Tudományos tudatkutatás

Dienes István: Miért a tudat a végső valóság?

A címben szereplő kérdést, mint kijelentést Maharishi alapvető fontosságú felismerésnek tartotta, és Védikus Tudományában ki is fejtette ennek igazságát. Jelen írásunkban ennek ellenére azt szeretnénk röviden felvázolni, hogy a modern tudományos megismerés szemszögéből miért mondhatjuk ugyanezt.

Ennek keretében pedig Maharishi másik alapvető kijelentését is megértjük, mely így szól: „a tudás a tudatban szerveződik”, amit tovább bővítve így is folytathatnánk: az összes érzékszervi észlelés, valamint minden megismerés és tudás a tudatban szerveződik. Ez pedig egy nagyon fontos felismerés, melyre éles elmével bárki rájöhet, ám a modern tudomány mégis figyelmen kívül hagyja. Ma az anyagelvű megközelítés fontosságát hangsúlyozók körében az a nézet járja, hogy a tudatosság és a kognitív folyamatok valójában az emberi agy működésének következményei, vagyis az agy anyagi sajátosságaiból levezethetők.

Ahhoz, hogy ez valóban így legyen, meg kellene azonban adnunk, hogy az anyag hogyan válik képessé önmaga észlelésére, azaz miként lesz önészlelt anyag, hiszen az anyag tudatos észlelése csak így állhat elő. S miért van erre szükség? Nos, azért, mert minden, amit az anyagi valóságról tudunk azt a következő folyamat révén tudjuk:

Vagyis maga az anyag és annak létezése a tudatos észlelés és felismerés révén áll elő, hiszen e nélkül nem is tudnánk az anyag létezéséről. Az anyag észleletének agyban való megjelenése vagy ábrázolása azonban az anyagról szerzett információ megjelenését takarja, mely nem tekinthető anyaginak. Itt pedig előáll egy érdekes jelenség, miszerint a valóságot képező és alkotó anyag a nem-anyaginak számító információ révén szerezhet önmagáról tudomást és töltheti be létfontosságú szerepét. Ha pedig ez így van, akkor ebből az is feltételezhető, hogy ez a felállás már az anyag korai megjelenésekor, vagyis az Ősrobbanás pillanatában is jelen kellet, hogy legyen, pontosabban fogalmazva az anyagnak már legalapvetőbb állapotában rendelkeznie kellett azzal a képességgel, hogy önmagáról információt hordozzon, mely az anyag szerveződésében és szervezettségében fejeződik ki.

Dienes István a VNTV műsorában
Dienes István a VNTV műsorában

Egyszerű megfogalmazásban az információ szervező erő jelenlétére utal, vagyis ha egy rendszerrel információt közlünk, vagy információt hordoz, akkor annak a rendszernek növekszik a szervezettsége, növekszik benne a rend. Ez az agy működésében is jól megfigyelhető, hiszen bármilyen észlelési vagy érzékelési folyamatról is legyen szó, minden esetben egy jellegzetes rendet követő idegi folyamatot találunk a háttérben, mely valamilyen formában megjeleníti és tárolja a jelenségről szerzett információt, amit valahogyan aztán tudatosan érzékelünk. De hogyan? Elképzelhető, hogy ahogyan az anyag a reá vonatkozó információ révén érzékelheti önmagát, ugyanígy az információ is érzékelheti magát, amit így önészlelt információnak nevezhetünk. Ekkor azonban elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol egy nem-anyagi minőség válhat tudatossá önmagáról, mely emiatt észleletként jelentkezhet. Viszont, mint láttuk, az anyag csak a reá vonatkozó információ révén válhat érzékelhető valósággá, ugyanakkor az információ anyagi létezés nélkül is létrejöhet az önészlelés révén.

Vagyis, ha a teremtésben van valami, ami önérzékelése réven információt teremthet, és ez által érzékelheti önmagát, akkor ez a valami az érzékelés tárgyát képező információt anyaginak, tőle eltérőnek is érzékelheti, vagyis létrehozhatja az anyag képzetét, a hozzá tartozó térrel és idővel együtt. Márpedig Maharishi definíciója szerint a tudat nem más, mint az a valami, mely képes önmaga érzékelésére, vagyis az öntudatosságra, s mivel ez a minőség a fenti logika révén az anyagot alkotó, és anyaginak tűnő elemi részecskék létezéséhez, mint észlelethez ugyanúgy elengedhetetlen fontosságú összetevő, éppen ezért kijelenthető, hogy a tudat alapvető fontosságú a tudatosan észlelt teremtésben. S mivel a teremtésben található összes létezőről a tudatosság folyamata révén szerzünk tudomást, s mivel a rájuk vonatkozó információ a tudatos észlelés vagy önészlelés révén, azaz önmagában is megjelenhet az öntudatosság jelenlétében, ezért azt is kijelenthetjük, hogy a tudatosság a végső valóság, hiszen e nélkül a folyamat nélkül, semmiről se tudnánk!

Ennek fényében, hogyan tudnánk a tudatosság folyamatát tetten érni az agyműködésben és a tudásszerzésben. Az anyagról vagy bármi másról szerzett információ megjelenését és átalakítását az agy a logika és a logikus elme révén valósítja meg. Vagyis, ha sikerülne a tudományos ismereteink, azaz a tudásunk logikai szerkezetét közvetlenül leírnunk, és ábrázolnunk, ahhoz hasonló matematikai formulák és számok formájában, amikkel a valóság működését a modern fizikai teszi, akkor ugyanezekkel az egyenletekkel a tudás és az információ logikai szerkezetének átalakulását tudnánk nyomon követni, mely az elme működését tükrözné. Ez a matematikai leírás megalkotható és mátrixlogikának nevezik, melynek segítségével a dinamikus elem logikai folyamatai jellemezhetők megadva ezzel a tudás elmében és tudatban való szerveződését és észlelését. Ez pedig közvetlenül alátámasztja Maharishi fentebb bemutatott idézetét miszerint: „a tudás a tudatban szerveződik”.

Amikor Maharishi ezzel a kijelentéssel élt – valamikor a 60-as évek elején – még senki sem gondolta, hogy néhány évtizeddel később ez lesz a logikus elme és a tudat működésének kiinduló tézise, mely közvetlen betekintést nyújthat tudományos értelemben a tudat mibenlétére és egyetemes valóságára. Ezen új tudás fényében ma már tudjuk, hogy a tudat egyfajta új energiaformaként (amit topológikus energiának neveznek) is értelmezhető, melynek aktív vagy gerjesztett állapotait az elme és a felfogóképesség egyre összetettebb formáiként, és az őket megjelenítő idegrendszeri és fiziológiai aktivitásokként értelmezhetünk, közvetlen alapot és magyarázatot adva így Maharádzsa Adi Rádzsa Rádzsa Ráám korszakalkotó felfedezéséhez, mely megvilágította, hogy az emberi test és fiziológia valójában a Véda vagy tiszta tudás kifejeződése és megtestesülése (lásd fenti ábrán). Ennek mikéntje azonban eddig homályos volt, most viszont Maharishi megvilágosodott útmutatásának hála ez az utolsó fátyol is szertefoszlott, és a tudat örök valósága feltárulkozhatott szemünk előtt, melynek lépéseiről későbbi cikkeinkben fogunk részletesen beszámolni.

Dienes István

2 hozzászólás

 1. hamsa srác

  Ez tökjó.
  Kiváncsi vagyok, ez mennyiben igaz arra, hogy az ember is teremthet-e intelligenciát, és most nemcsak a csodákra gondolok, vagy a misztikus teremtésre, hanem a modern mesterséges intelligenciára, és arra, hogy az ember által teremtett intelligencia visszahathat-e az alapvetően teremtett önhasonuló tudaton alapuló agyi működésre.
  Tehát a Mátrix, vagy a Terminátor c. film forgatókönyv vajon bekövetkezhet-e?
  Képes lenne-e az ember olyan tudatot teremteni, ami végül saját érdekében elpusztítja az embert saját elhatározásból

 2. Kiss Balázs

  Ez nagyszerű, várom a folytatást!
  JGD
  BLZS

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*