Transzcendentális Meditáció

A meditációról másképpen

Bizonyára számtalanszor hallotta már a sokat emlegetett szót: meditáció, s önben is felmerült a kérdés: mire jó?

A közhiedelemmel ellentétben, amikor meditációról beszélünk nem az elvonult remetéknek szánt, barlangok mélyén végzett elmegyakorlatokra kell gondolnunk, hanem valamire, ami a mindennapi életünket gördülékenyebbé, felszabadultabbá, és eredményesebbé teszi.

Mai írásunkban egy olyan szellemi eljárást mutatunk be, mely rendelkezik a megfelelő tudományos háttérrel, s ezért hitelességét tekintve kiemelkedik a többi módszer közül, hisz eleddig több mint 600 tudományos tanulmány igazolta valós hatásait, s világszerte mintegy 7 millió ember számolt be életet támogató jó hatásairól. A módszer neve: Transzcendentális Meditáció. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit nyújthat számunkra, hogyan működik, s miben egyedülálló.

A Transzcendentális Meditáció egy egyszerű, természetes, erőfeszítés mentes mentális technika, melyet naponta kétszer gyakorlunk kényelmesen ülve csukott szemmel, alkalmanként 15-20 percig. Az ébredés után végzett reggeli meditációval előkészítjük elménket és testünket a friss és erőteljes napi tevékenységre, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítéssel a leghatékonyabb szellemi és testi teljesítményre legyünk képesek, s hogy cselekedeteinket nyugodt alapról kezdjük. Az esti meditáció, melyet általában munka, iskola után gyakorlunk, pedig feloldja bennünk a napközben felhalmozott fáradtságot és feszültséget, hogy a nap hátralévő részét családunk vagy barátaink társaságában maradéktalanul élvezhessük.

A módszer megalapítója Maharishi Mahesh Yogi neves tanítói láncolat részeseként hozta el 1958-ban a technikát Indiából, hogy a nyugati ember is részesülhessen annak áldásos hatásaiból. Mindemellett Maharishi többször hangsúlyozta már, hogy a TM nem Indiáé, nem csupán az ottani ember számára kitalált módszer, valójában minden nemzet legősibb tudásában fellelhető az elme lecsendesítésének technikája, viszont jelen korban India volt az az ország, mely leghosszabb ideig tisztán megőrizte ezt a tudást. Maharishi mesterétől, a neves shankaracsárjától (Indiában a világ szellemi vezetőjeként tisztelt közméltóság) Bhagavan Swami Brahmananda Saraswatitól kapta meg a TM egyszerű módszerét, hogy aztán a mesterek hagyománya által mesterről tanítványra szálló tudást, az élet egységesítésének tudását az egész világ számára elérhetővé tegye. A Maharishi által elindított Szellemi Megújhodás Mozgalma szinte önmagától bontakozott ki, s a földi élet boldogabbá tételét tűzte zászlajára. Több világkörüli útja során Maharishi a nyugati kultúra számára is elérhetővé tette e tudást, s napjainkban a Hollandiában található Maharishi Védikus Egyetemen végzi az egész világra kiterjedő tevékenységét.

A TM nem vallás, nem filozófia és nem követel meg semmiféle életmód változtatást vagy különleges hozzáállást, pl. hitet vagy különleges képességeket, tehát bárki, aki képes hétköznapi módon gondolatokat gondolni, el tudja sajátítani. A gyakorlás nem igényel koncentrációt, és elsajátítása után a meditáló a gyakorlatot illetően teljesen önfenntartóvá válik, nem kell később mesterekhez járnia.

Ami a működést illeti a gyakorlat a hétköznapi éber gondolkodás szintjéről indul. TM közben a meditáló megtapasztalja a gondolkodás egyre finomabb állapotait, míg nem a legfinomabb gondolati tevékenységet is transzcendálva, azaz túllépve, megtapasztaljuk a gondolatok forrását, a tiszta tudatot.

Maharishi nagyon intelligensen úgy választotta ki a módszer nevét, hogy az egyben a működésére is utaljon: a transzcendálni latin szó azt jelenti: túllépni, míg a meditálni szintén latin eredetű, és gondolkodást jelent. A Transzcendentális Meditáció során tehát túllépünk a hétköznapi gondolkodás mezején, és egy egyedülálló tudatállapotot, a tiszta tudat állapotát tapasztaljuk meg.

De mit érzünk a tiszta tudat állapotában? Határtalan belső csendet, nyugalmat, és a tiszta, belső éberséget. A tiszta tudat az elmét frissebbé, nyugodtabbá teszi, s a rendezettebb elmében logikusabb gondolatok születnek, aminek eredményeképpen cselekedeteink is hatékonyabbak lesznek. A 20 perces TM gyakorlás végén olyan kipihentnek és frissnek érezzük magunkat, mint egy átaludt éjszaka után. A tiszta tudat állapota a modern orvostudomány műszereivel kimutatható különleges agyhullám működéssel jár. Ebben az állapotban a bal és jobb agyfélteke teljesen rendezetten egymással összhangban, azaz koherensen működik. A pszichológia, vagy lélekgyógyászat kutatásai szerint a rendezett agytevékenység pedig logikusabb és céltudatosabb gondolkodást, valamint nagyobb alkotókészséget von maga után.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben az elme aktivitása lecsökken, s a belső éber pihenés állapota, a tiszta tudat megtapasztalása eredményeképpen a meditálás nem csak megnyugtatja az elmét, de feltárja annak rejtett képességeit, vagyis az eddig használt 5-10%-os agykapacitást a rendszeres gyakorlással egyre inkább kiterjesztjük, ahogy ezt a Moszkvai Agykutató Intézet vezetője, Dr. Ljubimov is igazolta. A nyugodt, és friss elme tehát egyre hatékonyabban, képességeinek nagyobb részét kihasználva működik, aminek eredménye: megnövekedett intelligencia, kreativitás, logikusabb gondolkodás, jobb tanulmányi teljesítmény lesz.

S bár szellemi módszerről lévén szó, nem végzünk semmiféle testi erősítést, a gyakorlat mégis jó hatást fejt ki az egészségi állapotunkra, hisz az elme és test szoros kapcsolata megkérdőjelezhetetlen. Bármi érje is az elmét, az hatást gyakorol a testre, s ez fordítva is igaz. Gondoljunk csak arra, hogyan érezzük magunkat egy elhúzódó társas összejövetel után, reggel a test fáradtsága miatt elménk tompa, nehezen kapcsol, pihenésre vágyik. A TM gyakorlása alatt azonban nem csak az elme csendesedik le, a test is megpihen, az anyagcsere folyamatok csökkennek, lelassul a tüdő, a szív működése is. Az alvás állapotában megtapasztalt pihenésnél két vagy többszörösen mélyebb nyugalmat élünk meg. S a mély pihenésben lehetőség nyílik a mélyen gyökerező stresszek, feszültségek feloldására.

A napjainkban ismert betegségek 80-90%-a, ahogy azt az orvosoktól is hallhatjuk, lelki eredetű, vagyis a sikertelenségek, kudarcok okozta feszültség felhalmozódása váltja ki. A TM alatt tapasztalt mély pihenésben viszont feloldódnak a stresszek és visszaáll a szervezet egészséges egyensúlya. Ha tehát a TM rendszeres gyakorlásával meg tudunk szabadulni a stresszektől, akkor a betegségek nagy részére nem is kell többé gondolnunk. A gyakorlás tudományosan is igazolt eredménye tehát a lecsökkent igény az orvosi ellátásra, az egészség általános javulása, a jó egészég megőrzése lesz.

A gyakorlat hatásai a személyiség fejlődése révén a társas kapcsolatainkra és tágabb környezetünkre is kiterjed. Teljesen egyértelmű, hogy ha a TM gyakorlása megnyugtatja elménket és kiegyensúlyozottabbakká válunk általa, akkor családunkhoz, munkatársainkhoz és párunkhoz is kedvesebben viszonyulunk, s kapcsolataink hálásabbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek.

A TM szerteágazó jó hatásait az élet különböző területein a pszichológia, orvoslás, társadalomtudomány által végzett kutatások igazolják. Ezek a vizsgálatok a világ több mint 33 országában, mintegy 210 független kutatóintézetben és egyetemen készültek, mint például MIT, Harward, Yale, UCLA, stb. A kutatások leírásait olyan jeles lapok adták közre, mint a Psychosomatic Medicine, a Science, a Scientific American, a Journal of Social Behaviour, az American Journal of Health Promotion, vagy az American Journal of Cardiology, hogy csak néhányat említsünk. A TM-et Magyarországon több mint 19 ezer fő sajátította el eddig, s olyan jeles szakemberek ajánlják, mint Dr. Selye János, a stresszelmélet atyja, világhírű, Kanadában élt, magyar származású kutató, vagy Dr. Veér András, volt mentálhigiénés miniszteri biztos.

Nagy Erika TM-tanár

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*