Transzcendentális Meditáció

A jóga valódi természete – a tudat határainak kiterjesztése

A jóga állapotát egy olyan meditációs technika hozza létre, amely túllép a fizikai és mentális aktivitáson, és lehetővé teszi az ember számára, hogy megtapasztalja a pihenő éberség avagy a tiszta tudat állapotát. Eközben a test a mélypihenés állapotában nyugszik, és az agy koherensebben működik. Ehhez nem szükséges más, csak a helyes meditációs gyakorlat, az erőfeszítés nélküli transzcendálás technikája.

A jóga mára már mindennapos kifejezéssé lett a nyugati világban, és bár emberek milliói gyakorolnak jóga ászanákat, sok ember még mindig nincs tudatában annak, hogy mi is valójában a jóga. A szaszkrit jóga szó „egységet” jelent – egyéni önmagunk (a dzsíva) és magasabb önmagunk (az átman) végső soron pedig a legfelsőbb Önvaló, a Paramátman vagy Brahman egységét. A jóga nem csupán út, hanem ennek a spirituális gyakorlásnak a célja: az egyén egyesülése a kozmikus létezés egészével, az emberi élet egyesítése a Természeti Törvény teljességével vagy – ha egy vallásosabb nyelvhasználatot részesítünk előnyben – magával az isteni valósággal.

Egy ősi bölcsesség újjáélesztése

Ötven évvel ezelőtt, amikor Maharishi Mahesh Yogi elkezdte világ körüli útjain a Transzcendentális Meditációt tanítani, a jóga még szinte teljesen ismeretlen volt a Nyugaton. A Time magazin szerint a nyugati világban és különösen Amerikában a jóga iránti érdeklődés azután támadt fel először, hogy Maharishi elkezdte újjáélesztetni a védikus hagyományt. A Maharishi által tanított TM mélyen gyökeredzik a jóga időtlen bölcsességében, amely India ősi védikus irodalmából származik.

A legtöbb nyugati ember számára a jóga fizikai testtartásokat jelent, amelyek felfrissítik a testet, valamint támogatják az egészséget és a jóllétet. Ám ez csak egy kicsiny része annak a jógának, amely az ősi védikus szövegben, Patandzsali Jóga-szútráiban kifejtésre kerül. Maharishi elmagyarázza, hogy az elmúlt évszázadokban Patandzsali astánga (azaz „nyolctagú”) jógáját nagymértékben félreértelmezték.

Míg Patandzsali kétségtelenül arról beszél, hogy a jógának nyolc ága van, amelyek mind szoros kapcsolatban állnak egymással, ahogyan egy test tagjai is egy egészet alkotnak, addig számos indiai és nyugati kommentátor úgy értelmezte Patandzsali rendszerét, hogy az egy nyolc lépésből álló rendszer, amely a szamádhiban, vagyis az Átman, az Önvaló elérésének állapotában kulminál.
A törekvők ezért azt a tanácsot kapták, hogy kezdjék el a gyakorlást a képzeletbeli létra legalsó lépcsőfokainál, és úgy haladjanak felfelé, lassan és komoly erőfeszítések árán, amíg egy napon majd elérik a célt, a szamádhit. A nyolc lépcsőfok közül aztán lassacskán az ászanák háttérbe szorították a többit, és az emberek azt gondolták, hogy ennyiből áll a „jóga”.

Az a mélységes betekintés, amely által Maharishi a védikus bölcseletet elénk tárta, a jógának ezt a hamis értelmezését a feje tetejéről a talpára állítja. Ahogyan Maharishi magyarázza, a jóga ágai ugyanúgy össze vannak kapcsolva egymással, mint egy asztal lábai. Ha meghúzzuk az asztal valamelyik lábát, akkor azt a többi követi. Némelyik lábat azonban könnyebb meghúzni, mint a többit, ezért, ha bölcsek vagyunk, akkor a legkönnyebben megmozdítható lábat fogjuk meghúzni, és akkor a legrövidebb idő alatt, a legkevesebb erőfeszítéssel fogjuk a célunkat elérni.

A test egy nehéz és némiképp merev anyagi tárgy. A test meghajlítása, ahogyan azt a jóga ászanák gyakorlása során látjuk, türelmes erőfeszítést és akár egy egész életnyi képzést igényel (még szerencsés esetben is), hogy elérjük a tiszta tudat, a szamádhi „szuperfolyékony” állapotát.

Az elme azonban határtalanul rugalmas. Mindannyiunk tapasztalata, hogy gondolataink vagy képzeletünk egy szempillantás alatt bárhová elröpít bennünket. Gondolatban bármit megtehetünk.
Az elme szinte éteri, anyagi szempontból szubsztanciátlan. Ezért nagyon könnyen hajlítható saját forrásának irányába, vagyis a tiszta, önviszonyuló tudat felé. Hajlékonyságánál fogja az elme természetes módon és azonnal halad a szamádhi felé, mihelyst elsajátította a megfelelő technikát.

Transzcendentális tudat – a jóga valódi állapota

A fenti ábrán egy 24 éves férfi bal-jobb, fejtető és homloklebeny oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követő 68. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Magas, közel egyforma EEG aktivitás figyelhető meg a középsõ és a homloklebenyi tartományokban, illetve a bal oldali agytevékenységben rendkívül erős, majdnem teljes koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt.

A Transzcendentális Meditáció technikája egy ilyen gyakorlat. A TM-technika az elmének arra a természetes hajlamára épül, hogy az mindig a nagyobb boldogságot keresi. A technika erőfeszítés nélkül fordítja befelé a figyelmet, és gyengéden, de szisztematikus módon vezeti el az elmét a gondolkodás csendesebb, finomabb szintjeihez. A meditáló még a gondolkodás legfinomabb szintjét is átlépi, és elérkezik az abszolút csend, béke és belső megelégedettség állapotába – a határtalan boldogság mezejére. A szamádhi ezen állapotában az elme összes fluktuációja és eltérő hajlama egyetlen egységes teljességbe olvad, a tudat jóga-állapotába. Ezen erőfeszítés nélküli, élvezetes gyakorlás segítségével a meditáló közvetlenül eltalálja a célt, és megvalósítja a jóga legmagasabb szintjét.

A nyolc tag: Mihelyst a jóga, vagyis a szamádhi stabillá vált a Transzcendentális Meditáció technikájának rendszeres gyakorlása által, azt a jóga összes több tagja vagy ága is követni fogja. Ahogyan az asztal lábai is együtt mozognak, úgy a jóga nyolc tagja is egyidejűleg fejlődik a szamádhi ismételt megtapasztalásán keresztül. Maharishi ezt egy „vár elfoglalásához” hasonlítja: ha elfoglaljuk a hegy tetején álló várat, akkor az általa uralt terület összes gazdagsága automatikusan az ölünkbe hull. Ez az elv, amelyet úgy nevezhetünk, hogy „először a legmagasabbat” az élet összes sikerének titkát felfedi: először alapozzuk meg magunkat a jóga állapotában, a transzcendentális tudatban, az Önvalóban, majd – teljes kreatív potenciálunkat használatba véve – rendelkezésünkre áll mindaz az eszköz, amely által kevesebb erőfeszítéssel valósíthatjuk meg vágyainkat. Ezért tanácsolja azt a jóga tankönyvének (jóga-sásztra) is nevezett Bhagavad Gítá, hogy

jógaszthah kuru karmáni
„A jógában, a transzcendentális tudatban megállapodva cselekedd tetteid”.

Majd azt is hozzáteszi, hogy

jógah karmaszu kausalam
„A jóga a cselekvésben való jártasság.”

A mély csend (meditáció) és a mindennapos cselekvés rendszeres változtatása stabilizálja a tudatot a jóga állapotában, a szamádhiban, így az élet változó állapotaiban az ember élete rezdíthetetlenül megállapodik az Önvalóban. Ezzel egyidejűleg Maharishi Védikus Tudománya a maga sajátos megközelítésein keresztül a jóga összes ágát táplálja. Ide tartozik a neuromuszkuláris integráció (ászana) a neurorespirációs integráció (pránájáma), a Transzcendentális Meditáció, valamint a TM-Szidhi program, amely a jóga három „felsőbb” ágát, a dháranát, a dhjánát és a szamádhit foglalja magában. A Maharishi-féle Védikus Tudomány többi ága pedig a jama, a nijama és a pratjáhára területeit fedi le. Így, bár a Transzcendentális Meditáció önmagában is táplálja (*) az összes jóga-ágat, ezeket tovább erősítik azok az eljárások, amelyek Maharishi holisztikus és átfogó Védikus Tudományát alkotják.

A jóga előretörése a világ minden táján arról tanúskodik, hogy az emberiség kollektív tudata ébredezni kezd. Akár buzgó jógagyakorló vagy, akár karosszékes jógi, a Transzcendentális Meditáció segítségével megvalósíthatod a jóga végső célját – a megvilágosodást.

*Megjegyzés: Ahogyan a stressz és a feszültség feloldódik a TM technika gyakorlásán keresztül, a test egyre rugalmasabbá válik, és egyre optimálisabb módon kezd működni. A légzés természetes módon nyugodtabbá válik és az egészség is javul. Az ászana és a pránájáma eredménye is teljesen természetes módon megjelenik a TM gyakorlásával.

Hasonlóképpen, a viselkedés területén a jama és a nijama összes előírását spontán módon megéli az ember, ahogyan tudata kitágul és megvilágosodottabbá válik. A viselkedés mind inkább összhangba kerül a fejlődéssel és egyre jobban életet támogatóvá válik, táplálva és gazdagítva az egyént magát és környezetét egyaránt.

Ahogyan a tudatosság megállapodik az Önvalóban, a belső tiszta boldogság és teljesség kezdi áthatni az elmét és az érzékeket, amely a pratjáhára spontán megtapasztalásához vezet. Ebben az elme és az érzékek állandóan az Önvaló boldogságában lehorgonyozva maradnak, és többé nem kötik meg őket a külső tapasztalatok és élvezetek.

Ami pedig a dháranát illeti, az elme szilárdsága és a jobb koncentráció a Transzcendentális Meditáció gyakorlásának természetes eredménye, nem pedig gyakorlásának előzetes követelménye. Maga a TM gyakorlás a dhjána, azaz a meditáció ideális formája, amely elvezeti az elmét a felszínes gondolkodási szintről a gondolat forrásához, a Transzcendentális Tudathoz, vagyis a szamádhihoz.

(Dr. Barbara Steinmann írása az Asheville-i TM-központ honlapjáról)

Érdeklődés díjmentes Transzcendentális Meditáció előadások után:
www.tminfo.hu/tm-tanfolyam

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*