Kutatások

A túllépés, a Transzcendentális Meditáció 1001 tudományosan igazolt hatása

Az alábbi öt szakmai idézet tudományos jelentőséggel bíró előnyökről számol be a „túllépés” vagyis a Transzcendentális Meditáció gyakorlati alkalmazása körében. A részletesen közölt jótékony hatások az alul listázott tudományos kutatásokban vannak részletezve, melyek 2014. szeptemberében meghaladták az ezret. A Transzcendentális Meditáció, avagy a túllépés (transzcendálás) erőfeszítés-mentes technikája a legkutatottabb, s ezáltal a legmegbízhatóbb meditációs módszerként vált ismeretessé nem csak a tudományos világ, hanem a hétköznapi emberek számára is.

1. A Transzcendentális Meditáció kutatásai megfeleltek a szigorú normáknak, melyeket a tudományos kiadványokkal kapcsolatban írnak elő

„Az elmúlt tíz év során az International Journal of Neuroscience szerkesztői és olvasói számos tanulmányt ismertek el a Transzcendentális Meditáció hatásaival kapcsolatban, hiszen ezek megfeleltek a tudományos kiadványok szigorú normatív feltételeinek. Az IJN számára megtiszteltetés, hogy szerkesztő-bizottságukban két Nobel díjas kutató is részt vett. A kiváló tudóscsoport a kontinensek vezető egyetemeinek kutatói közül kerültek ki, így adva tudományos értéket a benyújtott dokumentumok megfontolására” – Dr. Sidney Weinstein, az International Journal of Neuroscience neves szaklap vezetője

2. Ez a munka… megérdemli a legkomolyabb figyelmet

„Az állítás megfelel a valóságnak arról, hogy a módszer kutatási eredményei meghaladják a bármely más folyamatban lévő szociális vagy pszichológiai kutatások eredményeit. A módszer megállta a helyét a statisztikai vizsgálatokon, melyet a konfliktuskezelés terén végeztek. Azt hiszem, hogy ez a munka és elmélet, amelyről tájékoztatást kaptunk megérdemli a legkomolyabb figyelmet a tudósok és politikai döntéshozók részéről egyaránt” – David Edwards, Ph.D., egyetemi tanár, az austini University of Texas vezetője.

3. Komolyan kell vennünk ezeket a tanulmányokat

„A vizsgálatokban, melyek a túllépés konfliktushelyzetekben való hatásait taglalták nem találok módszertani hibákat, az eredmények összhangban álltak a nagy számú ismétlésekben is, melyeket eltérő konfliktusos helyzetekben végeztek. Mivel valószínűtlen, hogy csupán feltevésekről lenne szó, azt hiszem, hogy komolyan kell vennünk ezeket a tanulmányokat” – Ted Robert Gurr, Ph.D., nyugalmazott professzora és vezetője a University of Maryland-nek.

4. Ez a kutatás lépéseket követel

„Én már az elmúlt húsz évben is figyelemmel kísértem a Transzcendentális Meditációt érintő kutatások fejlődését. Megfelelő súlyú és jeles következetesekkel összeállított bizonyítékok mutatnak arra, hogy (ez a megközelítés) egy egyszerű és költséghatékony megoldás arra, hogy megoldjuk az előttünk álló szociális problémákat. Ez a kutatás és következtetései olyan erősek, hogy megkövetelik a felelős kormányzati politika figyelmét” – Huw Dixon, Ph.D., közgazdaságtan professzor, York University, Anglia.

5. A munka a hang

„A hipotézisre néhányan egyértelműen felvonták a szemöldöküket a vizsgálódók körében. De a statisztikai munka hangot adott az egésznek. Ha statisztikailag képesek vagyunk alátámasztani ennyi változót, akkor az eredmények sokkal meggyőzőbbek lesznek. Ez a bizonyíték arra utal, hogy most már létezik egy új technika, ami létrehozhatja a békét a világban” – Raymond Russ, Ph.D., a University of Maine pszichológus professzora; a Journal of Mind and Behavior című szaklap szerkesztője.

A Transzcendentális Meditáció tudományos kutatási gyűjteménye - a 2013 decemberében kiadott 7. vaskos könyv 948 oldalas
A Transzcendentális Meditáció tudományos kutatási gyűjteménye – a 2013. decemberében kiadott 7. vaskos könyv 948 oldalas
A National Institutes of Health 20 év alatt 2,4 millió dollárral támogatta a TM egészségügyi kutatásait
A National Institutes of Health 20 év alatt 2,4 millió dollárral támogatta a TM egészségügyi kutatásait
Az American Medical Association szerint a Transzcendentális Meditáció csökkenti a magas vérnyomást és az inzulin-rezisztenciát
Az American Medical Association szerint a Transzcendentális Meditáció csökkenti a magas vérnyomást és az inzulin-rezisztenciát
Az American Psychological Association 2007-ben megrendezett konferenciáján arról számoltak be, hogy a TM rendezett agyműködést hoz létre
Az American Psychological Association 2007-ben megrendezett konferenciáján arról számoltak be, hogy a TM rendezett agyműködést hoz létre
A Transzcendentális Meditáció hatásait a klinikai gyakorlatban a csökkenő vérnyomással lehet megfeleltetni az American Heart Association állásfoglalása szerint
A Transzcendentális Meditáció hatásait a klinikai gyakorlatban a csökkenő vérnyomással lehet megfeleltetni az American Heart Association állásfoglalása szerint

BEVEZETÉS

Az elmúlt öt évben én és két-három kollégám egy maroknyi amerikai börtönben megfordultunk, hogy a fogvatartottakat avassunk be a túllépés módszerébe. Ezzel párhuzamosan segítünk tudományos kutatásokat készíteni a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásának a bűnöző elmékre gyakorolt hatásáról.

A túllépés alatt azt értem – néhány percig gyakorolva minden nap –, hogy könnyedén és spontán befelé fordítjuk a figyelmünket és a tapasztalat egyre finomabb szakaszaiban végezzük a szellemi tevékenységet, amíg az elme egyre kevésbé lesz aktív. Végezetül egy nyugodt mentális állapotba kerülünk. Aztán ugyanolyan egyszerűen és könnyedén, ahogy addig is végeztük a gyakorlatot, túllépünk abba a mentális állapotba – itt tapasztalható a gondolat nélküli forrás állapota, a csend – amely a tiszta tudat mezeje. Jógik, mesterek és spirituális tanítók ezt az állapotot tiszta tudatnak, szamádhinak, egységnek, nirvanának, békének nevezik; lényegét tekintve pedig VAGYOK állapotnak nevezhetjük.

Fontos megértenünk, hogy a transzcendens vagy túllépés egy nagyon egyedi működése a testnek és az elmének. Amikor egy személy a túllépés technikáját gyakorolja, a személye tényleg felhagy a gondolkodással, nem fókuszál ez idő alatt a megértésre, a megjelenítésre, az elme ösztönös feldolgozási folyamatait maga mögött hagyva „belép” a tiszta tudat birodalmába (tudatos tudat), s erre teste is reagál. Egy természetes neurofiziológiai válasz indul be, röviden a WHPS állapot. A WHPS állapot túlmutat az éber állapot, az álom és a mély alvás minőségén is. Az elmúlt negyven év kutatásai arról tájékoztatnak miket, hogy a WHPS-hez kapcsolódó transzcendencia/túllépés nem található meg a legtöbb meditációs módszerben, az a Transzcendentális Meditáció technikájával érhető el, melyet Maharishi Mahesh Yogi dolgozott ki. Mi ezt a technikát tanítottuk meg a fogvatartottaknak.

A kutatók ritkán találkoznak olyan meditációs gyakorlattal, melynek orvosi tekintetben is komoly eredményei vannak, sőt akár 10, 20 vagy még több évre visszamenőleg kutatási eredményekkel rendelkezik. A publikált agyagok közül egyetlen esetben találtak összehasonlítható meditációs gyakorlatot (éberség meditáció), azonban utóbbit a Transzcendentális Meditációval összehasonlítva, már négy hónap rendszeres gyakorlást követően is jobb eredményeket értek el a TM-gyakorlók.

Véleményem szerint a Transzcendentális Meditáció tekintetében nem kell figyelembe venni a meditációs gyakorlatot, mert a túllépés fázisa gyakran a meditációk végén következik be. A „meditáció” fogalmát tekintve is tisztáznunk kell az elképzeléseket, hiszen nyugaton ezalatt a fogalom alatt a tudat kontrollját, valamiféle koncentrációt értenek, mely mindenképp erőfeszítéssel jár (összpontosítás a levegővételre, egy gondolatra, vagy a megjelenő gondolatok összességére, egyes elemek tartalmára). A túllépésnek azonban semmi köze nincsen az előbbiekhez. Mi azt mondjuk a fogvatartottaknak, akik szeretnék megtanulni a TM-et, hogy „mi nem meditációt tanítunk az óráinkon, hanem megtanítjuk, hogyan kell túllépni.” Azaz megtanítjuk a börtönlakóknak, hogyan kell „túl” minden mentális, érzelmi és észlelési tevékenységen ellenőrzés nélkül lenni, miközben a szervezet egy nagyon mély, pihentető és érzelmileg tápláló állapotba (WHPS) kerül. A kutatások újra és újra azt támasztják alá, hogy a WHPS 2-3-szor nyugodtabb állapotot jelent mint a mély alvás. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet a Transzcendentális Meditáció közben jelentkező WHPS „szuper pihenés” minőségére.

A bűnelkövetők rehabilitációját érintő kutatások területén a Transzcendentális Meditációt gyakorló fogvatartottak eredményeit összevetették az elmúlt 43 év kutatási eredményeivel, s megállapították, hogy már mindössze 16 hetes meditációs gyakorlat elegendő volt, hogy az idegrendszeri struktúráikban a normális stílusú magatartásmintákat támogató idegi kapcsolatok alakuljanak ki, melyek drámai módon támogatják a pro-szociális viselkedést és gondolkodást.

A „normális” alatt azt értjük, hogy a meditáló fogvatartottak idegrendszere és agya a TM elsajátítása és gyakorlása következtében – néhány hét alatt – lényegesen kiegyensúlyozottabban kezdett működni, kevesebb stressz, kevesebb szorongás volt jellemző rájuk. Röviden a Transzcendentális Meditációt rendszeresen gyakorló elítéltek életére drámaian lecsökkent a „tudat alatt tárolt” érzelmi toxinok káros hatása.

Az egyik rendőr-nyomozó ezt írta a kutatással kapcsolatban: „Ennek a randomizált, kontrollált vizsgálatnak az eredményei azt mutatták, hogy jelentősen csökkentek a büntetőjogi gondolkodási hibák, a pszichés, észlelt stressz és a traumatikus tünetek, míg az elkövetők fokozott lelki jóléte (a túllépés technikáját elsajátítók körében) pozitívabb eredményt mutatott, mint a standard vizsgálatokon résztvevő más csoportok tagjainál.

A kutatási dokumentáció társzerzője az a személy, aki már több, mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a Department of Corrections-nél és közvetlenül alkalmazza a börtön kutatási rehabilitációs eredményeket az adatok láttán úgy nyilatkozott 1(6 hét túllépés után) hogy „az eredmény lenyűgöző!”

Amikor a Transzcendentális Meditáció jótékony hatásairól beszéltem a fogvatartottaknak, rendszeresen mutattam nekik publikált tudományos cikkeket, tudományos közleményeket és ezekről az előnyökről az idők során elkezdtem összeállítani egy listát a publikációk adataival. Végül a lista olyan hosszú és nehezen kezelhető lett, hogy ezeket a szakmai forrásokat másokkal is érdemesnek tartottam megosztani. Találtam egy hasonló listát Dr. David Orme-Johnson (www.truthabouttm.org), és Dr. Roger Chalmers (http://uk.tm.org) munkái között is, akik a Transzcendentális Meditáció hatásainak és a magasabb tudatállapotok kutatásának úttörőiként vannak számon tartva. Utóbbiakat is felhasználtam a „gyűjteményhez”.

A „listám” alább olvasható. Folyamatosan fejlődő és rendszeresen frissített anyagról van szó, hiszen a kutatások mind a mai napig zajlanak a Transzcendentális Meditáció jótékony hatásait és előnyeit tekintve. Sőt, az elmúlt öt év során is születtek még az alább közölteken kívül kutatási eredmények.

Blaze Compton, Transzcendentális Meditáció tanár

Díjmentes TM-előadások: TM-tanfolyam.hu

 1. Increased Longevity (Vol.[4] 4: 300; Vol. 5: 380.)
 2. Increased Cognitive Flexibility (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 3. Increased Learning Ability (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 4. Greater Perceptual Flexibility (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 5. Increased Word Fluency (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 6. Improvements in Behavioral Flexibility (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 7. Improvements in Self-Reported Aging (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 8. Greater Sense of Well-being (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 9. Improved Mental Health(Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 10. Reduction of Blood Pressure(Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 11. Younger Biological Age Compared to Norms (Vol. 3: 242.)
 12. Younger Biological Age Compared to Controls (Vol. 3: 242.)
 13. Longitudinal Reduction in Biological Age (Vol. 3: 246.)
 14. 70% Reduction in Hospitalization in Individuals over 40 Years Old who Transcend, Compared to Norms (Vol. 5: 378.)
 15. Hormone Levels Indicating Younger Age (Vol. 5: 376.)
 16. Lower Erythrocyte Sedimentation Rate Levels Indicating Less Serious Illness and Slower Aging (Vol. 5: 377.)
 17. Reduction of Aging Effects as Assessed by Perceptual/Motor Speed and Non-Verbal Intelligence (Vol.5: 393.)
 18. Duration of TM Linked to Younger Biological Age (Vol. 3: 242, 245, 246)
 19. Younger Physiological Age as Reflected in Levels of Systolic Blood Pressure (Vol. 3: 245.)
 20. Younger Physiological Age as Reflected in Levels of Auditory Threshold (Vol. 3: 245.)
 21. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Visual Memory (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 22. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Creativity (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 23. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Field Independence (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 24. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Perceptual Speed (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 25. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Motor Speed (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 26. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of Reaction Time (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 27. Superior Performance on Tests Measuring the Age Related Psychological Variable of and Non-Verbal Intelligence (Vol. 3: 257, Vol. 5: 393.)
 28. Faster Processing of Cognitively Complex Information in the Elderly as Measured by Event-Related Potentials (Vol. 5: 374.)
 29. Other Findings Indicating Reversal of the Aging Process (Vol. 1: 15, 18, 25–28, 31–42, 45–53, 55–58, 63, 65, 67, 74, 77, 78, 87, 88, 103, 104; Vol. 2: 123–126, 128–130, 134, 136, 143, 147, 150, 158; Vol. 3: 195, 197, 202, 232, 233, 235, 236, 239. 240. 244. 248. 250. 251. 254–256. 259–261 268, 273, 277, 278, 280, 290; Vol. 4: 294, 299–301, 307.)
 30. Improved Cardiovascular Health Associated w/ Longevity (Vol. 1-5)
 31. Improved Work Satisfaction Associated w/ Longevity(Vol. 1-5)
 32. Improved Positive Health Habits Associated w/ Longevity (Vol. 1-5)
 33. Improved Physical Function Associated w/ Longevity(Vol. 1-5)
 34. Improved Happiness Rating Associated w/ Longevity(Vol. 1-5)
 35. Improved Self-Health Rating Associated w/ Longevity(Vol. 1-5)
 36. Improved Intelligence Associated w/ Longevity(Vol. 1-5)
 37. Improved Mental Health Associated w/ Longevity (Vol. 1-5)
 38. Decreased Metabolic Rate(Vol. 1: 1–4, 6, 7, 9; Vol. 2: 108, 130; Vol. 3: 205; Vol. 5: 357, 359)
 39. Decreased O2 Consumption(Vol. 1: 1–4, 6, 7, 9; Vol. 2: 108, 130; Vol. 3: 205; Vol. 5: 357)
 40. Decreased Carbon Dioxide Elimination (Vol. 1: 1–4, 6, 7, 9; Vol. 3: 205.)
 41. Decreased Tidal Volume (Lung Capacity) (Vol. 1: 9; Vol. 4: 293.)
 42. Decreased Minute Ventilation (Vol. 1: 1-4, 7; Vol. 2: 108; Vol. 3: 205; Vol. 4: 293.)
 43. Decreased Respiration Rate (Vol. 1: 2–5, 9, 10; Vol. 2: 108; Vol. 3: 197, 205)
 44. Lower Respiration Rate than Ordinary Rest (Vol. 5: 356, 358.)
 45. Periodic Breath Suspension (Vol. 1: 7, 8; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5)
 46. Increased Ease of Breathing (Vol. 1: 6.)
 47. Increased Airway Conductance (Vol. 1: 6.)
 48. Decreased Heart Rate (Vol. 1: 1–4, 6; Vol. 2: 108; Vol. 3: 197, 205; Vol. 4: 302; Vol. 5)
 49. Increased Blood Flow to the Brain (Vol. 2: 105, 106; Vol. 3: 194, 195.)
 50. EEG Indications of a Unique State of Restful Alertness (Vol. 1: 1–4, 7, 14, 15, 17, 18; Vol. 2: 117; Vol. 3: 211, 213, 220; Vol. 5: 369.)
 51. Increased Basal Skin Resistance (Vol. 1: 1–4, 22–25; Vol. 2: 130; Vol. 3: 205; Vol. 4: 293; Vol. 5: 356.)
 52. Higher Basal Skin Resistance than Simple Rest (Vol. 5: 3: 56)
 53. Decreased Spontaneous Skin Resistance Responses (Vol. 1: 25–27; Vol. 2: 130; Vol. 3: 197, 205.)
 54. Increased Muscle Relaxation (Vol. 1: 15; Vol. 2: 122; Vol. 3: 209, 212.)
 55. Reduced Difference between Arterial and Venous CO2 Content in Forearm Metabolism (Vol. 5: 361.)
 56. Reduced Metabolism in Muscle Tissue (Vol. 3: 207; Vol. 4: 291)
 57. Reduced Glucose Metabolism in Red Blood Cells (Vol. 2: 112; Vol. 3: 203; Vol. 4: 292; Vol. 5: 362.)
 58. Reduction in Biochemical Indices of Stress (Vol. 1: 2–4; Vol. 3: 194, 203; Vol. 4: 291, 292.)
 59. Decrease of the Stress Indicator of Arterial Lactate Levels (Vol. 1: 2–4; Vol. 3: 194, 203; Vol. 4: 291, 292.)
 60. Decrease of the Stress Indicator of Plasma Cortisol Levels (Vol. 1: 12; Vol. 2: 109, 111; Vol. 3: 190, 191, 200, 202.)
 61. Lower Plasma Lactate than Ordinary Rest (Vol. 5: 356)
 62. Unique Changes in Biochemical and Hormonal Balance (Vol. 1: 13; Vol. 2: 107, 110, 113; Vol. 3: 192, 196, 198–200, 202, 204, 206, 208; Vol. 5: 363–368, 376.)
 63. Transcending Associated with High EEG Coherence (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358.)
 64. Transcending Associated with Marked Reductions in Respiration Rate (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358.)
 65. Transcending Associated with Marked Reductions in Heart Rate (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358)
 66. Transcending Associated with marked reductions in Metabolic Rate (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358)
 67. Transcending Associated with Periodic Breath Suspension (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358)
 68. Transcending Associated with marked reductions in Absence of Spontaneous Skin Resistance Responses (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5: 358)
 69. Transcending Associated with marked reductions in High Basal Skin Resistance (Vol. 1: 7; Vol. 3: 197, 205, 213; Vol. 4: 293; Vol. 5)
 70. Decreased Urinary Free Cortisol Levels Biochemically Indicating Reduced Stress (Vol. 2: 109.)
 71. Increased Autonomic Stability(Vol. 1: 25–28, 87; Vol. 2: 123, 130; Vol. 3: 197)
 72. Less Stressful Interaction with the Environment (Vol. 1: 25–28; Vol. 2: 123; Vol. 5: 370.)
 73. Improved Resistance to Stress (Vol. 1: 25–28; Vol. 2: 123; Vol. 5: 370.)
 74. Improved Stress Reactivity (Vol. 5: 367.)
 75. Lower Beta-Adrenergic Receptor Sensitivity (Vol. 5: 367.)
 76. Lower Blood Reactivity to Stress (Vol. 5: 367.)
 77. Lower Resting Blood Pressure (Vol. 5: 367.)
 78. Lower Resting Epinephrine Level (Vol. 5: 367.)
 79. Lower Chronic Stress (Vol. 5: 368.)
 80. Normal Neuroendocrine Reactivity (Vol. 5: 368.)
 81. Meditating Type A Subjects Showed Healthy Neuroendocrine Pattern (Vol. 5: 368.)
 82. Maintenance of a Relaxed Style of Physiological Functioning Outside of Meditation (Vol. 1: 6, 18, 30; Vol. 3: 197; Vol. 5: 356)
 83. Lower Baseline Levels of Spontaneous Skin Resistance Responses Outside of TM (Vol. 5: 356.)
 84. Lower Baseline Levels of Respiration Rate Outside the Practice of TM (Vol. 5: 356.)
 85. Lower Baseline Heart Rate Outside of TM (Vol. 5: 356.)
 86. Lower Baseline Plasma Lactate Outside of TM (Vol. 5: 356.)
 87. Maintenance of Relaxation during a Task (Vol. 2: 122.)
 88. More Settled Physiological Response during Cognitively Demanding Tasks (Vol. 5: 372.)
 89. Increased Physiological Stability during Task Performance (Vol. 5: 399.)
 90. Unique Pattern of DNA Repair (Vol. 5: 360.)
 91. Decreased Blood Pressure in Hypertensive Subjects (Vol. 1: 32–34; Vol. 2: 124, 125; Vol. 3: 233, 235, 238; Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 92. Reduction of Blood Pressure to More Ideal Levels in Normatensive Subjects (Vol. 2: 124; Vol. 3: 233, 244–246; Vol. 5: 367, 380.)
 93. Lower Hospital Admissions for Heart Disease (Vol. 5: 378)
 94. Decreased need for Anti-Hypertensives (Vol. 3: 238, 247.)
 95. Decreased Serum Cholesterol Levels in Normal and Hypercholesterolaemic Patients (Vol. 3: 202, 233, 236.)
 96. Improvements in Angina Pectoris (Vol. 1: 35; Vol. 3: 238)
 97. Improved Exercise Tolerance (Vol. 1: 35; Vol. 3: 238.)
 98. Increased Maximum Workload (Vol. 1: 35.)
 99. Delayed Appearance of Electrocardiographic Abnormalities during Exercise (Vol. 1: 35.)
 100. Delayed Onset of ST Segment Depression (Vol. 1: 35.)
 101. Decreased Double Product (Vol. 1: 35.)
 102. Decreased Need for Heart Disease Drugs (Vol. 1: 35; Vol. 3: 238)
 103. Lower Baseline Levels of Heart Rate (Vol. 5: 356, 358.)
 104. Improved Cardiovascular Efficiency (Vol. 1: 35; Vol. 2: 130.)
 105. Improved Blood Sugar Control in Diabetics (Vol. 3 238)
 106. Improvements in Bronchial Asthma (Vol. 1: 2, 36–38; Vol. 3: 232, 238.)
 107. Reduced Severity of Symptoms (Vol. 1: 2, 36–38; Vol. 3: 232, 238.)
 108. Reduced Airway Resistance (Vol. 1: 36–38.)
 109. Decreased Need for Anti-Asthmatic Drugs (Vol. 3: 238, 247.)
 110. Improvements in Chronic Bronchitis (Vol. 3: 238.)
 111. Fewer Upper Respiratory Tract Infections (Vol. 1: 2; Vol. 3: 238.)
 112. Improved Respiratory Efficiency (Vol. 1: 6; Vol. 2: 130.)
 113. Less Nose, Throat, & Lung Hospital Admissions (Vol. 5: 378.)
 114. Increased Orderliness of Brain Functioning (Vol. 4, 14–18, 20, 102; Vol. 2: 115, 117; Vol. 3: 205, 210, 211, 213, 215, 217, 218, 224; Vol. 4: 294–296.)
 115. Increased Integration of Brain Functioning(Vol. 1: 14–17, 20, 102; Vol. 3: 205, 210, 211, 213, 215, 217, 218, 224; Vol. 4: 294–296; Vol. 5: 370, 371, 375.)
 116. Increased Brain Wave Coherence(Vol. 1: 20, 21, 102; Vol. 3: 205, 210, 213, 215, 217, 218, 224; Vol. 4: 294, 296; Vol. 5: 370, 371.)
 117. Increased EEG Coherence at the Moment of Performance of TM-Sidhi Yogic Flying (Vol. 1: 102; Vol. 5: 375.)
 118. Increased EEG Coherence during Acquisition of New Information (Vol. 5: 372.)
 119. Increased Blood Flow to the Brain (The Basis of Optimizing Brain Functioning) (Vol. 2: 105, 106; Vol. 3: 194, 195.)
 120. Correlations Found in Subjects Transcending Between Duration of Practice and High EEG Coherence (Vol. 4: 296.)
 121. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and Experience of Transcendental Consciousness (Vol. 1: 21.)
 122. Correlations Found in Subjects Transcending Between High Levels of Creativity and Experience of Transcendental Consciousness (Vol. 1: 21.)
 123. Correlations Found in Subjects Transcending Between Neurological Efficiency and Experience of Transcendental Consciousness (Vol. 1: 21.)
 124. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and High Levels of Creativity (Vol. 1: 102; Vol. 3: 216.)
 125. Correlations Found in Subjects Transcending Between Higher States of Consciousness and High Levels of Creativity (Vol. 1: 102; Vol. 3: 216.)
 126. Correlations Found in Subjects Transcending Between Experience of the TM-Sidhis, and High Levels of Creativity (Vol. 1: 102; Vol. 3: 216.)
 127. Correlations Found in Subjects Transcending Between Increased Frontal EEG Coherence and Increased Creativity (Vol. 4: 294.)
 128. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and Flexibility of Concept Learning (Vol. 3: 219.)
 129. Correlations Found in Subjects Transcending Between Neurological Efficiency and Flexibility of Concept Learning (Vol. 3: 219.)
 130. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and Superior Academic Performance (Vol. 3: 230, 231)
 131. Correlations Found in Subjects Transcending Between Neurological Efficiency and Superior Academic Performance (Vol. 3: 230, 231.)
 132. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and Improved Performance in Mathematics (Vol. 3: 221.)
 133. Correlations Found in Subjects Transcending Between Changes in EEG Coherence and Increased Moral Maturity (Vol. 4: 294.)
 134. Correlations Found in Subjects Transcending Between Changes in EEG Coherence and Increased Intelligence (Vol. 4: 294)
 135. Correlations Found in Subjects Transcending Between Changes in EEG Coherence and Improved Academic Performance (Vol. 4: 294.)
 136. Correlations Found in Subjects Transcending Between Changes in EEG Coherence and Decreased Neuroticism (Vol. 4: 294.)
 137. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and a Unified Cosmic Perspective on Life (Vol. 3: 223.)
 138. Correlations Found in Subjects Transcending Between High Levels of Principled Moral Reasoning and a Unified Cosmic Perspective on Life (Vol. 3: 223.)
 139. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and More Ideal Social Behavior (Vol. 4: 297)
 140. Correlations Found in Subjects Transcending Between High EEG Coherence and Self-Esteem (Vol. 5: 370.)
 141. Increased Age-Related Psychological Variables (Vol. 3: 225.)
 142. Increased Neurological Efficiency (Vol. 2: 114, 116; Vol. 3: 214, 251; Vol. 5:)
 143. Increased Efficiency of Information Transfer in the Brain (Vol. 2: 114, 116; Vol. 3: 214, 251; Vol. 5: 374.)
 144. Improved Spinal Reflex Activity (Vol. 3: 226, 227,229.)
 145. Improvements in Reaction-Time Measures Which are Correlated with Intelligence (Vol. 5: 390.)
 146. Greater Ability to Process Information at Speed (Vol. 2: 123.)
 147. Improved Left Hemispheric Functioning (Vol. 1: 54–56, 58, 62, 63, 103; Vol. 2: 134; Vol. 3: 260, 265; Vol. 5: 387, 389, 390, 392.)
 148. Improved Verbal Thinking (Vol. 1: 54–56, 58, 62, 63, 103; Vol. 2: 134; Vol. 3: 260, 265; Vol. 5: 387, 389, 390, 392.)
 149. Improved Analytical Thinking (Vol. 1: 54–56, 58, 62, 63, 103; Vol. 2: 134; Vol. 3: 260, 265; Vol. 5: 387, 389, 390, 392.)
 150. Improved Right Hemispheric Functioning (Vol. 1: 103; Vol. 2: 135, 140; Vol. 3: 257, 260; Vol. 5: 393.)
 151. Improved Synthetic Thinking (Vol. 1: 103; Vol. 2: 135,140; Vol. 3: 257, 260; Vol. 5)
 152. Improved Holistic Thinking (Vol. 1: 103; Vol. 2: 135,140; Vol. 3: 257, 260; Vol. 5: 393.)
 153. Increased Sensitivity of the Nervous System (Vol. 4: 301.)
 154. Increased Strength of the Nervous System (Vol. 4: 301.)
 155. Increased Flexibility of the Nervous System (Vol. 4: 301.)
 156. Greater Adaptability of Brain Functioning (Vol. 2: 120.)
 157. More Order-Producing Brain Activity during Sleep (Vol. 5:373)
 158. Increased Learning Ability (Vol. 5: 380.)
 159. Greater Perceptual Flexibility (Vol. 5: 380.)
 160. Increased Word Fluency in the Elderly (Vol. 5: 380.)
 161. Faster Processing of Complex Information in the Elderly Measured by Event-Related Potentials (Vol. 5: 374.)
 162. More Autonomic Stability (Vol. 1: 25–28, 87; Vol. 2: 123, 130; Vol. 3: 197,205; Vol. 5: 356.)
 163. Lower Baseline Levels of Spontaneous Skin Resistance Responses (Vol. 5: 356.)
 164. Lower Baseline Levels of Respiration Rate (Vol. 5: 356.)
 165. Lower Baseline Levels of Heart Rate (Vol. 5: 356.)
 166. Lower Baseline Levels of Plasma Lactate (Vol. 5: 356.)
 167. More Autonomic Stability during Task Performance (Vol. 5: 399.)
 168. More Effective Interaction w/ Environment (Vol. 1: 25–28; Vol. 2: 123; Vol. 5. 370)
 169. Improved Resistance to Stress (Vol. 1: 25–28; Vol. 2: 123; Vol. 5. 370.)
 170. Improved Temperature Homeostasis (Vol. 1: 31.)
 171. More Efficient Neuroendocrine Regulation (Vol. 5: 364.)
 172. Normal Neuroendocrine Reactivity (Vol. 5: 368.)
 173. Healthy Neuroendocrine Pattern (Vol. 5: 368.)
 174. Improved Stress Reactivity (Vol. 5: 367.)
 175. Lower Beta-Adrenergic Receptor Sensitivity (Vol. 5: 367.)
 176. Lower Blood Reactivity to Stress (Vol. 5: 367.)
 177. Lower Resting Blood Pressure (Vol. 5: 367.)
 178. Lower Resting Epinephrine Level (Vol. 5: 367.)
 179. Lower Hospital Admissions Rate for Diseases of the Nervous System(Vol. 5: 378.)
 180. Reduced Frequency and Severity of Epileptic Seizures (Vol. 3: 202.)
 181. Reduction of Abnormal EEG Features in Epileptic Patients (Vol. 3: 202.)
 182. Normalization of Neurotransmitter Metabolite Levels in Epileptic Patients (Vol. 3: 202.)
 183. Decreased Stuttering (Vol. 1: 43; Vol. 4: 298.)
 184. Lower Urinary Free Cortisol Levels (Vol. 2: 109)
 185. Increased Stability of Control of Hormone Levels (Vol. 3: 206; 363, 364; Vol. 5: 363, 364.)
 186. Increased Sensitivity of Control of Hormone Levels (Vol. 3:306; 363, 364; Vol. 5: 363, 364.)
 187. Increased Endrocrinological Efficiency (Vol. 5: 363, 364.)
 188. Lower Baseline Levels of Pituitary Hormones (TSH, Growth Hormone, and Prolactin) with Maintenance of Adrenal, Thyroid Hormone and Insulin Levels in Long-Term TM Participants (Vol. 5: 363, 364.)
 189. Increased Plasma Level of Arginine Vasopress Associated with Body Fluid Balance (Vol. 5: 366.)
 190. Increased Plasma Level of Arginine Vasopressin Associated with Learning (Vol. 5: 366.)
 191. Increased Plasma Level of Arginine Vasopressin Associated with Memory (Vol. 5: 366.)
 192. Improved Glucose Tolerance (Vol. 3: 240; Vol. 4: 299.)
 193. Improved Stress Reactivity (Vol. 5: 367.)
 194. Lower Beta-Adrenergic Receptor Sensitivity (Vol. 5: 367.)
 195. Lower Resting Epinephrine Level (Vol. 5: 367.)
 196. Normal Neuroendocrine Reactivity (Vol. 5: 368.)
 197. Meditating Type A Subjects Showed Healthy Neuroendocrine Pattern (Vol. 5: 368.)
 198. Improved Blood Sugar in Diabetic Patients(Vol. 3: 238.)
 199. Improvements in Patients with Menorrhagia (Vol.3: 238.)
 200. Lower Erythrocyte Sedimentation Rate Levels Indicating Less Serious Illness and Slower Aging (Vol. 5: 377.)
 201. Hormone Levels Indicating Younger Biological Age (Vol. 5: 376.)
 202. Lower Hospitalizations for Infectious Diseases(Vol. 5: 378.)
 203. Lower Health Care Utilization(Vol. 5: 378, 379.)
 204. Benefits for Individuals with Allergies (Vol. 1: 2; Vol. 3: 238, 239.)
 205. Fewer Infections (Vol. 1: 2; Vol. 3: 238, 239.)
 206. Reduced Inflammation of the Gums(Vol. 1: 39; Vol. 3: 237, 238.)
 207. Decreased Need for Anti-Histamines (Vol. 3: 247.)
 208. A unique Pattern of DNA Repair (Vol. 5: 360, 413.)
 209. Fewer Hospital Admissions for Bone Diseases (Vol. 5: 378.)
 210. Fewer Hospital Admissions for Muscle Diseases (Vol. 5: 378.)
 211. Improvements in Chronic Back Pain (Vol. 3: 238.)
 212. Improvements in Rheumatoid Arthritis (Vol. 3: 238
 213. Less Musculo-Skeletal System Complaints (Vol. 3: 238.)
 214. Improvements in Perceptual/Motor Speed (Vol. 5: 393.)
 215. Generally Improved Musculo-Skeletal System (Vol. 3: 241.)
 216. Fewer Hospital Admissions for Gastro-Intestinal Disorders (Vol. 5: 378.)
 217. Fewer Hospital Admissions for Irregularities of Metabolism (Vol. 5: 378.)
 218. General Digestive System Improvements (Vol. 3: 239.)
 219. Improved Periodontal Health (Vol. 1: 39; Vol. 3: 237, 238.)
 220. Improvements in Patients with Dyspepsia (Vol. 1: 95; Vol. 3: 238.)
 221. Improvements with Chronic Colitis (Vol. 1: 95; Vol. 3: 238.)
 222. Improvements with Other Digestive System Complaints (Vol. 1: 95; Vol. 3: 238.)
 223. Improved Auditory Thresholds (Vol. 1: 104; Vol. 3: 245, 246, 252; Vol. 4: 301, 302.)
 224. Improved Auditory Discrimination (Vol. 1: 50; Vol. 2: 123, 128; Vol. 3: 256.)
 225. Improved Efficiency of Visual Perception (Vol. 3: 253; Vol. 4: 300.)
 226. Increased Freedom from Habitual Patterns of Perception (Vol. 3: 253; Vol. 4: 300.)
 227. Lower Incidence of Perceptual Illusion (Vol. 2: 131.)
 228. Increased Perceptual Flexibility(Vol. 1: 103; Vol. 3: 250, 253; Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 229. Increased Perceptual Speed (Vol. 3: 257.)
 230. Increased Vigilance and Improved Capacity for Selective Attention (Vol. 3: 251; Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 231. Increased Field Independence (Vol. 1: 51, 52, 103; Vol. 3: 255, 257, 259; Vol. 4: 307; Vol. 5: 384, 389.)
 232. Growth of a Stable Internal Frame of Reference (Vol. 1: 51, 52, 103; Vol. 3: 255, 257, 259; Vol. 4: 307; Vol. 5: 384, 389.)
 233. Improved Perceptual/Motor Speed and Non-Verbal Intelligence (Vol. 5: 393.)
 234. Reduction of Aging Effects as Assessed by Perceptual/Motor Speed (Vol. 5: 393.)
 235. Faster Reactions (Vol. 1: 45–47, 53; Vol. 2: 129; Vol. 3: 248, 251, 254, 257; Vol. 4: 301; Vol. 5: 358, 390.)
 236. Superior Perceptual-Motor Performance (Vol. 1: 48, 49.)
 237. Increased Psycho-Motor Speed (Vol. 1: 103; Vol. 3: 250, 257; Vol. 5: 393.)
 238. Increased Efficiency of Psycho-Motor Co-ordination (Vol. 3: 250.)
 239. Improved Motor-Cognitive Flexibility (Vol. 1: 103.)
 240. Improved Athletic Performance (Vol. 2: 130.)
 241. Improved Neuromuscular Integration (Vol. 2: 130.)
 242. Improved Running Speed (Vol. 2: 130.)
 243. Improved Agility (Vol. 2: 130.)
 244. Improved Standing Broad Jump (Vol. 2: 130.)
 245. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Perceptual Speed in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 246. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Flexibility in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 247. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Creativity in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 248. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Intelligence in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 249. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Field Independence in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 250. Correlations Found between Experiences of Higher States of Consciousness and Superior Performance in Psycho-Motor Speed in Transcending Subjects (Vol. 3: 258.)
 251. Fewer Medical Complaints during Pregnancy (Vol. 3: 234.)
 252. Less Anxiety during Pregnancy (Vol. 3: 234.)
 253. Less Anxiety during Childbirth (Vol. 3: 234.)
 254. Less Pain during Pregnancy (Vol. 3: 234.)
 255. Less Pain during Childbirth (Vol. 3: 234.)
 256. Shorter Duration of Labor (Vol. 3: 234.)
 257. Lower Frequency of Vacuum or Forceps Delivery (Vol. 3: 234.)
 258. Lower Frequency of Other Operative Interventions during Labor (Vol. 3: 234.)
 259. Increased Quiet Alertness in Newborns (Vol. 5: 381.)
 260. Shorter Stay in the Hospital for Child Delivery (Vol. 5: 378.)
 261. Greater Frequency of Breast-Feeding (Vol. 3: 234.)
 262. Longer Duration of Breast-Feeding (Vol. 3: 234.)
 263. Decreased Use of Cigarettes (Vol. 1: 80, 84; Vol. 2: 150, 153, 161–163; Vol. 3: 239, 247, 276, 280, 287; Vol. 5; 399.)
 264. Decreased Use of Alcohol (Vol. 1: 73, 80, 83–85, 95; Vol. 2: 126, 150, 153, 162, 163; Vol. 3: 239, 247, 282, 283, 287; Vol. 4: 313; Vol. 5: 399.)
 265. Decreased Drug Abuse(Vol. 1: 73, 79–82, 84–86, 89, 90, 95; Vol. 2: 153, 161–163; Vol. 3: 239, 247, 277, 282, 287; Vol. 5: 421.)
 266. Decreased Intake of Caffeine (Vol. 2: 163; Vol. 3: 239.)
 267. Increased Co-operation with Medical Advice (Vol. 3: 238.)
 268. Fewer Hospital Inpatient Days in All Age Categories (Vol. 5: 378.)
 269. Fewer Hospital Outpatient Visits in All Age Categories (Vol. 5: 378.)
 270. Fewer Inpatient Admissions for All Major Categories of Disease (Vol. 5: 378.)
 271. Lower Health Insurance Utilization Rates among MUM Faculty and Staff (Vol. 5: 379.)
 272. Lower Erythrocyte Sedimentation Rate Levels Indicating Less Serious Illness (Vol. 5: 377.)
 273. Maintenance of a Relaxed Style of Physiological Functioning Outside of Meditation (Vol. 1: 6, 18, 30; Vol. 3: 197; Vol. 5: 356.)
 274. Maintenance of Physiological Relaxation during a Task (Vol. 2: 122; Vol. 5: 372, 399.)
 275. Faster Recovery from Exertion(Vol. 1: 31, 53.)
 276. Increased Energy and Endurance (Vol. 1: 62; Vol. 2: 130; Vol. 3: 238.)
 277. Improvements in Sleeping and Dreaming Patterns (Vol. 1: 41, 42, 95; Vol. 3: 238, 243; Vol. 4: 313.)
 278. Relief from Insomnia (Vol. 1: 41, 42, 95; Vol. 3: 238, 243; Vol. 4: 313.)
 279. Decreased Time to Fall Asleep(Vol. 1: 41, 42; Vol. 2: 126, 160; Vol. 3: 278, 280; Vol. 4: 314.)
 280. Decreased Awakenings per Night (Vol. 2: 126, 157, 160; Vol. 3: 278, 280; Vol. 4: 314.)
 281. Improved Quality of Sleep (Vol. 2: 126, 157, 160; Vol. 3: 278, 280; Vol. 4: 314; Vol. 5: 399.)
 282. Decreased Time to Awaken Fully (Vol. 2: 126.)
 283. Increased Restedness on Awakening (Vol. 2: 126.)
 284. Decreased Drowsiness (Vol. 2: 126, 147.)
 285. Decreased Lethargy (Vol. 2: 126, 147.)
 286. Decreased Daytime Napping (Vol. 2: 126.)
 287. Decrease in Number of Dreams Remembered (Vol. 2: 126.)
 288. Decrease in Complexity of Dreams (Vol. 2: 126.)
 289. Decrease in Unpleasant Dreams (Vol. 2: 126.)
 290. Decrease in Recurring Dreams (Vol. 2: 126.)
 291. Increased Order-Producing Activity of the Brain during Sleep (Vol. 5: 373.)
 292. Decreased Need for Sleep Medications(Vol. 1: 95; Vol. 2: 126, 153; Vol. 3: 238, 239, 247.)
 293. Faster Recovery from Sleep Deprivation (Vol. 1: 40.)
 294. Decreased Fatigue(Vol. 2: 147; Vol. 3: 238.)
 295. Improvements in General Physical and Mental Well-Being in Individuals under Medical Care (Vol. 3: 238, 243.)
 296. Improved Self-Health Rating (Vol. 1: 2; Vol. 3: 239, 247 Vol. 5: 399, 414.)
 297. Decreased Susceptibility to, and Discomfort from, Physical and General Complaints (Vol. 3: 241.)
 298. Benefits for Patients Recovering from Serious Illnesses (Vol. 3: 232, 238.)
 299. Improved Mental and Physical Health in Patients on a Kidney Transplant/Dialysis Program (Vol. 2: 125.)
 300. Fewer Domestic Accidents (Vol. 3: 239.)
 301. Fewer Work Accidents (Vol. 3: 239.)
 302. Fewer Road Accidents (Vol. 3: 239.)
 303. Fewer Other Accidents (Vol. 3: 239.)
 304. Improvements in Patients with Chronic Headaches (Vol. 1: 2, 95; Vol. 3: 238, 243.)
 305. Decreased Need for Analgesics (Vol. 2: 150, 153; Vol. 3: 239, 247.)
 306. Normalization of Body Weight (Vol. 3: 238, 290.)
 307. More Successful Weight Reduction in Obese Subjects (Vol. 3: 238, 290.)
 308. Changes towards Ideal Body Weight in Overweight Subjects (Vol. 1: 44; Vol. 3: 238.)
 309. Changes towards Ideal Body Weight in Underweight Subjects (Vol. 1: 44; Vol. 3: 238.)
 310. Improved Psychological Health in Subjects Undertaking Dietary Treatment for Obesity (Vol. 3: 290.)
 311. Improvements in Patients with Skin Disorders (Vol. 3: 239.)
 312. Less Eczema (Vol. 3: 239.)
 313. Decreased Skin Disorders (Vol. 1: 95.)
 314. Reduced Need for Medical Attention (Vol. 2: 126.)
 315. Improvements in Physical Health Positively Correlated with Duration and Regularity of TM (Vol. 3: 247.)
 316. Increased Longevity for the Elderly (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 317. Increased Cognitive and Perceptual Flexibility in the Elderly (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 318. Increased Behavioral Flexibility in the Elderly (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380)
 319. Improved Mental Health in the Elderly (Vol. 4: 300; Vol. 5: 370, 371, 380, 395, 396.)
 320. More Ideal Levels of Blood Pressure in the Elderly (Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 321. Improvements in Mental Health in the Elderly(Vol. 4: 300; Vol. 5: 380.)
 322. Prevention of Psychiatric Illness (Vol. 2: 127.)
 323. Improved Family Health (Vol. 5: 400.)
 324. Healthier Glands Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 325. Healthier Metabolism Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 326. Healthier Immune System Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 327. Healthier Eyes Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 328. Healthier Skin Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 329. Healthier Nails Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 330. Healthier Hair Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 331. Healthier Blood Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 332. Healthier Spleen Compared to the Norm (Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507)
 333. Faster Reactions (Vol. 1: 45–47; Vol. 2: 129; Vol. 3: 248, 251, 254, 257; Vol. 4: 301; Vol. 5: 358, 390.)
 334. Increased Readiness for Activity (Vol. 1: 65; Vol. 2: 147.)
 335. Increased Alertness (Vol. 1: 29; Vol. 2: 164; Vol. 4: 308.)
 336. Increased Enthusiasm for Work (Vol. 2: 150; Vol. 5: 399.)
 337. Increased Liveliness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277, 290.)
 338. Increased Vigor (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277.)
 339. Increased Energy(Vol. 1: 62; Vol. 2: 130.)
 340. Increased Endurance(Vol. 1: 62; Vol. 2: 130.)
 341. Increased Persistence (Vol. 2: 153.)
 342. Growth of a More Brave Nature(Vol. 1: 73.)
 343. Growth of a More Adventurous Nature(Vol. 1: 73.)
 344. Growth of a More Action-Oriented Nature (Vol. 1: 73.)
 345. Increased Physical Well Being(Vol. 4: 308; Vol. 5: 380, 395.)
 346. Increased Mental Well-Being (Vol. 4: 308; Vol. 5: 380, 395.)
 347. Increased Psychological Health(Vol. 1: 64–78, 81, 87–95; Vol. 2: 141–161, 164, 165; Vol. 3: 266–275, 277–281, 283, 284, 288; Vol. 4: 308–316; Vol. 5: 370, 371, 380, 394–397, 399, 400.)
 348. Lower Health Insurance Utilization for All Mental Disorders (Vol. 5: 378.)
 349. Improvements on Mental Health Positively Correlated with Duration and Regularity of TM ( Vol. 3: 247.)
 350. Prevention of Psychiatric Illness (Vol. 2: 127.)
 351. Orientation toward Positive Values (Vol. 5: 394.)
 352. Greater Sense of Well-Being (Vol. 5: 380, 395.)
 353. Psychological Health Associated with Physiological
 354. Indicators of Transcendental Consciousness (Vol. 5: 396.)
 355. Decreased Anxiety (Vol. 1: 33, 35, 61, 62, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 81, 84, 88–90, 92, 93, 95; Vol. 2: 125, 133, 138, 143, 145, 148, 150, 153, 154, 157, 160; Vol. 3: 234, 238, 268, 273, 275, 278, 280, 281, 284, 288, 290; Vol. 4: 308, 310, 311, 313, 314, 316; Vol. 5: 370, 399.)
 356. Decreased Tension (Vol. 1: 65, 77, 81; Vol. 2: 150, 153, 157; Val. 3: 277, 281, 284; Vol. 4:308; Vol. 5: 399.)
 357. Decreased Nervousness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 147; Vol. 3: 273, 277, 290; Vol. 4: 308, 316.)
 358. Decreased Neuroticism (Vol. 1: 54, 55, 65, 67, 74, 77, 78, 92; Vol. 2: 137, 158; Vol. 3: 267, 269, 277, 278, 280; Vol. 4: 308, 310; Vol. 5: 370.)
 359. Decreased Hidden Mental Turbulence (Vol. 3: 269.)
 360. Decreased Somatic Neurotic Instability (Vol. I: 55.)
 361. Decreased Psychosomatic Disturbance (Vol. I: 65, 77, 95; Vol. 3: 232, 241, 277, 290.)
 362. Decreased Depression (Vol. 1: 65, 67, 74, 77, 78, 95; Vol. 2: 143, 147, 150, 158; Vol. 3: 238, 239, 268, 273, 277, 290; Vol. 4: 308, 313.)
 363. Decreased Instability Symptoms (Vol. 2: 153.)
 364. Decreased Hypochondriacal Symptoms (Vol. 2: 153.)
 365. Decreased Neurasthenic Symptoms (Vol. 2: 153.)
 366. Decreased Hypochondria (Vol. 1: 93.)
 367. Decreased Sense of Physical Inadequacy (Vol. 1: 67.)
 368. Decreased Vulnerability (Vol. 2: 147.)
 369. Decreased Frustration (Vol. 2: 153.)
 370. Decreased Irritability (Vol. 1: 65, 73, 77; Vol. 2 147, 158
 371. Decreased General Maladjustment (Vol. 5: 371.)
 372. Decreased Personality Disorder (Vol. 5: 371.)
 373. Decreased Aggressiveness (Vol. 1: 65, 73, 74, 77, Vol. 2: 147, 158; Vol. 3: 284, 290; Vol. 4: 308.)
 374. Decreased Hostility (Vol. 2: 142, 143, 158, 160, Vol.3: 278, 280; Vol.4: 314.)
 375. Decreased Impulsiveness (Vol. 1: 71; Vol. 2: 138, 157; Vol. 4: 316.)
 376. Increased Emotional Strength: Decreased Unwelcome Thoughts and Compulsive Behavior (Vol. 2: 150.)
 377. Decreased Psychoticism (Vol. 1: 92.)
 378. Increased Emotional Harmony (Vol. 2: 150.)
 379. Absence of Regressive Behavior (Vol. 2: 150.)
 380. Decreased Need for Tranquilizers (Vol. 1: 35, 95; Vol. 2:150, 153, 163; Vol.3: 238, 239, 243, 247, 267.)
 381. Decreased Need for Anti-Depressants (Vol. 3: 247.)
 382. Better Recall for Positive than Negative Words (Vol. 5: 394.)
 383. Lower Recognition Thresholds for Positive Words than Negative Words (Vol. 5: 394.)
 384. Differential Recognition Threshold for Positive and Negative Affect Terms Correlated with the Intensity of the Experienced Positive and Negative Affects (Vol. 5: 394.)
 385. More Positive Appraisal of Others (Vol. 5: 394.)
 386. Prevention of Psychiatric Illness (Vol. 2: 127.)
 387. Improvements in Anxiety Neurosis (Vol. 1: 95; Vol. 2: 157; Vol. 3: 238.)
 388. Improvements in Obsessive-Compulsive Neurosis (Vol.1: 95.)
 389. Improvements in Depression (Vol. 1: 95; Vol. 3:238.)
 390. Improvements in Psychosomatic Disorders (Vol. 1: 95; Vol. 3: 232.)
 391. Improvements in Schizophrenia (Vol. 2: 157; Vol. 3: 281, 283.)
 392. Improvements in Manic-Depressive Psychosis (Vol. 3: 281.)
 393. Improvements in Addictive Disorders (Vol. 1: 95; Vol. 2: 157; Vol. 3: 83.)
 394. Improvements in Alcoholism (Vol. 1: 95; Vol. 2: 157; Vol. 3: 83.)
 395. Improvements in Drug Abuse (Vol. 1: 95; Vol. 2: 157; Vol. 3: 83.)
 396. Improvements in Gambling (Vol. 1: 95; Vol. 2: 157; Vol. 3: 83.)
 397. More Effective Rehabilitation of Patients following Discharge from a Vocational Rehabilitation Unit: Greater Ability to Maintain Employment (Vol. 3: 283.)
 398. More Often Maintained on Out-Patient Care Alone (Vol. 3:283.)
 399. Improvements in Personality Disorders (Vol. 2: 157; Vol. 3: 281.)
 400. Decreased Overactive and Impulsive Behavior (Vol. 2: 157.)
 401. Improvements in Aggressive Psychiatric Patients (Vol. 3: 202.)
 402. Decreased Frequency of Attacks of Aggressive Behavior in Aggressive Psychiatric Patients (Vol. 3: 202.)
 403. Decreased Severity of Attacks of Aggressive Behavior in Aggressive Psychiatric Patients (Vol. 3: 202.)
 404. Normalization of Neurotransmitter Metabolite and Plasma Cortisol Levels (Vol. 3: 202.)
 405. Improvements in Autism (Vol. 3: 262.)
 406. Decreased Echolalic Behavior (Vol. 3: 262.)
 407. Improved Social Behavior in Mentally Challenged Subjects (Vol. 3: 263.)
 408. Improved Cognitive Functioning in Mentally Challenged Subjects (Vol. 3: 202, 263.)
 409. Increased Intelligence in Mentally Challenged Subjects (Vol. 3: 202, 263.)
 410. Improved Physical Health in Mentally Challenged Subjects (Vol. 3: 263.)
 411. Normalization of Neurotransmitter Metabolite and Plasma Cortisol Levels in Mentally Challenged Subjects (Vol. 3: 202.)
 412. Decreased Post-Traumatic Stress Disorder (Vol. 4: 313)
 413. Decreased Anxiety in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 414. Decreased Anxiety in PTSD Patients(Vol. 4: 313.)
 415. Decreased Depression in PTSD Patients (Vol. 4: 313.)
 416. Decreased Alcohol Use in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 417. Decreased Alcohol Use in PTSD Patients (Vol. 4: 313.)
 418. Decreased Insomnia in PTSD Patients (Vol. 4: 313.)
 419. Improved Employment Status in PTSD Patients (Vol. 4: 313.)
 420. Decreased Family Problems in PTSD Patients (Vol. 4: 313.)
 421. Decrease Marital Problems in War Veterans Suffering from PTSD(Vol. 4: 313.)
 422. Decreased Startle Response in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 423. Decreased Emotional Numbness in Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 424. Reduced Severity of Delayed Stress Syndrome in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 425. Improvements in Social Role Performance in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 426. Increased Resilience in War Veterans Suffering from PTSD (Vol. 4: 313.)
 427. Improved Academic Achievement in At-Risk Urban Middle School Students [CR[5] 400]
 428. Increased Intelligence and Improved Self-Concept among Children from Low Income Families [CR 280]
 429. Improved Academic Achievement in Secondary School Students [CR 271-273, 282, 397, 400]
 430. Improved Academic Achievement in University Students [CR 271-273, 282, 397, 400]
 431. Improved Academic Achievement in Postgraduate Students [CR 271-273, 282, 397, 400]
 432. Higher Graduation Rates [CR 422]
 433. Lower School Dropout [CR 422]
 434. Higher College Acceptance Rates [CR 422]
 435. Increased Social Maturity in College Students [CR 223]
 436. Decreased Sleepiness in College Students [CR 178]
 437. Decreased Total Psychological Distress in University Students [CR 25]
 438. Decreased Anxiety in University Students [CR 25]
 439. Decreased Depression in University Students [CR 25]
 440. Decreased Anger in University Students [CR 25]
 441. Decreased Hostility in University Students [25]
 442. Decreased Blood Pressure in University Students [CR 25]
 443. Improved Coping in University Students CR [25]
 444. Decreased General Psychological Distress [CR 410]
 445. Reduced Anxiety in Racial Ethnic Minority Secondary School Students [CR 410]
 446. Reduced Anxiety in Ethnic Minority Secondary School Students [CR 410]
 447. Greater Improvements in High School Students’ Speed Of Cognitive Processing Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 448. Greater Improvements in High School Students in Cognitive Flexibility Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 449. Greater Improvements in High School Students in Creativity Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 450. Greater Improvements in High School Students in General Intelligence Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 451. Greater Improvements in High School Students in Practical Intelligence Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 452. Greater Improvements in High School Students in Field Independence Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 453. Greater Improvements in High School Students in Reduced Anxiety Compared to a Traditional Chinese Meditation Technique or Napping [CR 266]
 454. Improvements in Intellectual Performance (Problem-Solving Ability) Compared to Control Students [CR 277]
 455. Improvements in Creativity Compared to Control Students [CR 277]
 456. Improvements in Tolerance Compared to Control Students [CR 277]
 457. Improvements in Self-Esteem Compared to Control Students [CR 277]
 458. Improvements in Autonomy Compared to Control Students [CR 277]
 459. Improvements in Independence Compared to Control Students [CR 277]
 460. Improvements in Innovation Compared to Control Students [CR 277]
 461. Improvements in Energy Compared to Control Students [CR 277]
 462. Improved Ability to Deal With Abstract and Complex Situations [CR 277]
 463. Decreased Student Anxiety Compared to Controls [CR 268-269, 277]
 464. Increased Intelligence in Students Compared to Control Students [CR 268-269]
 465. Increased Self-Esteem in Students Compared to Control Students [CR 268-269]
 466. Improved Physical Health in Students Compared to Control Students [CR 268-269]
 467. Decreased Depression in Students Compared to Control Students [CR 268-269]
 468. Significantly Increased Ego-Development Using Loevinger’s Scale Compared to Controls [CR 203]
 469. Significantly Higher Positive Ratings of Parents in Students’ Lives Compared to Controls [CR 226]
 470. Significantly Higher Positive Ratings of Spouses in Students’ Lives Compared to Controls [CR 226]
 471. Improved Performance on Standard Examinations After Six Months Compared to Controls [CR 271].
 472. Improved Scores on English of the California Standard Tests Compared to Controls [CR 400]
 473. Improved Scores on Mathematics Scales of the California Standard Tests Compared to Controls [CR 400]
 474. Less Likely to Drop Out of School [CR 422]
 475. Less Likely to Enter Prison [CR 422]
 476. More Likely to Be Accepted at Post-Secondary Educational Institutions [CR 422]
 477. Reductions in Absenteeism Compared to a Control Group who Participated in Health Education [CR 288]
 478. Reductions in School Rule Infractions Compared to a Control Group who Participated in Health Education [CR 288]
 479. Reductions in Suspension Days Compared to a Control Group who Participated in Health Education [CR 288]
 480. Higher Scores on an Electroencephalographic (EEG) Index of Brain Integration in Students Compared Controls [CR 178]
 481. Reduced Sleepiness in Students Compared to Non-Meditating Control [CR 178]
 482. No Increase in Physiological Stress Levels (Measured by Skin Resistance Responses) Despite Impending Final Examinations, in Contrast to the Expected Increase Seen in Controls [CR 178]
 483. Increased Self-Actualization in Economically Deprived Adolescents with Learning Problems (Vol. 2: 139.)
 484. Increased Independence in Economically Deprived Adolescents with Learning Problems (Vol. 2: 139.)
 485. Self-Supportiveness in Economically Deprived Adolescents with Learning Problems (Vol. 2: 139.)
 486. Improved Self-Regard in Economically Deprived Adolescents with Learning Problems (Vol. 2: 139.)
 487. Decreased Dropout Rate from School in Economically Deprived Adolescents with Learning Problems (Vol. 2: 139.)
 488. Decreases in Anxiety in Children with Learning Problems (Vol. 2: 133.)
 489. Decreases in Examination Anxiety in Children with Learning Problems (Vol. 2: 133.)
 490. Decreases in School-Dislike in Children with Learning Problems (Vol. 2: 133.)
 491. Decreased Stuttering (Vol. 1: 43; Vol. 4: 298.)
 492. Decreased Overactive and Impulsive Behavior (Vol. 2: 157.)
 493. Improvements in Autism (Vol. 3: 262.)
 494. Decreased Echolalic Behavior (Vol. 3: 262.)
 495. Increased Ability to See Man as Essentially Good (Vol. 1: 76; Vol. 2: 153; Vol. 3: 266; Vol. 5: 394.)
 496. Increased Social Maturity (Vol. 2: 138; Vol. 3: 261; Vol. 5: 371.)
 497. Greater Sense of Social Responsibility (Vol. 2: 138,158.)
 498. Increased Sociability (Vol. 1: 65, 71, 73, 77; Vol. 2: 138; Vol. 3: 261, 266, 277, 290; Vol. 4: 316.)
 499. Less Sense of Social Inadequacy (Vol. 3: 266.)
 500. Decreased Social Introversion (Vol. 1: 87.)
 501. Increased Outgoingness (Vol. 1: 73; Vol. 2: 150, 153.)
 502. Increased Tendency to Participate (Vol. 1: 73; Vol. 2: 150, 153.)
 503. Increased Capacity for Warm Interpersonal Relationships (Vol. 1: 69, 70, 73, 76, 77; Vol. 2: 149, 151,153; Vol. 3: 268, 277, 290; Vol. 4: 316.)
 504. Increased Friendliness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277, 290.)
 505. Greater Respect for the Views of Others (Vol. 2: 164.)
 506. Improved Ability to Appreciate Others (Vol. 3: 271.)
 507. Greater Attentiveness to Others (Vol. 2: 164.)
 508. Increased Ability to Co-operate with Others (Vol. 1: 73; Vol. 2: 161, 164.)
 509. Improved Work and Personal Relationships (Vol. 5: 399.)
 510. Decreased Tendency to Dominate (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 268, 290.)
 511. Increased Ability to Be Objective, Fair-Minded, and Reasonable (Vol. 4: 316.)
 512. Increased Consideration for Others (Vol. 1: 71, 73; Vol. 2: 153.)
 513. Increased Good-Naturedness, Friendliness, and Loyalty (Vol. 1: 73.)
 514. Increased Ability to Express One’s Feelings Spontaneously (Vol. 1: 64, 69, 70, 76; Vol. 2: 151, 153; Vol. 4: 316.)
 515. Increased Good Humor (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277, 290; Vol. 4: 308.)
 516. Increased Trust (Vol. 1: 67; Vol. 2: 138, 150.)
 517. Increased Tolerance (Vol. 1: 62, 65, 77; Vol. 2: 150, 153, 164; Vol. 3: 266, 268; Vol. 4: 308, 316.)
 518. Growth of a More Sympathetic, Helpful, and Caring Nature (Vol. 1: 73; Vol. 2: 153; Vol. 4: 316.)
 519. Greater Empathy (Vol. 2: 149.)
 520. Increased Sensitivity to the Feelings of Others (Vol. 1: 73; Vol. 4: 304, 316.)
 521. Growth of a More Tactful, Forgiving, and Agreeable Nature (Vol. 1: 73; Vol. 2: 153.)
 522. Greater Regard for Etiquette (Vol. 2: 153.)
 523. Increased Respectfulness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 290.)
 524. Greater Tolerance of Authority (Vol. 2: 138.)
 525. Greater Selectivity in Personal Relationships (Vol. 3: 268.)
 526. Less Interest in Superficial Social Contacts (Vol. 3: 268.)
 527. Effective Rehabilitation (Vol. 1: 87–89; Vol. 2: 158, 160, 161; Vol. 3: 278–280, 284–286; Vol. 4: 350, 352, 353; Vol. 5: 398, 420.)
 528. Improved Family Life (Vol. 5: 400.)
 529. Greater Adjustment (Vol. 2: 165; Vol. 4: 315.)
 530. Greater Happiness (Vol. 2: 165.)
 531. Greater Harmony (Vol. 2: 165.)
 532. Greater Intimacy (Vol. 2: 165.)
 533. Greater Acceptance of One’s Spouse (Vol. 2: 165.)
 534. Greater Admiration of One’s Spouse (Vol. 2: 165.)
 535. Greater Agreement on Conduct (Vol. 2: 165.)
 536. Greater Agreement on Recreation (Vol. 2: 165.)
 537. Increased Job Satisfaction (Vol. 1: 96, 97; Vol. 5: 399.) [CR 316-317]
 538. Improved Relations with Co-Workers (Vol. 1: 96, 97) [CR 316-318]
 539. Improved Relations with Supervisors (Vol. 1: 96, 97.)
 540. Improved Job Performance (Vol. 1: 96, 97; Vol. 2: 161; Vol. 5: 399) [CR 317-318]
 541. Increased Productivity (Vol. 1: 96, 97.) [CR 317]
 542. Increased Employee Effectiveness [CR 316]
 543. Greater Ability to Accomplish More with Less Effort (Vol. 2: 130, 164.)
 544. Greater Organizational Ability (Vol. 2: 164.)
 545. Greater Initiative (Vol. 2: 164.)
 546. Greater Ability to Assign Priorities (Vol. 2: 164.)
 547. Greater Decision Making Ability (Vol. 2: 164.)
 548. Reduced Anxiety about Promotion (Vol. 1: 96.)
 549. Reduced Job Worry and Tension (Vol. 5: 399.)
 550. Improved Physiological Stability during Task Performance (Vol. 5: 399.)
 551. Decreased Desire to Change Jobs (Vol. 1: 96.)
 552. Increased Contribution of Managers to the Organization [CR 318]
 553. Improved Leadership [CR 321]
 554. Enhanced Management Development [CR 287, 322-334]
 555. Improved Physical Health and Well-Being Of Employees [CR 61-62, 316, 318-320, 423]
 556. Improved Mental Health and Well-Being of Employees [CR 61-62, 316, 318-320, 423]
 557. Improved Health-Related Behavior in Employees [CR 62, 316, 318]
 558. Improved Health-Related Behavior in Managers [CR 62, 316, 318]
 559. Reduced Stress in Managers [CR 61, 316, 318, 320, 423]
 560. Reduced Stress in Employees [CR 61, 316, 318, 320, 423]
 561. Reduced Employee Job Tension [CR 61, 316, 319, 423]
 562. Reduced Employee Anxiety [CR 61, 316, 319, 423]
 563. Reduced Employee Depression [CR 61, 316, 319, 423]
 564. Reduced Employee Insomnia [CR 61, 316, 319, 423]
 565. Increased Employee Energy [CR 316, 318]
 566. Decreased Employee Fatigue [CR 316, 318]
 567. The following 50 benefits demonstrate that one percent of a population practicing the Transcendental Meditation program or the square root of one percent collectively practicing the TM-Sidhi program radiate a powerful influence of coherence and harmony in collective consciousness bringing life in accordance with all the laws of nature, neutralizing negative tendencies and promoting positive trends in society as a whole.) Decreased Incidence of Infectious Diseases (Vol. 4: 337, USA and Australia, 1983–1984.)
 568. Improved Quality of National Life as Measured by an Index Including (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 569. Less Infectious Diseases (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 570. Lower Infant Mortality Rate (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 571. Lower Suicide Rate (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 572. Less Cigarette Consumption (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 573. Less Alcohol Consumption (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 574. Lower Divorce Rate (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 575. Fewer Traffic Fatalities (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 576. Lower Crime Rate (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 577. Lower Percentage of Civil Cases Reaching Trial (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 578. Higher Gross National Product (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 579. Higher Patent Application Rate (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 580. Higher Number of Degrees Conferred (Vol. 4: 332, USA, 1976–1983.)
 581. Fewer Motor Vehicle Fatalities, Homicides (Vol. 5: 407, USA, 1979–1985; 408, Canada, 1983–1985.)
 582. Fewer Suicides (Vol. 5: 407, USA, 1979–1985; 408, Canada, 1983–1985.)
 583. Fewer Weekly Fatalities Due to Accidents Other than Motor Vehicle Fatalities (Vol. 5: 408, Canada, 1983–1985.)
 584. Fewer Worker-Days Lost in Strikes (Vol. 5: 408, Canada, 1972–1986.)
 585. Increased Positivity in National Mood (Vol. 4: 333, Israel, 1983.)
 586. Less Pollution (Vol. 4: 321 and Vol. 5: 401, Rhode Island, USA, 1978.)
 587. Lower Unemployment Rate (Vol. 4: 321 and Vol. 5: 401, Rhode Island, USA, 1978.)
 588. Lower Total Crime Rate (Vol. 4: 321 and Vol. 5: 401, Rhode Island, USA, 1978.)
 589. Less Fetal Deaths, Other Deaths, and Crime (Vol. 5: 401, Metro Manila Region, Philippines, 1979–1981.)
 590. Decreased Suicide Rate (Vol. 4: 317, Cities, USA, 1973—1977; Vol. 4: 323 and Vol. 5: 407, USA, 1979–1985; 408, Canada, 1983–1985.)
 591. Decreased Fires (Vol. 4: 333, Jerusalem, Israel, 1983.)
 592. Decreased Motor Vehicle Accidents and Fatalities (Vol. 4: 317, Cities, USA, 1973–1977; 323, USA, 1979; 325, Holland, 1979; 327, USA, 1982; 333, Jerusalem, Israel, 1983; 337, USA, South Africa, and States of New South Wales, Victoria, and Western Australia, Australia, 1983–1984; Vol. 5: 407, USA, 1979–1985; 408, Canada, 1983–1985.)
 593. Decreased Air Traffic Fatalities and Fatal Accidents (Vol. 4: 323, USA, 1979; 337, Worldwide, 1983–1984.)
 594. Decreased Crime (Vol. 1: 98, Cities, USA, 1973; Vol. 2: 166, Cities, USA, 1974–1976; Vol. 4: 318, Cities, USA, 1973–1978; Vol. 4: 319, Cities, USA, 1974–1976; Vol. 4: 320 and Vol. 5: 402, Metropolitan Areas, USA, 1973–1979; Vol. 4: 323, USA, 1979; Vol. 4: 325, Holland, 1979 and 1981; Vol. 4: 326 and Vol. 5: 401, Delhi, India, 1980–1981; Vol. 4: 328 and Vol. 5: 402, Washington, D.C., USA, 1981–1983; Vol. 4: 333, Jerusalem and Israel, 1983; Vol. 4: 334 and Vol. 5: 401, Puerto Rico, USA, 1984; Vol. 4: 337, State of Victoria, Australia, Washington, D.C., USA, and Karachi, Pakistan, 1983–1984; Vol. 5: 401 Metro Manila, Philippines 1984–1985; Vol. 5: 408, Canada,1972–1986.)
 595. Decreased Turbulence and Violence in Society (Vol. 4: 322, Iran, Nicaragua, and Rhodesia [Zimbabwe], 1978; Vol. 5: 410, Lebanon, 1983–1985.)
 596. Decreased War Intensity and War Deaths (Vol. 4: 322, Worldwide, 1978; 331, Lebanon, 1982–1984; 333, Lebanon, 1983; 335, Lebanon, 1983–1984; Vol. 5: 410, Lebanon, 1983–1985; 411, Worldwide, 1983–1985.)
 597. Increased Progress towards Peaceful Resolution of Conflict (Vol. 4: 322, Worldwide, 1978; 335, Lebanon, 1983–1984; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 409, USA, 1985–1987; 410, Lebanon, 1983–1985.)
 598. Reduction of Conflict (Vol. 5: 410, Lebanon, 1983–1985.)
 599. Increased Cooperation (Vol. 5: 410, Lebanon, 1983–1985.)
 600. Reduced War Fatalities, and Reduced War Injuries (Vol. 5: 410, Lebanon, 1983–1985.)
 601. More Positive, Evolutionary Statements and Actions of Heads of State (Vol. 4: 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 409, USA, 1985–1987.)
 602. Increased Harmony in International Affairs (Vol. 4: 322, Worldwide, 1978; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 409, USA, 1985–1987.)
 603. Improved International Relations (Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 604. Reduced Conflict Globally (Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 605. Reduced Terrorism (Vol. 5: 411, Worldwide,1983–1985.)
 606. Increase in World Index of Stock Prices (Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.) (Vol. 5: 411, Worldwide,1983–1985.)
 607. Improved Economy (Vol. 5: 404–406, USA, 1979–1988; 403, USA and Canada, 1979–1988.)
 608. Increased Economic Confidence (Vol. 4: 323, USA, 1979; 329, Washington, D.C., USA, 1981–1983; 330, United Kingdom, 1982–1983; 333, Israel, 1983; 335, Lebanon, 1984; 336, Worldwide, 1983–1984; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 609. Increased Economic Optimism (Vol. 4: 323, USA, 1979; 329, Washington, D.C., USA, 1981–1983; 330, United Kingdom, 1982–1983; 333, Israel, 1983; 335, Lebanon, 1984; 336, Worldwide, 1983–1984; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 610. Increased Economic Prosperity (Vol. 4: 323, USA, 1979; 329, Washington, D.C., USA, 1981–1983; 330, United Kingdom, 1982–1983; 333, Israel, 1983; 335, Lebanon, 1984; 336, Worldwide, 1983–1984; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 611. Improvement in Economic Indicators (Vol. 4: 323, USA, 1979; 329, Washington, D.C., USA, 1981–1983; 330, United Kingdom, 1982–1983; 333, Israel, 1983; 335, Lebanon, 1984; 336, Worldwide, 1983–1984; 337, Worldwide, 1983–1984; Vol. 5: 411, Worldwide, 1983–1985.)
 612. Increased Creativity as Measured by Increased Patent Application (Vol. 4: 337, USA, Australia, South Africa, and United Kingdom, 1983–1984.)
 613. Fewer Notifiable Infectious Diseases (USA and Australia 1983-84) [CR 387]
 614. Experience of Pure Consciousness during Transcending (Vol. 1: 2, 7, 8, 20, 21, 99–102; Vol. 3: 197, 213, 216, 218, 258.)
 615. Scores on Psychological Health Associated with Physiological Indicators of Transcendence (Vol. 5: 396.)
 616. More Frequent Experiences of Higher States of Consciousness (Vol. 5: 397.)
 617. More Frequent Experiences of Transcendence (Vol. 5: 397.)
 618. Growth of Higher States of Consciousness (Vol. 1: 19, 99–104; Vol. 3: 216, 258, 284; Vol. 4: 312; Vol. 5: 395. 397, 412, 418, 419, 423–430.)0
 619. Physiological Correlates of Higher States of Consciousness Developed through Transcendence (Vol. 5: 412.)
 620. Increased Self-Actualization through Transcendence (Vol. 1: 64, 67, 69, 70, 72, 74,7 6, 78; Vol. 2: 144, 151, 153, 155; Vol. 3: 239; Vol. 5: 395.)
 621. Increased Integration through Transcendence (Vol. 1: 64, 67, 69, 70, 72, 74,7 6, 78; Vol. 2: 144, 151, 153, 155; Vol. 3: 239; Vol. 5: 395.)
 622. Increased Unity through Transcendence (Vol. 1: 64, 67, 69, 70, 72, 74,7 6, 78; Vol. 2: 144, 151, 153, 155; Vol. 3: 239; Vol. 5: 395.)
 623. Increased Wholeness of Personality through Transcendence (Vol. 1: 64, 67, 69, 70, 72, 74,7 6, 78; Vol. 2: 144, 151, 153, 155; Vol. 3: 239; Vol. 5: 395.)
 624. Greater Ability to Bring Inner Self to Healthy Expression (Vol. 2: 141.)
 625. Greater Commitment to Personal Growth (Vol. 2: 138.)
 626. Increased Inner-Directedness (Vol. 1: 64, 69, 70, 72, 76; Vol. 2: 139, 151, 153, 155; Vol. 3: 268.)
 627. Greater Independence (Vol. 1: 64, 69, 70, 72, 76; Vol. 2: 139, 151, 153, 155; Vol. 3: 268.)
 628. Greater Self-Supportiveness (Vol. 1: 64, 69, 70, 72, 76; Vol. 2: 139, 151, 153, 155; Vol. 3: 268.)
 629. Greater Inner Locus of Control (Vol. 1: 69.)
 630. Growth of Inner Fulfillment Independent of Outside Stimulation (Vol. 3: 249.)
 631. Increased Self-Sufficiency (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 150, 153; Vol. 3: 277, 290; Vol. 4: 308.)
 632. Increased Ego Strength (Vol. 1: 67; Vol. 2: 150, I53 .)
 633. Increased Autonomy (Vol. 1: 62, 71; Vol. 2: 151, 153; Vol. 5: 395.)
 634. Increased Independence (Vol. 1: 62, 71; Vol. 2: 151, 153; Vol. 5: 395.)
 635. Increased Self-Reliance (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 153; Vol. 3: 277.)
 636. Increased Directedness (Vol. 5: 395.)
 637. Increased Self-Satisfaction (Vol. 5: 371.)
 638. Increased Moral-Ethical Self (Vol. 5: 371.)
 639. Increased Social Self (Vol. 5: 371.)
 640. Less Sensitivity to Criticism (Vol. 1: 67.)
 641. Less Tendency to Worry about Other’s Opinions (Vol. 2: 164.)
 642. Less Need to Belong and Be Accepted (Vol. 3: 268.)
 643. Increased Self-Discipline (Vol. 4: 316.)
 644. Greater Self-Control (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 153; Vol. 3: 290; Vol. 4: 308)
 645. Enhanced Self-Concept (Vol. 2: 142, 144, 146, 148, 156; Vol. 3: 274; Vol. 5: 371.)
 646. Increased Self-Acceptance (Vol. 1: 70, 81; Vol. 2: 151.)
 647. Increased Self-Confidence (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 150; Vol. 3: 261, 277, 290; Vol. 4: 308.)
 648. Increased Self-Assuredness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 2: 150; Vol. 3: 261, 277, 290; Vol. 4: 308.)
 649. Enhanced Inner Well-Being (Vol. 2: 147; Vol. 4: 300; Vol. 5: 380, 310.)
 650. Increased Inner Calm (Vol. 1: 65, 73, 77; Vol. 2: 150; Vol. 4: 308, 316.)
 651. Increased Tranquility (Vol. 1: 65, 73, 77; Vol. 2: 150; Vol. 4: 308, 316.)
 652. Greater Calm in Frustrating Situations (Vol. 1: 65, 77; Vol. 4: 308, 316.)
 653. Increased Contentment (Vol. 1: 65, 67, 77; Vol. 2: 150; Vol. 3: 277, 290; Vol. 4: 308.)
 654. Increased Happiness (Vol. 1: 90; Vol. 2: 147.)
 655. More Balanced Mood (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277; Vol. 4: 308.)
 656. Increased Naturalness (Vol. 1: 65, 77; Vol. 3: 277, 290; Vol. 4: 308.)
 657. Increased Spontaneity (Vol. 1: 64, 65, 69, 70, 76, 77; Vol. 2: 151, 153; Vol. 3: 277, 290; Vol. 4: 308, 316.)
 658. Increased Emotional Stability (Vol. 1: 65, 71, 77, 87, 93, 95; Vol. 2: 138, 150, 153, 158; Vol. 3: 241, 273, 277, 290; Vol. 4: 308.)
 659. Increased Emotional Maturity (Vol. 1: 65, 77, 87, 93, 95; Vol. 2: 150, 153, 158; Vol. 3: 290; Vol. 4: 308, 316.)
 660. Increased Sensitivity to One’s Own Needs and Feelings (Vol. 1: 69, 70, 72; Vol. 2: 151, 153.)
 661. Improved Adjustment (Vol. 1: 81.)
 662. Greater Optimism (Vol. 2: 138.)
 663. Increased Moral Maturity (Vol. 1: 91; Vol. 3: 265, 270; Vol. 4: 309; Vol. 5: 416.)
 664. Increased Altruism (Vol. 1: 71, 73; Vol. 2: 138.)
 665. Increased Intrinsic Spirituality (Vol. 5: 395.)
 666. Greater Respect for Traditional Religious Values (Vol. 1: 71; Vol. 2: 138.)
 667. Greater Satisfaction with One’s Moral Worth (Vol. 2: 156.)
 668. Greater Satisfaction with One’s Relationship to God (Vol. 2: 156.)
 669. Greater Satisfaction with One’s Religion (Vol. 2: 156.)
 670. High Level of Moral Atmosphere in a High School Setting (Vol. 4: 309.)
 671. Greater Open-Mindedness: Greater Flexibility of Constructions of Reality (Vol. 2: 152.)
 672. Increased Ability to See the Opposites of Life as Meaningfully Related (Vol. 1: 76.)
 673. Increased Ability to Connect Past and Present Meaningfully (Vol. 1: 69, 70, 76; Vol. 2: 151, 153, 155.)
 674. Decreased Behavioral Rigidity (Vol. 1: 87, 103; Vol. 3: 250; Vol. 4: 300; Vol. 5, 380.)
 675. Improved Mental Health (Vol. 1: 64–78, 81, 87–95; Vol. 2: 141–161, 164, 165; Vol. 3: 266–275, 277–281, 283, 284, 288; Vol. 4: 308–316; Vol. 5: 370, 371, 380, 394–397, 399, 400.)
 676. Improvements in Mental Health Positively Correlated with Duration and Regularity of Transcendence (Vol. 3: 247.)
 677. Increased Social Outgoingness in Prison Inmates[6] (JOR 53)
 678. Reduction in Anxiety in Prison Inmates [CR 343-344,347-348] (JOR 53,56)
 679. Reduction in Depression in Prison Inmates (JOR 54)
 680. Reduction in Prison Infractions in Prison Inmates (JOR 53)
 681. Reduction in Use Of Cigarettes in Prison Inmates (JOR 53)
 682. Reduction In Drugs In Prison Inmates (JOR 53)
 683. Increased Positivity in Prison Inmates (JOR 56)
 684. Less Escape Attempts by Prison Inmates (JOR 56)
 685. Less Usage of Medical Resources by Inmates (JOR 56)
 686. Significant Decrease of Cognitive Distortions in Prison Inmates (JOR 57)
 687. Significant Increase in Intelligence Related Measures in Prison Inmates (JOR 56)
 688. Increased Es Sprit De Corps Among Prison Officials and Security (JOR 56)
 689. Increased respect for Superior Officers in Prison Inmates Among Prison Officials and Security (JOR 56)
 690. Significant Increase In Positive Recreational Activities In Prison Inmates (JOR 53)
 691. Significant Increase In Positive Educational Activities In Prison Inmates (JOR 53)
 692. Significant Reduction In Tension In Prison Inmates (JOR 54)
 693. Increase In Relaxation In Prison Inmates (JOR 54)
 694. Significant Increase In Optimism In Prison Inmates (JOR 54)
 695. Significant Increase In Self-Esteem In Prison Inmates (JOR 54)
 696. Significant Increase In Inmate Emotional Stability(JOR 54)
 697. Significant Increase In Maturity In Prison Inmates (JOR 54)
 698. Significant Reduced Inmate Neuroticism [CR 343-344] (JOR 54)
 699. Reduced Aggression In Prison Inmates [CR 360, 403] (JOR 54)
 700. Significant Reduction In Inmate State Anxiety [CR 347-348] (JOR 55)
 701. Significant Reduction in Inmate Trait Anxiety [CR 347-348] (JOR 54 – 55)
 702. Significant Reduction In Negativism In Inmates [CR 343-344]
 703. Better Quality Of Sleep In Prison Inmates [CR 343-344] (JOR 55)
 704. Stable Condition of Mind and Personality in Inmates (JOR 55)
 705. Integrated Condition of Mind and Personality in Inmates (JOR 55)
 706. Significant Reduction In Hostility In Prison Inmates (JOR 54)
 707. Less Heavy Smoking In Prison Inmates (JOR 53)
 708. Less Insomnia In Prison Inmates [CR 343-344]
 709. Significant Reduction In Inmate Obsession/Compulsion (JOR SI)
 710. Significant Reduction In Rule Infractions In Inmates (JOR 54)
 711. Significant Reduction in Paranoid Anxiety in Inmates (JOR 55)
 712. Significant Reduction In Sleep Disorders In Inmates [CR 343-344]
 713. Significant Reduction In Verbal Hostility in Inmates [CR 343-344]
 714. Significant Reduction In Stress In Prison Inmates [CR 343-344]
 715. Significant Reduction In Inmate Psychopathy [CR 347-348] [343-344]
 716. Significant Reduction In Inmate Recidivism (JOR 55, 56, 57)
 717. Significant Reduction in Inmate Tendency to Assault [CR 343-44]
 718. Significant Increase In Inmate Self Development Higher Ego Development In Prison Inmates (JOR 55)
 719. Significant Decrease In Resentment In Prison Inmates [343-344]
 720. Significant Decrease In Suspicion in Prison Inmates [343-344]
 721. Significant Decrease in Criminal Thinking In Inmates (OR[7] 1)
 722. Significant Decrease in Mood Disturbance In Inmates (OR 1)
 723. Significant Decrease in Perceived Stress In Inmates (OR 1)
 724. Significant Decrease in Trauma Symptoms In Inmates (OR 1)
 725. Significant Decrease in Entitlement In Prison Inmates (OR 1)
 726. Significant Decrease in Justification In Prison Inmates (OR 1)
 727. Significant Decrease in Cold-Heartedness in inmates (OR 1)
 728. Significant Decrease in Power Orientation In Inmates (OR 1)
 729. Significant Decrease in Criminal Rationalization In Prison Inmates(OR 1)
 730. Significant Decrease in Personal Irresponsibility In Prison Inmates (OR 1)
 731. Decrease in Confusion/Bewilderment in Prison Inmates (OR 1)
 732. Significant Decrease in Fatigue In Prison Inmates (OR 1)
 733. Significant Increase in Spiritual Well-Being in Inmates (OR 1)
 734. Significant Increase in Vigor in Prison Inmates (OR 1)
 735. Improved Social Behavior in Juvenile Offenders [351-352]
 736. Reduced Anxiety in Juvenile Offenders [351- 352]
 737. Increased Self-Regard in Juvenile Offenders [351-352]
 738. Increased Motivation in Prison Inmates (JOR 53)
 739. Increased Self-Improvement in Prison Inmates (JOR 53)
 740. Decreased Pathological Symptoms in Prison Inmates (JOR 55)
 741. Valuable in Criminal Rehabilitation as a Sole Treatment Program (JOR 65)
 742. Valuable as an Addition to Existing Criminal Rehabilitation Programs (JOR 65)
 743. Valuable in Substance Abuse as a Sole Treatment Program (JOR 65)
 744. Valuable in Substance Abuse as an Addition to Existing Programs (JOR 65)
 745. Inmate Reductions in a Dependent Orientation That Is Commonly Found In Criminals [347-348]
 746. Inmate Reductions in an Exploitative Orientation That Is Commonly Found In Criminals [347-348]
 747. More Responsible Orientation that is Commonly Found in Law Abiding Citizens [347-348]
 748. More Self-Monitoring Orientation that is Commonly Found in Law Abiding Citizens [347-348]
 749. More Self-Respecting Orientation that is Commonly Found in Law Abiding Citizens [347-348]
 750. More Communicative Orientation that is Commonly Found in Law Abiding Citizens [347-348].
 751. Less Resentment in Maximum Security Prisoners Compared to Controls [CR 343-344]
 752. Less Negativism in Maximum Security Prisoners Compared to Controls [CR 343-344]
 753. Less Suspicion in Maximum Security Prisoners Compared to Controls [CR 343-344]
 754. Less Neuroticism in Maximum Security Prisoners Compared to Controls [CR 343-344]
 755. Less Tendency to Assault in Maximum Security Prisoners Compared to Controls [CR 343-344]
 756. Little Rise in Health Care Needs with Advancing Age (CR 4)
 757. 87% Less Hospital Admission for Heart Disorders (CR 4)
 758. 87% Less Admissions for Blood Vessel Disorders (CR 4)
 759. 55% Less Hospital Admission for Tumors (CR 4)
 760. 73% Less Hospital Admission for Respiratory Disorders (CR 4)
 761. 87% Less Hospital Admission for Neurological Problems (CR 4)
 762. 30% less Hospital Admission for infections (CR 4)
 763. 59% Lower Overall Medical Expenditure than Norms (CR 5)
 764. 57% Lower Overall Medical Expenditure than Controls (CR 5)
 765. 80% Fewer Hospital Admissions (CR 5))
 766. 55% Fewer Out-Patient Visits to the Doctor (CR 5)
 767. 88% Fewer Days in Hospital than Controls (CR 5)
 768. 92% Lower Hospital Admissions for Immune Disorders (CR 5)
 769. 92% Lower Hospital Admissions for Endocrine Disorders (CR 5)
 770. 92% Lower Hospital Admissions for Metabolic Disorders (CR 5)
 771. 92% Lower Admissions for Cardiovascular Disease (CR 5)
 772. 92% Lower Admissions for Mental Health Issues (CR 5)
 773. 92% Lower Admissions for Substance Abuse (CR 5)
 774. 92% Lower Hospital Admission for Substance Abuse (CR 5)
 775. 94% Lower Admissions for Musculoskeletal Disorders (CR 5)
 776. A Progressive Decline in Medical Expenditures for Doctors Compared to Controls (CR 6-7)
 777. An Average 13% Annual Difference in Medical Expenditures for Doctors Trending Towards a Cumulative Reduction Of 55% after 6 Years (CR 6-7)
 778. For High-Cost Subjects, 11% Decrease in Medical Expenditures for Doctors over 1 Year, with a Cumulative Reduction of 28% after 5 Years Compared to Controls (CR 399)
 779. For Older Individuals, a 70% Cumulative Cost Reduction after 5 Years (CR 8)
 780. A 57% Reduction in Medical Expenditures (in Conjunction with Maharishi’s Vedic Approach to Health) (CR 5)
 781. A 48% Reduction in the Rate of Major Clinical Events (CR 9)
 782. Reduced Psycho-social Distress (CR 9)
 783. Clinically Significant Reductions in Systolic Blood Pressure without Adverse Side-Effects (CR 9-18, 22-25, 32-45, 413-414)
 784. Clinically Significant Reductions in Diastolic Blood Pressure without Adverse Side-Effects (CR 9-18, 22-25, 32-45, 413-414)
 785. More Effective in Reducing Mild Hypertension than either Progressive Muscular Relaxation, a Pseudo-Meditation Procedure (which Attempted to Imitate TM) (CR 10-12, 32).
 786. More Effective in Reducing Mild Hypertension than A ‘Usual Care’ Program of Advice on Weight Loss, Salt Restriction, Exercise, and Alcohol Intake (CR 10-12, 32).
 787. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Psycho-social Stress (CR 11)
 788. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Obesity (CR 11)
 789. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Alcohol Use (CR 11)
 790. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Physical Inactivity (CR 11)
 791. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Sodium-Potassium Ratio (CR 11)
 792. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Dietary Composite Measures (CR 11)
 793. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups the Measure of Hypertension Risk: Psycho social Stress (CR 11)
 794. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Obesity (CR 11)
 795. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Alcohol Use (CR 11)
 796. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Physical Inactivity (CR 11)
 797. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Sodium-Potassium Ratio (CR 11)
 798. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Men in Low-Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Dietary Composite Measures (CR 11)
 799. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Psycho-social Stress (CR 11)
 800. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Obesity (CR 11)
 801. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Alcohol Use (CR 11)
 802. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Physical Inactivity (CR 11)
 803. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Sodium-Potassium Ratio (CR 11)
 804. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in High Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Dietary Composite Measures (CR 11)
 805. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Psycho-social Stress (CR 11)
 806. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Obesity (CR 11)
 807. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Alcohol Use (CR 11)
 808. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Physical Inactivity (CR 11)
 809. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Sodium-Potassium Ratio (CR 11)
 810. Effective in Lowering Systolic and Diastolic Blood Pressure for Women in Low Risk Groups on the Measure of Hypertension Risk: Dietary Composite Measures (CR 11)
 811. Favorably Cost-Effectiveness for Reducing High Blood Pressure Compared to Drugs (CR 14)
 812. A 23% Reduction in All-Cause Mortality (CR 15-17)
 813. A 30% Decrease in Cardiovascular Deaths (CR 15-17)
 814. In Patients with Stable Coronary Heart Disease (CHD),
 815. Decreased Blood Pressure and Insulin Resistance – a Key Component of the ‘Metabolic Syndrome’ Associated with Many Major Disorders of Modern Society, including CHD, Type 2 Diabetes, and Hypertension In Patients with Stable Coronary Heart Disease [CHD](CR 18)
 816. Decreased Insulin Resistance – a Key Component of the ‘Metabolic Syndrome’ (CR 18)
 817. Increased Stability Of The Cardiac Autonomic Nervous System (CR 18)
 818. Reduced Carotid Artery Atherosclerosis Compared to Control Groups Who Practiced Progressive Muscular Relaxation (CR 19-20)
 819. Reduced Carotid Artery Atherosclerosis Compared to Control Groups Who Received Health Education (CR 19-20)
 820. Improved Functional Capacity in Patients w/ Chronic Heart Failure (CR 21)
 821. Improved Quality of Life in Patients w/ Chronic Heart Failure (CR 21)
 822. Lower Depression in Patients w/ Chronic Heart Failure (CR 21)
 823. Less Hospitalizations for Patients w/ Chronic Heart failure (CR 21)
 824. Decreased Left Ventricular Mass in Pre-Hypertensive Adolescents Compared to Controls (CR 408)
 825. Reduced Cardiovascular Risk Factors in Post-Menopausal Women [CR 28]
 826. Reduced Levels of the Stress Hormone Cortisol in Post-Menopausal Women [CR 28]
 827. Reduced Cholesterol Levels Independent to Changes in Weight [CR 29-30, 320]
 828. Reduced Cholesterol Levels Independent to Changes in Diet [CR 29-30, 320]
 829. Reduced Cholesterol Levels Independent to Changes in Medication [CR 29-30, 320]
 830. More Effective Weight Reduction Obese Subjects on a Weight Reducing Diet [CR 31]
 831. Improved Psychological Health In Obese Subjects On A Weight Reducing Diet [CR 31]
 832. Rapid, Clinically Significant Blood Pressure Reductions (CR 52)
 833. More Effective in Reducing Blood Pressure than other Meditation Practices (CR 52)
 834. More Effective in Reducing Blood Pressure than Relaxation Procedures (CR 52)
 835. Documented Acceptability and Effectiveness in Reducing Blood Pressure for a Wide Range of Populations (CR 52)
 836. Effective in Reducing High Blood Pressure when Used as Sole Treatment (CR 52)
 837. Effective in Reducing High Blood Pressure when Used in Concert with Medication (CR 52)
 838. Reduces High Blood Pressure in ‘Real-Life’ Environments Outside the Clinic (CR 52)
 839. Substantially Reduced Rates of Major Clinical of Death, Heart Attack and Stroke [CR 9]
 840. Improves Multiple Factors Relevant to Cardiovascular Health, Which Likely Contribute to the Technique’s Observed Preventive Effects [CR 34-50, 55, 409, 413-414]
 841. Recognized And Recommended for Consideration by a National Medical Organization that Provides Professional Practice Guidelines to Physicians, Health Care Payers, and Policymakers [CR 414]
 842. Improvements in Both General and HIV-Specific Health- Related Quality of Life Compared to Control Subjects Who Received Education on Healthy Eating [CR 415]
 843. Improved Total and General Health Scores on Functional Assessment of HIV Infection Compared to Controls [CR 415]
 844. Increased Vitality and Physical Well-Being Compared to Controls [CR 415]
 845. Improved Quality of Life in Patients w/ Breast Cancer [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 846. Improved Quality of Life in Patients w/ Coronary Heart Disease [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 847. Improved Quality of Life in Patients w/ Heart Failure [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 848. Improved Quality of Life in Patients w/ HIV [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 849. Improved Quality of Life in Patients w/ Chronic Renal Failure [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 850. Improved Mental Health In Patients w/ Breast Cancer [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 851. Improved Mental Health In Patients w/ Coronary Heart Disease [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 852. Improved Mental Health In Patients w/ Heart Failure [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 853. Improved Mental Health In Patients w/ HIV [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 854. Improved Mental Health In Patients w/ Chronic Renal Failure [CR 53, 9, 21, 59; 65-94; 415]
 855. Decreased Atherosclerosis [CR 19-20]
 856. Decreased Heart Failure [CR 21]
 857. Decreased Reflex Latency (Monosynaptic Reflex) [CR 197]
 858. Decreased Reflex Recovery Time (Paired H-Reflex) [CR 198]
 859. Muscular Contraction Time (Fast and Mixed Muscles) [CR 197]
 860. Sleep Disturbance (Awakenings per Night) [CR 343-344, 67-68; 56, 62]
 861. Daytime Sleep [CR 68, 178]
 862. Increased Vital Capacity [CR 314-315]
 863. Increased Cerebral Blood Flow [CR 124, 127, 166]
 864. Increased EEG Alpha Power [CR 110-113, 115-119, 151-160, 162, 169, 402, 416]
 865. Decreased Serum Cholesterol [CR 29-30, 318]
 866. Decreased Insulin Resistance [CR 18]
 867. Increased DHEA-S (Dehydroepiandrosterone Sulfate) [CR 99]
 868. Increased Efficiency of Endocrine Control (Pituitary-Thyroid Axis) [CR 193]
 869. Increased Visual Perception [CR 12, 184, 276, 308]
 870. Increased Dichotic Listening [CR 306]
 871. Increased Complex Sensory-Motor Performance [CR 310-311]
 872. Decreased Auditory Threshold [CR 96-97, see also 1-2]
 873. Decreased Behavioral Rigidity [CR 12, 309]
 874. Decreased Reaction Time – Simple [CR 101, 296, 314-315]
 875. Decreased Reaction Time – Complex [CR 297, 184]
 876. Increased Fluid Intelligence [CR 266-267, 270, 275, 101]
 877. IncreasedCreativity [CR 266, 277-278, 283]
 878. IncreasedLearning Ability [CR 12, 279, 284]
 879. Increased Memory – Verbal [CR 284]
 880. Increased Memory – Visual [CR 101]
 881. Increased Organization Of Memory [CR 285]
 882. Decreased Rise In Health Care Needs w/ Advancing Age [CR 4]
 883. Decreased Rise In Health Care Costs w/Advancing Age [CR 8]
 884. Significantly Younger Chronological Age in Advancing Age Compared to Controls [CR 95]
 885. Significantly Younger Biological Age in Advancing Age Compared to Controls [CR 95]
 886. Significantly Younger Chronological Age in a Younger Population Compared to Controls [CR 96-97]
 887. Significantly Younger Biological Age in a Younger Population Compared to Controls [CR 96-97]
 888. Reduced Cardiovascular in Elderly African Americans w/ Mild High Blood pressure [CR 16].
 889. Reduced All-Cause Mortality in Elderly African Americans w/ Mild High Blood pressure [CR 16].
 890. Reflected DHEAS Levels in Individuals Practicing TM Comparable to Levels of Non-Meditators Who are 5-10 Years Younger (a Difference Not Explained by Variations in Diet, Weight, or Exercise [CR 99].
 891. Significantly Lower Free Radical Activity Compared to Controls (at All 12 Anatomical Sites) [CR 106-107]
 892. Significantly Lower Free Radical Activity Compared to Practitioners of other Types of Meditation (at 11 out of 12 Sites) [CR 106-107]
 893. Compared to Non-Meditating Controls, Free Radical Activity Was 27% Lower Compared to 17% Lower in Practitioners of Other Techniques [CR 106-107]
 894. Lower Blood Levels of Lipid Peroxides (an Index of Free Radical Activity) in Elderly People Who Practiced TM Compared to Non-Meditating Peers [CR 108]
 895. Decreased Peripheral Vascular Resistance [CR 128]
 896. High Galvanic Skin Resistance [CR 110-112, 114, 121, 131, 314]
 897. Stable Galvanic Skin Resistance [CR 110-112, 114, 121, 131, 314]
 898. Reduced Arterial Blood Lactate [CR 110-112, 114, 122, 124, 126]
 899. Deep Muscle Relaxation [CR 150, 158]
 900. Gives Rise to a Fourth Major State of Consciousness – Transcendental Consciousness – which is Both Experientially and Physiologically Distinct from Waking, Sleeping, and Dreaming [CR 111, 115-119, 129-130,151, 155-156, 161-162, 416]
 901. Increased Wakefulness During TM [CR 110-113, 115-119, 130, 151-164, 167-168, 407, 416]
 902. Enhanced Integration between Different Areas of the Brain During TM [CR 115-119, 151-164, 402-404, 416]
 903. High EEG Coherence between Front and Back of the Brain [CR 115, 119, 130, 151, 154-156, 159-160, 162, 170, 403-404, 416]
 904. High EEG Coherence between Right and Left Cerebral Hemispheres [CR 115, 119, 130, 151, 154-156, 159-160, 162, 170, 403-404, 416]
 905. High Levels of Alpha-1 Activity Spread Globally over the Cerebral Cortex, Indicating that TM Brings the Whole Brain to a State of Restful Alertness [CR 119]
 906. Widespread EEG Alpha Brain Wave Activity during TM [CR 153]
 907. Reductions in Physiological and Biochemical Correlates of Stress [CR 189-196, 359, 365]
 908. Reduced Distress Associated w/ Painful Stimuli, w/o Impairing Sensory Acuity [CR 179]
 909. Three Times As Effective As other Mediation Procedures in Increasing Self-Actualization, an Overall Measure of Positive Mental Health and Personal Development. [CR 201, 203-238]
 910. Three Times As Effective As Relaxation Procedures in Increasing Self-Actualization, an Overall Measure of Positive Mental Health and Personal Development. [CR 201, 203-238]
 911. Exceptionally Effective in Developing Emotional Maturity [CR 201, 203-238]
 912. Exceptionally Effective in Developing a Resilient Sense of Self [CR 201, 203-238]
 913. Exceptionally Effective in Developing a Positive, Integrated Perspective of Self [CR 201, 203-238]
 914. Exceptionally Effective in Developing a Positive, Integrated Perspective of the World [CR 201, 203-238]
 915. Significant Reduction in the Use of Hard Drugs (JOR 58)
 916. 90% Reduction in Drug Dealing (JOR 58)
 917. Spontaneous Reduced Usage of Drugs in Beginning and Long Term Users (JOR 58)
 918. 58% Reduced Marijuana Use (JOR 59, 60)
 919. 91% Reduced Hallucinogen Use (JOR 59, 60)
 920. 96% Reduced Amphetamine Use (JOR 59)
 921. 96% Reduced Barbiturate Use (JOR 59, 60)
 922. 78% Reduced Opiate Use (JOR 60)
 923. 50% Reduced Use of Other Drugs (JOR 59)
 924. Less Dependence on Harmful Drugs Compared to Equally Motivated Controls (JOR 59)
 925. Reduces Motivation to Use Drugs (JOR 60)
 926. 81% Reduced Cigarette Smoking (JOR 64)
 927. More than Twice as Effective in Reducing Cigarette Smoking Compared to Preventative Education Programs (SR 62)
 928. Three Times as Effective in Reducing Cigarette Smoking Compared to Pharmacological Treatments (SR 62)
 929. Four times as Effective in Reducing Cigarette Smoking Compared to Smoking Cessation Counseling (SR 62)
 930. Nine Times as Effective in Reducing Cigarette Smoking Compared to Printed Self Help Materials (SR 62)
 931. More than Twice as Effective in Reducing Cigarette Smoking Compared to Unconventional Treatments (SR 62)
 932. Effectively Reduces Smoking Over the Long Term Compared to Other Popular Smoke Reduction Programs that Commonly have Only Short Term Effects (JOR 64)
 933. As Spontaneously Effective in Reducing Smoking As a Deliberate Smoking Cessation Program (JOR 60)
 934. More Rapid Progress in Drug Rehabilitation (JOR 60)
 935. Three Times More Effective than Relaxation Programs in Reducing Alcohol Use (SR 60)
 936. Significantly More Effective than Preventive Programs Counteracting Peer Influence in Reducing Alcohol Use (SR 60)
 937. Eight Times More Effective than Other Preventative Education Programs in Reducing Alcohol Use (SR 60)
 938. Over Five Times More Effective than Driving Under the Influence Programs in Reducing Alcohol Use (SR 60)
 939. Reduces Need for Stimulants (JOR 60, 62)
 940. Reduces Risk Factors for Substance Abuse in a Highly Peer-influenced Age Group (JOR 60)
 941. Effective and Appropriate Drug Treatment for Disadvantaged and Chronically Addicted Populations (JOR 60)
 942. A Meta-Support System that Helps Recovering Patients Make Better Use of Support Systems like Vocation (JOR 60)
 943. Greater Effect in Decreasing Anxiety than Was Observed w/ Mindfulness Meditation [CR 417]
 944. Exceptional in the Breadth and Depth of Beneficial Effects Associated w/ Anxiety Reduction [CR 417]
 945. Increased Brain Integration [CR 417]
 946. Markedly More Effective than other Techniques in Improving Psychological Variables [CR 02]
 947. 48% Reduction in Clinically Significant Depression Symptoms [CR 242]
 948. Improved Verbal-Analytical Tasking (Indicating Improved Functioning of both Left and Right Cerebral Hemispheres) [CR 101, 185, 266-268, 274-279, 283-284, 305, 397, 404]
 949. Improved Visual-Spatial Tasking (Indicating Improved Functioning of both Left and Right Cerebral Hemispheres) [CR101, 185, 266-268, 274-279, 283-284, 305, 397, 404]
 950. Reduced Blood Pressure In Pre-Hypertensive Adolescents [CR 22-25, 34]
 951. Reduced Perceived Stress and Depression, and Burnout in Secondary Schoolteachers and Support Staff [CR 423]
 952. Reduced Burnout in Secondary Schoolteachers and Support Staff [CR 423]
 953. Produces Unexpected Improvements in Basic Cognitive Abilities that Do Not Usually Develop Beyond Early Adolescence [CR 266-267, 270, 275].
 954. Increased Emotional Stability in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 955. Reductions in Anxiety in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 956. Reductions in Tendency to Neurosis in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 957. Reductions in Impulsiveness in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 958. Reductions in Physical Complaints in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 959. Reductions in Insomnia in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 960. Reductions in Smoking Compared to Controls in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 961. Reductions in Depression in Industrial Employees Compared to Controls [CR 61-62]
 962. Significantly Greater Improvement in General Health in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 963. Significantly Greater Reductions in Physiological Arousal in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 964. Significantly Greater Reductions in Anxiety in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 965. Significantly Greater Reductions in Job Tension in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 966. Significantly Greater Reductions in Insomnia in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 967. Significantly Greater Reductions in Fatigue in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 968. Significantly Greater Reductions in Consumption of Cigarettes in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 969. Significantly Greater Reductions in Hard Liquor Use in Auto Workers Compared to Controls [CR 316]
 970. Significantly Greater Job Satisfaction Compared to Controls [CR 316-317]
 971. Significantly Greater Employee Effectiveness Compared to Controls [CR 316-317]
 972. Significantly Better Work Relationships Compared to Controls [CR 316-317]
 973. Substantially Larger Improvements in Personal Relationships Compared to Controls [CR 316-317]
 974. Substantially Larger Improvements in Occupational Coherence Compared to Other Forms of Meditation and Relaxation [316]
 975. Substantially Larger Improvements in Physiological Settledness Compared to other Forms of Meditation and Relaxation [316]
 976. Substantially Larger Improvements in Job Satisfaction Compared to Other Forms of Meditation and Relaxation [316]
 977. Substantially Larger Improvements in Life Satisfaction Compared to Other Forms of Meditation and Relaxation [316]
 978. Substantially Larger Improvements in Enhancing Personal Development Compared to Other Forms of Meditation and Relaxation [316]
 979. Increased Organizational Contributions from Managers Compared to Controls [CR 318]
 980. Increased Productivity in Managers [CR 318]
 981. Increased Leadership Practices in Managers [CR 318]
 982. Better Work Relationships in Managers [CR 318]
 983. Increased Vitality in Managers [CR 318]
 984. Increased Mental Health in Managers [CR 318]
 985. Increased Job Satisfaction in Managers [CR 318]
 986. Decreased Anger in Managers [CR 318]
 987. Reduced Alcohol Consumption in Managers [CR 318]
 988. Healthier Exercise Habits in Managers [CR 318]
 989. Healthier Dietary Choices in Managers [CR 318]
 990. Better Sleep in Managers [CR 318]
 991. Decreased Serum Cholesterol in Managers [CR 318]
 992. Increased Energy in Managers [CR 318]
 993. Less Fatigue in Managers [CR 318]
 994. Improved Mental Health in Managers [CR 318]
 995. Reduced Stress-Related Physical Symptoms in Managers [CR 318]
 996. Reduction in Perceived Stress in Overloaded Situations in Managers [CR 318]
 997. Reduction in Perceived Stress in Uncontrollable Situations in Managers [CR 318]
 998. Reduction in Perceived Stress in Unpredictable Situations in Managers [CR 318]
 999. Reductions in Anxiety in High-Security Government Employees after 12 Weeks which was Sustained for 3 Years in Comparison to Controls who Participated in an Educational Corporate Stress-Management Program [CR 319]
 1000. Reductions in Depression in High-Security Government Employees after 12 Weeks which was Sustained for 3 Years in Comparison to Controls who Participated in an Educational Corporate Stress-Management Program [CR 319]
 1001. Sustained, 3 year Improvements in Self-Concept in High-Security Government Employees Compared to Controls who Participated in an Educational Corporate Stress-Management Program [CR 319]

A kutatásokat megjelentető 176 szakfolyóirat listája

 1. Acta Medica Okayama
 2. AIDS Care: Psychological and Socio-medical
 3. Aspects of AIDS/HIV
 4. Alternative Therapies
 5. Alternative Therapies in Clinical Practice
 6. American Journal of Cardiology
 7. American Journal of Health Promotion
 8. American Journal of Hypertension
 9. American Journal of Managed Care
 10. Archives of Internal Medicine
 11. Australian Dental Journal
 12. Australian Family Physician
 13. Behavioral Medicine
 14. Biologische Medizin
 15. British Journal of Nursing
 16. Canadian Medical Association Journal
 17. Cardiology in Review
 18. Cardiology Research and Practice
 19. Circulation
 20. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes
 21. Complementary Medicine International
 22. Current Hypertension Reviews
 23. Current Hypertension Reports
 24. Dentistry and Medicine
 25. Est-Medicine
 26. Ethnicity and Disease
 27. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
 28. Focus on Alternative and Complementary Therapies
 29. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association
 30. Health and Quality of Life Outcomes
 31. Health Promotion
 32. Homeostasis
 33. Hypertension
 34. Integrative Cancer Therapies
 35. Japanese Journal of Industrial Health
 36. Japanese Journal of Public Health
 37. Journal of Aging and Health
 38. Journal of Alternative and Complementary Medicine
 39. Journal of Behavioral Medicine
 40. Journal of Holistic Nursing
 41. Journal of Human Stress
 42. Journal of Offender Rehabilitation
 43. Journal of Psychosomatic Research
 44. Journal of the American Society of Psychosomatic Medicine
 45. Journal of the American Association of Nephrology
 46. Journal of the Association of Physicians of India
 47. Journal of the National Medical Association
 48. Lakartidningen (Swedish Medical Assoc. Journal)
 49. Lancet
 50. Le Médecin du Québec
 51. Medical Hypotheses
 52. Medizinische Klinik
 53. Military Medicine
 54. New ZealandFamily Physician
 55. New ZealandMedical Journal
 56. Nurses and Technicians
 57. The Permanente Journal
 58. Psychosomatic Medicine
 59. Respiration
 60. Socialstyrelsen(Swedish National Health Board)
 61. Stroke
 62. Schweizerische Ärztezeitung
 63. Ugeskrift for Lœger
 64. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin
 65. American Journal of Physiology
 66. Annals of the New York Academy of Sciences
 67. Biofeedback
 68. Biofeedback and Self-Regulation
 69. Biological Psychology
 70. Biulleten Eksperimental Biologii Meditsiny
 71. Cognitive Processes
 72. Consciousness and Cognition
 73. Dreaming
 74. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
 75. Elektromyographie EEG-EMG
 76. Experientia
 77. Experimental Neurology
 78. Hormones and Behavior
 79. Human Physiology (Fiziologiya Cheloveka)
 80. International Journal of Neuroscience
 81. International Journal of Psychophysiology
 82. Journal of Applied Physiology
 83. Journal of Neural Transmission
 84. L’Encephale
 85. NeuroReport
 86. Neuroscience and Biobehavioral Reviews
 87. Physiology and Behavior
 88. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium
 89. Progress in Brain Research
 90. Psychoneuroendocrinology
 91. Psychopathometrie
 92. Psychophysiology
 93. Revista Internacional De Ciencias Del Deporte
 94. Revue d’Electroencéphalographieet de Neurophysiologie Clinique
 95. Science
 96. Scientific American
 97. Signal Processing
 98. Sleep
 99. ZeitschriftfürElektroenzephalographie und Elektromyographie
 100. Alcoholism Treatment Quarterly
 101. American Journal of Psychiatry
 102. American Psychologist
 103. EEG-EMG
 104. British Journal of Psychology
 105. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors
 106. Criminal Justice and Behavior
 107. Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie
 108. Hospital and Community Psychiatry
 109. International Journal of Comparative and AppliedCriminal Justice
 110. International Journal of the Addictions
 111. Journal of Adult Development
 112. Journal of Clinical Psychology
 113. Journal of Counseling Psychology
 114. Journal of Criminal Justice
 115. Journal of Humanistic Psychology
 116. Journal of Indian Psychology
 117. Journal of Personality and Individual Differences
 118. Journal of Personality and Social Psychology
 119. Journal of Personality Assessment
 120. Journal of Psychology
 121. Journal of Social Behavior and Personality
 122. Lakartidningen
 123. Memory and Cognition
 124. Modern Psychological Studies
 125. Perceptual and Motor Skills
 126. Psychologia
 127. Psychological Reports
 128. Psychotherapie-Psychosomatik Medizinische Psychologie
 129. Western Psychologist
 130. ZeitschriftfürKlinische Psychologie
 131. Academy of Management Journal
 132. Anxiety, Stress and Coping
 133. British Journal of Educational Psychology
 134. Career Development International
 135. College Student Journal
 136. Current Issues in Education [On-line]
 137. Education
 138. Educational Technology
 139. Human Resource Management
 140. Intelligence
 141. Journal of Adult Development
 142. Journal of Business and Psychology
 143. Journal of Creative Behavior
 144. Journal of Instructional Psychology
 145. Journal of Managerial Psychology
 146. Journal of Moral Education
 147. Journal of Organizational Change Management
 148. Journal of Transnational Management Development
 149. Leadership and Organization Development Journal
 150. Management Decision
 151. The Learning Organization: an International Journal
 152. The TQM Magazine
 153. Addictive Behaviors
 154. Alcoholism Treatment Quarterly
 155. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors
 156. Bulletin on Narcotics
 157. Drug Forum
 158. Caribbean Journal of Criminology and Social Psychology
 159. Criminal Justice and Behavior
 160. Criminal Law Journal Criminology
 161. FBI Law Enforcement Bulletin
 162. International Journal of Comparative and Applied
 163. Criminal Justice
 164. International Journal of Offender Therapy and International Journal of the Addictions
 165. Journal of Conflict Resolution
 166. Journal of Crime and Justice
 167. Journal of Criminal Justice
 168. Journal of Mind and Behavior Journal of Offender Rehabilitation
 169. Journal of Offender Rehabilitation
 170. Journal of Scientific Exploration
 171. Proceedings of the American Statistical Assoc.
 172. Proceedings of the Midwest Management Society
 173. Psychology Crime and Law
 174. Ratio Juris
 175. Social Indicators Research
 176. Social Science Perspectives Journal

A TM-kutatásokat az alábbi egyetemeken, kutatóintézetekben végezték:

 1. American University of Beirut, Beirut, Lebanon
 2. Analytic Sciences Corporation, The, Reading, MA, USA
 3. Andhra Pradesh Sports Council, Lal Bahadar Stadium,
 4. Hyderabad, India
 5. Astrophysics Research Corporation, Los Angeles, CA,
 6. Austrian Association of Ayurvedic Medicine, Vienna, Austria
 7. Austrian Medical Association–TM, Vienna, Austria
 8. Ball State University, Muncie, Indiana, USA
 9. Baruch College, New York, New York, USA
 10. Beilinson Medical Center, Petach Tiqva, Israel
 11. Birmingham University, Birmingham, United Kingdom
 12. Boston City Hospital, Boston, Massachusetts, USA
 13. Boston University School of Education, Boston, MA,
 14. Boston University School of Medicine, Boston, MA,
 15. Boston University, Boston, Massachusetts, USA
 16. Boston Veterans Administration Hospital, Boston, MA,
 17. Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA
 18. Buffalo Veterans Administration Hospital, Buffalo, NY,
 19. Business and Technology Systems, Boston, MA, USA
 20. C.H.U. de Rheims, France
 21. C.L.S.C. de Sainte-Méthode, Canada
 22. California School of Professional Psychology , Fresno, CA
 23. California State College at Sonoma, Sonoma, CA, USA
 24. California State University at Hayward, Hayward, CA
 25. California State University at Long Beach, Long Beach,CA
 26. California State University at Northridge, Northridge, CA
 27. Central Bank of Barbados, Bridgetown, Barbados
 28. Centre Hospitalier Saint-Philibert, Lomme, France
 29. Cleveland VA Medical Center, Cleveland, Ohio, USA
 30. Cleveland World Plan Center, Cleveland, Ohio, USA
 31. Computational Engineering, Inc. Woburn, MA
 32. Cornell University, Ithaca, New York, USA
 33. Cranfield Institute of Technology, Bedford, England
 34. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
 35. Denver Veterans Administration, Denver, Colorado
 36. Deutsche Sporthochschule Köln, Cologne, Germany
 37. Drug and Alcohol Abuse and Prevention Program, Fort Bliss, TX, USA
 38. Drug Rehab Ctr of Arbeiterwohlfahrt Kreisverband, Mülheim/Ruhr, Germany
 39. Dunedin Hospital, Dunedin, New Zealand
 40. Eastern Kentucky University, Richmond, Kentucky
 41. Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, USA
 42. Edmonton Public School Board, Edmonton, Alberta
 43. École Centrale, Paris, France
 44. Nationale Supérieure des Artes et Métiers de Châlons-sur Marne, France
 45. Far West Laboratory, San Francisco, California, USA
 46. Federal Correctional Institution, Lompoc, California
 47. Freien Universität Berlin, Germany
 48. G.I.T.P., Amsterdam, the Netherlands
 49. Gannon College, Erie, Pennsylvania, USA
 50. George Washington University, Washington, D.C., USA
 51. Geriatric Hospital Lainz Pav. XI, Vienna, Austria
 52. Hampshire College, Amherst, Massachusetts, USA
 53. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA
 54. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
 55. Heylen Research Centre, Auckland, New Zealand
 56. Hobart & William Smith Colleges, Geneva, New York
 57. Indiana State University Terre Haute, Indiana, USA
 58. Indiana University, Indiana, USA
 59. Institute for Philosophy, Consciousness, and S.C.I., Richmond, VA, USA
 60. Inst. for Physiology and Biochbernetics, U of Erlangen-Nürnberg, Germany
 61. Inst. of Consciousness and Human Development, Cambridge, MA
 62. Institute for Social Rehabilitation at MCI Walpole, Massachusetts, USA
 63. Institute for Social Rehabilitation, Berkeley, California,
 64. Institute for Social Rehabilitation, Burlington, Vermont,
 65. Institute for Social Rehabilitation, Los Angeles, CA
 66. Institute for Social Rehabilitation, Pacific Palisades, LA, CA
 67. Institute of Basic Medical Sciences, Madras, India
 68. Institute of Living, The, Hartford, Connecticut , USA
 69. Institute of Psychiatry, London, England
 70. Institute of Psychophysiological Medicine, San Diego, CA
 71. Kaiser-Permanente Medical Center, Oakland, CA, USA
 72. Kashi Vidyapeeth, Varanasi, India
 73. l’Hôpital de Beauceville, Montreal, Canada
 74. l’Unité de médecine familiale du CHUL, Montreal,Canada
 75. La Rochefoucauld, Paris, France
 76. La Tuna Federal Penitentiary, La Tuna, New Mexico,
 77. Lawrence Livermore National Lab, Livermore, CA
 78. LENA, Hôpital de la Salpêtrière, Paris, France
 79. Long Beach VA Hospital, Long Beach, CA
 80. Lutcher Brown Center for Diabetes and Endocrinology, La Jolla, CA, USA
 81. Macquarie University, North Ryde, N.S.W., Australia
 82. Maharani’s College, Mysore, India
 83. Maharishi College of Natural Law, Rotterdam, The Netherlands
 84. Maharishi European Research University, Seelisberg, Switzerland
 85. Maharishi European Research University, Vlodrop, The Netherlands
 86. Maharishi European Research University, Weggis, Switzerland
 87. Maharishi International Caribbean, Inc. Fajardo, Puerto Rico
 88. Maharishi International University, Fairfield, Iowa, USA
 89. Maharishi University of Natural Law, Buckinghamshire, UK
 90. Mahidol University, Thailand Marquette University, Milwaukee, WI, USA
 91. Marywood College, Scranton, Pennsylvania, USA
 92. Massachusetts General Hospital, Boston, MA
 93. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
 94. McGill University, Montreal, Quebec, Canada
 95. Medizinische Poliklinik der Universität Würzbuty, Germany
 96. Medizinische Universität-Poliklinik Köln, Germany
 97. Memphis State University, Memphis, Tennessee, USA
 98. MERU Research Inst., Mentmore, Buckinghamshire, UK
 99. MERU Research Institute, Singapore
 100. Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw, Poland
 101. National Defense Research Institute, Karlstad, Sweden
 102. Neurologische Universitätsklinik, 8091 Zürich, Switzerland
 103. Nilouffer Hospital, Hyderabad, Andhra Pradesh, India
 104. North Staffordshire Polytechnic, Stoke on Trent, UK
 105. North Texas State University, Denton, Texas, USA
 106. Ohio State University, Columbus, Ohio, USA
 107. Oregon Department of Corrections Research and
 108. Evaluation Unit, Salem Oregon, USA
 109. Orentreich Foundation for the Advancement of Science, N.Y. City, NY, USA
 110. Paris, France & Weggis, Switzerland
 111. Pennsylvania State University, Hershey, Pennsylvania,
 112. Portsmouth Polytechnic, Portsmouth, Hampshire, UK
 113. Prasart Neurological Hospital, Thailand
 114. Princeton University, Princeton, New Jersey, USA
 115. Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
 116. Queen Elizabeth Hospital, The, Woodville, South Australia
 117. Roger Williams College, Rhode Island, USA
 118. Rollins College, Winter Park, Florida, USA
 119. San Diego State University, San Diego, California, USA
 120. Scientific Systems, Inc. Cambridge, Massachusetts,
 121. Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, CA
 122. Seattle VA Hospital, Seattle, Washington, USA
 123. Somdejchaopraya Hospital, Thailand
 124. Southeastern Massachusetts University, North Dartmouth, MA, USA
 125. Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA
 126. Sri-Nakharinwirot University, Bangkok, Thailand
 127. St. Joseph’s College, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 128. St. Mary’s College, Notre Dame, Indiana, USA
 129. Stanford Medical School, Palo Alto, California, USA
 130. Stanford University, Palo Alto, California, USA
 131. Stanley Cobb Lab for Psychiatric Research, Boston, MA,
 132. State University College of New York at Brockport, NY
 133. State University College of New York, Buffalo, NY
 134. State University College of New York at New Paltz, NY
 135. Stirling University, Stirling, Scotland
 136. Stockholm University, Stockholm, Sweden
 137. Tel Aviv University Medical School, Israel
 138. Texas A & M University, College Station, Texas, USA
 139. United States District Court, Northern District of Illinois, IL
 140. United States International University, San Diego, CA
 141. Università degli Studi di Padova, sede di Verona, Italia
 142. Università degli Studi di Trieste, Italia
 143. Universität Eppendorf, Germany
 144. Universität Hamburg, Germany
 145. Université du Québec, Montréal—Gamelin, Québec,
 146. Université René Descartes, Paris France
 147. University College of Swansea, University of Wales, Swansea, Wales
 148. University of Aarhus, Aarhus, Denmark
 149. University of Adelaide, South Australia
 150. University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
 151. University of Arkansas, Pine Bluff, Arkansas, USA
 152. University of California at Berkeley, Berkeley, CA
 153. University of California at Irvine, Irvine, California, USA
 154. University of California at Los Angeles, Los Angeles, CA
 155. University of California at San Diego, San Diego, CA
 156. University of California at Santa Cruz, Santa Cruz, CA
 157. University of California Irvine College of Medicine, Orange, CA, USA
 158. University of California School of Medicine, San Francisco, CA, USA
 159. University of Central Florida, Orlando, Florida, USA
 160. University of Chicago, Chicago, Illinois, USA
 161. University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA
 162. University of Cologne, Cologne, Germany
 163. University of Colorado Medical Center, Denver, CO
 164. USA University of Colorado, Boulder, Colorado, USA
 165. University of Durham, Durham, England
 166. University of East Anglia, Norwich, Norfolk, England
 167. University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland
 168. University of Exeter, Exeter, England
 169. University of Florida, Gainsville, Florida, USA
 170. University of Georgia, Athens, Georgia, USA
 171. University of Gothenburg, Sweden
 172. University of Göttingen, D-3400 Göttingen, Humboldtallee 7, Germany
 173. University of Groningen, Groningen, the Netherlands
 174. University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA
 175. University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA
 176. University of Lund, Lund, Sweden
 177. University of Maryland, College Park, Maryland, USA
 178. University of Massachusetts, Amherst, MA
 179. University of Michigan Medical School, Ann Armor, MI
 180. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 181. University of Minnesota, USA
 182. University of New England at Armidale, New South Wales, Australia
 183. University of New South Wales, New South Wales, Australia
 184. University of Nijmegen, The Netherlands
 185. University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA
 186. University of Otago Medical School, Dunedin, New Zealand
 187. University of Pittsburg, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 188. University of Quebec, Rouyn, Quebec, Canada
 189. University of Queensland, Australia
 190. University of Saarland, Saarbrüken, Germany
 191. University of Singapore
 192. University of Southern California, Los Angeles, CA
 193. University of Sussex, Falmer, Brighton,
 194. University of Tel-Aviv Sackler School of Medicine, Tel-Aviv, Israel
 195. University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA
 196. University of Texas at El Paso, El Paso, Texas, USA
 197. University of Texas, Austin, Texas, USA
 198. University of Trondheim, Norway
 199. University of Victoria, Victoria, British Columbia
 200. University of Virginia Medical Center, Charlottesville, VA
 201. University of Wales Institute of Science and Technology, Cardiff, Wales
 202. University of Washington, Seattle, Washington, USA
 203. University of York, England
 204. Victoria University, Wellington, New Welsh National Centre, Cardiff, United Kingdom
 205. West Virginia University, Morgantown, West Virginia
 206. Western Kentucky University, Bowling Green, Kentucky, USA
 207. Western Washington Stage College, Bellingham, Washington, USA
 208. Wilkes College, Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA
 209. Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA
 210. Yale Medical School, New Haven, Connecticut, USA
 211. York University, North York, Ontario, Canada

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*