Transzcendentális Meditáció

A Transzcendentális Meditáció javítja az iskolai teljesítményt

A tanév vége vészesen közeledik, ebben az időszakban bizonyára sok diák és szülő fejében fogalmazódik meg a kérdés, vajon milyen módszerrel fokozhatnák az iskolai teljesítményt, a számos megmérettetés közepette hogyan állhatnának helyt. Ezzel kapcsolatban született egy cikk a tmhome.com oldalon, melyből magyar nyelvű összegzést adunk.

A józan ész azt diktálja, hogy elsősorban azon a tanulók érzik magukat jól az iskolapadban és nem mellesleg azok állnak helyt, akik alapvetően boldogabb, kiegyensúlyozottabb személyiségek. A tanulmányi eredmények szoros összefüggésben állnak a diákok lelkiállapotával, s nem csupán az elsajátított tananyagról van szó, hanem sokkal többről.

Lényeges felismerés, hogy a Transzcendentális Meditáció módszerével a diákok az oktatás területén sikereket érnek el, harmonikusabb, derűsebb lelkiállapotban töltik iskolás éveiket. Ennek kapcsán már a világ számos országában beépült a tanintézmények mindennapi rutinjába a TM gyakorlása. Így az USA-ban, Dél-Afrika, Kenya, Uganda, Ghána, Ecuador, Brazília, Peru, Bolívia, India, Ausztrália, Vietnam, Egyesült Királyság, Hollandia, Észak-Írország és Izrael iskoláiban is ismert és jól bevált a technika alkalmazása.

A Transzcendentális Meditáció technikája egy egyszerű, természetes, erőfeszítést nem igénylő mentális gyakorlat, melyet naponta kétszer, 20-20 percig kell végezni. Képzett TM-oktató vezetésével sajátítható el, 4 napos kurzus keretében – napi 1-2 óra alatt. Ezt követően egy élethosszig gyakorolható módszerhez jutunk, melynek élvezhetjük áldásos hatásait.

Maharishi Mahesh Yogi szerint: „A világot járva, különböző nemzetiségű emberekkel találkozva azt tapasztalhatjuk, hogy a közvélemény csaknem minden országban kritikusan szemléli az oktatási rendszert. A Földön egyetlen országban sem igazán elégedettek az emberek a fennálló oktatási rendszerrel. S nincsenek sokan azok sem, akik pontosan le tudnák írni, milyennek kellene lennie az ideális oktatási rendszernek, és ki tudnák fejteni, valójában mi hiányzik az iskolák és egyetemek jelenleg érvényes tananyagából. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a jelenlegi tantervekkel szemben mindenütt általános az elégedetlenség. Ami az oktatási rendszerből hiányzik, az az oktatási rendszer teljessége; valami, ami a tananyagot teljessé tenné, amitől az oktatási intézményeket elhagyó diákok országuk teljesen kifejlett, felelősségteljes polgárai lehetnének, akikben kifejlődtek az élet magasabb értékei, és magasabb tudatállapottal, illetve fejlett értelmi képességekkel rendelkeznek.


A szellemi képességet kibontakoztató technika nélkül az ember csak elvesztegeti a benne rejlő zsenialitást. A Transzcendentális Meditáció alapelve szerint látjuk, hogy egyetlen befelé merülés során az elme egész tudatos tartománya feltárulkozik. A meditáció kifelé irányuló szakaszában pedig az ember belső lehetőségei, vagyis a transzcendentális, abszolút tudat spirituális természete tör az elmével együtt a felszínre, hogy az ember megélje azt a világ, a formák és jelenségek összes relatív értéke közepette.


Ez a Transzcendentális Meditáció módszere, mely könnyű utat kínál a szellemi fejlődéshez és rejtett képességeink kiaknázásához; közvetlen módszer a belső élet spirituális értékeinek feltárásához, és ahhoz, hogy az élet anyagi értékeit a belső önvaló fényével felmagasztosítsuk; egyszerű és közvetlen, belülről működő oktatási technika. A rendszer készen áll, kifejlesztése megtörtént, kiállta a próbát, és értékességét a világ minden táján bizonyította. Immár az oktatásügy bölcs felelősein múlik, hogy a hallgatók főiskolai és egyetemi tananyagába is bekerüljön, és ezzel új emberiség születhessen, olyan emberiség, mely mentes a hiányosságoktól, mely nem marad tudatlan az élet belső értékei felől, és melynek tagjai személyiségükben teljesen kifejlettek.”

tm-lany

A Transzcendentális Meditáció számos jótékony hatásáról rengeteg tudományos munka született az elmúlt évtizedekben. A TM stresszcsökkentő hatása megkérdőjelezhetetlen. A diákok számára talán utóbbi a legelőnyösebb hatás, hiszen kevésbé feszült, kiegyensúlyozott lelkiállapotban a tanulás is sokkal könnyebben megy. Mivel a Transzcendentális Meditáció gyakorlása az agyi működést is jelentősen javítja, további áldásos hatással számolhatunk. Alább néhány különleges statisztikai eredményt tekinthetünk meg ezzel kapcsolatban. A vizsgálatok kapcsán diákok különböző korcsoportjainak eredményeit vették alapul.

A Transzcendentális Meditáció diákokra gyakorolt jótékony hatásait három főbb témában összegezték (TM-et gyakorlók és a technikát nem gyakorló kontroll csoport eredményei alapján, három hónap elteltével.)

Három hónapos rendszeres TM gyakorlás után megállapítható, hogy a módszer:

 • Növeli az agyi koherenciát, mely korrelál a jobb kognitív működéssel.
 • Csökkenti a stresszt, a szorongást és a depresszióra való hajlamot.
 • Csökkenti az álmosságot, enerváltságot.

Az iskolai teljesítményt, és tanulmányi eredményeket érintő kutatásban a Transzcendentális Meditáció hatásait főiskolai hallgatók vonatkozásában vizsgálták. Három randomizált kísérletben összehasonlították a Transzcendentális Meditációt gyakorló és olyan középiskolás diákok eredményeit, akik hajlamosak voltak az tanórákon való „elbóbiskolásra”, illetve az ún. kontemplatív meditációt gyakorló csoport eredményeivel. A három csoport eredményeinek összevetése kapcsán megállapíthatóvá vált, hogy a Transzcendentális Meditációt gyakorló, a figyelemzavarral küzdő, valamint a kontemplatív meditációt végző csoportok közül a TM-et gyakorló diákok eredményei javultak szignifikánsan.

A Transzcendentális Meditációt végző tanulók:

 • Képesek voltak sikeresen érvelni új helyzetekben.
 • Növekedett esetükben az információ-feldolgozás sebessége.
 • Elérték az érzelmi és testi épség fenntartásának képességét, sikeresebbek lettek tanulmányaikban, szeretteikkel való és egyéb szociális kapcsolataikban.
 • Áldásos hatások jelentkeztek kognitív képességeik, személyiségük és társas viselkedésük terén.
 • Kiegyensúlyozottabban használták kognitív, érzelmi és akarati tartományaikat. (Szövegértés, elemzés, érdeklődés, összegzés, kockázat/elkerülés)
 • Szorongásaik csökkentek, illetve megszűntek.

A figyelemzavarral küzdő diákok pontszámaiban nem volt érezhető változás, míg a kontemplatív meditációt végző diákok csoportjában mindössze két területen – információfeldolgozás sebessége, személyiség és társas viselkedés – volt megfigyelhető javulás.

A harmadik vizsgálatban 15 és 18 éves diákokat teszteltek, akik négy hónapon át gyakorolták rendszeresen a Transzcendentális Meditáció technikáját. A vizsgálat eredményei szerint az adott időszakban:

 • kevesebb volt a hiányzás,
 • kevesebb szabályt sértettek a diákok,
 • és a felfüggesztésben töltött napok száma is lecsökkent.

A kontroll-csoport eredményei ez idő alatt növekvő tendenciát mutattak.

A Transzcendentális Meditációval kapcsolatban a diákok az alábbi véleményeket fogalmazták meg:

„Nyugodt vagyok és jobban tudok összpontosítani.”

„Ha meditálok, nyugodtnak érzem magam és nem kell vitatkoznom senkivel.”

„Dühös és csalódott voltam, de most nyugodt vagyok és boldog.”

Az ún. Csendes Idő Program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, egy másik friss tanulmány szerint a California Standard Tesztek eredményeiben is jelentős javulást hozott a TM. Három hónapos Transzcendentális Meditáció-gyakorlást követően a diákok eredményei – a kontroll csoport eredményeihez képest – jelentős javulást mutattak az angol és matematika tárgyak kapcsán.

A Transzcendentális Meditáció egyszerű, erőfeszítés-mentes módszerét már 3-4 éves kortól tudják a gyermekek gyakorolni.
A Transzcendentális Meditáció egyszerű, erőfeszítés-mentes módszerét már 3-4 éves kortól tudják a gyermekek gyakorolni.

A 4 és 9 év közötti gyermekek a Transzcendentális Meditáció „gyermek technikáját” sajátíthatják el, mely egy úgynevezett bölcsesség szóra épülő módszer. Az ilyen korú gyermekek körében végzett vizsgálat adatai szerint a kontroll csoportéhoz képest a Transzcendentális Meditációt gyakorló gyermekek eredményei a következő változók kapcsán javultak:

 • koncentráció, figyelem,
 • értelmi és kognitív teljesítmény,
 • általános intelligencia,
 • analitikus képességek.

A hátrányos helyzetű gyermekek gyakran nem érik el teljes tanulmányi potenciáljukat, mert a komoly stressz negatív hatással van elmeműködésükre. Ezeket a képességeket azonban megfelelő technikával elő lehet és kellene hívni. A Transzcendentális Meditáció technikája kiváló eszköz arra, hogy gyermekeink boldog és kiegyensúlyozott, valamint sikeres iskolás éveket élhessenek meg.

Díjmentes TM-előadások Magyarországon – a kiskorú gyermekek nem kell részt vegyenek a kb. 2 órás előadáson: TM-tanfolyam.hu

One Comment

 1. Sej Attila

  Bővebb infó a magyarországi és a nemzetközi projektekről és eredményekről: http://
  kreativcsend.hu

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*