Transzcendentális Meditáció

Maharishi-hatással a haza szolgálatában

Stephen Collins egy kiemelkedő színész, író, rendező, zenész, filantróp, és olyasvalaki, aki már hosszú ideje gyakorolja a Transzcendentális Meditáció és TM-Szidhi programot. Stephen Collins legismertebb szerepe a nagysikerű „Hetedik Menyország” („7th Heaven”) című amerikai családi filmsorozatban játszott egyik főszerep, ahol családapát és protestáns lelkipásztort alakít.

Kíváncsi voltam, mi lesz, ha egy előadó 2010-ben egyetemi beszédében felhozná a hazaszeretet, hazafiasság témáját. Vajon a szemszöge különbözne-e a saját hagyományos hazaszeretetről alkotott fogalmamtól, ami úgy szól, hogy valaki szereti a hazáját.

Steve Collins arról beszélt a hallgatóknak, hogy legyenek patrióták oly módon, hogy elősegítik a fenntartható életet azáltal, hogy különböző programokat végeznek amelyek jól ismertek, és élő valóságként jelen vannak. Mr. Collins a Maharishi-hatásról beszélt.

Mit jelent patriótának lenni?

Mielőtt még teljesebb betekintést nyújtanánk a Maharishi-hatás működésébe, vessünk egy rövid pillantást a patriotizmus fogalmának különböző megnyilvánulásaira.

Giuseppe Mazzini, 19 századi olasz hazafi, politikus és filozófus, gyönyörűen beszélt a haza iránt érzett szeretetről. „Szeresd a hazádat” – mondta. „A hazád az a hely, ahol a felmenőid nyugszanak, ahol azt a nyelvet beszélik, amelyet a szíved választott, amelyen elpirulva suttogtad a szerelem első szavait; ez az a haza, amelyet Isten adott neked, hogy törekedve a tökéletes önmagaddá válásra felkészíthesd magad az Ő számára”.

Az Egyesült Államok egy korábbi elnöke, Calvin Coolidge, szintén beszélt a haza szeretetéről: „A hazafiasságot könnyű megérteni Amerikában. Ez annyit jelent, hogy vigyázol magadra és vigyázol az országodra”.

Nathan Hale, amerikai patrióta, a Függetlenségi Háború szereplője, kifejezetten erős érzelmekkel fejezte ki magát ez irányban (azt követően, hogy elfogták a britek mint kémet, és épp kivégzésére várt) mondván: „Mindössze csak azt sajnálom, hogy nincs több életem, amit elveszthetnék a hazámért”.

A hazafiság egy ennél könyörületesebb módja

Míg ez a szemléletmód, amely egybefogja a nacionalizmus, és a patriotizmus fogalmait, még ma is tovább él, sok ember van manapság, akinek egy lágyabb és sokkal inkább kiterjedtebb fogalma van a hazafiságról, amely egyaránt átöleli a társadalmi felelősségvállalást és a világpolgárság gondolatát.

A spanyol zenész, Pablo Casals ezt nagyon egyszerűen fogalmazta meg: „Valakinek az országa iránt érzett szeretete ragyogó dolog. Miért kellene a szeretetnek megállni az országhatárnál?”

Ezek a szavak inkább vannak összhangban a Steve Collins által a Maharishi Menedzsment Egyetem hallgatóinak (MUM) elmondottakkal.  Azért volt képes bíztatni őket arra, hogy mutassanak példát a hazaszeretet világnagyságú kimutatásában, mivel a békés világ se nem új, se nem elérhetetlen idea.

A Maharishi-féle Transzcendentális Meditáció gyakorlójaként ezek a hallgatók közvetlenül tapasztalják a mély békét önmagukban. A MUM végzős hallgatóiként részesei voltak egy békés, örömteli és támogató környezetnek. Mr. Collins szerint az ő felelősségük, hogy megosszák a tudást, amivel rendelkeznek. Többek közt a hallgatók feladata, hogy létrehozzanak egy békés világot, hírül adva a világnak a „Maharishi-hatás”, a „Kiterjedt Maharishi-hatás”, és a „Globális Maharishi-hatás” tényét.

A Maharishi-hatás

A Maharishi Mahesh Yogi által alapított Transzcendentális Meditáció Mozgalom legkorábbi éveiben Maharishi előrejelezte, hogy elegendő, ha a népesség 1%-a rendszeresen végzi a Transzcendentális Meditáció Technikát, ellensúlyozván a világban zajló negatív folyamatokat, melyek a népességben keletkeznek. A hatás megnyilvánulásaként nemzeti szinten tapasztalhatóan csökken a lakosság körében a betegségek száma, csökken a bűnözés, és csökkennek a lehetősége a „még meg nem nyilvánult hanyatlásnak a fejlődésben és haladásban”. Nemzetközi szinten, a hatás elég intenzív lenne ahhoz, hogy láthatóvá váljék, „a világbéke folyamatos jelenlétének formájában” (Maharishi Mahesh Yogi: Enlightenment and Invincibility, p. 419).

1974-ben az első vizsgálat bebizonyította a Maharishi által támasztott elvárásokat. Négy városban, ahol a lakosság legalább 1%-a gyakorolta a Transzcendentális Meditáció programot, a bűnözés emelkedésének folyamata megfordult, a megnövekedett rend és összhang jeleként (lásd: Maharishi Absolute Theory of Defence). Nemcsak a meditálók élvezik a jótékony hatásokat, de a bűnözők elkezdtek helyesen gondolkodni, önmaguk és a társadalom javára.

Egy másik tanulmány, amelyet az 1970-es évek közepén készítettek, azt mutatta, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlók közösen, egy helyen végzett meditáció gyakorlása csökkenő hatással volt a kórházi kezelésre rászorultak számára. Az, hogy a Maharishi-hatás csökkentette mind a bűnözés, mind az kórházi kezelésre rászorultak számát, azt mutatja, hogy a technika közös gyakorlása olyan szinten fejti ki a hatását, amely kihatással van az élet olyan különböző területeire, mint a viselkedés és az egészség.

A Kiterjedt Maharishi-hatás

1976-ban, Maharishi bemutatott egy még hatékonyabb programot, amelyet TM Szidhi programnak neveznek, és amely tartalmazza a Jógarepülés technikáját, és azt várta, hogy egy még annál is erőteljesebb hatás fog létrejönni, mint amelyet a Transzcendentális Meditáció technikával önmagában el lehet érni. Maharishi kipróbálta előrejelzését 1978-ban, mialatt az „Ideális Globális Társadalom Kampányt” folytatta 108 országban.

A nemzetközi vizsgálat eredménye jól mutatta, hogy a TM-Szidhi program egy új képletet kínált. Elegendő mindössze a népesség 1%-ának a négyzetgyökének megfelelő számú Transzcendentális Meditációt és TM-Szidhi programot gyakorló, akik egy helyen reggel és este együtt gyakorolják a technikát, ez a közös gyakorlás elegendő ahhoz, hogy semlegesítse a negatív tendenciákat és elősegítse a pozitív folyamatokat az egész, teljes népességre nézve. (Maharishi: Absolut Theroy of Defence pp. 452-453)

Ez a jelentősen csökkent követelmény (a népesség számának 1%-ról, az 1% négyzetgyökére) lehetővé tette az a képlet ismételt igazolását városokban, tartományokban, nemzeteken.

Egy nemzetközi bemutatón, amelyet Maharishi kezdeményezett, szintén 1978-ban, a Transzcendentális Meditációt és TM-Szidhi program gyakorlói öt nagyobb világszintű feszültség gócpontba küldte – Közép Amerikába, Dél Afrikába, a Közel Keletre, Iránba, és Dél-Ázsiába. Mind az öt területen, a Kiterjedt Maharishi-hatás által létrehozott behatás koherenciát teremtett a társadalom kollektív tudatában, feloldva a kollektív stresszt, ezáltal semlegesítve a konfliktus és erőszak alapját. Az eredmény: nyugalom, mind az öt területen. A világbékét gyakorlatilag elérték, ha rövid időre is, és a képletről bebizonyosodott, hogy megelőzi a jövőbeni erőszak kitöréseket.

A Globális Maharishi-hatás

Az előzővel azonos formula alkalmazható világ szinten is. Ha egy csoport, mely együtt gyakorolja a Transzcendentális Meditációt és a TM Szidhi technikát, és amely tagjainak száma a világ népessége 1%-ának négyzetgyöke, az életet az egész világon pozitív hatás éri.

1983 és 1985 között három ilyen nagy gyakorlókból álló csoport gyűlt össze az Egyesült Államokban, Hollandiában és Indiában. Mind a három esetben, ahogy a tudományos vizsgálatok is igazolták, a nemzetközi konfliktusok száma csökkent, míg a nemzetközi tőzsde árak Világ Indexe szignifikáns növekedést mutatott.

Hazafiság 2010-ben – az egész világ a családom

A Maharishi-hatásról – és annak „kiterjedt”, valamint „globális” változatairól – szóló beszéd azt mutatja, hogy Steve Collins Maharishi Menedzsment Egyetem végzős hallgatóihoz intézett beszéde nagyszabású és mégis egyszerű. Ez az egyetem nemcsak egy olyan hely, ahol széleskörű látásmódra nevelnek, de egyben amely gyakorlati tudást ad ahhoz, hogy az elképzelések valósággá váljanak.

Végül – mondván a végzős hallgatóknak, hogy vigyék hírül a világnak a Maharishi-hatás eredményeit – Mr. Collins egyszerűen azt javasolja, hogy a jelenlevők alkalmazzák a tudást, amelyet birtokolnak.

„Egy hazafi 2010-ben hírül viszi a Maharishi-hatás eredményeit” mondatával azt üzeni a tanulóknak, hogy legyenek globális szinten patrióták – mondják el a világnak a képletet, amellyel meg lehet előzni a jövőben kríziseket, vagy erőszak kitöréseket bármely országban, véget vetve a betegség, gyengeség, vagy negativitás bármely fajtájának.

Ezen látásmóddal a hazafiság arra a szintre jut, amelyet Buddha kifejtett: „Annak számára, akiből szeretet fakad, az egész világ mindössze egy család”.

Bethlen Gábor

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*