Transzcendentális Meditáció

Maharishi Kreatív Intelligencia Tudománya (KIT) tanfolyam Budapesten

„Maharishi Kreatív Intelligencia Tudománya – amely összeköti a modern tudományt az ősi védikus tudománnyal – minden tudás alapja, a teljes tudásé, és ezért a minden irányú beteljesedés alapja. A Kreatív Intelligencia Tudományának és a Maharishi Egyesített Mező Technológiájának bevezetése az oktatás területére az a megoldás, amellyel megszüntethető az egész emberiség Természeti Törvényt sértő magatartása és ezzel egyidejűleg, az egyéni és világméretű problémák és szenvedések hosszú hagyományának is véget lehet vetni.” – Maharishi Mahesh Yogi.

A Kreatív Intelligencia Tudománya a tudat egy új tudományaként a magasabb tudatállapotok állandó tapasztalásához szükséges gyakorlati eszközöket nyújtja, illetve annak a tapasztalatnak az elméleti tudását ajánlja, amely a megvilágosodás felé vezető leggyorsabb fejlődéshez szükséges. A Maharishi Mahesh Yogi által létrehozott Kreatív Intelligencia Tudománya egy szintre hozza a modern tudományokat és a tudat ősi védikus tudományát, és a tudás egy új, integrált megközelítésévé kapcsolja ezeket össze.

A Kreatív Intelligencia Tudományának tanulmányozása lehetővé teszi minden diák számára, hogy megismerje minden dolognak a saját önvalójával való kapcsolatát. Ezenkívül létrehozza az intellektusnak azt a kifinomodását, amelyben az ember mindent egyre inkább a tudat legegységesebb és leghatártalanabb állapotának fényében, a Természeti Törvény Egyesített Mezejében érzékel. A tudatnak ez az önviszonyuló állapota a Természet működése alapjánál helyezkedik el, és az élet és a siker minden területén a beteljesedés alapjául szolgál.

A Kreatív Intelligencia Tudományának elméleti része: 33 videó-lecke

A Kreatív Intelligencia Tudománya két részből áll. Az elméleti rész a tiszta kreatív intelligencia, a természeti törvények egyesített mezejének rendszerezett tanulmányozásával foglalkozik, valamint azokkal az elvekkel, amelyek által ez a mező a Természet összes rendszerének fejlődését és szervezett működését irányítja. A Kreatív Intelligencia Tudományának ez a része Maharishi Mahesh Yogi 33 videó-előadásából áll, melyek a KIT elveinek teljes körű megvizsgálását és azok alapos megértését hozzák létre.

A Kreatív Intelligencia Tudományának gyakorlati része: kutatás a tudatban

A Kreatív Intelligencia Tudományának gyakorlati része a Transzcendentális Meditáció® (TM) program. A Transzcendentális Meditáció egy egyszerű, természetes, erőfeszítés nélküli technika, amelynek során szisztematikus módon az emberi tudat legegyszerűbb formáját, a Transzcendentális Tudatot tapasztaljuk meg. A Transzcendentális Tudat a Természet Törvényeinek egyesített forrása, a Kreatív Intelligencia tiszta mezeje, amelyből az egész teremtés származik. A Kreatív Intelligencia ezen tiszta mezejének elérésekor ennek a teremtésben mindent irányító mezőnek a természetét, hatókörét, fejlődését és kifejeződéseit tapasztaljuk meg. A Kreatív Intelligencia Tudománya ezen gyakorlati formáján keresztül kapja meg a diák közvetlenül azokat a tapasztalatokat, amelyeket Maharishi Mahesh Yogi a 33 videó-előadásban felfed.

EgyesitettMezo

„A Kreatív Intelligencia Tudománya azáltal, hogy megnyitja tudatunkat az intelligencia végtelen, határtalan értékére, kiszélesíti az egyén tudatosságát, mindörökké határtalanná téve azt, ezáltal az élet egyetlen területe sem marad idegen az ember számára.” Maharishi Mahesh Yogi.

Maharishi-Vedikus-TudomanyaA KIT tanfolyam teljes tudása, a tudat tudományának és minden tudomány alapjának nevezhető. A TM-technika teljes működését, valamint a létezésünk célját, értelmét és működését, ezen tanfolyamon keresztül tudjuk teljes mértékben megérteni. A tanfolyam minden egyes leckéje a Maharishi tudásának egymásra épülő csodálatos gyöngyfüzérét képezi, mely körbefogja a nem-megnyilvánult lét alapjától, a megnyilvánulás minden rétegén át, a végtelen kozmikus határtalanságig. Ezek a leckék, Maharishi videó előadásának témájára alapozódnak, melyet rendszerezett módon dolgozzuk fel minden leckében. A közvetlen tapasztalatot a TM-gyakorlat biztosítja. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy minden egyes lecke, a tudás, a tudat, az agy ennek megfelelő részét fejleszti, hogy létezésünk célját be tudjuk teljesíteni, a magasabb tudatállapotok elérésével… A KIT tanfolyam a TM-tanári tanfolyam, valamint a Maharishi Egyetem képzésének alapját képezi.

Azoknak, akik a Kreatív Intelligencia Tudománya tanfolyam előtt még nem sajátították el a TM-technikát, a 4. lecke előtt meg kell azt tanulniuk. A TM díját nem tartalmazza a KIT tanfolyam díja.

A tanfolyam szervezője és vezetője:

Budapest: Szenes Károly TM tanár

A KIT tanfolyam kezdetének várható időpontja: 2015. március 21-én, szombat délután.

Jelentkezési határidő: március 7. (Jelentkezését, kérem, az alábbi űrlap: http://maharishi.hu/kit/budapest kitöltésével érvényesítse.)

A helyszínt valamint az időpontot, március 7. után pontosítjuk. A tanfolyammal kapcsolatos (hely, dátum, időpont) változtatás joga fenntartva a szervezők részéről.

Részvételi feltételek:

– a TM gyakorlása

Tanfolyamdíj

– felnőtt: 100 000 Ft

– diák / nyugdíjas: 65 000 Ft

Részletfizetési lehetőség, lásd a http://maharishi.hu/kit/budapest oldalon írtak szerint.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*