Védikus Hagyomány

Maharishi a Jógáról és a Jóga-szútrákról: A jóga meghatározása

Az alábbi cikksorozatban Thomas Egenesnek, a Maharishi Management Egyetem szanszkrit professzorának egyik tanulmányából (The Place of the Veda in the Thought of Maharishi Mahesh Yogi: A Historical and Textual Analysis) közlünk szemelvényeket, melyek Maharishinek a jógáról és a Jóga-szútrákról szóló tanításait foglalják össze.

A Jóga-szútrákat a hagyomány szerint Maharishi Patandzsali alkotta, aki feltehetőleg egy másik Patandzsali, mint aki a Pánini-féle klasszikus szanszkrit nyelvtan kommentárját írta. A Jóga-szútrák legfontosabb magyarázata Vjásza Jógabhásja [Magyarázat a jógához] című műve, ám számos további nagy tekintélynek örvendő klasszikus kommentár létezik. A Jóga-szútrák 195 aforizmája négy fejezetre, pádára oszlik:

  1. Szamádhi-páda (a transzcendálásról);
  2. Szádhana-páda (a gyakorlásról);
  3. Vibhúti-páda (a különleges képességekről);
  4. Kaivalja-páda (az egyedülvalóságról).

A Jóga-szútrák második szútrájában olvashatjuk a jóga meghatározását:

jógas csitta-vritti niródhah.

Maharishi ezt így fordítja-magyarázza: „A jóga az elme legkevésbé izgatott állapota.” A jóga az elme tökéletesen lenyugodott állapotba hozása. A gondolatok, a törekvések, az érzések, a hangulatok és minden más mentális jelenség ebben a tekintetben az elme (csitta) „fluktuációja”, izgatott, gerjesztett állapota.

A Transzcendentális Meditáció folyamán az elme egy gondolatot észlel, és ugyanannak a gondolatnak egy kevésbé izgatott, nyugodtabb állapotához vonzódik. Az elme önmaga egyre vonzóbb működése felé halad: a durva gondolatoktól a mind finomabb gondolatokig, onnan pedig a gondolatok teljes hiányáig. Az elme legkevésbé izgatott állapota az az állapot, amely mentes a gondolatoktól, de nem veszíti el a gondolkodót. A tudat megmarad, ám lüktetései (vritti) abbamaradtak (niródha). Maharishi ezt az állapotot transzcendentális tudatnak nevezi. A jógát a hagyomány és Maharishi egyaránt úgy határozza meg, mint a tudat saját természetével való egységének állapotát, valamint annak folyamatát, ahogyan ezt az egységet elérjük, azáltal, hogy az elméből kiürítjük fluktuációit.

Ugyanezt a szútrát a különböző fordítók és értelmezők különféle módokon ültetik át és magyarázzák. Általában egy olyan meditációs folyamatra utalnak, amely az elme visszafogását, elnyomását, kontrollálását foglalja magában. Maharishi azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az elme erővel történő megfékezésének gyakorlata megakadályozza azt, hogy az elmét kevésbé izgatott állapotaiba csábítsuk, mivel a kontrollált irányítás folyamata maga is egyfajta gerjesztettség. A koncentráció arra utal, hogy az elmét a transzcendentális tudatba bele kell erőszakolni, mintha az egy idegen állapot volna. Ám Patandzsali úgy definiálja a jóga állapotát, hogy az nem más, mint saját természetünk:

tadá drastuh szvarúpé ’vaszthánam

„Ekkor a Látó megállapodott marad saját természetében.”

A jóga állapotában Önmagunkká leszünk. A koncentráció viszont elvezet attól, amik vagyunk; mindenféle mentális manipuláció kifelé vezet. Ahogyan Maharishi fogalmaz:

„Ha a folyamatot nem zavarjuk meg, és hagyjuk, hogy ártatlan módon magától menjen végbe, akkor az elme becsusszan az Önvalóba. Ha azonban bármiféle nyomást vagy erőt alkalmazunk annak érdekében, hogy kordában tartsuk az elmét vagy irányításunk alá vonjuk a folyamatot, az elmét kimozdítjuk abból a folyamatból, amelyre természetes módon ráállt.”

Patandzsali szerint az elme aktív működését, a vrittiket, a gyakorlás segítségével hozhatjuk egy lenyugodott állapotba:

„A gyakorlás (abhjásza) az a vállalkozás, hogy stabillá tegyük ezt az elnyugodott állapotot.”

„A gyakorlással, amelyet odaadással, folyamatosan és hosszú időn át végzünk, ez (az állandóság) szilárddá lesz.”

E szútrát magyarázva Vjásza megjegyzi: „Ebben az állapotban azt a nyugalmat, amely a gyakorlás célja, nem könnyen győzik le az empirikus állapot látens lenyomatai.”

Maharishi leszögezi, hogy a transzcendentális tudat kiművelésének gyakorlatát hosszú időn át, ismételten kell végezni, míg az elme állandó belső jellemvonásává lesz:

„Amikor a jóga, a transzcendentális tudat állapota állandóvá lesz és fenntartja magát az összes cselekvés közepette, akkor értük el a kozmikus tudat állapotát. Az, hogy az abszolút ilyen teljes mértékben megtölti a relatív valóságot, fokozatosan megy végbe, annak rendszeres gyakorlásával, hogy elmegyünk a transzcendenshez, majd visszatérünk a cselekvés mezejére a hétköznapi életbe.”

A gyakorlás Maharishi számára magában foglalja a transzcendentális tudat mindennapos megtapasztalását, valamint az aktív cselekvés kényelmes, rendszeres rutinját, hogy a transzcendentális tudat beáramlása megtörténhessen. Maharishi leszögezi, minden embernek arra van szüksége, hogy halogatás nélkül nekifogjon annak, hogy személyes életében szilárdan megalapozza a legkisebb izgatottság mezejét, és hogy ez a védikus útmutatások legfőbb célja. A tiszta tudat szilárd megalapozása végett Maharishi egy olyan rutint ajánl, amely támogatja a spirituális növekedést. Ehhez az alábbiakat tanácsolja:

  • ne pazaroljuk az energiánkat;
  • feküdjünk korán, keljünk korán;
  • tartsunk egy jó, kényelmes rutint;
  • legyünk testben erősek, mentálisan és érzelmileg kiegyensúlyozottak;
  • ne hajszoljuk magunkat a kimerülésig.

Amikor a transzcendentális tudat megalapozottá válik, elérjük az önmagunk felett való uralmat. Mint Maharishi mondja,

„Az önmaguk felett való uralom azt jelenti, hogy öntudatunk megmarad Önmagában, anélkül, hogy bármiféle kilengést tenne a külvilág felé.”

Anélkül, hogy az önmagunk felett való uralkodást erőltetnénk, megérkezünk az önuralom állapotába, amely egyúttal a kötődésnélküliség állapota, amelyben önmagunk uraivá válunk, megszabadulva a látott vagy hallott dolgok utáni vágyakozástól. Amikor a tiszta tudat szilárd alapot nyer, az elme szabaddá válik saját fluktuációitól. Amikor eljutunk abba az állapotba, hogy önmagunk uraivá váljunk, nem áhítozunk tovább a természet megnyilvánulásai után. A Jóga-szútrák ezt az állapotot úgy határozzák meg, mint amely mentes a gunáktól. Ez a kaivalja, az egyedülvalóság állapota.

(Folytatjuk – a következő részben a szamádhiról lesz szó.)

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*