Kutatások

Maharishi Legyőzhetetlen Honvédelmi Technológiája – II. rész

A diagram statisztikailag  jelentős összefüggést mutat az IDT program résztvevőinek létszáma és a békés jelenségek összetett növekedési mértéke (composite index) között Izraelben, valamint az izraeli életminőség változás tekintetében 1983 autusztusa és szeptembere alatt. Amikor a résztvevők száma emelkedett, a háború intenzitása Libanonban csökkent. 

Dr. John Hagelin, Harwardon végzett fizikus, számos IDT-re vonatkozó kutatást vezetett. Dr. Hagelin az Institute of Science, Technology, and Public Policy (ISTPP) igazgatója [Tudomány, Technológia és Közügyek Intézete]. Dr. Hagelin részletesen szól a Legyőzhetetlen Honvédelmi technológiáról egy online videóban (a függelékben megtalálható [5]).
 

Mérföldkőnek tekinthető az a tanulmány, amely nyilvánosságra hozta azokat a felméréseket, melyeket 1983-85 idején készítettek olyan nagy létszámú közös TM-Szidhi programokról, amelyeknél a csoport elérte a Maharishi-hatás globális megvalósulásához szükséges küszöbszámot. 
 

A világ akkor népességéhez mérten ez a küszöbszám 7000 főnyi TM-Szidhi gyakorló körül volt. 
 

A tanulmány a Journal of Offender Rehabilitation [A bűnözők rehabilitációja c. am. folyóirat] című tudományos szaklapban jelent meg, és ebben nyert kimutatást, hogy a 7000 fő közeli létszámú, különböző idejű találkozók alkalmával a nemzetkközi terrorizmusnak köszönhető halálozások száma 72%-kal csökkent. A tanulmány úgyszintén kimutatja – a Rand Corporation adatait felhasználva –, hogy az említett találkozók ideje alatt a nemzetközi konfliktusok mértéke 32%-kal csökkent. 

   

A Legyőzhetetlen Védelmi Technika működési mechanizmusának modellje
 

Az IDT működési mechanizmusát még nem értjük részleteiben. Az IDT működési mechanizmusát a biológia tudományának keretei között egy 2005-ös tanulmány írja le a Journal of Social Behaviour and Personality című szakmai folyóiratban. [7] A szerotonin, egy nagyhatású neurotranszmitter a vizsgálatok szerint a boldogság és az elégedettség érzését okozza, akár még eufóriát is kiválthat. A kutatások rámutatnak arra, hogy a szerotonin alacsony szinte összekapcsolható az agresszióval, a szegényes érzelmi hangulatokkal és az erőszakkal. A tanulmány azt is jelezte, hogy amikor alkalmanként az IDT szakértők csoportja létszámát tekintve megváltozott, a közelben található közösség népességének szerotonin szintje annak megfelelően változott. Mivel a változások statisztikailag szignifikánsak voltak, e tanulmány kézzelfogható neurofiziológiai magyarázatot kínál arra, hogy milyen működési mechanizmus szolgálhat az egész társadalomban megmutatkozó csökkenő agresszió és ellenségeskedés magyarázatául.  
A szerotonin termelés növekedés és a kortizol szintjének csökkenése a jelek szerint a transzcendentális tudat megtapasztalásával kapcsolható össze a haladó TM-gyakorló egyénekben. A TM során a gyakorlók megtapasztalják a transzcendentális tudatot, a tudat egy feltételezett negyedik fő állapotát, melynek során az agyi tevékenység markánsan elkülönül az ébrenléttől, az álomtól és a mélyalvástól. [8] A transzcendentális tudat megtapasztalása koherenciát hoz létre az agyban, és néhány tudós úgy véli, hogy ez az egyesített mezőn belüli koherenciát eleveníti fel. A hatást a csoportos gyakorlás láthatóan felerősíti. Elméleti fizikusok szerint az egyesített mező a természet összes törvényének alapja. Az IDT úgy tűnik, erről az alapvető szintről fejti ki hatását. Ezért az egyesített mezőn keresztül jön létre a nem-TM gyakorlók agyában is a megnövekedett koherencia. A nagyobb koherencia pedig anyagi aspektusát tekintve a szerotoninnal kapcsolható össze. Dr. Roger Nelson a Princeton egyetemen úgy találta, hogy az IDT igen szignifikáns mértékben hatást gyakorol a Globális Tudat Projekt (Global Consciousness Project, GCP) hálózatára, mely körülbelül 65, a világ különböző pontjain elhelyezett véletlenszám-generáló berendezésből áll, és egy tisztán objektív mércét használ, mely minden más, az IDT-vel kapcsolatban elvégzett szociológiai vagy fiziológiai kutatástól különbözik. [9]
 

Továbbá, minél nagyobb azt IDT-ben résztvevők száma, annál nagyobb léptékű a hatás. Ez annak megismétlése, amit Dr. Nelson is megfigyelt az IDT alkalmazása után 2001-ben, nem sokkal a szeptember 11-diki, amerikai célpontok elleni terrortámadások után. Ezen felül a hatás a 2001. szeptember 11-én történt támadásokkal és egyéb katasztrófa-eseményekkel ellenkező irányú és azt kompenzáló hatású. A véletlen szám generátorok láthatólag kevésbé véletlen módon működtek az IDT gyakorlása során. [10] 

Az IDT irányában tanúsított szkepticizmus elismerése
 

Az a szemléletváltás, melyet az einsteini relativitáselmélet és a Planck-féle kvantum-elv alkalmazása megkövetelt a tudósoktól, nem volt csekély, ám mivel ezeket szilárd bizonyítékok támasztották alá, el kellett őket fogadniuk. Hasonló helyzet állhat fel most az IDT tekintetében. A kihívás az, hogy megőrizzük perspektívánkat. E tanulmány olyan új megoldást kínál, amely a csoporttudat erőteljes hatásaival kapcsolatban végzett kutatásokon alapszik, és amely ugyan számos kutató számára új lehet, ám meglepő eredményeket tartogat – olyan eredményeket, melyeket szintén szilárd bizonyítékok támasztanak alá. 
Ugyanúgy, ahogyan a fizikának komoly változásokon kellett átmennie szemléletmódját és vizsgálati módszereit illetően Einstein relativitáselméletének bevezetése után, e tanulmány is azt a felhívást intézi olvasóihoz, hogy fogadjanak el egy hasonlóan nagy változást a társadalmi feszültségek csökkentésének módszereiben, hogy megelőzzük és megszüntessük a terrorizmust és a háborút. Einstein relativitáselmélete rámutat, hogy a nagyléptékű kozmogenikus jelenségek vizsgálata során a gravitációt egy olyan „erő-mezőként” kell kezelnünk, mely magának a térnek a formájára gyakorol hatást. Bizonyosságot nyert, hogy azok az egyenletek, melyek ezt a nézetet leírják, olyan fontos problémákat oldanak meg az asztrofizikában, amelyek egyébként a Newton által felállított klasszikus fizika egyenleteivel dacoló anomáliák és kuriózumok maradnának csupán. 

Hasonlóképpen, a tudományos mérések skálájának másik végpontján, a kísérletek azt mutatják, hogy a szubatomi részecskék viselkedése nem írható le a klasszikus fizika egyenleteivel. Ezeknek az anomáliáknak a magyarázata azonban Planck kvantum-elve és a Heisenberg-féle határozatlansági elv használatával a fizika teljesen új világát nyitotta meg, melyben lehetségessé vált a kvantumjelenségek leírása és befolyásolása. 

A fenti gondolatmenet célja, hogy alátámassza: a fejlődés nagyobb lépései csak az előítéletek legyőzésével lehetségesek. A relativitás és a kvantummechanika világos bizonyítékok talaján jöttek létre. Azonban ezeknek az új rutin-egyenleteknek az elfogadásáért vívott küzdelem az emberek fejében ment végbe. Úgy tűnik, a „békéért való harc” természetével kapcsolatban egy hasonló keresztút előtt állunk. A hadseregben egy „Megelőző Szárny” létrehozására irányuló javaslat szintén erős tudományos bizonyítékokra épül. A javasolt megoldás elfogadásáért zajló küzdelem azonban továbbra is az emberek fejében történik. 

A Harvard Egyetemen írt doktori disszertációjához Carla Linton Brown a diplomácia területén dolgozó vezető politikusokkal készített interjúkat. Azt tanulmányozta, hogy a politikusok miként vizsgálták meg az IDT-nek az életminőségre, az erőszak csökkenésére és a háborús áldozatok számára gyakorolt társadalmi hatásaira irányuló kutatásokat. Úgy találta, hogy amikor a politikusok behatóbban tanulmányozták ezeket a kutatásokat, az alábbiakra volt szükségük:

  • egy olyan kontextusra, amelynek keretei között értékelhetik ezt az újítást;
  • a napi felelősség nyomásától távol eltöltött időre, hogy elmerülhessenek a kutatások tanulmányozásában;
  • egy sajátos látásmód kialakítására és támogatásra olyanoktól, akik esetleg részt vettek a programban, és meg tudnak válaszolni gyakorlati kérdéseket;
  • kulturális akklimatizációra – annak módjára, hogy túl tudjanak tekinteni azokon a sztereotípiákon, amelyek esetleg ezen újítás kapcsán adódhatnak.

 

Dr. Brown interjúalanyai közül sokan igen kedvezően fogadták ezeket a kutatásokat, ám további kérdéseik merültek fel azzal kapcsolatban, hogy miként működik mindez. Például néhány diplomata kifejtette Dr. Brownnak, hogy noha a kutatások eredményeit impozánsnak találják, túlságosan elfoglaltak azzal, hogy a közel-keleti békefolyamat során felmerülő újabb lyukakat tömködjék, és nincs rá idejük, hogy átgondolják, miként lehetne ezt az újítást hasznosítani, vagy hogy miként működne ez egyáltalán.
 

Ezen felül Dr. Brown arra az eredményre jutott, hogy számos politikus esetében merülnek fel sztereotípiák és előítéletek egy olyan felfedezéssel kapcsolatban, mely az ősi Indiából származik. Mivel fennáll a veszélye annak, hogy előítéletekkel rendelkező kritikusok szándékosan félreértelmezik az IDT-vel kapcsolatos kutatásokat, reméljük, hogy mindazok az olvasók, akik még nem ismerkedtek meg ezekkel a kutatásokkal, időt szakítanak arra, hogy elolvassák, Dr. Carla Linton Brown tanulmányát, mely a Harvard Egyetemen írt doktori disszertációja alapján készített. Dr. Brown kutatásait a Journal of Social Behavior and Personality című szakfolyóiratban tette közzé. [11] A Harvard Egyetemen írt disszertáció pedig online olvasható. [12] 

Milyen módon különbözik a TM-technika más fajta meditációktól

Az IDT a Transzcendentális Meditációt és a TM-Szidhi programot alkalmazta, melyek a meditáció tudományosan legalaposabban tanulmányozott formái. A meditáció különböző formái különböző módszereket alkalmaznak, ennek megfelelően pedig különböző eredményekhez vezetnek. [13] Az agyhullám-mintázatokat tudományos vizsgálatoknak vetették alá, hogy megállapítsák, a különböző meditációs formák során milyen különböző fiziológiai folyamatok jönnek létre. Számos meta-elemzés mutatott arra, hogy a TM egyedülálló hatásokat hoz létre.
 

Összehasonlító vizsgálatok bizonyították, hogy a meditáció különféle formái nem ugyanazokat az eredményeket hozzák létre. A TM-technika, a tudatosság, a zen, a progresszív izomrelaxáció, a tibeti buddhista és a vipasszaná meditációk, valamint a Benson-féle Relaxációs Válasz hatásaival kapcsolatos meta-analízis során a nyugalom szintjeit, az agyhullám-mintázatokat és a test-elmére gyakorolt jó hatásokat vizsgálták.
 

Úgy találták, hogy a meditáció más formái is jó hatásokat hoznak létre bizonyos területeken. Azonban az EEG-vel és a neurális képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a TM-technika egyedülálló agyhullám mintázatot hoz létre. A TM az egyetlen meditációs technika, mellyel kapcsolatban igazolták, hogy az egész agyban képes agyhullám-koherenciát teremteni. A kutatások megmutatják, hogy a TM technika hatékonyan csökkenti a depressziót és a szorongást, és javítja az önmegvalósítást. A TM gyakorlás során mélyebb szintű pihenés jön létre, mint bármely más gyakorlat végzése során. [14]
 

Dr. David Orme Johnson, a Maharishi-hatás egyik kutatója szerint „egy új tanulmány, melyet 60, negyvenes és ötvenes éveikben járó férfi alany bevonásával végeztek, azt találta, hogy az ultragyenge foton emisszió mind a 12 vizsgált anatómiai ponton szignifikánsan gyengébb volt a TM-technikát gyakorlók esetében, mint az egyéb meditációs technikákat (EMT = taoista, zen, keresztény és hindu jóga meditációkat) végző kontrolcsoportok esetében. [15] [16]
 

Hordozhatóság és közelség
 

Az IDT-t nem szükséges a konfliktus vagy a lehetséges konfliktus közvetlen közelében alkalmazni. Azonban a legjobb eredmények akkor jönnek létre, amikor a rendszert az adott terület helyi politikai határain belül állítjuk fel. Ezzel egyidejűleg a nagyobb léptékű (regionális vagy országos) területek határain belül felállított rendszerek a nagyobb területekre kiterjedően is pozitív hatásokat hoznak létre.
 

Az IDT akkor éri el a legjobb működései feltételeket, amikor az összes résztvevő egyetlen csoportot alkot, egymás közvetlen közelében (egymástól átlag 1,5 m-es közelségben) vannak. Azonban a pozitív hatások akkor is létrejönnek, amikor a résztvevők több kisebb csoportban működnek.
 

Az IDT bárhol a világon bevethető, akár a szárazföldön, akár a tengeren. Szárazföldi támaszpontú Megelőző Szárnyakat már több hadsereg is vizsgált. [17] [18] Az IDT gyakorlókat a helyszínre (vagy a helyszín közelébe) kell szállítani és egy biztonságos létesítményben állomásoztatni. Elméletileg tengeri támaszpontú Megelőző Szárnyak is elképzelhetők. Például az amerikai Kitty Hawk (CV-63) repülőgép-hordozó afganisztáni küldetése során 1000 főnyi speciális műveleti haderőt állomásoztatott a fedélzetén. [19] Így akár repülőgép-hordozókat is fel lehet vonultatni a Perzsa Öbölben, IDT-szakértőkkel a fedélzetükön hogy csökkentsék a feszültséget a Közel-Keleten. (A népesség kb. = 800 millió; népesség 1%-a = 8 millió; 8 millió négyzetgyöke = 2829 IDT gyakorló szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a Maharishi-hatás.)
 

További kedvező hatások
 

A kutatások alapján a hadsereg Megelőző Szárnyának további jótékony hatásait jelezhetjük előre. Ezek közé tartozik a javuló kormányzati együttműködés, a javuló gazdasági trendek, a csökkenő bűnözés, a jobb egészségi állapot és az jobb életminőség.
 

Brazil katonák kiképzésük részeként megtanulták az IDT-t. Több brazil állam kormányzata vezette be a módszert, és a katonai rendőrség több, mint huszonhat ezer különböző rangú tisztjét képezték ki rá. [20] Brazil tudósok alátámasztották, hogy az említett tisztek, illetve tiszti iskolások egészségében és fegyelmében szignifikáns fejlődés mutatkozott Brazilia Bahia államában, valamint a Piaui-ban lévő Katonai Rendőrségi Akadémia hallgatói között, akik hasonló szignifikáns javulásokat tapasztaltak az IDT használata során. [21]
 

Mindazok az egyének, akik elsajátítják az IDT-t, személyesen is nyernek a gyakorlásból. Kiterjedt kutatások támasztják alá, hogy ezek az emberek jobban reagálnak a stresszekre, kevesebb anti-szociális viselkedést mutatnak, körükben csökken az otthoni erőszak, növekszik a szem-kéz koordináció. A kutatások szerint továbbá enyhülés mutatkozik a poszt-traumatikus stressz betegségben, csökken, illetve enyhülést mutat az orvos látogatások száma, az érzelmi dermedtség, az álmatlanság, a szorongás és a depresszió, valamint csökkennek az alkohol problémák és a családi problémák. Holisztikus növekedést mutatnak ki a különféle pszicho-fiziológiai eszközök (mint ami például az általános mértékű EEG-koherenciában is megmutatkozik), továbbá az intelligenciát, a morális érvelést és a személyiséget vizsgáló pszichológiai tesztek.
 

 Az IDT egy olyan megoldást kínál, mely a veszteségek és halálozások számának csökkenését ígéri, anélkül, hogy bárminemű változtatást kívánna a hadászati taktikában, továbbá nem kíván speciális hadműveleti tudást, sem az ellenség képességeiről vagy gyengeségeiről való új ismereteket. Nem kíván tehát a változtatással kapcsolatban semminemű felelősséget, mely önmagában is a veszély érzetét váltja ki a katonai vezetők körében. 

 Stratégiai Stressz Menedzsment 

Brian Rees ezredes a Carlisle Barracksban tartott előadása során az IDT-t Stratégiai Stressz Menedzsmentnek (Strategic Stress Management, SSM) is nevezte. [22] A szerző által publikált megjegyzések az IDT hatásaival kapcsolatban „55 Trends Now Shaping the Future of Terrorism” [55 trend, mely a terrorizmus jövőjét alakítja] címmel jelentek meg, mely tanulmányt a Forecasting International állította össze, szponzorai pedig az alábbiak voltak: Proteus Management Group, National Intelligence University, Office of the Director of National Intelligence and the Center for Strategic Leadership at the U.S. Army War College.
Fordította: Pál Dániel
 
Az IDT (=Invincible Defence Technology= Legyőzhetetlen Honvédelmi Technológia) jelenlegi alkalmazása világviszonylatban
 
A világon jelenleg öt ország rendelkezik az elegendő létszámú TM és TM- Sidhi programot végző állandó csoporttal:
 

  • Hollandia
  • Trinidad és Tobago
  • Bolívia
  • Peru
  • Kolumbia

 
A felsorolt Dél- Amerikai országokban a csoportok legnagyobbrészt iskolás gyerekekből tevődnek ki. (iskolai közös program)
 
Mindazonáltal, hogy nemes dolog civil csoportok részéről, hogy ilyen felelősséget vállalnak, a katonaság lenne a legmegbízhatóbb és legmegfelelőbb szervezet, hogy irányítsa az IDT telepítését. Példának okáért a civil csoportoknak pénzalapokat kell összegyűjteni a csoport állandó jellegű fenntartásához, míg a katonaság már eleve azért van fizetve, hogy megvédje a nemzetet minden ellenségtől, legyen az akár külföldi, akár belföldi. Továbbá az iskolákban a gyerekek hosszabb szünidőkre mennek egyszerre tömegesen, míg a katonaságban az állomány folyamatosan cserélődik, így annak létszáma lényegében állandó.
 
Azon országok, amelyek közel állnak hozzá, hogy elérjék a szükséges létszámú rendszeres IDT gyakorló csoport létrehozását a Maharishi effektus létrejötte érdekében:
 
India: Maj. Gen. Singh (Ret.) állítása szerint India a határán van annak, hogy elérje a legyőzhetetlenséget civil csoportjai révén (25) (26)  
 
USA: Megközelítőleg 1700 TM és TM-Sidhi gyakorlónak kell összegyűlni napi kétszer, hogy létrehozzák a Maharishi hatást az Egyesült Államok számára. Az összejött csoport létszámát naponta feljegyzik, és eszerint a szükséges létszámot jelenleg napi egyszer már képesek elérni (a naponta kétszeri az ideális, hogy elérjék a társadalmi koherencia növekedés teljes hatását) (27)
 
A csoport nagy többségében amerikai civilekből áll, emellett indiai származású TM-szakemberekből. A csoport létszáma remélhetőleg emelkedni fog, ahogy egyre több szakértő érkezik Indiából.
 
Kifejlesztettek egy számítógépes internetes kalkulátort, amivel könnyen ki lehet számolni, az egy százalék négyzetgyökét, hogy lehessen látni, mekkora létszámú IDT csoport szükséges valamely országnak, vagy egy meghatározott számú népességnek (28 – az internetcím a függelékben megtekinthető)
 
A jelen tanulmány (a publikált cikksorozat) szerzőjéről, Dr. David Leffler, Ph. D. – ről
 
Dr David R. Leffler az igazgatója az Institute of Science, Technology, and Public Policy [Tudomány, Technológia és Politika Intézete] -n belül a Center for Advanced Military Science [A Haladó Katonai Tudományok Központja] -nak.
 
Dr. David Leffler az igazgatója a Felvilágosult Művészetek és Tudományok Kibontakoztatása nevű intézeten [Institute fo the Enlightened Arts and Sciences = I.D.E.A.S.] belül a Felvilágosodott Honvédelem részlegnek. (www.InvincibleMilitary.org)
 
Dr. Leffler a Ph. D. fokozatát Cincinattiben, Ohio államban szerezte The Union Institut & University- n, ahol doktori kutatásait a Legyőzhetetlen Katonai Védelem témában végezte. További felsőfokú végzettsége: B.A. Tanári diploma, és M.A. végzettség Tudomány és Kreatív intelligencia fakultásból a Maharishi Menedzsment Egyetemen Fairfieldben, Iowa államban.
 
Ezek mellett M.M. tanári diploma az Új Mexikói Állami Egyetemen Las Crucies-ben.
 
David nyolc évig volt tagja az Egyesült Államok légierejének. Dr. Leffler a Proteus Igazgatói  Csoport tagjaként szolgál [Proteus Management Group] az Egyesült Államok Katonai Hadászati Főiskoláján [U.S. Army War College] a stratégiai vezetők kiképző központjában [Center for Strategic Leadership]. Emellett tagja az Egyesült Államok Haditengerészeti Intézetének[U.S. Naval Institute].
 
Dr. Leffler már tartott prezentációt a Legyőzhetetlen Honvédelmi Technológiával kapcsolatban az Orosz Légierő Akadámiáján [Russian Air Force Academy], az Orosz Tudományos Akadémián [The Russian Academy of Sciences], és az Egyesült Államokon belül számos helyen. Dr. Leffler több tucatnyi publikált cikknek és tanulmánynak a szerzője az IDT témakörét illetően. Publikációs listája megtekinthető a http://www.davidleffler.com/davidpub.html címen.
 
Egyebekben
 
A fenti cikksorozat egy olyan előadás, melyet Dr. David Leffler már több alkalommal is prezentált, többek között Koreában és egyéb országokban rendezett konferenciákon.
 
Az előadás végén Dr. Leffler köszönetet nyílvánít azoknak, akik segítik munkájában többek között a következőknek:
 
Lee Leffler, Dr. John Sorflaten, Dr. Kenneth Walton, Dr. Kurt Kleinschnitz, Dr. Carla Linton Brown és Colonel Brian Rees (ezredes),MD-nek az előadás megszerkesztésében nyújtott segítségért. További köszönetét fejezi ki Kenneth Walton, Dr. Paul Roochnik -nak és az adott állam TM gyakorlóinak, akik szponzorálták és elősegítették az adott konferencián való résztvételét.
 
Fordította: SzSanyi
 
A cikk első része
 
Függelék:
 
[1] ©Transcendental Meditation, TM, TM-Sidhi, Prevention Wing of the Military, are registered or common law trademarks licensed to Maharishi Vedic Education Development Corporation and used under sublicense or with permission.
 
[2] Leffler, DR, Kleinschnitz KW, Walton KG (1999): An alternative to military violence and fear-based deterrence: Twenty years of research on the Maharishi Effect, Security and Political Risk Analysis (SAPRA). Paper is available online at: http://www.invinciblemilitary.org/articles/sapraalternative.html
 
 

[3] Hagelin JS, Rainforth MV, Orme-Johnson DW, Cavanaugh KL, Alexander CN, Shatkin SF, Davies JL, Hughes AO, & Ross, E (1999): Effects of group practice of the Transcendental Meditation program on preventing violent crime in Washington D.C.: Results of the National Demonstration Project, June-July, 1993. Social Indicators Research, 47(2): 153-201.

 

[4] Davies, JL & CN Alexander (2005): Alleviating political violence through reducing collective tension: Impact Assessment analysis of the Lebanon war. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 285-338.

 

[5] Hagelin, JS (2007): An important message for all military leaders. International Center for Invincible Defense website. Video link: http://www.invincibledefense.org/videos/2007_04_11_hagelin.html

 

Transcription and full-sized figures link:
http://istpp.org/military_science/Hagelin_military_lecture.html

 

[6] Orme-Johnson DW, Dillbeck MC, & Alexander CN (2003): Preventing terrorism and international conflict: Effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs. Journal of Offender Rehabilitation, 36, 283-302.

 

[7] Walton KG, Cavanaugh, KL, & Pugh , ND (2005): Effect of group practice of the Transcendental Meditation program on biochemical indicators of stress in non-meditators: A prospective time series study. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 339-373.

 

[8] Alexander, CN, Cranson, RW, Boyer, RW & Orme-Johnson, DW: Transcendental consciousness: A fourth state of consciousness beyond, sleep, dreaming, and waking. In Sleep and dreams: A sourcebook, edited by J. Gackenbach. Garland, New York, 1987, pp. 282-315.

 

[9] Nelson, R TM Resonance Aggregation. Link to the 2006 IDT effects on Global Correlations in Random Data (Global Consciousness Project): http://noosphere.princeton.edu/tm.resonance.html

 

[10] Nelson, R September 11, 2001: Exploratory and Contextual Analyses. Link to the 2006 terrorist attacks effects on Global Correlations in Random Data (Global Consciousness Project) Link: http://noosphere.princeton.edu/terror.html

 

[11] Brown, CL (2005): Overcoming barriers to use of promising research among elite Middle East policy groups. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 489-543.

 

[12] Brown, CL (1996): Observing the assessment of research information by peer reviewers, newspaper reporters, and potential governmental and non-governmental users: International peace project in the Middle East. (Maharishi Effect.) Unpublished doctoral dissertation. Link: http://davidleffler.com/carla_linton_brown_harvard_dissertation.html

 

[13] Travis, FT (2006): Are All Meditations the Same? Comparing the Neural Patterns of Mindfulness Meditation, Tibetan Buddhism Kargyu tradition and the Transcendental Meditation Technique. Lecture at the Science of Consciousness conference, Tucson AZ. Link: http://fredtravis.com/talk.html

 

[14] Comparison of Techniques—Are all forms of meditation and relaxation the same? Link: http://www.truthabouttm.org/truth/Research/ComparisonofTechniques/index.cfm

 

[15] Ultraweak Photon Emission and Meditation. Link: http://www.truthabouttm.org/truth/Research/NewStudies/UltraweakPhotonEmissionandMeditation/index.cfm 
[16] Van Wijk EPA, Ludtke R, & Van Wijk R. (2008): Differential Effects of Relaxation Techniques on Ultraweak Photon Emission. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 14, 241-250.

 

[17] Lieutenant General José Martí Villamil (now retired), a former vice-minister of defense of Ecuador, successfully used IDT to end the war with Peru. Read an article published by India Defence Consultants for more details. Link: http://www.invinciblemilitary.org/articles/coherence.html

 

[18] An article published by Canadian Centres for Teaching Peace entitled „Invincible Defense—A New „Secret Weapon!” written by scientists and (now retired) Navy SEAL officer describes deployment of, and underlying theory behind, the revolutionary IDT system deployed by Mozambique military. Link: http://davidleffler.com/canadiancentre.html

 

[19] Swan, RP and Horres, EJ (2008): Opportunity at Hand: New Roles for Carriers. Proceedings. June 2008 Vol 134/6/1,264 p. 64.

 

[20] Brazilian military police pictures: Brazilian warriors learn Maharishi’s Invincible Defense Technology as part of their training. Link: http://davidleffler.com/brazilpics.html

 

[21] Brazilian military research on Invincible Defense Technology. Link: http://davidleffler.com/brazilchart.html

 

[22] Rees, B (2006): The application of Strategic Stress Management in winning the peace. Academic Workshop sponsored by: The Proteus Management Group, USA. Hosted by the Center for Strategic Leadership United States Army War College 22-24 August 2006. Link: http://www.carlisle.army.mil/proteus/docs/Proteus-Workshop-2006-Report.pdf

 

[23] Leffler, DR (2008, February): An Overlooked, Proven Solution to Terrorism. In „55 Trends Now Shaping the Future of Terrorism.” Edited by Dr. Marvin J. Cetron and Owen Davies. The Proteus Trends Series, 1(2) pp. 18, 79, 176, C-13 through C-16. Link: http://www.carlisle.army.mil/proteus/docs/55-terror.pdf

 

[24] Leffler, DR. Scoreboard of Invincible Nations. Invincible Defense Technology News, 1 January 2008. Link: http://davidleffler.com/enewsletter/20080101_IDT_News.html#score

 

[25] Singh, K (2008): Invincibility update from India. Invincible Defense Technology News, 1 January 2008. Link: http://davidleffler.com/enewsletter/20080101_IDT_News.html#india

 

[26] Invincible Defense Technology Worldwide: India. Link: http://davidleffler.com/worldwide.html#India

 

[27] The size of the IDT group for the United States is tallied daily. Link: http://invincibleamerica.org/tallies.html

 

[28] Square root of one percent calculator: http://www.SquareRootOfOnePercent.org

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*