Transzcendentális Meditáció

Az élet teljessége: a tökéletes egészség és a legyőzhetetlenség kulcsa

Egészségesnek lenni annyi, hogy képesek vagyunk az élet összes értékét kezelni

Az egészség teljességet jelent. Szanszkritul az egészségre használt kifejezés a szvászthja, melyben a szva az Önvalót jelenti, a szthja pedig azt, hogy valamiben megállapodott. Az egészség tehát azt jelenti, hogy valaki megállapodott az Önvalóban. Az Önvaló természete holisztikus. Az Önvalóban megállapodni annyit tesz, mint rezdíthetetlenné válni az élet teljességében. Az egészség ezért azt jelenti, hogy birtokában vagyunk az Önvalónak. Az az egészséges, aki birtokában van Önvalójának.

Az Önvaló tiszta tudat, tiszta tudatosság. A kezünk, a lábunk, az egész testünk, valamint a környezetünk teljessége és a világmindenség egésze ennek az egyetemes életesszenciának a kifejeződése. Ez lehet, hogy kissé filozofikusan hangzik, de éppen ez a filozófia feladata: hogy feltárja az élet felszínes kifejeződésének rejtett értékét, majd azonosítsa azt a tartományt, ahonnét az élet összes felszíni értéke kormányozható, irányítható, megváltoztatható és kiművelhető.

Az emberben a tudat az a terület, amelyben az élet teljessége megtalálható. A test, az elme, valamint az elme az összes kifinomult értéke, mint az intellektus, az ego és a többi, egyaránt a tudat, az Önvaló szerkezetében találhatók.

Ha tudjuk, hogyan működjünk a tudat e kifinomult szintjén, akkor tudni fogjuk, miként kormányozzuk a teremtésben végbemenő összes tevékenységet. Az anyag és a gondolkodás területét csupán egyetlen kívánsággal képesek vagyunk irányítani, amennyiben ez abból a végtelenül kifinomult tudatosságból fakad, amelyet a tudatosság legegyszerűbb állapotának nevezünk. Mivel meg tudjuk tapasztalni a tudatosság legegyszerűbb formáját, és annak dinamikáját, hogy ez miként működik a saját értékén belül, képesek vagyunk feltárni az emberi élet számára az összes lehetőség mezejét. Az emberi elme lenyugodott állapotában maga a minden lehetőség mezeje.

Egészséges embernek lenni azt jelenti, hogy a mindennapi, gyakorlati életünkben erről a szintről élünk. Az egészség területén ez a nagy felfedezés. Az egészséges ember olyan ember, aki mindent képes véghezvinni. Képes megkongatni a legyőzhetetlenség harangját. Természetében annyira beteljesedett, hogy egyszerűen csak ezt suttogja a természetnek „erre van szükségem”, és a természeti törvények elkezdenek dolgozni a számára.

Az egészséget akkor érjük el, amikor tudatába kerülünk az élet azon területének, amelyről az élet teljességét könnyen irányítani tudjuk. Az élet teljes lehetősége a tiszta tudatosság területén rejlik, amely határtalan kreativitást és minden lehetőség beteljesítését kínálja.

A tökéletes egészség kulcsa

A tökéletes egészség kulcsa a TM-Szidhi program. A Transzcendentális Meditáció lecsendesíti az elmét, és képessé teszi arra, hogy az összes emberben benne lévő minden lehetőség mezejéről működjön. A TM-Szidhi program még egyet fordít a kulcson, és lehetővé teszi a lecsendesedett elme számára, hogy kifelé fordulva mozgásba jöjjön, azon impulzusok formájában, amelyek a teremtés sokféleségeként fejezik ki önmagukat. Ennek eredménye, hogy a tudatosság legegyszerűbb formáját cselekvésként látjuk megjelenni, egyszóval  az élet teljességét látjuk cselekvésbe lendülni.

A TM-Szidhi program elvezet a tökéletes egészséghez, valamint megmutatja, hogy mire képes a tökéletes egészség. A legfinomabb tudatosság egészen finom impulzusa pontosan a kívánt hatást hozza létre. Ez az egészség.

A tökéletes egészség egy nemzet szempontjából a nemzetet alkotó összes tényezőt magában foglalja. Ez az élet minden részét jelenti, bármely területen, beleértve az üzleti életet, a mezőgazdaságot, az évszakokat, az esőket, a napfényt, az emberek viselkedését – mindent. Az élet összes területe a nemzet egyik aspektusa, ezért ezek mindegyikének tökéletes egészséget kell élveznie.

A tökéletes egészség azt jelenti, hogy sehol sincs gyengeség, hogy sehol sem marad gyengeség a testben vagy az elmében, illetve a test és az elme közötti kapcsolatban.

Az életet alkotó összes ösvényt szeretnénk tekintetbe venni, és mindegyiket a maga teljességében kell látnunk. Úgy találjuk, hogy egyetlen olyan terület van, amelynek szintjéről ezt az összes értéket képesek vagyunk kezelni az egyén és a nemzet szempontjából. A kreatív intelligencia tudománya, valamint annak gyakorlati aspektusa, a Transzcendentális Meditáció és a TM-Szidhi program mesterkulcsot nyújtanak mindazokhoz a tényezőkhöz, amelyek az egyén és a nemzet életében szerepet játszanak. Az élet szabaddá válik a stresszektől és a feszültségektől, a gátaktól és a korlátoktól, továbbá  mindezek a tényezők a maguk teljességében nyílnak ki. A természeti törvény teljessége minden szinten elevenné válik.

A természeti törvény teljességében élt élet

A természeti törvényről a kreatív intelligencia impulzusainak vonatkozásában beszélhetünk. A kreatív intelligencia összes impulzusa a tudatosság elcsendesedett állapotából emelkedik fel. A tudatosság e csendjéből bukkan fel minden gondolat, és az összes cselekvés ezekből a gondolatokból származik. Ezért amikor az egyén tudata hozzáfér az összes természeti törvény otthonához, akkor a természeti törvény legbelső szintjéről működik.

A fizika, a teremtésben kifejeződő összes létező tudománya, úgy találja, hogy minden dolog zaj és zörej – a gerjesztettség egymásra halmozódó hullámai. Ennek az izgatottságnak az alapjánál, mondja nekünk a fizika, rejlik a legkisebb izgatottság mezeje. A fizika itt leli meg ennek a zajnak a teljességét: a legkisebb izgatottság állapotának örök csendjében. Ez a fizika: tárd fel az összes megnyilvánulás alapjánál a megnyilvánulatlan értéket. A nagy, hatalmas megnyilvánulások – a világegyetemben és az azon túl található hatalmas, galaktikus tevékenység – mind a legkisebb izgatottság mezejéből jönnek létre. Így ha a világegyetem egészségét akarjuk mérlegre tenni, akkor csupán egyetlen értéket keresünk, amelynek kezelésével a kozmikus élet egészét kezelni tudjuk.

Mily hatalmas megkönnyebbülést jelent ez a felfedezés, hogy a tiszta tudat a minden lehetőség mezeje az összes egészségügyi szervezet számára, amelyek hatalmas könyveket írnak a test minden apró részéről. Ezek a könyvek nagyon tudományosak és nagyon rendszerezettek, ám méretük és tudományos tartalmuk ellenére senki sem képes megőrizni a tökéletes egészséget.

A Rigvédának van egy gyönyörű himnusza, amely a lenyugodott tudatosságot az élet abszolút természeteként írja le: az élet nem változó, nem változtatható teljességeként. Ez az Önvaló. Az Önvalóban nincs semmiféle rejtélyes dolog. Amikor az elme tevékenysége lenyugszik, a tudatosság kifinomult állapota az, ami az Önvaló. Azért ez az Önvaló, mert ez az, amely képes önmaga gondolkozni. Ez az élet teljessége. Amikor egészségesek akarunk lenni, akkor az Önvalóhoz fordulunk. Az Önvalóhoz fordulás művészete a TM-Szidhi program rendszeres gyakorlásával tovább fejlődik. A TM révén az elme lenyugszik, a TM-Szidhi program által pedig az ember elnyeri annak képességét, hogy az életnek erről a szintjéről működjön. A cselekvés a belső csend támogatását nyeri el. Ez a tökéletes egészség jele. Ekkor az élet egésze szabadon és teljesen áramlik.

Az ártó hatások elkerülésének művészete

A tökélete egészség egyúttal azt is jelenti, hogy a kívülről jövő zavaró hatásokkal szemben teljesen védetté válunk. Más szavakkal, a szervezet elég erős ahhoz, hogy ne fogadjon be semmit, ami ártalmas lenne létezése számára. Az eredmény a betegségek teljes megelőzése.

Az, hogy a tökéletes egészségről tudunk beszélni, csodálatos korszakot jelez az életről való tudás fejlődésében. Egyébként ugyanis az egészség területét mindig a betegség keretei között határozták meg. Azáltal, hogy a tiszta tudat kulcsfontosságú területével foglalkozunk, rendet teremtünk egyéni életünk összes stresszében, feszültségében és minden olyan területén, ahol a normális dolgokban zavar van. Ennek eredményeképpen a társadalom egésze tökéletesen egészségessé válik. A legyőzhetetlenség értékében növekszik vagy pedig annak az egészségnek a teljességében, amely semmilyen gyenge pontot nem tesz lehetővé.

A tökéletes egészség kulcsát egyaránt igazolja a Védákban foglalt legősibb tudás, valamint a mai természettudományok által feltárt legújabb ismeretek. Mostanra már mindenki hallott a Maharishi-hatásról. Bármely közösségben is gyakorolja az emberek egy százaléka a Transzcendentális Meditációt, a természetben növekszik az egyensúly, kevesebb baleset történik, és az összes kollektív érték, amelyeket a társadalom szociális értékeinek nevezünk, pozitívabbá válik.

Az egyének nem lesznek képesek rossz dolgokat gondolni. A gondolkodásuk a társadalom számára kedvezőbb irányba fordul. A bűnözés lecsökken, a betegségek ritkábban jelennek meg, és az élet összes többi negatív aspektusa meggyengül. Bőséges bizonyíték áll tehát rendelkezésünkre, hogy a Transzcendentális Meditáció javítja a társadalom és az egyén egészségét.

A tökéletes egészség az összes nemzet legsürgetőbb szükséglete. Sajnos azonban az összes nemzet beteg. A társadalom egyetlen szögletében sincs elégedettség. A társadalom vezetői azonban fellélegezhetnek. A kreatív intelligencia tudománya és a TM-Szidhi program azért jelent meg, hogy helyreállítsa a tökéletes egészséget az egyén, valamint a legyőzhetetlenséget a nemzet számára.

A kincset érő alap

A tudományos oktatás csodálatos sikere, hogy manapság már eljuthatunk a Holdra és vissza is térhetünk onnét. Ám azt találjuk, hogy az egészség még mindig hiányzik. Az élet teljessége továbbra sem elérhető az ember számára. Az ember nem éli meg lehetőségeinek teljességét. Ez azért van, mert nincs jelen az a kincset érő alapelv, amely nem más, mint a tiszta tudat tapasztalata. Ma azonban a Transzcendentális Meditáció hozzáférhetővé válásával mindenki törekedhet a tökéletes egészség elérésére.

Ha a TM-Szidhi programot bevezetjük az oktatásba, azzal minden ember tudatosságát megnyithatjuk saját tudatának legnyugodtabb állapota felé. Elég, ha csak egyetlen nemzedék számára megvalósítjuk a tökéletes egészséget. Ezt az összes következő nemzedék is élvezni fogja, mert ez lesz a továbbélő hagyomány. Ez a kulcsa annak, hogy a társadalom problémáit az összes létező szinten megoldjuk, legyen az társadalmi, gazdasági, politikai, vallási vagy bármilyen más. A kultúrát vagy a nemzetet alkotó összes érték a TM-en keresztül koherensen felépül, a tökéletes egészség pedig az élet különböző értékein alapszik. A rózsa azért gyönyörű, mert minden szirma egységet alkot, és ezt fenntartva nyílnak a maguk teljességében. Hasonlóképpen, a belső csend megőrzése révén borulnak virágba a külső értékek.

A siker titka

Bármilyen különbségek is legyenek a társadalom felszíni értékeiben, a forrás ugyanaz – a tiszta tudat – az élet elsődleges szintje. És mivel ez mindenki Önvalója, ez mindenki saját tudatossága. Sehová sem kell elmennünk ahhoz, hogy saját Önvalónk felett uralmat nyerjünk. Csupán annak tudásán múlik, hogy miként érjük el a tudatosság e lecsendesedett szintjét. A siker titka az, hogy az összes energia forrását kezelni tudjuk. Ennek titka most hozzáférhetővé vált a Transzcendentális Meditáció programja révén. A tökéletes egészség kell hogy legyen az összes ember, az egész társadalom és minden nemzet normális állapota.

Az összes probléma csendes megoldása

A nemzet igazi kormányzója a kollektív tudat. Ez a nemzeti tudat az egyéni tudatok összessége. A nemzeti tudatot könnyedén kezelhetjük hát az egyén tudatának kifinomult, csendes, holisztikus értéke által. Néhány ember – csupán a lakosság egy százaléka – akik a saját tudatukkal való foglalatoskodás szakértői, elegendő ahhoz, hogy a nemzet összes problémáját megoldjuk. Ezt a helyzetet gyakorlati módon a TM-Szidhi program hozza létre.

Íme a kulcs ahhoz, hogy az összes nemzet számára legyőzhetetlenséget teremtsünk, mégpedi oly módon, hogy felélesztjük az élet azon szintjét, amely önmagában is legyőzhetetlen. Ez nem más, mint az egyszerű, csendes elme. Ez a tökéletes egészség alapelve. Az egészség filozófiája az összes értéket – egyénit és kollektívet – számításba veszi, majd megfelelő kapcsolatba hozza őket egymással, mégpedig egy olyan csendes módon, hogy az élet minden területéről eltűnik az összes zavar.

A természet csendes módon kormányozza a cselekvéseket. Ez azért van, mert a természet hatalmas és egészséges. Az egészség révén pedig hatalmas dolgokat vihetünk véghez, anélkül, hogy stresszeket vagy problémákat kellene megélnünk.

A nemzet legyőzhetetlensége a nemzet tökéletes egészségét jelenti. A Transzcendentális Meditáció és a TM-Szidhi program nagyon egyszerű, természetes és erőfeszítés mentes formulát nyújt ahhoz, hogy az élet teljességének értékével foglalatoskodjunk. Ennek eredménye tökéletes egészség az egyén és legyőzhetetlenség a nemzet számára.

A megvilágosodás korának világkormánya örömmel ajánlja fel ezt az értékes programot a felelősségteljes emberek és  a kormányok számára, hogy népüket tökéletes egészséggel áldják meg és nemzetük számára elhozzák a legyőzhetetlenséget.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*