Tudományos tudatkutatás

A magasabb tudatállapotok tudományos igazolása

A 19. század végén egy kanadai orvos, Richard Bucke, az emberi fejlődés olyan, magasabb szintjét írta le, amelyet kozmikus tudatnak nevezett. Dr. Bucke a „megvilágosodás”, az „örök élet” állapotaként jellemezte ezt a tudatállapotot, amelyhez „a felmagasztosultság, az emelkedettség és az öröm leírhatatlan érzése társul”.

Bucke idejében a kozmikus tudat kutatásának legfőbb akadálya azoknak az egyéneknek a ritkasága volt, akik ténylegesen elérték ezt a tudatállapotot. Ma a tudósok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy pontosan ahhoz a forráshoz férnek hozzá, amelynek Bucke híján volt: olyan alanyok széles csoportjához, akik a belső határtalanságot tapasztalják, miközben aktívan tevékenykednek mindennapi életükben.

Egy tanulmány, mely a Biological Psychology 2002 novemberi számában jelent meg, összefoglalja annak a kutatócsoportnak a munkáját, amelyet Dr. Fred Travis vezetett, aki a Fairfield-i Maharishi Menedzsment Egyetemen a Maharishi Védikus Tudomány tanszékének vezetője. Dr. Travis kutatócsoportja magas szintű elektroenkefalográf (EEG) technika használatával képes volt mérhetővé tenni a kozmikus tudat tapasztalatát.

A tudat fiziológiája

A tudósok az elmúlt négy évtizedben már meg tudták mérni a magasabb tudatállapotok néhány objektív paraméterét. 1970-ben a UCLA kutatója, Dr. Robert Keith Wallace úgy találta, hogy a magasabb tudatosság belső tapasztalatát, melyet a kísérleti alanyok a Transzcendentális Meditáció technikája során éltek meg, a mély nyugalom fizikai jelei kísérték, mint például a csökkenő légzésszám, a magasabb bőrellenállás és az alacsonyabb anyagcsereszint. Dr. Wallace a „pihenő éberség” kifejezéssel írta le e teljesen éber tudattal társuló, rendkívül nyugodt fizikai működés tapasztalatát.

Későbbi kutatások tovább bővítették ezeket az eredményeket, az agyból származó elektromos impulzusok mérésére szolgáló EEG technológiát is igénybe véve. Az EEG berendezés által lejegyzett agyhullámokat vizsgálva a tudósok képesek voltak meghatározni bizonyos mintázatokat, amelyek az agyműködés egy-egy speciális fajtájának felelnek meg.

Az alvás tétlen, rendezetlen idegi aktivitása helyett a TM-technika gyakorlása közben mért rendezett EEG-minták az agy részei közötti harmóniát vagy koherenciát jelzik. Ezek az EEG-minták és Dr. Wallace eredményei lehetővé tették a kutatók számára, hogy a tudat egy negyedik fő állapotát határozzák meg, a Transzcendentális Tudatról, amely különbözik az ébrenléttől, az álomtól és az alvástól.

Transzcendencia és aktivitás 

Dr. Travis csoportja a kétezres évek elején úttörő jellegű felfedezést tett, amikor az EEG használata révén a tudat még fejlettebb állapotát tanulmányozta, amelyben az alanyok a Transzcendentális Tudat csendes, határtalan tudatosságát még az ébrenlét, az álom és az alvás során is tapasztalják.

A világ szinte minden hagyománya leír egy olyan tudatállapotot, ahol a határtalan tudatosság vagy tiszta tudat együtt létezik a cselekvéssel. Walt Whitman amerikai költő egy ilyen élményről számol be „Ének magamról” című, híres versében:

„Dulakodástól, hajszától távol áll, ami én vagyok,
Áll szórakozva, elégedetten, együttérzőn, tétlen, egységesen,
[…] Benne a játékban és kívül rajta, szemlélőn és ámulón.” 

Dr. Bucke tanulmányát Whitman és mások beszámolóira alapozta, olyan élményekre, amelyek gyakran pillanatnyiak voltak vagy időszakosan következtek egymásra. Olyan alanyoktól származtak, akik térben és időben távol voltak tőle. „Csak e tapasztalás személyes megélése vagy e tapasztalatokat megélő embereknek a huzamosabb időn át tartó tanulmányozása tesz majd minket képessé arra, hogy ráébredjünk, valójában mi is ez” – írta Bucke.

Manapság egyre több és több TM-gyakorló számol be arról a tapasztalásról, hogy a csendes, tiszta tudatosság folytonos megléte jelen van mindennapi életük változó értékei közepette is.

Dr. Travis és kutatótársai, a Boston College professzora, Dr. Joe Tecce, a tapasztalt agykutató, Dr. Alarik Arenander és a témában úttörő kutatásokat végző fiziológus, Dr. Wallace, abban a helyzetben voltak, hogy számos ilyen egyént tudtak alapos vizsgálat alá vetni. A legmodernebb tudományos mérőműszereket és módszereket használva képesek voltak ezeket az alanyokat laboratóriumi körülmények közepette is megvizsgálni.

Az integráció mérése

A kutatók aktív cselekvés közepette akarták az alanyok agyhullámait tanulmányozni, így arra kérték a Transzcendentális Meditációt gyakorló csoport tizenhét tagját, valamint a két kontrollcsoport tagjait, hogy egyszerű feladatokat oldjanak meg, amelyekben egy hangjelzésre kellett reagálniuk azáltal, hogy megnyomnak egy gombot a számítógépen. Ezenkívül olyan döntéshozatalt megkívánó feladatokat is végrehajtottak, amelyekben gyorsan meg kellett ítélni, hogy a számítógép képernyőjén látható két kép közül melyik a nagyobb.

Az alanyok reakcióidejét mérve és EEG mintázatukat figyelve a feladatok teljesítése során, a kutatók meg tudták állapítani, hogy az agy számára milyen mértékben jelent küzdelmet az, hogy a helyzetekre reagáljon, továbbá hogy milyen rendezetten működik, és hogy az alany általános hatékonysága a cselekvés során összevág-e a Transzcendentális Tudat során található koherens EEG hullámok jelenlétével.

A kutatók egy integrációs skálát fejlesztettek ki, az ismertető jegyek sorozatát, melynek révén megmérhették, hogy az agyi tevékenység miként változik, amikor a kísérleti alanyok elkezdik integrálni a Transzcendentális Tudatot a hétköznapi életükben. Dr. Travis azt a következtetést vonta le, hogy azok az alanyok, akik a Transzcendentális Meditációt gyakorolták, egy olyan „belső képességről” tettek tanúbizonyságot, amelynek révén „magasabb szinteken képesek működni, ahol a mentális folyamatok rendkívül nyugodttá, pontossá és hatékonnyá válnak, és nincs meg bennük az oly gyakori szorongás, frusztráltság és boldogtalanság.”

Most, a 21. században a Transzcendentális Meditáció technikája egy olyan utat nyitott meg a tudat fejlődése előtt, amely hiteles módon vezet el a „megvilágosodás” tapasztalásához. A modern tudomány pedig a műszaki hátteret és kísérleti módszereket is biztosította ahhoz, hogy igazoljuk ezeknek a tapasztalatoknak a valóságát.

Érdeklődés TM-tanfolyamok után: tminfo.hu/tm-tanfolyam

(Walt Whitman versét Gáspár Endre némileg átdolgozott fordítása nyomán közöljük.)

Rendeződik az agyműködés a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt:

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*