Transzcendentális Meditáció

Nőkről és a kulturális harmóniáról a Transzcendentális Meditáció tükrében

Tavaly ősszel egy helyi főiskola kampuszán vidám diákok egy csoportjára lettem figyelmes. Láthatólag különböző kulturális háttérrel rendelkeztek, hiszen volt köztük spanyol, afrikai, ázsiai, európai/kaukázusi származású diák is. Egy srác lépett hozzájuk, majd egy fiatal kaukázusi hölgy csatlakozott a csoporthoz, s csendesen üdvözölte őket. Barátság, harmónia lengte körül az egész társaságot. Frissítő ellenpontja volt ez a jelenet a mai korunkat jellemző kulturális alapú összecsapásoknak. Ebből az élményből fakadóan kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy mit is jelent a kultúra. Maharishi Mahesh Yogitól a kulturális integritással és a harmóniával kapcsolatban a következőket jegyeztem meg: Maharishi magyarázata szerint a különböző kultúrák kifejeződései, a nyelv, zene, művészetek, ételek, népviselet, építészet egyedülálló éghajlati és geológiai sajátosságokból fakadnak – a természet törvényeinek megfelelően. Ezek a törvények kifejezik a természet intelligenciáját, amely lehetővé teszi, hogy a béke kiterjedjen egy adott területen.

De mi a kultúra mélyebb célja, általában? A kultúra végső célja, hogy kibontakoztassa a bennünk rejlő teljes emberi potenciált, hogy csatlakozni tudjunk az élet forrásához, mely mindannyiunk sajátja, s melyet mindenki egyéni módon képes tükrözni. Maharishi magyarázatában fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy tisztelni, védelmezni kell az egyedülálló kulturális örökségeket. A multikulturális világban – melyet ma élünk – ez a megközelítés létfontosságú.

Maharishi szerint a kulturális integritásnak és a kulturális sokszínűség közti harmóniának öt alapja van: a stabilitás, az alkalmazkodóképesség, az integráció, a tisztulás és a növekedés.

A világra úgy is tekinthetünk, mint egy nagy családra; annak módja, hogy megértsük a kulturális különbözőségeket, az egyénekre – s kulturális sajátosságaikra – a család egyedülálló tagjaként kell tekintenünk. Amikor biztonságban és stabilitásban érezzük magunkat, természetszerűleg nyitottá válunk a család többi tagjára és az egymástól való tanulásra. Rugalmassággal, alkalmazkodásra való képesség birtokában a saját életünkre hasznos és életfenntartó tulajdonságokat sajátíthatunk el. A család minden egyes tagja hat a család egészére, s így fejlődik, virágzik, növekszik világunk.

Maharishi Mahesh Yogi szavai szerint: „Mindenkinek tudnia kell, hogy a Világegyetem teljes életének része, és az egyetemes élettel éppen olyan viszonyban áll, mint egyetlen sejt az egész testtel. Ha nem éber, energikus és egészséges minden sejt, akkor a test mint egész szenvedni kezd. Ezért az embernek, a maga és ugyanúgy a Világegyetemben létező minden dolog életének érdekében, minden gondolatában és szavában és tettében egészségesnek, erényesnek, jónak és helyesnek kell lennie. Tudományos tény, hogy az egyén minden egyes cselekvésére az egész Világegyetem reagál. Az egyéni élet határai nem szorulnak a test határán belül, de még a család vagy az otthon korlátain belül sem; határai messze túlnyúlnak ezen a körön, és a kozmikus élet határtalan horizontjáig terjednek. Az egyén minden egyes tette hatást gyakorol a Világegyetemben mindenre. A Világegyetem hat az egyénre, és az egyén hat a Világegyetemre. Egyikük sem független a másiktól. Az egyik bensőségesen kötődik a másikhoz.”

A nőknek kifejezetten nagy szerepük van e téren, hiszen a női alaptermészet sajátja a gondoskodás, kreativitás, az a fajta lágyság, mely harmóniát igyekszik teremteni, s melyben az ego nincs kifejezetten előtérben. A Forbes.com szerint: „A legsikeresebb női vezetők nem arra törekszenek, hogy ők maguk sztárrá váljanak, hanem mások számára teszik lehetővé a ‘nagy showt’…Nem a reflektorfényben tündöklés hajtja őket, de a képesség annál inkább, hogy befolyásolják a pozitív eredményeket. A tapasztalatok szerint sok női vezető kifejezetten élvezi, hogy inspirálólag hat másokra… A női vezetők gondoskodók, jó hallgatóságot jelentenek és kiválóak hálózatépítésben. Preferálják a kollaboratív vezetői stílust, a másokkal való együttgondolkodással dolgoznak.”

A nőkre jellemző továbbá, hogy ők biztosítják a család alapjait, megvédik a család egységét a változó kulturális hagyományok között is. A nők egy jól szervezett családban tele vannak szertetettel, lelkileg stabilak, kiegyensúlyozottak. Egy modern család sem tökéletes ugyan, de ideális esetben átöleli a hagyományokat még akkor is, ha alkalmazkodnia kell a változó világ igényeihez.

mother
A Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlatával megtapasztaljuk a harmónia forrását. A csend területén, a Tiszta Lét állapotában kapcsolatba kerülünk a természet törvényeivel – melyek alapot nyújtanak az élethez, s vezetik az evolúció irányát. Maharishi szerint: „Az egyént és életének a mindenségre gyakorolt hatását megnézve láthatjuk, mennyire fontos, hogy mindenki fejlessze addig a tudatát, hogy emberként mindig igaz és jó legyen. Az embernek minden gondolatával, szavával, tettével önmaga számára és az egész teremtésre nézve is mindig életet fenntartó és életet támogató hatással kell lenni. Ezt mindenki kizárólag saját erejéből érheti el, és pedig úgy, ha oly módon, és oly mértékben alakítja át elméje természetét, hogy az természetétől fogva csakis a jó gondolatokat ragadja magához, és csakis helyes beszédbe és tevékenységekbe kezd. Mindenkinek magának kell felemelkednie erre a szintre. Senki sem képes más tudatszintjének felemelésére.”

A Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával elérhető stabilitás lehetővé teszi számunkra, hogy nyitottabbak legyünk másokra. Rugalmasak legyünk és hajlandók az egymástól való tanulásra. Egyéniségünk kivirágzik majd, így hajlamosabbak leszünk a kreatív, harmonikus megoldásokra az együttműködésben. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik számunkra, hogy másokat is inspiráljunk a növekedésre.

Saját kultúránkat megélni annyit jelent, mint összhangban lenni a természet törvényeivel. Minden tevékenység a csend mezejében kezdődik, amely a Tiszta Tudat állapotából ered. A Transzcendentális Meditáció gyakorlásával a természeti törvények áldásait élvezhetjük, s ez a pozitív hatás tetteinkben és azok gyümölcseiben is jelentkezni fog.

A világban mélyen megvan a lehetőség, hogy egyre jobb és jobb hellyé váljon. Maharishi szerint: „A világbéke problémája csak az egyéni béke problémájának megoldásával érhető el, az egyéni béke problémáját pedig kizárólag úgy oldhatjuk meg, ha az egyénben megteremtjük a boldogság állapotát. Ezért aztán az egyén, a család, a társadalom, a nemzet és a világ mint egész békéjének problémáját a Transzcendentális Meditáció gyakorlásával oldhatjuk meg, mely közvetlen utat kínál a tiszta boldogságtudat megalapozására az emberek életében.”

Forrás: Cynthia E. Johnson cikke nyomán

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*