Védikus Hagyomány

Gandharva Véda – a Természet zenéje

“A Gandharva Véda zenének varázslatos ereje van. Ha hallgatjátok ezt a zenét, ha megtanuljátok játszani ezt a zenét, megértitek, hogy miről beszélek. Amikor mi, Gandharva zenészek ezt a zenét játsszuk, szinte lebegünk a tiszta boldogság hullámain.

Láthatjátok a boldogságot az arcunkon, és érezhetitek a fenségesen tiszta légkört, amit áraszt. A Gandharva Véda zenével harmóniát teremthetünk, békét teremthetünk, földi mennyországot az egész emberiség számára.” – mondja Devabrata Chaudhuri professzor, szitárvirtuóz, a Gandharva Véda egyik legnagyobb szaktekintélye.

A bennünket körülvevő világot leggyakrabban, mint többé-kevésbé változatlan, szilárd testek összességét fogjuk fel. A dolgokat felépítő atomokról is, mint az anyag “építőköveiről” beszélünk, részecskéknek, parányi golyóknak képzelve őket. Ám a modern tudomány, ahogy kezdi feltárni a világegyetemet mozgató és fenntartó legalapvetőbb erőket, úgy döbben rá, hogy a szilárdnak, dologinak, testinek felfogott világegyetem valójában hullámjelenségek összessége. A fizika Egyesített Mezőnek nevezi azt a határtalan létóceánt, melyből a teremtett világ egésze kiemelkedik. Ez szolgál alapul az egész világegyetemnek, ebből bontja ki magát az egész mindenség, állandóan ismétlődő, ritmusos minták szerint. Ezek a rezgések, hangok azután egyre sűrűbbek lesznek, míg végül anyagként nyilvánulnak meg. Amit mi testeknek, dolgoknak, embereknek, fáknak, növényeknek látunk (és hallunk, tapintunk, szaglunk és ízlelünk), azok – mint azt a Véda, minden bölcsesség legősibb foglalata, is megerősíti – egy mélyebb valóság szintjén nem mások, mint az energia és az intelligencia hullámai, melyek a Tiszta Lét határtalan óceánjának felszínéről felemelkedve járják örök táncukat: A magasba törve megindulnak, majd elcsendesedve visszatérnek az óceán mozdulatlan víztömegéhez, hogy azután újjászületve ismét kiemelkedjenek és tovagördüljenek.

Ami a Mindenséget létrehozza és fenntartja: a Lét határtalan óceánja. Ami a Mindenséget alkotja: a táncoló hullámok és azok mozgása. A Mindenség ezért ritmus és mozgás; zene, a Teremtő és a teremtő erők mennyei karának csodálatos, örök dala.

A zene hatalmát, gyógyító erejét minden kultúra ismerte. Amikor Apollón lantjának húrjait pengette, tanúskodnak a görög mítoszok, békesség és boldogság költözött a halandók szívébe. Püthagorasz úgy tartotta, hogy a testet az orvoslás, a lelket pedig a zene tisztítja meg. Írják róla, hogy tanítványainak minden este csodálatos dallamokat játszott, akik ezután nyugodtan, édesdeden aludtak, és “jós álmokat” álmodtak. Az ősi Indiában is azt regélték, hogy amikor a gandharvák, az égi dalnokok zengték mennyei éneküket, a zene szerteáradt az egész világon, és harmóniát vitt mindenhová.

Valamikor a teremtés hajnalán éltek azok a bölcsek, risik, akik oly kifinomult idegrendszerrel és tiszta elmével rendelkeztek, hogy meditációjuk végtelen csendjében képesek voltak felfogni a Mindenség legfinomabb impulzusait, a Lét végtelen óceánjának első rezdüléseit, a Védát. Ezeket a rezgéseket dallamként és ritmusként érzékelve, mint hangszeres és vokális zenét jegyezték le a Gandharva Védát, a Mindenség ritmusainak és harmóniáinak, a természet örök zenéjének tudományt és művészetét.

A Védát az ősi risik tiszta és teljes tudásként magasztalták, mely az egész Kozmosz eredetéről és felépítéséről szóló összes információt tartalmazza. A Gandharva Véda zene ezért a Mindenség, a természet összes törvényével harmóniában lévő zene – dallamok formájában megnyilvánuló tiszta, teljes, tökéletes tudás, a természet minden törvénynek forrásáról és megnyilvánulásáról való részletes, átfogó tudomány.

A Gandharva Véda tudománya sajnos évszázadokra feledésbe merült. Ahogy az emberek elvesztették azt a képességüket, hogy közvetlenül megtapasztalják a Mindenség legfinomabb rezgéseit és a természet hangjait, úgy kezdtek a zenészek eltérni a Gandharva Védában lefektetett szabályoktól, és a zene is úgy vált az öncélú gyönyörködtetés, illetve az érzelmek felkorbácsolásának eszközévé.

Korunk legnagyobb védikus látója, Maharishi Mahesh Yogi – akinek nevét a Transzcendentális Meditáció tette világszerte ismertté – az 1980-as évektől az ősi Védikus Tudomány teljes helyreállítását célul tűző programot dolgozott ki. Ennek részeként, az ősi tudás legkiemelkedőbb képviselőivel együttműködve, a Gandharva Véda tudományát is eredeti tisztaságába állította vissza. A Maharishi Gandharva Véda zenészek 1986 óta koncerteznek világszerte (Magyarországon eddig egyszer, 1994 júniusában tartottak Gandharva Véda koncertsorozatot), s előadásaikról felvételek is készülnek, így minden embernek megvan a lehetősége, hogy saját otthonában is részesüljön a Gandharva zene hallgatásának áldásos hatásaiból.

A Gandharva zene, a természet változásának ritmusait követi. Mint láttuk, a természet minden arculata egy frekvencia. Ahogy a természetet alkotó hullámok egymásba olvadnak, úgy változik, úgy fejlődik a világ. Véget ér az éj, s kezdődik a nappal. Ahogy az éjszaka sötétsége és tompasága megszűnik, egy új frekvencia jelenik meg a környezetben: frissességet, élénkséget, üdeséget hoz. Ahogy a nap emelkedik, s egyre erősebben ragyog, megint más frekvencia jelentkezik, újfent más délután, este és éjjel.

Ha mi is képesek lennénk meghallani a természet életének ritmusait és lüktetését: a hajnal ébredését, a nappal dinamizmusát, az éjszaka mélységes csendjét vagy az őszi esők méltóságteljes nyugalmát, akkor a Gandharva zene dallamait hallanánk.

A védikus tudomány szerint az emberi test is hangok, rezgések végtelenül komplex mintázata, melynek struktúrája megfelel a védikus irodalom struktúrájának. Az ember a teljességet, a Védát hordja önmagában! Ám mi mégis betegek vagyunk – a természet ritmusainak, törvényeinek ellenszegülő életvitelünk miatt megtörik bennünk a harmónia, s a test működése elveszti kapcsolatát a belső Önvalóval és a fizikai testet a finomabb szinteken felépítő rezgésekkel. A Gandharva Véda hangjainak, dallamainak, ritmusainak harmonizáló hatása ezért kitűnően használható a megbontott egyensúly helyreállítására.

A Gandharva zene harmóniát teremt. Helyreállítja a test és a lélek megbontott egyensúlyát, s kiegyensúlyozza a nap különböző időszakai közötti átmeneteket és ingadozásokat. Az ősi bölcsek gyakran használták ezt a zenét betegségek gyógyítására, és valóban, kísérletileg igazolható, hogy a Gandharva zenét hallgató emberek agyműködése rendezettebbé válik, szívverésük és légzésük egyenletessé lesz. Egész testműködésükben pozitív változások állnak be, s már néhány percnyi Gandharva zene hallgatás után felfrissültebbnek és kipihentebbnek érzik magukat. A Gandharva zene hatására a szervezet össze-vissza játszó zenekara elkezdi követni a Természet zenekarának tökéletes szimfóniáját, s fokozatosan megtalálva a hangot, egyre tökéletesebben kezd muzsikálni. A Gandharva zene segít elaludni, és segít frissen kezdeni a napot, étkezés előtt hallgatva arra hangol, hogy annyit együnk, amennyire valójában szükségünk van, evés után hallgatva pedig javítja az emésztést. A Gandharva zenét otthonunk vagy munkahelyünk egy csendes részén folyamatosan játszva harmóniát, békességet és pozitivitást teremthetünk a környezetben és semlegesíthetjük a stresszt, még akkor is, ha senki sem hallgatja a zenét. A Gandharva zene ugyanis a környezetben felhalmozódott feszültségeket és negativitást is semlegesíti. India huszonnégy városában végeztek felméréseket, és megállapították, hogy a Gandharva zene állandó sugárzása kimutatható mértékben csökkentette a balesetek és a bűntények számát.

Számos laboratóriumi vizsgálat mutat rá, hogy a Gandharva Véda dallamai minden más zenénél erőteljesebb harmonizáló hatást fejtenek ki az élőlényekre – úgy a sejtekre, mint a növényekre és az emberekre. Az egyik kísérlet során Bachot illetve Gandharva zenét játszottak a növényeknek. A növények szemmel láthatólag szerették Bachot, némelyek akár 35 fokban elhajoltak a zene forrása felé. Ám még ezt is túlszárnyalta a növényeknek a Gandharvára adott reakciója: szinte nyújtóztak a hangszóró felé (egyesek 60 fokos szögben megdőlve), míg a hangszóróhoz közel lévő növények egyszerűen körbeölelték a berendezést.

Az embereken végzett vizsgálatok az idegrendszeri működésre gyakorolt integráló hatást, valamint a nagyon mély relaxáció elősegítését emelik ki. Fejük huszonegy pontjára helyezett elektródákkal mérték a kísérletben résztvevő személyek agyának elektromos tevékenységét, amint csukott szemmel, kényelmes csendben ültek, majd amikor a Gandharva zenét hallgatták. Az agyhullámokat számítógéppel elemezve azt találták, hogy a Gandharva zene hallgatása közben erőteljesen megnövekedett a nagyon mély relaxációt jelző Théta-hullámok száma.

A Védák ősi hangjainak pozitív hatását a kémcsőben is megvizsgálták az Ohio-i Egyetem kutatói, különböző rákos sejttenyészeteken. A sejteknek a Számavéda (a négy Véda egyike) recitációját, valamint keményrockot játszottak (Az AC/DC együttes “Back in Black” című számát), illetve teljes csöndben hagyták őket. A kutatók azt találták, hogy a Számavéda hatására szignifikáns mértékben csökkent a rákos sejtek növekedésének mértéke, míg a kemény rock hatása, mint az talán várható is volt, meggyorsította a sejtburjánzást.

A Gandharva Véda dallamok – rágák – ezreit ismeri, s pontosan leírja, hogy az adott dallam melyik órának, napszaknak, évszaknak, milyen időjárási körülményeknek vagy testünk melyik szervének felel meg. Minden rága – egy minimum öt és maximum hét hangjegyből álló dallamcsoport – a tudat egy bizonyos minőségét fejezi ki, melyeket raszáknak neveznek. A megfelelő rága hallgatása ezt a minőséget eleveníti fel bennünk. Az öt alapvető rasza a következő: Sánta (béke), Karuná (könyörületesség), Víra (erő, energia vagy integráció), Bhakti (odaadás) és Sringára (gyengéd szeretet és boldogság).

A legtöbb dallamot egy meghatározott időben célszerű játszani és hallgatni, ezek a praharák, melyek nyolc, egyenként három órás időszakra – a napkelte, a reggel, a délelőtt, a dél, a délután, a napnyugta, az este és az éjfél időszakára – osztják a napot.

A Gandharva zenét a legjobb teljes figyelemmel hallgatni, s nem háttérzeneként, miközben valami mást is csinálunk. Kényelmesen ülve vagy fekve, becsukott szemmel hallgatva a zenét különösen mélységes és magasztos élményben lehet részünk. A Gandharva zenében a Mindenség zenéje csendül fel, mely nem elsősorban gyönyörködtet, hanem kifejezve a kifejezhetetlent, segít feltárni a feltárhatatlant, megtapasztalni az érzékekkel megtapasztalhatatlant: önmagunk határtalan lényegét.

Maharishi Mahesh Yogi, akinek ösztönzésére a Gandharva Véda tudománya újjáéledt az évezredes feledés homályából, így magasztalja ezt a tudományt:
“A világegyetemben minden dolog tökéletes harmóniában van az összes többi dologgal, s e végtelen sokféleség végtelen dinamizmussal járja körkörös útját, ám van benne egy ritmus, egy áramlás; rend van a Mindenség fejlődésének ritmusában.
A Mindenséget örökké táguló Mindenségként ismerjük. A teremtés és a fejlődés örökké táguló mechanizmusai pedig mind ritmusosak, dallamosak, és ez a ritmus, ez a dallam a Gandharva területe.
Azt mondjuk: A Gandharva zene a Mindenség zenéje, az alapvető intelligencia zenéje, az a dallam, melyre a Természet alapvető intelligenciája a legtökéletesebb rendben mozgatja és kormányozza a mindenségben fellelhető végtelen sokféleséget. A Gandharva Véda a természet zenéje, mely a ponttól a végtelenig terjedve, a fejlődés minden szintjén irányítja a Kozmosz működését.
A Gandharva zene a természet örök dallama, melyet a teremtés minden szintje zeng, a legapróbb résztől a hatalmas, végtelen, örökké táguló univerzumig.
A Gandharva zene egyetemes. Otthon van minden országban, minden embernél, minden társadalomban. A tiszta boldogság nyelve, a tiszta boldogság tudománya és művészete, a Természet dala.”

“A világ nagy szerencséje, hogy e nemzedék Gandharva zenészei megőrizték annak tudományát és művészetét, hogy miként lehet a zenén keresztül egyensúlyt teremteni a természetben.
A Gandharva Véda zene fontos ága a Védikus Tudománynak, az élet teljes tudásának. A természet nagy hatalmú dallamai és ritmusai csendülnek fel benne, hogy semlegesítve a környezet, megtisztítsák a környezetet és elősegítsék a fejlődést az életben.
A Véda földjének, Indiának Gandharvanjai (Gandharva zenészei) mindennapos játékukkal harmóniát teremtenek a világ tudatában, tartóssá teszik a világbékét és elhozzák a Földre a Mennyországot.”

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*