Kutatások

A Transzcendentális Meditáció alkalmazása a kábítószer-fogyasztás megelőzésében és a kábítószeresek kezelésében

G. CLEMENTS*, L. KRENNER**, és W. MÖLK***
*Maharishi University of Natural Law, Buckinghamshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
**Austrian Medical Association-TM, Vienna, Austria
***Austrian Association of Ayurvedic Medicine, Vienna, Austria

Az Egyesült Nemzetek, New York, N.Y. engedélyével újra kiadva a Bulletin on Narcotics-ból, vol. 40, 1988, pp. 51-56.

Ez a tanulmány annak a több mint 15 tanulmánynak az áttekintése, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a TM program gyakorlása csökkenti a kábítószer-fogyasztást. A Transzcendentális Meditáció (TM) hatékonyságát a kábítószer-függőség megelőzésében és csökkentésében az elmúlt 18 évben számos tanulmány dokumentálta. A program nem kimondottan rehabilitációs program, hanem személyiségfejlesztő módszer. Emiatt, amikor eredményeként a pszichológiai problémák enyhülnek és a kábítószer-függőség csökken, ez a meditációs technika gyakorlásának automatikus vagy másodlagos következménye. Mivel a TM erősíti az egyént, továbbá általános szintű és stabil jó közérzetet hoz létre, természetes módon megszünteti a kábítószerekre való igényt és a tőlük való függőséget.

BEVEZETÉS

A kábítószer-függőség abból az alapvető gyengeségből származik, hogy az egyén képtelen szükségleteit és vágyait kielégítően beteljesíteni. Akkor nő meg a kábítószer-fogyasztás valószínűsége, amikor gátolt az élet holisztikus jellegű növekedése, és az egyén kreatív intelligenciája képtelen teljes mértékben kifejezni magát. Az egyén a frusztráció, a feszültség és a csökkent kreativitás ördögi körébe kerül. Az illető képtelen saját kreativitása és intelligenciája révén kikerülni ebből az ördögi körből. Ezért hiúsul meg oly sok rehabilitációs program, amikor a tanácsadó, orvos, alternatív kábítószer stb. külső támogatása megszűnik. Az egyén belső erőforrásai nem fejlődtek ki. Ezért a kreatív intelligencia helyreállítása az a közös alapelem, amely mindegyik rehabilitációs program sikerének előfeltétele.

A TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ PROGRAM ÉS A REHABILITÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA

A TM, ahogy Maharishi Mahesh Yogi tanítja, egyszerű, természetes, erőfeszítés nélküli és könnyen megtanulható technika. Naponta kétszer gyakorolják, 15-20 percig kényelmesen ülve, csukott szemmel. A TM nem kíván sem speciális környezeti feltételeket, sem speciális felszerelést, és mivel nem vallási jellegű, nem kíván sem vallásos meggyőződést, sem egyéb hitet. Alkalmazhatóságában ezért egyetemes.

A gyakorlat során az elme egy csendes, mégis teljesen éber tudatossági állapotba a „transzcendentális tudatba” nyugszik le. Ez a tudatállapot alapvetően különbözik az ébrenléti, álmodó és alvó állapotoktól, és egy egyedülálló mély pihenéssel [1, 2], relaxációval és az agyműködés terén magas rendezettséget mutató pszichofiziológiai jellemzők jól megkülönböztethető csoportjával társul, amelyeket EEG mérésekkel [3, 4] állapítottak meg. Az elme és a test eme egyedülálló állapota a szervezet „alapállapotának” nevezhető, melyben megtalálhatóak a fizikai rendszerek alapállapotainak holisztikus tulajdonságai. Különösen szoros kapcsolat látható ezen állapot és a kvantummechanika legújabb elméletei által leírt összes természeti törvény egyesített mezejének jellemzői között [5]. E szoros kapcsolat magyarázattal szolgált a TM eredményezte holisztikus fejlődésre.

Ezidáig körülbelül 350 tudományos kutatást végeztek több mint 25 ország kutatóintézeteiben. A szellemi és fizikai egészség számos mutatója jól meghatározhatóan javul, és a gyakorlat következtében a személyiség minden aspektusa holisztikus módon fejlődik [6-8]. Konkrétan, számos tanulmány nyújtott bizonyítékot a rehabilitáció terén tapasztalt előnyeiről.

A kábítószer-függőség csökkenése az egyén általános fejlődésének természetes velejárója, függetlenül a kábítószer-fogyasztás okától és függetlenül a használt kábítószer fajtájától. Ezért a TM program csökkenti az orvos által felírt nyugtatószerek, továbbá általában mind a receptre, mind a recept nélkül kapható gyógyszerek iránti igényt is [9-17].

A programban, amint a TM technikát elsajátították, semmilyen kísérlet nem történik abba az irányba, hogy a kábítószer használatát megtiltsák. A program nem ütközik egyetlen jelenleg alkalmazott, más rehabilitációs módszerrel sem, és kis költséggel megvalósítható. A TM gyakorlása szintén hasznosnak bizonyult magára a kezelő orvosra nézve is [18].

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK

1969-ben az első tudományos kutatási programok egyike azt találta, hogy 143 kísérleti alany közül, akik a TM elkezdése előtt marihuána, hallucinogének vagy „kemény drogok” rendszeres használói voltak, 119 teljesen abbahagyta, 22 pedig 50 vagy nagyobb százalékkal csökkentette a kábítószer fogyasztást, míg mindössze 2% maradt meg továbbra is rendszeres élvezetüknél [19].

Hasonló eredményeket figyeltek meg egy átfogóbb, 1862 kísérleti alanyon végzett tanulmányban [20]. A TM megkezdése előtti hat hónapos periódus alatt a kísérleti alanyok 80%-a használt kannabiszt. Hat hónapos gyakorlás után 37% folytatta a kannabisz használatát. 21 hónap után már csak 12% folytatta továbbra is. Összehasonlítható változások történtek a hallucinogének, barbiturátumok, amphetaminok és narkotikumok használatában. Az eredmények nagy érdeklődést keltettek, számos további kutatást végeztek, amelyek megerősítették az eredetileg találtakat.

Egy 1974-ben megjelent kutatás [21] a meditálók között jelentős csökkenést tapasztalt kannabisz használata terén, míg a megfelelően kiválasztott kontrollcsoportban csekély változás következett be. A csökkenés mértéke összefüggött azzal, hogy az illetők hány hónapja gyakorolták a TM-et.

Egy prospektív tanulmányban [22] 10-10, korábbi kábítószer-fogyasztás terén megegyező kísérleti és kontroll alany kábítószer-használatát követték nyomon három hónapos időtartamon keresztül. A kísérleti csoportban lévő alanyok, akik megtanulták a meditációs technikát, a kábítószer használatban jelentős csökkenést mutattak, míg a kontroll alanyok megtartották a magas használati szintet. Mindkét csoportot pszichológiai teszteknek vetették alá, melyek a kísérleti csoport mentális egészségének javulását jelezték a nem meditáló kontroll csoporttal összehasonlítva.

Csökkenő idegességet, valamint csökkenő kábítószer-, alkohol- és cigaretta-fogyasztást állapított meg számos tanulmány [9, 22-25].

A TM megelőző hatásáról számolt be az egyik vizsgálat [10], amelyben két korra és nemre való tekintettel azonos módon összeállított diákcsoport kannabisz fogyasztását figyelték meg egy hat hónapos időszak alatt. Az alanyok egyike sem használt egyik csoportban sem kannabiszt a kísérletet megelőzően. A kontroll csoportban (n=61) a marihuánát használó egyének száma 0-ról 30%-ra emelkedett a tanulmány hónapjaiban, míg a TM programot gyakorló csoportban (n=71) négy hónap után mindössze 6,5% használt kannabiszt.

Olyan intézményekben, amelyekben az emberek többsége gyakorolja a TM-et, valószínűtlenebb, hogy a kábítószer-fogyasztás problémájával szembekerülnek. Nagyszámú kutatás mutatta be, hogy amikor a népesség egy százaléka gyakorolja a TM-et, vagy az egy százalék négyzetgyöke együtt egy helyen a TM-Szidhi programot gyakorolja, az adott területen a bűnözés, a betegségek és balesetek aránya jelentősen csökken [5, 26].

Transzcendentális Meditációt gyakorló elítéltek
Transzcendentális Meditációt gyakorló elítéltek

Egy egyéves prospektív tanulmány a TM egy kábítószer rehabilitációs központban való alkalmazhatóságát vizsgálta meg 76 nyilvántartott kábítószeres figyelemmel kísérésével [27]. A teljes kábítószer-fogyasztás 57,6 %-kal csökkent. A kannabisz-származékok használata 58,2%-kal, az amphetaminok és barbiturátok 96,3%-kal, az ópium származékok 78,1%-kal és a hallucinogének használata 90,8%-kal csökkent. Az eredmények részletes tanulmányozása során a szerzők a kábítószer-fogyasztás csökkenésében négy fázis irányvonalait fedezték fel. A magas motivációnak köszönhetően az I. fázisban a kábítószer-használatban jelentős csökkenés mutatkozott. Amikor a vizsgálati személyek a maga valóságában szembe találták magukat helyzetükkel, korábbi konfliktusaik és problémáik hatására korlátozott mértékben megint visszatértek a kábítószerhez a II. fázisban. A III. és IV. fázisban a kábítószer-fogyasztás ismét lecsökkent, ami a növekvő önbizalom és a problémák kezelésében szerzett gyakorlatnak volt köszönhető.

Egy a TM programot mint másodlagos kábítószer-fogyasztás megelőző módszert vizsgáló kutatás [11] eredményei azt mutatták, hogy átlagosan 19 hónapos TM gyakorlás után mindenféle szer (beleértve az orvos által felírt nyugtatókat és általában az orvos által felírt gyógyszereket) használata szignifikánsan csökkent a TM gyakorlók között, míg a kontroll csoportban nem. A meditáció gyakorlásának időtartama és a meditáció rendszeressége pozitívan korrelált a csökkent kábítószer fogyasztással.

Ezt szintén megerősítették egy másik tanulmányban [28], ahol a kísérleti alanyok, akik a TM-et rendszeresen gyakorolták, alacsonyabb kábítószer-fogyasztási szintet mutattak, mint azok, akik rendszertelenül gyakoroltak, habár mindkét csoport hasonlóan magas fogyasztási szintet mutatott a technika megtanulását megelőzően.

KÖVETKEZTETÉS

Több mint 15 kutatás eredményeként úgy találták, hogy a Transzcendentális Meditáció program és különböző szerek fogyasztásának szignifikáns csökkenése összefügg. A kutatások továbbá azt mutatták, hogy a TM rendezettebb neurofiziológiai működési formát fejleszt ki, amely lehetővé teszi a meditáló számára, hogy stresszhelyzetekre hatékonyabban reagáljon.

Ezek az eredmények alátámasztják azt a hipotézist, hogy a TM program kiegyensúlyozott fiziológiai és pszichológiai működésmódot alakít ki, melynek révén a potenciálisan romboló hatású viselkedés természetesen kiküszöbölődik. Ez új reményt kelt egy olyan területen, ahol az uralkodó nézet szerint „semmi nem működik”.

A TM egyedülálló és szisztematikus jótékony hatásai megérdemlik mindazok azonnali és komoly figyelmét, akik kábítószeresek rehabilitációjával és megelőző programokkal foglalkoznak.
Több mint 100 országban léteznek TM szervezetek, valamint képzett tanárok, és speciális bevezető programokat alakítottak ki és alkalmaztak a kábítószer-függőség területén. A lehetséges jótékony hatások bármely ország számára hatalmas mértékűek a korábban elvesztegetett emberi erőforrások visszanyerése tekintetében. Felhívjuk a figyelmét minden, ezen a területen működő szervezetnek, hogy használja ki e lehetőséget.

Érdeklődés díjmentes Transzcendentális Meditáció előadások után:
www.tminfo.hu/tm-tanfolyam

UTALÁSOK, SZAKIRODALOM

• 1. R.K. WALLACE, H. BENSON, and A.F. WILSON, „A wakeful hypometabolic physiologic state”, American Journal of Physiology, No. 221, 1971, pp. 795-799.
• 2. M.C. DILLBECK and D.W. ORME-JOHSON, „Physiological differences between Transcendental Meditation and rest”, American Psychologist, No. 42., 1987, pp. 879-881.
• 3. P. LEVINE, The Coharence Spectral Array (COSPAR) and its Application to the Study of Spatial Ordering in the EEG, Proceedings of the San Diego Bio-medical Symposium (1976).
• 4. K. BADAWI and others, „Electrophysiologic characteristics of respiratory suspension periods occuring during the practice of the Transcendental Meditation programme”, Psychosomatic Medicine,No. 46, 1984, pp. 267-276.
• 5. J.S. HAGELIN, „Is consciousness the unified field? A field theorist’s perspective”, Modern Science and Vedic Science, No. 1, 1987, pp. 28-87.
• 6. D.W. ORME-JOHNSON, „Medical care utilization and the Transcendental Meditation programme”, Psychosomatic Medicine, No. 49, 1987, pp. 493-507.
• 7. M.J. TURNBULL and H. NORRIS, „Effects of Transcendental Meditation on self-indentity indices and personality”, British Journal of Psychology, No. 73, 1982, pp. 57-68.
• 8. W. SEEMAN, S. NIDICH, and T. BANTA, „Influence of Transcendental Meditation on a measure of self-actualization”, Journal of Counseling Psy chology, No. 19, 1972, pp. 184-187.
• 9. Z. LAZAR, L. FARWELL, and J.T. FARROW, „The effects of the Transcendental Meditation programme on anxiety, drug abuse, cigarette smoking, and alcohol comsumption”, in Collected Papers, vol. I (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 524-535.
• 10. D. KATZ, „Decreased drug use and the prevention of drug use through the Transcendental Meditation programme”, in Collected Papers, vol. I (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 536-543.
• 11. R.J. MONAHAN, „Secondary prevention of drug dependence through the Transcendental Meditation programme in metropolitan Philadelphia”, International Journal of Additions, No. 12, 1977, pp. 729-754.
• 12. S.I. NIDICH, „The science of creative intelligence and the Transcendental Meditation programme: reduction of drug and alcohol consumption”, Paper presented at the New England Educational Research Organisation Conference, Lenox, Massachusetts, 1980.
• 13. M. SHAFII, R.A. LAVELY, and R. JAFFE, „Meditation and the prevention of alcohol abuse”, American Journal of Psychiatry, No. 132, 1975, pp. 942-945.
• 14. G.E. BROWNE, and others, „Improved mental and physical health and decreased use of prescribed and non-prescribed drugs through the Transcendental Meditation programme”, in Collected Papers, vol. III (Vlodrop, MVU Press),in press.
• 15. G. LJUNGGREN, „Inflytandet av Transcendental Meditation pa neuroticism, medicinbruk och sömnproblem”, Läkartidingen, No. 74, 1977, pp. 4212-4214.
• 16. J.B. MARCUS, „Transcendental Meditation: A new method of reducing drug abuse”, Drug Forum, No. 3, 1974, pp. 113-136.
• 17. A. ARON and E.N. ARON, „The Transcendental Meditation programme’s effect on addictive behaviour”, Addictive Behaviours, No. 5, 1980, pp. 3-12.
• 18. D.W. ORME-JOHNSON and others, „The Transcendental Meditation technique and drug abuse counsellors”, in Collected Papers, vol. I (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 597-599.
• 19. W.T. WINQUIST, „The Transcendental Meditation programme and drug abuse: A respective study”, in Collected Papers, vol. I (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 494-497.
• 20. H. BENSON and R.K. WALLACE, „Decreased drug abuse with Transcendental Meditation: A study of 1,862 subjects”, Drug Abuse: Proceedings of the International Conference, Chris J.D. Zarafonetis, ed. (Philadelphia, Lea and Febiger Press, 1972), pp. 369-376.
• 21. M. SHAFII, R.A. LAVELY, and R. JAFFE, „Meditation and marijuana”, American Journal of Psychiatry, No. 131, 1974, pp. 60-63.
• 22. E. BRÄUTIGAM, „Effects of the Transcendental Meditation programme on drug abusers: A prospective study”, in Collected Papers, vol. I. (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 506-514.
• 23. R.E. FERGUSON, „A self-report evaluation of the effects of the Transcendental Meditation programme at Massachusetts Correctional Institution Walpole*a follow-up”, in Collected
• Papers, vol. II (Vlodrop, MVU Press), in press.
• 24. J. RAMINEZ, „The Transcendental Meditation programme as a possible treatment modality for drug offenders: Evaluation of a pilot project at Milan Federal Correctional Institution”, in Collected Papers, vol. II (Vlodrop, MVU Press), in press.
• 25. E.N. ARON and A. ARON „The patterns of reduction of drug and alcohol use among Transcendental Meditation practicipants”, Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviours, No. 2, 1983, pp. 28-33.
• 26. M.C. DILLBECK and others, „Consciousness as a field: the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programme and changes in social indicators”, The Journal of Mind and Behavior, No. 8, 1987, pp. 67.
• 27. H. SCHENKKLUHN and M. GEISLER, „A longitudinal study of the influence of the Transcendental Meditation programme on drug abuse”, in Collected Papers, vol. I. (Rheinweiler, MERU Press, 1976), pp. 544-555.
• 28. M. GEISLER, „Therapeutische Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf Drogenkonsumenten”, Zeitschrift für klinische Psychologie, No. 7, 1978, pp. 235-255.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*