Kutatások

Az agy rejtett tartalékainak mozgósítása a Transzcendentális Meditáció segítségével

A Transzcendentális Meditáció technikáján végzett tudományos kutatások új áttörést és megközelítési lehetőségeket tártak fel az agykutatás számára, rámutatva így az emberi idegrendszerben és tudatosságban rejtőző végtelen lehetőségekre. Ma sok kutató úgy véli, hogy az 5-10%-os agykihasználtság többek között annak a következménye, hogy az evolúció vagy a törzsfejlődés során kialakult idegrendszeri összetevőknél – melyek alapvető elemei az emberi agynak is – a földi evolúció csúcsának, az emberi agynak a fejlődése szinte megállt. Azt mondhatjuk, hogy valami oknál fogva azok az agyterületek, melyek csak az emberi agyra jellemzőek (pl. szürke állomány, homloklebenyi kéreg, stb.) fejlődése csak részben folytatódik, és csak részlegesen fejlődik ki személyről-személyre váltakozva. Abban is egyetértenek a kutatók, hogy a mai oktatási rendszer nem teszi lehetővé a továbbfejlődést, így az ember fejlődése nem teljes és nem képes a születetten neki járó helyet betölteni a földi evolúció természetes folyamában, melynek végcélja a teljes ember megjelenése lenne.

A TM-en végzett tudományos vizsgálatok egyértelműen megmutatták miért volt az emberi evolúció eddig beteljesületlen, és miért van most lehetőségünk a TM természetes technikáján keresztül az emberi idegrendszer teljes kifejlesztésére. A TM-ről készült első fiziológiai mérések feltárták egy negyedik, természetes tudatállapot létezését, a tiszta tudat állapotát. Ebben a tudatállapotban a tudat csak önmagára irányul, mentes minden más tapasztalattól, megteremtve így a lehetőséget a határtalan tudatosság szubjektív megtapasztalására. Ennek a tudatállapotnak a természetes megtapasztalása az, amely lehetőséget biztosít az agy további fejlődésére a magasabb, csak emberre jellemző intelligencia-minőségek kifejlesztésével. Az agy teljesen integrált és koherens működése, melyet a kutatók a magas EEG-koherenciával hoznak párhuzamba, igen látványosan kimutatható a TM gyakorlatánál, a tiszta tudat megtapasztalásakor. A tiszta tudat tapasztalata pedig már az első meditációk alkalmával megjelenik.

Azon kutatások, melyeket Dr. Tony Nader, az MIT agykutató orvosa, és Dr. Lyubimov, a Moszkvai Agykutató Intézetben készítettek, kimutatták, hogy amíg a tiszta tudat közvetlen és természetes tapasztalata nem jön létre – melyre a legtermészetesebb és -hatásosabb módszernek ma a Transzcendentális Meditáció bizonyul -, nem folytatódhat a központi idegrendszer teljes kifejlődése, ennek következményeként az emberi evolúció befejezetlen marad. E kutatók munkáján keresztül érthetjük meg ma azt, hogy az emberi tudatosságban és az idegrendszerben szunnyadó képességek kibontakozásához a leghatékonyabb út a transzcendálás természetes folyamatának tudatos és közvetlen tapasztalata. Ez lehetőséget nyújt a negyedik fő tudatállapot, a tiszta tudat megjelenésére a mindennapi életben. A tudomány így egyenes utat mutat mindenkinek, hogy tanulja meg a transzcendálás (gondolatokon való túllépés) tudatos és természetes megtapasztalását, mely a TM működési mechanizmusa, és élje életét egyre nagyobb teljességben.

Dr. Lyubimov kutatási eredménye:

E kutatás – lásd a jobb oldali ábrát – azt mutatta ki, hogy a Transzcen-dentális Meditáció gyakorlata alatt az agy ingerlésekre adott válaszreakciója, ebben az esetben szomato-szenzorális ingerléseket végeztek (0-100 msec időtartamban), nagyobb agyterületi aktivitást váltott ki az egész kortexen, ellenben a gyakorlat előtti alacsonyabb kéregaktivitástól ugyanazon ingerlések esetén. Ezek a felmérések, melyet Dr. Nicolai Nicolaevich Lybimov, a Moszkvai Agykutató Intézet Neurokibernetikai Laboratóriumának igazgatója végzett, azt jelezték, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlata alatt növekszik az agy azon területeinek száma, melyek részt vesznek a különböző észlelési információk feldolgozásában, és egyúttal erősödik a két agyfélteke közötti működésbéli kapcsolat.

 1. Proceedings of the International Symposium Physiological and Biochemical Basis of Brain Activity, St. Petersburg, Russia, (June 22–24, 1992).
 2. 2nd Russian-Swedish Symposium New Research in Neurobiology, Moscow, Russia, (May 19–21, 1992).

Érdeklődés díjmentes Transzcendentális Meditáció előadások után:
www.tminfo.hu/tm-tanfolyam

One Comment

 1. Arcadius

  A TM és az emberi agy anatómiai sajátosságai.

  Évekkel ezelőtt foglalkoztam az agy-anatómia és a különleges képességek kérdésével. Az akkoriban még létező weblapomból, most egy rövid kivonatos részt közlök.

  Az ember összetett aggyal rendelkezik. Ez az összetett agy három, egymástól világosan megkülönböztethető egységből áll, név szerint a neocortex, vagy új-emlős agy, a limbikus, vagy ős-emlős rendszer, és a reptilián (hüllő) agy, amely az agytörzsből és a cerebellumból áll. A fejlődés korábbi szintjeit képviselő két alacsonyabb rendű agy (hüllő agy és ős-emlős agy) minden cselekedetét a túlélés irányította. A harmadik, a legújabb és a szürkeállománynak köszönhetően egyben a legintelligensebb új-emlős agy (neocortex) a magasabb rendű gondolkodás és döntéshozás székhelye.
  A probléma az, hogy jóllehet mára már megszűntek azok a veszélyek, amelyek az ősemberekre leselkedtek, – és amikor a két alacsonyabb rendű agy még létfontosságú volt a túlélés érdekében – életünket alapvetően még mindig a túlélésért küzdő ős-emlős agy és a hüllő agy irányítják.
  Mindezek egy beszűkült tudatállapotot hoznak létre, amit Dr. Charles Tart „Consensus trance”-nak nevez. Ez egy mély, hipnotikus tudatállapot, amely arra kényszeríti az embert, hogy potenciális képességeiknek és cselekvőképességüknek csak egy kis, elenyésző részét használják és egyszerűen tudomást se vegyenek korlátlan képességeik többi részéről.
  A korlátlan lépességeket illetően elég csak megemlíteni a hindu jógik által kis és nagy sziddhiknek nevezett képességeket, vagy tibeti buddhista szerzetesek testi, és szellemi praktikáit.
  T.D.A. Lingo, agy és viselkedés kutató, próbálta megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy miért alszik az az neuronjainak 98%-a. Lingo rájött, hogy az emlősagyban található amigdala nevű szervünk – amely az érzelmi életünk központja – tartja „lenyomva” az embert egész életben. Ez a szerv a felelős azért, hogy a homo sapienst még mindig a hüllő agy és az ős-emlős agy irányítja. Az amigdala ugyanis egyfajta biológiai kapcsolóként működik. Előre – hátra lehet kapcsolgatni. Hátra kapcsolva a hüllő agy, és az ős-emlős agy vezérli az embert. Sajnos az amigdalának ez az alaphelyzete, azaz minden embernél hátra-kapcsolt állapotban van. Előre kapcsolva viszont óriási energia áramlik a homloklebenyekbe, a neocortex úgymond „felizzik” és az ember extatikus örömöt és határtalan békességet érez, miközben előjönnek az agy rejtett, extraszensz képességei, és a Stanford-Binet IQ tesz alapján az intelligencia szint 10 – 40 ponttal nő, a kreativitás pedig mintegy 500 – 1400%-os növekedést mutat a Getzels-Jackson Kreativitás Index alapján. A frusztráltság, és az indulatosság eltűnik. És létrejön az az állapot, amit a TM így jellemez:
  „Amikor a Transzcendentális Meditáció módszerének segítségével a tudatos elme azonosul az Egyesített Mezővel, az emberi tudatosság megnyílik saját teljes potenciáljának, amely nem más, mint a természet intelligenciájának teljes potenciálja.”

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*