igazságot ilyen tisztán és minden lehetséges irányból megvizsgálva bemutatták.

A műben bemutatásra kerülő tudás fontosságáról, és a tudatfejlődésben betöltött egyedi szerepéről Maharishi a következőket mondta:

„Ez a mű a maga teljességében tárja elénk az Egységtudat sajátosságát, s így a Védanta tanítás egyik legalapvetőbb könyve. Olvasása különösen azoknak ajánlott, akik az Istentudat természetes állapotát élik, hiszen számukra csak ebben a műben és a Brahma Szútrában tárul fel az a végső tudás és megértés, melynek köszönhetően Istentudatból Egységtudatba emelkedhetnek, és elérhetik a tudat teljes felszabadulását. Ez azért nagyon fontos, mert noha a Tiszta Tudat, Kozmikus-, majd Istentudatba való természetes fejlődését különféle technikákkal, lásd a TM és a haladó technikák, felgyorsíthatjuk, addig az Istentudat Egységtudatba való teljesen természetes átalakulásának megvan a maga abszolút értéke, de nem függ semmiféle technikától vagy gyakorlattól csupán az Egységtudatról szerzett tudástól, mely tudás kizárólag a Brahma Szútrában és a Vaszistha-Jógában található meg. Istentudatban az élet minden területét áthatja a mennyei érték legfinomabb szépsége és gyönyörűsége, s képesek vagyunk mindezt közvetlenül megtapasztalni. Minden vágyunk beteljesedik, így ez az állapot teljesen magával ragadja a tudatosságot. A fejlettség eme állapotába jutott lélekben fel sem merül, hogy van még valami, amit el lehetne érni. Éppen ezért kell az ilyen emberekhez eljuttatni a végtelen megélésének tudását, melyben a valóság legfinomabb értékeinek tapasztalataira támaszkodva tárulkozik fel előttük az egység valósága, s így az élet legfinomabb értékeinek könnyed hátrahagyásával végül elérhetik a teljes beteljesedést, és az ebből származó végső felszabadulást. Vaszistha tehát élő példája azoknak a Teljességre jutott tanítóknak, akik a fejlődő lelkeket végigvezetik útjukon, és segítik őket, nehogy megragadjanak a fejlődés egy szintjén.” – Maharishi

Ennek a műnek a különlegessége abban rejlik, hogy olvasása nem korlátozódik az egység filozófiai értelmezésére, hanem tanulmányozása során az olvasóban a felszabaduláshoz, a magasabb tudatállapotokhoz, valamint az ezekre vonatkozó megértéshez kapcsolódó tapasztalatok jelennek meg. S ez teszi ezt a művet egyedivé.
Ez a mű egy tapasztalati leírás és összegzés, ami mesés, elbeszélő formában lett megírva. Nem (csupán) filozófiai értelmezése a felszabadulásnak, a megvilágosodásnak.
A könyv tanulmányozója (amennyiben a bevezetőben ajánlottak szerint könnyedén, meseként olvassa a történeteket) közvetlen tapasztalást képes szerezni a Bölcsek által élt Egyetemes Valóságról.

Kihangsúlyozandó, hogy a tapasztalat az nem képzelgés vagy álmodozás. És legyünk őszinték magunkhoz: a szívünk mélyén mindig tudjuk, hogy mi a különbség.

Brahmarishi Vaszistha egységről szóló tanítása: A Vaszistha-jóga ezt az egyedülálló dolgot hozza el az olvasóknak: a közvetlen tapasztalás lehetőségét, az intellektuális megértés lehetőségét, s mindezt olyan formában, melyet ha most szavakkal akarnánk megfogalmazni, akkor gyakorlatilag az említett művet kellene itt és most újra leírni.

Végezetül íme néhány sor magából a műből, megerősítve a fentebb írottakat:

„A legfelsőbb létezőben látszólag állítások és tagadások, előírások és tiltások találhatók, pedig ez nem így van. A szédülő ember forogni látja a világot, holott a forgás csak őbenne történik. Hiába tudjuk tehát, hogy a tárgyiasult világegyetem csupán káprázat, kitartó gyakorlás hiányában ez a tévképzet nem fog szertefoszlani. Ezért mondtam korábban, hogy ezt a káprázatot csak a jelen mű állhatatos és mélyreható tanulmányozásával szüntethetjük meg… Az elme, az érzékelés tárgya és a test hármassága egyedül csak az Önvaló közvetlen felismerésével, vagyis a megvilágosodással éri el nyugalmi állapotát, máshogyan nem. Mégpedig azért, mert ez a három minőség a tudatlanság szüleménye, de a tudatlanságot a jelen mű olvasása könnyűszerrel eloszlatja. E mű szépsége abban rejlik, hogy sohasem hagyja a tanulót kétségei között. Ha valami nem lenne teljesen világos első olvasásra, a mű további tanulmányozása eloszlatja az értelmi zavarokat. Segítségével megszűnik az értelem által teremtett káprázat, és rádöbbensz, hogy a hétköznapi élet valójában maga a legfelsőbb állapot. Éppen ezért naponta legalább egyszer olvassunk el egy kis részt e műből. Ha viszont valaki úgy gondolja, hogy a jelen mű nem tekinthető hitelesnek, mert szerzője emberi lény, nos, neki bátran ajánljuk az önismerettel és a végső felszabadulással foglalkozó egyéb művek forgatását. A lényeg, hogy ne vesztegessük el életünket!”

Bővebb információ és megrendelés: www.vaszistha.hu

2 hozzászólás

 1. Aki személyesen szeretné megvásárolni az ÉletKözpontban (1094 Budapest, Angyal u. 21.) megteheti H-P 9-20 óráig. Egy telefonos egyeztetés érdemes előtte +36 20 2084733 🙂

 2. Arcadius

  Néhány gondolat a „The Supreme Yoga”, magyar nyelven a „Vaszistha-Jóga” címen megjelent könyv kapcsán.
  A könyv – ahogyan ezt a kézzel írott Előszó is elmondja, „minden napra egy történet” jellegű, amihez azt is hozzá kell tenni, hogy igen fontos az elolvasott történeteken elgondolkodni. És ha valami nem világos, akkor azt részletesebben tanulmányozni, akár más források idevonatkozó olvasásával. Sivananda például azt javasolja a kezdőknek, hogy mielőtt elkezdenék a Vaszistha-Jóga olvasását, érdemes megismerniük Shankarának az „Atma Bodha”, „Tattwa Boddha” és az „Atmanatma „ című írásait is.

  Én, még a 90-es évek elején vásároltam egy bőröndnyi könyvet India egyik legrégebbi könyvesboltjától, a Motilal Banarsidasstól. A könyvek között ott volt „A Vaszistha-Jóga” angol nyelvű eredetije is „The Supreme Yoga” címmel. A puha fedelű kiadásnak, ha jól emlékszem, kb. 250 rúpia körül volt az ára. (Akkori árfolyamon kb. 900 Ft)
  A Rishikeshi jóga ashram egykori vezetője, Swami Sivananda, – aki a „The Supreme Yoga” írójának Venkatesanandanak volt a Guruja – szintén írt egy kis 150 oldalas könyvet „Stories From Yoga Vasishtha” címmel. Ez, mintegy kvintesszenciája Venkatesananda közel 800 oldalas munkájának, és ugyanazt a hat fejezetet tartalmazza. Sivananda kis könyvének az elején van egy „Hastamalaka Stotra”, azaz „Hastamalaka (Istent) magasztaló éneke” című fejezet, amelyről Sivananda ezt írja: „Hastamalaka oly világosan és egyszerűen mondja el az Igazságot, hogy az annyira magától értetődővé válik mindenki számára, mint egy amlaka (tápláló trópusi) gyümölcsöt látni egy indiai kezében.” A Vaszistha-Jóga című könyvek is pontosan ez a célja. Valóban páratlan szépségű és értékű tanításokat tartalmaz. És nem csak hinduknak, akiknek az a könyv az egyik legnépszerűbb olvasmánya!
  Aki teheti, vásárolja meg, és tartsa szem előtt a könyvet, mindennapi olvasásra.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*