Védikus Hagyomány

Maharishi mindent tud – történetek Maharishiről, 1. rész

Az 1950-es évek második felében, Maharishi indiai tartózkodása ideján számos szenttel találkozott. Két részes cikkünkben néhány ilyen találkozást mutatunk be.

1981-ben, a Delhiben megrendezett védikus tudományos konferencia idején Maharishi elküldött látogatóba egy nagyobb csoportot a Taj Mahal-hoz. Amikor a csoport tagjai Agránál jártak, arról értesültek, hogy tőlük nem messze Vrindavan-ban tartózkodik Sri Ananda Mayee Ma, aki egy híres női szent volt. Ezt a hírt megüzenték Maharishinek, aki lelkesedve utasította őket, hogy látogassák meg a szent asszonyt, és vigyenek neki bőséges ajándékokat: kendőket, szép ruhákat,  gyümölcsöt, virágfüzért és finom édességeket. 

A csoport alkonyatkor érkezett meg. Közösen meditáltak az udvaron, miközben várták az alkalmat, hogy bemehessenek a házba, ahol Shri Ananda Mayee Ma lakott, és ott részesülhessenek az ő darsanjában (jelenlétének fényében, személyes kisugárzásának áldásában). Mialatt kint várakoztak, két óriási fehér madár alacsonyan elszállt a ház felett – a látvány mennyei szépségétől mindenkinek elakadt a lélegzete.

Dr. Bevan Morris megkérte Shri Ananda Mayee Ma egyik segítőjét, hogy jelentse be a szentnek: a csoport Maharishitől érkezett. Kisebb csoportokban lehetett bemenni, egyszerre mindig csak tíz ember, ugyanis a szobában kevés hely volt. Dr. Morris az utolsók közt ment be. Úgy látta, hogy Sri Ananda Ma, aki elmélyülten ült egyhelyben, nem is figyel a körülötte lévő emberekre, és az eléje helyezett ruhákkal, virágokkal és gyümölcsökkel sem foglalkozik. Abban az időben ugyanis Shri Ananda Mayee Ma már meglehetősen idős volt, s földi napjainak befejezéséhez közeledett.

Dr. Morris számára azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy nem mondták meg a szent asszonynak, hogy ezek az emberek Maharishi tanítványai. Így hát újból megkérte az ottani ügyintézőt, hogy legyen szíves szóljon Sri Ananda Mayee Ma-nak, hogy őket Maharishi küldte, hogy jöjjenek el őt meglátogatni. Az ügyintéző bengáliul kezdett beszélni, átadta az üzenetet Mayee Ma-nak. Amikor az meghallotta Maharishi Mahesh Yogi nevét azon nyomban felállt, elkezdte összegyűjteni az elé helyezett ajándékokat. Szépen becsomagolta a gyümölcsöket és virágokat, majd azt mondta, hogy vigyék el ezeket Maharishinek. Egyúttal kérte, hogy adják át Maharishinek az ő legőszintébb üdvözletét, és fogadja szeretettel az ajándékokat.

A csapat Delhibe érve továbbította az üzenetet Maharishinek, akit a hír nagyon jókedvre derített.

Egy másik alkalommal Maharishi és Sri Ananda Mayee Ma közösen végezték a púdzsát (védikus szertartást) Haridwar-ban, Mayee Ma lakhelyén. A szertartás alatt Maharishi mondta, hogy most el kell hogy menjen, de azt mondta Mayee Ma-nak, hogy maradjon és folytassa tovább. Mayee Ma első látásra úgy tűnt, hogy marad és tovább folytatja, de egy kis idő múlva ő is fölkelt, hogy kikísérje Maharishit az autóhoz. Olyan kedvességgel követte őt mint valami kisgyermek.

Volt ott nem messze egy virágárus, akinek a kosara színültig volt illatos, friss körömvirággal. Sri Ananda Mayee Ma hívta egyik segítőjét, és megvetette vele az egész kosár virágot, majd odavitte a kosarat a kocsihoz (Maharishi már benn ült az autóban), és az ablakon át az egész kosár virágot Maharishi ölébe öntötte.

Úgy tartják, hogy Sri Ananda Mayee Ma a modern India történetének legnagyobb női szentje volt. Már fiatal lányként megvilágosodván képes volt rá, hogy kifejezze az isteni anyai természetet. 1982-ben távozott.

A női szent szokása volt, hogy a nyugati vendégeit mindig elküldte Maharishihez, hogy tanulják meg a Transzcendentális Meditációt – így tanulta azt meg a TM-et például Peter Wallace, vagy a Keith-testvérek. Maharishiért való rajongása újból csak megmutatja nekünk, hogy mi többnyire mennyire nem tudjuk felbecsülni Maharishi Mahesh Yogi személyiségének nagyszerűségét, és a mindenségben betöltött szerepének nagyságát.
Folytatjuk… 

Szsanyi fordítása

Tags:

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*