Transzcendentális Meditáció

Szamádhi: a jóga kezdete, nem pedig végpontja

Ez a cikk a jóga-rajongó emberek számára íródott, azokhoz a tömegekhez, akik újra felfedezték ezt az ősi, mégis nagyon kifinomult testgyakorlást. Manapság emberek tízmilliói próbálkoznak meg a jógával, mert gyengédebben és finomabban bánik a testtel, mégis örömteli és kihívásokat tartogató, továbbá az általános fittség megteremtésének hatékony eszköze.

Az emberek azért is nagyra értékelik a jógát, mert nyugtató hatással van az elmére. A jógagyakorlás sietség nélküli tempója, valamint a nyújtás, egyensúlyozás, légzés konkrét részleteire irányuló figyelem segít abban, hogy hátrahagyjuk elfoglalt életünk részleteit és a jelen pillanatot élvezzük.

Noha a jógapozitúrák gyakorlata igen élvezetes, számos jógagyakorló érzi azt, hogy gyakorlását egy magasabb szintre is felemelhetné, azáltal, hogy a mély meditáció megtapasztalásának segítségével megtanulja még nagyobb mértékben integrálni a testet, az elmét és a szellemet. És valóban, szinte minden jógarendszer vagy iskola ajánlja is a meditációt, legalább elméletben. Ám a jóga-tanulók a leggyakrabban mégis halogatják, hogy belekezdjenek a meditációba, leginkább azért, mert attól tartanak, hogy nincs meg bennük az az acélos fegyelem és lézerszerű koncentráció, amely az általános vélekedés szerint a siker legfontosabb záloga.

Az egyik oka annak, hogy a meditációt nehéz dolognak tartják, az a gyakori félreértés, amely a Patandzsali nagy tiszteletben tartott Jóga-szútráiban vázolt „nyolctagú” (astánga) rendszerre vonatkozik.

A Jógaszútrák szövege a jóga nyolc tagját az alábbi sorrendben mutatja be:

1. Az öt jama, azaz személyes erény, mint az ahinszá, vagyis erőszakmentesség vagy a szatja, az igazságosság.
2. Az öt nijama, azaz életszabály, mint amilyen a saucsa, a tisztaság, valamint a szvádhjája, a tanulás.
3. A pránájáma, azaz a légzőgyakorlatok.
4. Az ászanák, a jógapozitúrák.
5-6-7. A mentális gyakorlás három szintje, a pratjáhára, a dháraná és a dhjána – befelé fordulás, a figyelem rögzítése és a meditáció.
8. A szamádhi, a buzgón gondolkodó elme egyesülése önmaga legcsendesebb szintjével, a tudat egyesített mezejével, az Önvalóval. Gondoljunk arra, ahogyan egy hullám elnyugszik és megtapasztalja a határtalan óceánt.

Mesterek Védikus Hagyománya - a Transzcendentális Meditáció eredete

Ám annak ellenére, hogy az astánga szó jelentése nyolc-ágú vagy nyolc tagból álló, nem pedig nyolc lépcsőfokú, sokan értelmezték ezt úgy, hogy Patandzsali a maga nyolcrétű megközelítését egy lépésről lépésre történő, fokozatos rendszernek szánta, amely először a személyes erények és önmegtartóztató gyakorlatok kiművelésével kezdődik, majd a meditációban kulminálódik, amelynek célja a szamádhi elnyerése.

Maharishi Mahesh Yogi nem kis felbolydulást okozott a világ jógázó társadalmában mintegy 40 évvel ezelőtt, amikor az egész világot beutazva tanította a Transzcendentális Meditációt, azt az egyszerű, könnyen megtanulható technikát, amelynek célja, hogy létrehozza a szamádhi közvetlen megtapasztalását. Maharishi minden érdeklődőt megtanított meditálni, még azokat is, akik számára a jóga teljesen új volt.

Amikor egyszer éppen Németországban tartózkodott, egy jógikból álló küldöttség ment hozzá és erről kérdezte őt. Maharishi üdvözölte a küldöttséget, majd azzal kezdte a beszélgetést, hogy megteremtse velük a közös alapot. Elmondta, hogy mennyire tiszteletben tartja Patandzsali autoritását. Ezután azonban kifejtette azt a nézetét, hogy az eltelt évszázadok folyamán Patandzsalit komolyan félreértelmezték. Patandzsali híres nyolcrétű jógájának sorrendjét megfordították és az így pontosan fordítottja lett annak, ahogyan azt maga Patandzsali is szánta.

– Úgy gondolták, hogy a jóga gyakorlását a jamával és a nijamával, a hétköznapi erényekkel kell kezdeni, és így tovább – mondta Maharishi – miközben annak valóság szerint a szamádhival kellene kezdődni. A szamádhi nem érhető el a jama és a nijama gyakorlásával. Ezeknek az erényeknek a magas szintre emelése pedig csak a szamádhi ismételt tapasztalásával érhető el. Más szavakkal, tévedés azt gondolni, hogy a magas szintű erkölcsiség és az erkölcsös viselkedés a szamádhi elérésének alapkövetelménye lenne. Ehelyett, mondta Maharishi, az erényesebb viselkedés és a jobb erkölcs az, ami létrejön az élet legegységesebb és legtisztább boldogsággal teli mezejének megtapasztalásával.

Példának okáért, mondta Maharishi, csak úgy gondolható el előrehaladás az ahinszá, a nem-ártás területén, ha valaki növekszik az összes dolog egységéről való tudatosságban. Az életnek ezt az egységes valóságát közvetlenül megtapasztaljuk a szamádhiban. Hasonlóképpen, mondta, az asztéja, azaz a lopástól való tartózkodás is csak akkor valósítható meg a legmagasabb szinten, amikor valaki teljes mértékben elégedetté válik. A legstabilabb belső öröm pedig természetes módon létrejön a tiszta boldogságtudat örök mezejének ismételt megtapasztalásával a szamádhi állapotában.

A tiszta boldogságtudat: ez az a magasabb szint, amelyhez a jógának el kellene vezetnie bennünket. A jóga egységet jelent. A jóga egyik meghatározása a test, az elme és a lélegzet egysége. Noha ez már önmagában is jó eredményeket hozhat létre, ennek az egységnek van egy magasabb jelentése is: a gondolkodó elme, avagy kisbetűs önmagunk egysége a nagybetű Önvalóval, a kozmikus intelligenciával. Ennek eredménye pedig, a Jógaszútrák szerint, mélységes boldogság.

Az Önvalóval való egység meditációban történő megtapasztalásáról Maharishi így nyilatkozik:

„A boldogság intenzitása túl van a legmagasabb fokokon. Ennek az állapotnak a boldogsága minden bánat lehetőségét felszámolja, legyen az nagy vagy kicsiny. A Nap fényes ragyogásába nem hatolhat bele semmiféle sötétség. Ugyanígy semmilyen bánat nem léphet be a tiszta boldogságtudatba, és a tiszta boldogságtudat sem ismerheti semmi olyannak az elnyerését, amely önmagánál nagyobb volna. Ez az állapot önmagában teljes, ennek nyomán pedig az ember szilárdan megállapodik önmagában, eltelve az örök elégedettséggel.” (Idézet Maharishinek a Bhagavad Gítá 6.20. verséhez fűzött kommentárjából.)

Térjünk most vissza ahhoz, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy ennek a természetes, tiszta örömmel teli folyamatnak nehéznek kell lennie – ám sajnos, ahogyan manapság a meditációt tanítják, ez az észrevétel nagyon is igaz.

Patandzsali meghatározása szerint a jóga az elme működésének teljes lenyugvása (Jógaszútrák 1.2). Ám a ma hozzáférhető meditációs módszerek általában valamiféle koncentrációt, erőfeszítést vagy kontrollálást foglalnak magukban, így pontosan azt érik el, hogy megakadályozzák az elmét a lecsendesedésben. Ezzel szemben a Transzcendentális Meditáció programja a nem-cselekvés technikája: nincs benne semmiféle próbálkozás, így lehetővé teszi a meditáló számára, hogy könnyedén befelé forduljon.

Ám lehet egy könnyű, erőfeszítés nélküli meditáció „valódi” meditáció, amely elvezet a megvilágosodáshoz? Igen. A TM egyszerűségét némelyek félreértették. Pedig a Transzcendentális Meditáció nem más, mint a meditáció gyakorlatának újjáélesztése a maga tiszta és eredeti formájában. Azért egyszerű és könnyű, mert természetes – tökéletes összhangban áll az elme és a test természetével. Ezért van az is, hogy annyira hatékony. Ahogyan a természetben is minden mozgás a legkisebb erőfeszítés vagy legkevesebb cselekvés elvét követi, úgy a Transzcendentális Meditáció is erőfeszítés nélkül teszi lehetővé, hogy az elme legmélyére merüljünk.

A nyolctagú jóga legfelsőbb tagjának kiművelése olyan módon táplálja a jóga egész fáját, ahogyan arra semmi más nem képes. Azok a jógagyakorlók, akik a Transzcendentális Meditációt is a napi rutinjuk részévé teszik, arról számolnak be, hogy életükhöz és ászana gyakorlásukhoz a csend, a tudatosság és a tiszta tapasztalás mély elégedettséget adó dimenzióját teszi hozzá. A szamádhi egy valóban tiszta boldogsággal teli jóga-gyakorlásnak egyszerre alapja és legfontosabb eleme.

(Neil Dickie írása a Transcendental Meditation blogról.)

Érdeklődés Transzcendentális Meditáció díjmentes előadások után: https://www.tminfo.hu/tm-tanfolyam
Maharishi Facebook-oldal:
facebook.com/MaharishiMYogi

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*