Transzcendentális Meditáció

Norman Rosenthal: Milyen érzés a transzcendencia élmény?

transcendenceHogyan lehetséges egy érzés vagy egy tudatállapot tapasztalatát megosztani valakivel, aki maga nem élte meg ezt az élményt? Nagyon nehéz szavakba önteni a szerelem örömét vagy a bánat keserűségét. Az ősi védikus szövegek egyike, a Maitrí Upanisad így birkózik meg a kérdéssel:

A szavak nem képesek leírni annak a léleknek az örömét […], amely egyesült saját Önvalójával. Csak azok tudják, hogy mi ez, akik maguk is átélték ezt az örömöt. Ahogyan a víz eggyé válik a vízzel, a tűz a tűzzel és a levegő a levegővel, úgy egyesül az elme a Határtalan Elmével.

Ennek a szövegrészletnek az egyik különlegessége, hogy miközben megjegyzi, milyen nehéz leírni a transzcendencia élményét, mégis nagyon jól jellemzi ezt a tapasztalást. Megtudjuk, hogy a transzcendencia egy örömmel teli állapot, amely integrációt hoz létre önmagunk és a megszokott önmagunkon kívül eső határtalanság között.

A transzcendencia állapota során legtöbben általában elveszítik a határoltság tapasztalatát, annak érzését, hogy hol kezdődik és hol végződik az ember. Egy tízéves fiú, akit meginterjúvoltam meditációs tapasztalataival kapcsolatban, elmesélte nekem, hogy egyszer egy meditáció során elfelejtette, hol voltak a kezei, csak később fedezte fel, hogy a padlón voltak és rájuk támaszkodott. A határok elvesztése mellett eltűnhet még annak a tudata is, hogy hol vagyunk, hány óra vagy milyen nap van. Ahogyan egy ötvenes éveinek közepén járó sikeres üzletember nyilatkozta: „A transzcendens időtlen. Mielőtt észbe kapnék, a húsz perc már le is telik.”

A transzcendencia élménye során a tudatnak nincs meghatározott tárgya. Definíció szerint ez különbözteti meg a transzcendenciát az ébrenlét állapotától, amikor az elménk tipikus módon adott gondolatokkal, érzésekkel vagy cselekvésekkel van elfoglalva, és ez teszi mássá, mint a mélyalvás (amikor nem vagyunk teljes mértékben tudatosak) és az álom állapotát (amikor sajátos képek jelennek meg az elménkben). Az a gondolat, hogy tudatosak vagyunk, de nem egy meghatározott dologról, szokatlannak tűnhet, amíg nem éltük meg ezt magunk is. Maharishi így írja le a TM gyakorlása közben megjelenő transzcendencia élményt:

A Transzcendentális Meditáció technikája egy erőfeszítés nélküli folyamat, amely lehetővé teszi, hogy az elme izgatottsága fokozatosan lecsendesedjen, amíg el nem érjük az elme legkevésbé izgatott állapotát. Ez a belső éberség állapota, amelyben nincsenek jelen a gondolkodás vagy az érzékelés tárgyai, csak a tiszta tudat éber saját határtalan természetére. Ez az önmagáról tudatos teljesség, amelyben nincsenek különbözőségek, amely túl van az alany és a tárgy megosztottságán – ez a Transzcendentális Tudat.

A transzcendenciával leggyakrabban azonosított érzelmek a béke és a tiszta boldogság. Az angol „bliss” szó, amelyet magyarul tiszta boldogságnak fordítunk, ritkán jelenik meg a hétköznapi életben, ellentétben az örömmel (joy) és a boldogsággal (happiness). Arra a nyugalommal teli örömre utal, amely a transzcendencia élménye során megjelenik. Egy olyan gyönyörűség érzés ez, amely nem irányul semmire, ám ezzel egy időben mégis mindennel kapcsolatban áll. Emellett sok meditáló érzi azt, hogy összekapcsolódik valami nagyobbal vagy mélyebbel a mindenségben. Egy ötvenes éveinek végén járó orvos például úgy írta le a transzcendencia élményt, mint a „mennyország érintését”. Egy hatvanas pszichológus hölgy pedig az alábbi leírást adta beszélgetésünk során:

A transzcendálás során a teljes nyugalom és béke érzését tapasztalom.. Emellett egy gyönyörűséges megismerést tapasztalok. Úgy gondolom, hogy ez annak az eredménye, hogy kapcsolatba kerülök a létezés abszolút oldalával. Olyan, mintha léteznék „én”, ám emellett lenne egy másik „én” is, amely örök, nincs benne semmiféle idegesség, és semmi, ami a relatív világban történik, nem érinti őt. Olyan, mintha egy szemtanú lennék… nézem magamat, amint elmerülök a béke és a nyugalom állapotában, ahol az idő nem létezik… és mégis, ha ki akarom magamat „emelni” ebből az állapotból, és éber s aktív akarok lenni, akkor ezt bármikor meg tudom tenni.

A transzcendencia azonban nem csupán az elmében létezik. Sok leírás utal egy konkrét testi tapasztalásra. Egy fiatalember az alábbi szavakkal írta le a transzcendenciát: „egy édes élmény, amelyben a lélek mintha mézet szívna magába.” Az újságíró Tim Page pedig ezt nyilatkozta róla: „Úgy gondolom, azon kevesek egyike vagyok, akik ezt így fejezik ki: az az egész-testi gyönyörűségteljes bizsergés, amelyet a mély meditációban átélsz, némiképp a közvetlenül az orgazmus után tapasztalt állapotra emlékeztet. Ekkor ugyanazt a mély megelégedettséget érzed és azt, hogy kapcsolatba kerültél egy mélységes békével.”

Dr. Norman Rosenthal neurológus által ajánlott, erőfeszítés-mentes, ősrégi Védikus Hagyományból származó a Transzcendentális Meditációval két díjmentes előadás keretében lehet megismerkedni. Az előadások időpontjairól, helyszíneiről a TM-tanfolyam.hu címen lehet érdeklődni.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*