Védikus Hagyomány

A természet dallamai egyensúlyt hoznak életünkbe

Ahogyan a Földünk forog a tengelye körül, minden egyes nap, napkeltétől délig, alkonyatig, éjfélig, a nap minden órája során más dallamot énekel. Ezek a Föld és a Természet változó frekvenciái. A Maharishi Gandharva Véda zene, a védikus civilizáció ősi zeneterápiájának legfontosabb meglátása ez.

Kapcsolat a Maharishi Ájurvéda és a Gandharva Véda között

Az élet zene. A természet örök dallamai minden 3-4 órában megváltoznak. A Maharishi Gandharva Véda zene dallamai és frekvenciái együtt rezegnek és harmonizálnak a Föld és a természet frekvenciáival. Ezek a dallamok egyúttal az emberi test biológiai ritmusainak és ciklusainak is a dallamai, azoknak a váta, pitta és kapha időszakoknak a frekvenciái, amelyek végigvonulnak a nappal és az éjszaka, valamint az évszakok változása során. Ezért áll ilyen szoros kapcsolatban egymással az ájurvéda és a Gandharva Véda.

A védikus irodalom kijelenti: jathá pindé, tathá brahmandé. Mindaz, ami jelen van a testben, megvan a mindenségben, és mindaz, ami jelen van a mindenségben, megvan a testben. Ez azt jelenti, hogy az emberi fiziológia bensőséges kapcsolatban áll azokkal a frekvenciákkal és természeti törvényekkel, amelyek bolygónk forgásának napi ciklusa során aktiválódnak a Földünkön és légkörben. A nádí-vigján, az ájurvédikus pulzusdiagnózis során felelevenített és kimutatott váta, pitta és kapha időszakok e frekvenciái és dallamai meghallhatók a Gandharva Véda zene alapvető zenei formáját képező rágák kifinomult tonális frekvenciáiban.

Maharishi 1987-ben kezdte el újraéleszteni a Gandharva Véda zene ősi tudományát. Ekkor úgy mutatta be a Gandharva Védát, mint az ájurvédával szoros kapcsolatban álló testvér tudományt. „Összetartoznak, teljes mértékben összetartoznak” – mondta.

E két tudomány szoros kapcsolatában meglátjuk a három dósa – a váta, a pitta és a kapha – változó minőségeit, ahogyan napjában kétszer végigvonulnak az ájurvédikus ciklus (és a modern tudomány által is leírt 24-órás biológiai ciklusok) folyamán. Ugyanígy az évszakok biológiai ciklusai is egybevágnak a Gandharva Véda évszakokhoz kapcsolódó rágáival.

Miként hat az egészségre a Maharishi Gandharva Véda?

Ez a zene sokkal több, mint pusztán szórakoztatás, mely az elme, a test és a szellem bizonyos szintjein ugyan tápláló lehet, ám a Gandharva zene jóhatásai ennél sokkal mélyebbek. Maharishi mindig is úgy utalt a Gandharva Védára, mint ami egyszerre tudomány és művészet. Meghatározott, tudományosan mérhető minőségei vannak, amelyek megtisztítanak és egyensúlyt teremtenek a testben, az elmében, sőt, még a környezetben is, mindazokon a harmonizáló és integráló minőségeken keresztül, amelyet ez a zene felelevenít.

Gandharva Védával kapcsolatos tudományos kutatásokat Dr. Teresa Sorflaten végzett a Maharishi Menedzsment Egyetemen. Ennek folyamán Gandharva zenét hallgató alanyok agyhullám mintázatait mérte EEG berendezések segítségével. Vizsgálatai során azt találta, hogy szignifikáns pozitív változások történtek olyan alanyok agyhullám-koherenciájában, akiknek korábban semmilyen tapasztalata nem volt a Gandharva zenével. Az eredmények nagyobb pszichofiziológiai rendezettséget mutattak, melyet a megnövekedett globális alfa és théta EEG aktivitás jelzett. Egy ájurvédikus pulzusvizsgálatban képzett személy is pozitív változásokat talált a kísérleti alanyok pulzusában. Egy másik kísérlet a frontális béta tevékenység megerősödését mutatta ki, melyet a belső boldogság szubjektív tapasztalásával társítanak.

Akár otthonunk vagy irodánk egy üres szobájában is lejátszhatunk az adott napszaknak megfelelő rágát. A zene még akkor is harmonizáló, egyensúlyozó és stressz közömbösítő hatást hoz létre, ha senki sincs jelen. Maharishi azt mondta, hogy a Gandharva Véda megtisztító, egyensúlyteremtő és harmonizáló minőségei olyan erőteljesek, hogy ez a technika elég erős lenne ahhoz, hogy megteremtse a világbékét.

Miért hatásos a Gandharva zene?

A rágákat előírás szerint egy-egy meghatározott napszak vagy évszak során kell énekelni, előadni vagy eljátszani. Hatásukban ez a kulcstényező. Például, ha otthonunkban valakik veszekednek, a környezetben érezhető stressz és feszültség jön létre. Amikor a megfelelő időszak rágáját játsszuk, a stressz és a diszharmónia feloldódik.

És ez ilyen egyszerű. A Gandharva zene megtisztító hatása felelevenedik, a stressz feloldódik, és helyreáll a harmónia és a béke. Ha a rágákat rendszeresen játsszuk az előírt időben, ideális esetben akár napi huszonnégy órát át, akkor azzal fenntarthatjuk a pozitív minőségeket otthonunkban vagy környezetünkben. Úgy találtán, hogy a Gandharva Véda zene különösen hatékony mezőgazdasági környezetben: elősegíti a növények növekedését és fokozza tápláló tulajdonságaikat. Hogyan működik pontosan a Gandharva Véda zene? Maharishi szerint a rágák frekvenciái és dallamai, amelyeket a megvilágosodott védikus zenészek vagy risik fogtak fel, „egybevágnak” azzal a dallammal, amelyet a Föld és a Természet zeng, ahogyan a Föld forog a tengelye körül. A rágák együtt rezegnek a természet örök dallamaival, s egyensúlyt és harmóniát teremtenek.

A Gandharva Véda zene hagyományos tanítása és megőrzése

A rágákat a védikus Indiában őrizték évezredek óta, ahogyan a mesterek szóban hagyományozták át azt tanítványaikra – gyakran apáról fiúra szálltak olyan zenész családokban, amelyek számtalan nemzedékre vezethetőek vissza. Ezeket a rendkívül finom rezgéseket csak a szóbeli hagyomány részeként lehetséges megtanulni, melyet guru-mukha-vidjának (a guru szájából elhangzó tudásnak) neveznek. A tudás a tanító ajkairól származik, és nem lehet leírni könyvekbe, mivel e rezgések túl finomak ehhez; ehelyett egyenest a tanítvány fülébe kell beleültetni őket a tanító közvetlen útmutatása alatt.

Ez teszi a Gandharva Védát egy szubjektív tudománnyá, mely nagyon hasonló az ájurvédikus pulzusdiagnózis, a nádí-vigján szubjektív tudományához, amelyet szintén szóbeli tradícióban tanítanak, ahol a tanító vezeti a tanítványt, és kiműveli benne a rendkívül kifinomult tapintás képességét.

A Gandharva zene áldásos hatásai a mindennapi élet során

Erőteljes egyensúly teremtő, harmonizáló s integráló hatásának köszönhetően a Maharishi Gandharva zene fokozza összehangoltságunkat a természet különböző törvényeivel, melyek a nappal és az éjszaka összes órájában elevenek. Természetesen és spontán módon éljük életünket mind nagyobb összhangban a természeti törvénnyel, és ezért nagyobb harmónia és béke jelenik meg az életünkben. Kevésbé valószínű, hogy megsértjük a természet törvényeit, így nem ássuk alá egészségünket sem.

Példának okáért, természetes vágyunk lesz, hogy korán nyugovóra térjünk, mely az ájurvéda ajánlása szerint a kapha ciklus végéig, azaz este tíz óráig bezáróan ideális, hogy a kiválasztódó melatonin alváshormon segítségével alvásunk mély legyen. Ugyanígy természetes módon érzünk majd késztetést arra, hogy fő étkezésünk délben, a pitta időszak során legyen, amikor az emésztés a legerősebb, és támogatják a test azon emésztő enzimjei, amelyek ekkor választódnak ki a legnagyobb mennyiségben. A természeti törvényekkel való nagyobb összhang eredménye az erősebb immunrendszer és a jobb egészség lesz.

„A világegyetem, ahogyan ismerjük, egy állandóan táguló világegyetem. A teremtés és a fejlődés állandóan táguló mechanizmusa felettébb ritmikus, felettébb dallamos és ezeknek a dallamoknak a területe a Gandharva.” – Maharisi Mahesh Yogi

(Graciella Zogbi, Gandharva vokalista, egészségnevelő, Maharishi Gandharva Véda zene előadó és oktató cikke, mely a MAPI hírlevelében jelent meg)

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*