Tudományos tudatkutatás

Tudományos kutatások a Transzcendentális Tudatról és a Kozmikus Tudatról

Bevezetés

Az a növekvő számú tudományos kutatás, amely az elmúlt 35 évben a Transzcendentális Meditáció technikáját gyakorlókról készült, rávilágít arra, hogy létezik a tudatnak egy negyedik és ötödik állapota, mely markánsan különbözik az ébrenléttől, az álomtól és a mélyalvástól, és amely ez szisztematikusan megtapasztalható és tudományosan dokumentálható.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlói az önmagáról tudatos Önvaló tapasztalásáról számolnak be, amely mentes az elmét általában megtöltő szakadatlanul jelen lévő gondolatoktól, érzésektől és észlelésektől. Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció megalapítója úgy magyarázza, hogy ez a Transzcendentális Tudat, a tudat negyedik fő állapota, amelyet a védikus hagyományban tuírja-csétanának neveznek. A negyedik tudatállapot ismételt váltakoztatása a szokásos ébrenléti aktivitással egy újabb, integrált állapotot hoz létre, amelyben a Transzcendentális Tudat a nap 24 óráján át együtt létezik az ébrenlét, az álom és a mélyalvás tudatának tapasztalásával. Maharishi szerint ez a Kozmikus Tudat, a tudat ötödik állapota, amelyet a hagyomány turíjátíta-csétanának nevez. A Kozmikus Tudatban a Transzcendentális Tudat egy olyan alapvető állapotként tapasztalható, amely természete szerint teljes és amelyet nem érintenek az ébrenlét, az álom és a mélyalvás során végbemenő tapasztalatok. Egy hatalmas óceánhoz hasonlítató, amely nem vész el a mindennapi élet hullámainak változásaival. 

A Transzcendentális Tudat szubjektív tapasztalása

Az elmúlt évtizedben a tudomány képes volt leírni e két tudatállapot szubjektív tapasztalatát, valamint meghatározó fiziológiai mintázatukat. A Transzcendentális Tudat tapasztalásának tartalmi analízise e tapasztalás három kiemelkedő jellemzőjére mutat rá. Ezek a csend, a határtalanság, illetve a tér, az idő, és a test-tudatosság érzésének elvesztése. Ez utóbbi – tér, idő és test-tudatosság – az ébrenléti tapasztalatok felfogásának alapvető kerete. Bizonyos minőségek, mint a szín, a forma, a méret, a mozgás és egyebek, képezik az ébrenléti tapasztalatok tartalmát. A Transzcendentális Tudat tapasztalása során a beszámolók az ébrenléti tudat alapvető keretének és tartalmának egyidejű hiányát említik. Ez arra utal, hogy a tiszta tudat nem az ébrenlét „megváltozott” vagy „módosult” állapota. Ezt az Ön-tudatosságot nem egy eltorzult ébrenléti tapasztalásként lehet leírni, hanem sokkal inkább az ébrenléti tapasztalás szokványos tulajdonságainak és jellemzőinek hiányaként. A Transzcendentális Tudatról szóló szubjektív beszámolók egy olyan Ön-tudatosságot írnak le, amelyben nincsenek jelen az ébrenlét felfogó folyamatai és azok tartalmai. Ez teszi lehetővé ezt a tapasztalatot és ez szükséges ennek létrejöttéhez.

A Transzcendentális Tudat fiziológiai mintázatai

A fiziológia szintjén a Transzcendentális Tudatot egy rendkívül mély testi ellazultság kíséri, mely többek között a légzés spontán leállásában (10-40 másodperces időszakokra szinte semmilyen légzési tevékenység nem történik), globális, magas amplitúdójú alfa-EEG hullámok, továbbá magas EEG koherencia megjelenésében mutatkozik meg, utóbbinál különösen a frontális szenzorok között. Az EEG koherencia a funkcionális együttműködés mértéke: azt mutatja meg, hogy az agy különböző területei miként működnek együtt. Amikor az agy elülső területei koherensebbek, akkor az általuk végzett tevékenység – döntéshozatal, tervezés, rövid távú memória, morális érvelés és öntapasztalás – is erőteljesebb. fiziológiai szinten az elülső agyterületeknek a Transzcendentális Meditáció során mutatkozó nagyobb koherenciája tartja fenn a Transzcendentális Tudat közben mutatkozó fokozott Ön-tudatosságot.

A fenti két ábrán egy 25 éves férfi teljes EEG-ábrája látható a TM tanulását követő 72. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban, szűrt és nem szűrt homloklebenyi tartományban. Néhány perccel a TM elkezdése után a 8-9 Hz-es alfa tartomány kettéválik (jobb oldali ábra). A két ábra jól mutatja az azonos EEG adatok számítógépes feldolgozását és a szűrt-nem szűrt hatások alkalmazásakor.

A Kozmikus Tudat szubjektív tapasztalása

Egy nemrégiben publikált kutatás azt dokumentálja, hogy öntapasztalásunk milyen módon változik az ébrenlétből a Kozmikus Tudat felé való haladás során. A szerzők (Travis, Arenander és DuBois) nem meditáló egyéneket, rövid ideje meditálókat, valamint olyan, hosszú ideje meditáló személyeket interjúvoltak meg, akik a Kozmikus Tudat tapasztalásáról számoltak be. A nem meditáló alanyok gondolataik, érzéseik és cselekvésük keretei között írták le önmagukat: „Szerintem nyitott vagyok az új élményekre…” vagy „Hajlamos vagyok a nem szokványos dolgokat is értékelni…” vagy „Szeretem, ha én alakítom a saját utamat…”. Ezek a személyek teljes mértékben azonosultak a gondolataikkal, az érzéseikkel és a cselekedeteikkel. Maharishi szerint ez egy kötöttségben élt élet, melyben elvész az ember határtalan státusza. Nem marad más, mint azok a tárgyak, amelyeket tapasztalunk, azok a gondolatok, amelyeket gondolunk. Ez a tárgy-viszonyuló élet.

A rövid ideje meditálók átlagosan hét éve gyakorolják a Transzcendentális Meditációt. Ők úgy írták le önmagukat, mint azt a valamit, amely irányítja a gondolkodást és a cselekvést. Ez az első lépése annak, hogy önmagunk tapasztalása elkülönüljön a gondolkodástól és a cselekvéstől. „Saját képességeim vagyok, az a képességem, hogy tanuljak.” Vagy: „Az a képességem vagyok, hogy tapasztaljak és tudatos legyek.” Noha ezek az emberek nem azonosultak teljes mértékben a tapasztalással, elsősorban még mindig annak keretei között írták le magukat, hogy mit cselekszenek.

A hosszú ideje meditálók átlagosan 24 éve gyakorolták a Transzcendentális Meditációt. Ők önmagukat úgy írták le, mint egy olyan valamit, amely külön áll attól, amit gondolnak vagy cselekszenek. „Az, ami én vagyok, mérhetetlenül hatalmas… Nem csupán erre a fizikai környezetre korlátozódik.” Egy másik beszámoló így fogalmaz: „Ez az én Létem. Van egy folyam a mélyben, amely mindennek alapját képezi. Az az én lényegem, ami ott van, és az nem ér véget ott, ahol én véget érek.” Önmagunknak ezt a kiterjesztett észlelését akár nagybetűs Önmagunknak vagy Önvalónknak is nevezhetjük, elkülönítendő a tárgy-viszonyított tapasztalástól, vagyis attól, hogy valaki a tárgyakhoz viszonyítva határozza meg magát. A Kozmikus Tudatban Önmagunk, határtalan méltóságunk állandó valósággá válik, melyet az állandóan változó tapasztalatok nem érintenek. E beszámolókra alapozva a tanulmány az öntapasztalás tárgy-viszonyuló – Ön-viszonyuló kontinuumát határozza meg. Ez a kontinuum megmutatja, hogy valójában semmit sem kell hozzátenni az életünkhöz, hogy a megvilágosodás magaslatára emelkedjünk, egyszerűen fel kell ébrednünk valós helyzetünkre, amely mindig is jelen van.

A Kozmikus Tudat fiziológiai mintázatai

Az elmúlt évtizedben olyan egyénekről végeztek tudományos vizsgálatokat, akik a tiszta, ön-viszonyuló tudat, illetve az ébrenlét és az alvás integrációjáról számoltak be. Egy 1997-es tanulmány szerint a Kozmikus Tudatot leíró 11 alany hasonló delta tevékenységet mutatott alvás során, mint a kontrolcsoport 11 nem meditáló tagja. Théta és alfa tevékenységük azonban sokkal erősebb volt. Említésre méltó, hogy a mélyalvás EEG mintázatának (delta tevékenység) együtt létezése a Transzcendentális Meditáció gyakorlata során mutatkozó agytevékenység jeleivel (alfa és théta hullámok) összekapcsolódik a mélyalvás és a folyamatosan fennmaradó belső éberség állapotának szubjektív tapasztalásával. Travis és kollégái egy nemrég végzett kísérletük során a Kozmikus Tudatról beszámoló egyének EEG mintázatát mérték. Ennek során a kísérleti alanyoknak egyszerű számítógépes feladatokat kellet végeznie, például számpárokra kellet reagálniuk. Azok, akik a Kozmikus Tudat tapasztalásáról számoltak be, magasabb frontális EEG koherenciát mutattak e feladatok során. Reakcióik ezen felül jobban megfeleltek annak, amit a feladatok megkívántak. A kutatók ezeknek az EEG méréseknek az összesítése alapján alakítottak ki egy „agyi integráció skálát”. A skála magasabb értékei magasabb EEG koherenciát, valamint jobb feladatmegoldó képességet jelölnek. Újabb kutatások szerint az agyi integráció skála magasabb értékei az erkölcsi ítélőképesség, a boldogság, az érzelmi stabilitás magasabb szintjeivel, és a kisebb szorongással voltak megfeleltethetők.

Konklúzió

Ezek a vizsgálatok a tudomány eszköztárát alkalmazták arra, hogy dokumentálják a magasabb tudatállapotok természetét és valóságát – a mély belső csendességet, tiszta boldogságot, határtalan tudatosságot és a mindenséggel való egységet, melyet az emberi történelem összes magas kultúrája oly nagyra értékelt. A tudomány nyelvén keresztül a magasabb tudatállapotok kifejlődése és sajátságai ebben a korban is dokumentálhatók. Mindez igazolja a védikus hagyomány ősi feljegyzéseit, valamint a világszerte Transzcendentális Meditációt gyakorló személyek egyre fejlődő tapasztalatait.

Érdeklődés TM-tanfolyamok és a díjmentes előadások után (Magyarország, Erdély): http://tminfo.hu/tm-tanfolyam

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*