Védikus Hagyomány

Gyógyító mantrák – Maharishi Védikus Rezgésterápia

Ahogy a tudomány az anyag és az energia egyre mélyebb titkait tárja fel, úgy igazolja sorra az ősi tradíciók évezredes bölcsességeit, gyakorlatait. Az egyik ilyen módszer a hangokkal, a Védák mantráival való gyógyítás.

A korábbi tudományos világkép úgy írta le a mindenséget, mint egy hatalmas “óraművet”, mint egy változatlan testek alkotta mechanikus rendszert, melyben minden szilárd anyagból van, az anyagot pedig parányi részecskék, afféle “golyóbisok”, “építőkövek” alkotják. Ám a modern tudomány, ahogy kezdi felfedezni a világegyetemet működtető legalapvetőbb erőket, úgy döbben rá, hogy a szilárdnak, dologinak, testinek felfogott világegyetem valójában hullámjelenségek összessége, melyben a testek, tárgyak, dolgok csak a hétköznapi szemlélő számára tűnnek szilárdnak és megfoghatónak, és hogy minden jelenség voltaképpen egy határtalan létóceán, az Egyesített Mező megnyilvánulása.

 

Már a múlt század közepén olyan kiemelkedő fizikusok, mint Niels Bohr vagy Werner Heisenberg döbbentek rá arra, hogy az ősi bölcseletek világképe mennyire hasonlít arra, ahogyan a modern fizika lefesti a világot. A legmegdöbbentőbb és legmélyebb igazságokra a legősibb és legátfogóbb szövegekben, a Védákban bukkanunk.

 

A Védikus hagyomány úgy tartja, hogy az a Tiszta Lét – melynek a védikus irodalomban taglalt leírása szinte tökéletesen megfelel annak, ahogyan a fizika az Egyesített Mező tulajdonságait elénk tárja – az a forrás, amelyből az egész teremtés fokozatosan kibontakozik, mégpedig meghatározott sorrendben ismétlődő minták szerint.

 

Az energia és az intelligencia e mintázatai, hullámai pedig nem mások, mint az ősi risik – megvilágosodott látók – által felfogott és a Védákban rögzített hangok, mantrák. E rezgések azok, melyek egyre “sűrűbbé” válva végül anyagként nyilvánulnak meg: amit mi testeknek, dolgoknak, embereknek, fáknak, növényeknek, állatoknak észlelünk, azok a valóság legmélyebb szintjén a Véda hangjainak rezgései.

 

Mit jelent ez? Azt, hogy a megfelelő rezgések birtokában képesek vagyunk bármilyen rendszerre annak legmélyebb szintjén hatni. A gyógyítás területén pedig azt, hogy bármely szervezet működését annak legalapvetőbb szintjéről vagyunk képesek harmonizálni.

 

Ezt a tudást bocsátotta most a világ rendelkezésére a mai idők legkiemelkedőbb védikus látója, Maharishi Mahesh Yogi, aki az elmúlt években egy kiváló agykutatóval, Dr. Tony Naderrel együtt dolgozva lépésről lépésre feltárta a védikus irodalomban foglalt ősi hangok és az emberi fiziológiai közötti megdöbbentő, egy az egybeni megfelelést. Kutatásuk megmutatja: az emberi szervezet egész felépítése, az ember egész élettani működése tökéletesen megfeleltethető a védikus hangoknak, illetve azok funkcióinak. Azaz röviden: az emberi test maga a Véda. Ez a felfedezés az ősi módszer, a Védikus Rezgésterápia alapja.

 

Mint Dr. Nader elmondja, a védikus irodalomban megtalálhatók azok az elvek is, melyek leírják, hogyan alakul át egyik hang a másikba, azaz hogyan alakul át a megnyilvánuló Tiszta Lét egyik állapota a másikba. Ezek az átalakulások azok a transzformációk, melyek révén a természet törvényei a különböző élő és élettelen rendszereket kialakítják és fenntartják.

 

 

A Maharishi-féle Védikus Rezgésterápia ezeknek az elveknek a tudására épül, és a fiziológia adott részeinek megfelelő védikus hangokat alkalmazza. A megfelelő hangot és módszert használva, a terápia avatott végzője képes a szervezet adott részének alapjául szolgáló intelligenciát feleleveníteni, hogy a rendezetlen működést rendezett működéssé alakítsa.

 

A védikus rezgések pedig valósággal csodát tesznek: mivel a szervezet legmélyebb szintjéről hatnak, e gyengéd hangimpulzusok képesek a fájdalmat kellemes érzéssé, az abnormális testi működést egészséges életműködéssé, a betegséget egészséggé változtatni. A hatás drámaian gyors, a gyógyulás szinte “kelj fel és járj” mértékű. Évtizedes migrének, krónikus ízületi-, légzőszervi- és bőrproblémák szűnnek meg szinte azonnal. Megtörtént, hogy az egyik karjára évek óta béna páciens, fél órás kezelés után örömittasan emelgetett egy széket, a kezelést szemmel kísérő orvosdoktor legnagyobb döbbenetére.

 

A Maharishi-féle Védikus Rezgésterápia hatásáról az elmúlt néhány évben számos tanulmány készült, melyek bizonyították figyelemre méltó hatékonyságát, főleg a fájdalommal járó, illetve krónikus betegségek kezelése területén. Hogy a módszer forradalmat hoz-e az egészségügyben? Reméljük, így lesz; s ahogy a szellemi ébredés korába lépő emberiség előrehalad a lélek evolúciójának útján, úgy ébred rá, hogy a testi-lelki szenvedés és betegség a Létezést működtető mélyebb törvények feltárásával és az emberi tudatba integrálásával legyőzhető és megszüntethető.

 

Pál Dániel

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*