Transzcendentális Meditáció

Testi, lelki egészségünk kibontakoztatása a Transzcendentális Meditációval

A lelki egészség az idegrendszer normális működésén alapszik, mivel egyedül ez adhat rá módot, hogy a teljes elme kölcsönhatásba lépjen a külvilággal. Az idegrendszer normális működése jó testi egészséghez vezet, azaz a test képes végrehajtani az elme parancsait, képes beteljesíteni az elme vágyait és megvalósítani a létezés célját. Egészen addig, amíg az elme és az idegrendszer közötti összhang megfelelő, a lelki egészség fennmarad. Ha az összhang megfelelő, a lelki egészség fennmarad. Ha az összhang megbomlik – akár az elme, akár az idegrendszer hibájából – megjelenik a betegség. Az elmének ez a fajta sikertelensége akkor figyelhető meg, ha hosszú ideig képtelen vágyai beteljesítésére.

Ennek fő oka, hogy gondolatai nem elég erősek és világosak, s így nem tudják oly mértékben ösztönzi az idegrendszert, hogy az sikeresen végrehajthassa a vágy beteljesítéséhez szükséges cselekvéseket. Ahhoz, hogy az idegrendszer az elmével a legnagyobb összhangban és a legtökéletesebben működhessen, az elme részéről megfelelő gondolati erő, s ezzel párhuzamosan az idegrendszer részéről éppen ilyen hatékony végrehajtó képesség szükségeltetik.

Vitathatatlan, hogy az idegrendszer szervi egysége éppen olyan fontos, mint az elme ereje. Működésük szempontjából az idegrendszer és az elme nagymértékben függnek egymástól. Megállapították, hogy az elme állapotának javulása az idegrendszer változatlan állapota mellett is javulást hoz a gondolkodásban, s az elme és a környező világ közötti jobb kapcsolat kialakulásához vezet. Amikor a külvilágban a teljes elme kifejeződik, a szubjektum sokkal teljesebb és gyümölcsözőbb kapcsolatot létesít a tárggyal. Nyilvánvaló, hogy az elme szükségleteinek beteljesülése boldogsággal jár. A boldog és elégedett elme pedig egészséget teremt.

Azt is kimutatták, hogy az idegrendszer állapotán gyógyszerekkel javítanak, miközben az elme változatlan állapotban marad, a gondolkodás alaposabb lesz, az elme energikusabban és hatékonyabban működik. Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy az elme és az idegrendszer kölcsönösen függnek egymástól, de mivel az elme nyilvánvalóan finomabb, mint külső szerve, az idegrendszer, okosabbnak tűnik, ha az elmének tulajdonítunk elsődlegesen jelentőséget.

Egy fa növekedését számtalan körülmény gátolhatja, azonban a mag gyengesége mindegyik tényezőnél súlyosabb. Éppen így a szükségletek kielégítését is számtalan körülmény akadályozhatja, de kétségtelen, hogy a gondolat erejének gyengesége mindegyiket elhomályosítja. Az erős magból még a sivatagban is fa lesz, a gyenge magon viszont semmiféle táplálás nem segít. Ha a gondolat alapjaiban erős, megtalálja a beteljesedéshez vezető utat.

health-and-energy3

Ha az elme képtelen kielégíteni szükségleteit és vágyait, és elégedetlensége révén feszültséget teremt, akkor a feszültség eltávolításának legjobb módja az elme megerősítése a gondolkodás erejének növelése – a gondolati erő növelése – révén. Ez, mint már szóltunk róla, a Transzcendentális Meditáció gyakorlásán keresztül, vagyis az elme tudatos tartományának kitágításával valósítható meg.

Amikor az elmében feszültségek halmozódnak fel, akkor azok az idegrendszeren keresztül a testben is megjelennek. Az elégedetlen, a problémáktól elbizonytalanodott, állandóan ide-oda kapkodó elme kimeríti és irritálja az idegrendszert és a testet. Ahogyan a szolga kimerül és ingerült lesz, ha a gazdájától bizonytalan és zavaros parancsokat kap, éppúgy az idegrendszer és a test is kimerül, elfárad, és végül képtelenné válik a hatékony működésre, ha az elme a zavartság és határozatlanság miatt feszült.

Ily módon a lelki feszültségek betegségeket, sőt szervi elváltozásokat idéznek elő a testben. Nyilvánvalóan minden ilyen jellegű szenvedésnek a gyógymódja az, ha olyan körülményeket biztosítunk az elmének, amelyek között nem csapong, és stabil marad. Ez úgy érhető el, ha az elme tudatos tartományának kiterjesztésével az egész elmét megerősítjük. Ahogy a tudatos elme megerősödik, jobb együttműködés alakul ki közte és az idegrendszer között, s ez természetes módon együtt jár a hatékony és zavartalan testi működéssel is. Az elme tökéletes összhangja az idegrendszerrel és ennek cselekvési szervével, a testtel, tökéletes lelki egészséget tart fenn.

Világszerte számos országban, sok száz eset igazolta, miként szabadulnak meg az aggódó és feszült emberek természetes módon, rövid időn belül feszültségeiktől, amint a Transzcendentális Meditációt gyakorolni kezdik. Látjuk tehát, hogy a Transzcendentális Meditáció áldás a lelki egészségre: a lelki egészség megőrzésének eszköze, szellemi frissítő és egyúttal a lelki betegségek természete és hatásos gyógyszere.

A testi egészség

Az orvosi kutatások tanúsága szerint a testi betegségek igen nagy hányada elsősorban a szorongás és az élet kudarcai miatt kialakuló lelki feszültségből ered.

A lelki egészséggel foglalkozva láttuk, miként oldja fel a Transzcendentális Meditáció folyamata a feszültségeket, és így jutottunk arra a következtetésre, hogy a Transzcendentális Meditáció révén minden szenvedés, amely pszichoszomatikusnak nevezhető, már a forrásánál megszűnik. Vannak ugyanakkor tisztán szervi betegségek, melyek lelki okára nincs bizonyíték. Közismert azonban, hogy a betegnek mindig kialakul valamiféle lelki és érzelmi viszonya a betegségéhez, ami magának a betegségnek ugyan valóban nem oka, lefolyására viszont jelentős hatást gyakorolhat.

Forrás: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét Tudománya és az Élet Művészete 198 – 201. oldal

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*