Transzcendentális Meditáció

Hogyan lassíthatjuk agyunk öregedési folyamatait?

Dr. Alarik Arenander az amerikai Brain Research Institute igazgatója, a neurobiológia szakértője, az agy fejlődésével, valamint a test-elme egészségével foglalkozik. A neves professzor számos kutatás úttörője volt a California Egyetemen, a Penn State Egyetem, a Wisconsin-Madison University és a Maharishi Menedzsment Egyetem falai között. Jelen interjú kapcsán arra kérték, hogy ossza meg tapasztalatait az érdeklődőkkel az agy fiziológia sajátosságai, valamint a test és elme kapcsolata tekintetében. Különös figyelemmel az agy egészségére, s öregedési folyamataira.

Van-e összefüggés a stressz és az öregedés között?

Igen. A stressz az egyik fő forrása az agyműködés zavarainak, s így öregedésének is. Az egyik leginkább stresszérzékeny terület az agyban a prefrontális kéreg, de káros hatással bír az alváshiány, a nem megfelelő étkezési szokások, s a különféle élvezeti szerek fogyasztása, melyek azon túl, hogy függőséget okoznak, jelentős mértékben csökkentik az agy – s a szervezet teljes egészének – optimális működését. A stressz és a fáradtság kettőse végső soron teljesen „offline” módba helyezi agyunkat.

Dr. Alarik Arenander
Dr. Alarik Arenander

Az öregedés, mint progresszív zavar, már húszas, harmincas éveinkben jelentkezik. Megmutatkozik testi, lelki és mentális betegségekben egyaránt. A prefrontális kéreg jelentősége azért is komoly, hiszen az agy „vezérigazgatójáról” van szó. Többek közt szabályozza az ítélet alkotás, a tervezés, problémamegoldás, döntéshozatal, erkölcsi érvelés és az értelmezés fontos funkcióit. Kutatások rávilágítanak arra is, hogy ez a terület felelős azért, hogy a kor előrehaladtával az agy egyes területei egyre passzívabbá válnak, a már említett „offline” módban működnek tovább. Utóbbi különösen megfigyelhető az Alzheimer-kórral küzdők esetében.

Tehát a stressz rendkívüli hatással van az öregedésre, s határozottan negatív módon befolyásolja az agy fő vezérlő egységeit, lásd. prefrontális kéreg. Mint tudjuk, a Transzcendentális Meditáció technikájáról bebizonyították, hogy hatékonyabban csökkenti a stresszt, mint bármely más stresszcsökkentő technika, amely az emberiség rendelkezésére áll. Többek közt a hatására magas szintű agykoherencia rendeződik az utóbb említett régióban, valamint az agy komplex állományában.

Hogyan határozható meg az öregedés, s tulajdonképpen mikor kezdődik el?

Dr. Alarik szerint az öregedés egy úgynevezett progresszív folyamat, mely egyaránt csorbítja a testet és az elmét. Az öregedés szinte észrevétlen az emberek számára, azonban megfigyelhető, hogy jelei már a harmadik évtizedben megmutatkoznak. Mire egy ember megéri a hatvanas, hetvenes éveit gyakorta előfordul, hogy már nem egy orvossal konzultált memória problémái miatti aggodalmáról, s ekkor már a fiziológiai öregedés jelei is egyértelműen megmutatkoznak külső megjelenésében..

A öregedés folyamata tehát a húszas vagy harmincas éveinkben kezdődik, s az idő múlásával egyre sűrűbben fordulnak elő problémák testi, de az elme és a magatartás szintjén is.

Az idős kori elbutulásnak vagy az Alzheimer-kórnak vannak tudományosan ismert okai?

Dr. Arenander szerint az életkor az egyik legkritikusabb kockázati tényező a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásában. Amikor egy személy megéri a 80. születésnapját kb. 50%-os esélye van arra, hogy Alzheimer-kórt diagnosztizáljanak nála. Ezek kifejezetten nem kedvező kilátások! Az életkor mellett további kockázati tényezők: genetikai hajlam, a munkahelyi környezet, egyes krónikus betegségek, környezeti ártalmak, s kábítószer használat. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a fejünket ért ütések, traumák is hatással lehetnek később az Alzheimer-kór kialakulásában. Ezért olyan fontos, hogy bukósisakot viseljünk kerékpározás, motorozás közben. A fent felsorolt kockázati tényezők összeadódnak, s együttes hatásuk vezethet az időskori demenciához, s Alzheimer- kór kialakulásához.

A szakértő talán legfontosabb megjegyzése az, hogy a kockázati tényezők jelentős többsége az egyén ellenőrzése alatt áll.

photo_arenander01Kis figyelmességgel, s tudatossággal elkerülhetőek lennének ezek a kóros jelenségek. Ez utóbbi főiskolai hallgatók, de 80, 90 és 100 éves fiatalok körében is egyaránt így működik. Kutatások tanúsága szerint az idősebbek agya funkcionálisabban rendezetlenebb, míg az életkor előrehaladtával ez a minőség csak romlik. Utóbbi tényező az életminőséggel függ össze, melyre számos Alzheimer-kutatás is rámutatott. Az életkor előrehaladásával egyre nagyobb rendezettséget kellene létrehoznunk az agyban, hiszen ez javítaná az információ akadálytalan áramlását. Gondoljunk csak arra, amikor egy zaj megzavar minket. Ugyanez a „zaj-jelenség” figyelhető meg az agyban is, amikor a rendezetlenség kezd eluralkodni. A „zaj-jel” csökkentésével azonban lassíthatjuk az öregedési folyamatot, javulna memóriánk, s csökkenne a zavartság.

A tudomány álláspontja szerint milyen módon lehet létrehozni és fenntartani az agyi rendezettséget, amint ötvenes, hatvanas éveinkhez közeledünk? Vannak kutatások ezen a területen?

Dr Arenander szerint a legtöbb kutatás az fiziológia rendezettségét elsősorban a test aspektusából vizsgálja. Gondolunk itt arra, hogy példának okáért arra, hogy egy-egy napi néhány mérföldes séta is komoly pozitív hatással van az egyének agyának öregedési folyamataira. Továbbá vannak olyan mentális funkciók, melyeket kis gyakorlással javítani tudunk. Ilyen módon a memóriafejlesztő, s a szenzomotoros tevékenységek jobb eredményt hoznak az elmebéli tevékenységekben. Hasznosak lehetnek a kihívást jelentő kognitív tevékenységek, keresztrejtvény fejtés, új nyelvek elsajátítása.

Az öregedéssel kapcsolatban nem szabad megfeledkeznünk a szervezetben jelentkező gyulladásos folyamatokról. Utóbbiak főleg a bevitt ételek kapcsán jelentkezhetnek. Itt kell megemlíteni a gyulladásgátló fitonutriensek jelentőségét. Antioxidáns hatással bíró növényi vegyületek, melyek komoly fiatalító hatással bírnak. Növényekben találhatóak meg, s a zöldségek, gyümölcsök markáns színéről gondoskodnak. A legtöbb lila, kék és vörös színanyagot tartalmazó gyümölcsök a legtelítettebbek ezzel az anyaggal. (Áfonya, ribizli, szeder, földieper, stb.) Szerves, feldolgozatlan állapotukban érdemes ezeket fogyasztani, s lehetőleg bio, vegyszermentes forrásból származzanak.

A gondolati aktivitás velejárója érzelmi életünk is. A magasabb szintű társadalmi szerepvállalás óhatatlanul nagyobb stresszt jelent. Gondoljunk csak a korábban taglalt „zaj jelenségre”. A rendezetlenség csökkentésével lassíthatjuk az öregedési folyamatot.

A TM hatása az öregedésre

Hosszú távú vizsgálatokat végeztek a TM öregedésre kifejtett hatásairól. A kutatás az International Journal of Neuroscience c. szakfolyóirat 1982-es számában (16: 53-58) jelent meg. A biológiai életkort különböző tesztekkel lehet vizsgálni. Az eredmények szerint a több mint öt évig meditáló személyek biológiai életkora tizenkét évvel alacsonyabb volt, mint a kronológiai (tényleges életkoruknak megfelelő) életkor, míg rövidebb ideig meditálók csak öt évvel, a kontroll – nem-meditáló – személyek 2,2 évvel voltak fiatalabbak kronológiai életkoruknál. A vizsgált személyek átlagéletkora 55 év volt.

Idősek otthona-kutatás: a TM-gyakorló idős személyek túlélték társaikat

A Journal of Personality and Social Psychology szakfolyóiratban publikált másik vizsgálat kibővítette ezt a felfedezést azzal, hogy véletlenszerűen kiválasztott 73 idősek otthonában élő személyt. A személyeket vagy egy kezelés nélküli csoportba, vagy pedig három különböző technika valamelyikéhez osztották be, amelyek külső szerkezetükben megegyeznek és várható eredményeik is azonosak. Ezek: a TM-program, egy aktív gondolkodási módszer és egy relaxációs program. A három hónapos kísérleti időszak elteltével a TM-es csoport szignifikánsan fejlődött az egy vagy több technikával rendelkező csoporthoz képest a következő területeken: a kognitív rugalmasság három mutatója, a beszéd folyékonysága, a szisztolés vérnyomás, a viselkedésbeli rugalmasság és az öregség saját megítélése, valamint mentális egészségük megítélése az ápolók által. A legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy a TM-es csoport minden tagja még életben volt három évvel a program elkezdése után is, szemben a többi csoporttal és az idősek otthonában lévő populáció 62,5%-os túlélési arányával.

Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy természet rendjének követése nagy fokú rendezettséget hoz létre az emberi szervezetben is. Az életkor előrehaladtával az alvás egyre töredezettebbé, zaklatottabbá válik. A legtöbb egyén már korai életszakaszában kialvatlanságról panaszkodik. A nem megfelelő mennyiségű alvás következtében az agy nem képes teljes mértékben regenerálódni, s nem tudjuk igazán élvezni az éjszakai alvás fiziológiát és elmét tápláló jótékony hatását sem. A megfelelő mennyiségű, s minőségű éjszakai alvás tehát elengedhetetlen fontosságú egészségünk megőrzése szempontjából!

A jó egészséghez azonban önmagában az alvás nem elegendő feltétel. Meg kell tapasztalnunk más koncentráltabb relaxációs állapotot is. Ezért is javasolják, hogy akinek módja van rá, mindenképp tanuljon meg meditálni. A meditációs technikák közül Dr. Arenander a Transzcendentális Meditáció egyszerű és élvezetes módszerének elsajátítását javasolja. A TM napi kétszeri gyakorlása révén jelentősen alacsonyabb biológiai életkort tudhatunk magunkénak. Igazolták, hogy aki rendszeresen gyakorolja a technikát, kevésbé szenved krónikus betegségekben, vagyis jobb életminőséget tapasztal.

A Transzcendentális Meditáció technikája hogyan valósítja meg a gyakorlatban ezeket az előnyöket az öregedési folyamat tekintetében?

A TM gyakorlata aktiválja a prefrontális agykérget
A TM gyakorlata aktiválja a prefrontális agykérget

A vizsgálatok tanúsága szerint az agyhullámok rendezettsége, vagyis a koherencia jön létre a Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben. Ennek áldásos hatásaként – kutatók megfigyelték – az agy különböző területei összehangoltan kezdenek el működni. Ezt a komoly szintű integrációt rendezett hullámmintázat, s ritmikus ismétlődés jellemzi. Az úgynevezett agyhullám koherenciától erősen függ a kiegyensúlyozott mentális működésünk, s az öregedés negatív hatásainak késleltetése is.

A Transzcendentális Meditáció technikájának rendszeres gyakorlásával valamennyi kockázati tényező – életkor, környezeti ártalmak, stressz hatás – káros befolyása enyhül. Mindössze a TM egyszerű és ártatlan gyakorlása szükséges hozzá!

A Transzcendentális Meditáció módszere jótékonyan hat a legtöbb krónikus betegség megelőzésében, s kezelésében egyaránt. Így áldásos a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, a metabolikus szindróma, inzulinrezisztencia, s a kábítószer-, gyógyszerfüggés lehetőségét.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*