Szociológia

A TM hatása a társadalom fejlődésére

A TM jelentős társadalmi hatásaival számos közlemény foglalkozik. A társadalmi folyamatok nagy társadalmi csoportok kollektív pszichofiziológiai folyamatát reprezentálják. Mivel a társadalom egyénekből tevődik össze, nyilvánvaló, ha az egyénekben a feszültség és az idegrendszer izgalmi szintje csökken, ennek társadalmi szinteken is a feszültség és az izgalom csökkenése lesz a következménye. Ebben az értelemben, ha Maharishi után a „kollektív tudat”-ról beszélünk, akkor az egyéni tudat analógiájaként értelmezhető: a kollektív tudat az egyéni (ön)tudatok harmonikus kollektív hatásából ered. A TM-hatás rendkívül jelentős a kollektív tudat fejlődésére, ha egyes területeken, térségekben vizsgáljuk. Az USA-ban, de több országban (Közel-Keleten) is kimutatták, hogy amikor a népesség legalább egy százaléka gyakorolta a TM-et, a bûnözések száma szignifikánsan csökkent. Hasonló összefüggés mutatható ki a TM gyakorlása és a balesetek előfordulása, a kórházi felvételek száma között is.

Csökkent a háborús áldozatok száma

Egy 1983-as, két hónapig tartó izraeli koherencia-teremtő csoportot naponkénti lebontásban követő vizsgálat megmutatta, hogy azokon a napokon, amikor a csoport létszáma magas volt, a szomszédos Libanonban, a háború halálos áldozatainak száma 76%-kal csökkent. E két hónap során a bűnesetek, a közlekedési balesetek, a tûzesetek és a társadalmi stresszt jelző más esetek száma is csökkenésnek indult Izraelben. A hatást okozó egyéb lehetséges tényezőket (hétvége, ünnepnapok, időjárás) statisztikai módszerekkel kizárták.
(Journal of Conflict Resolution 32:776-812, 1988; Journal of Conflict Resolution 34: 756-768,1990)

Ezeket az eredményeket a következő két éves időszak során (amikor a leghevesebben tombolt a libanoni háború), hét egymás után végzett kísérlet igazolta újra és újra.

  • A háborús tevékenységekhez köthető halálozások száma összesen 71%-kal csökkent
  • A háborús tevékenységekhez köthető sebesülések száma összesen 68%-kal csökkent
  • A konfliktus szintje 48%-kal zuhant
  • A szembenálló felek közötti kooperáció 66%-kal nőtt

Annak a valószínűsége, hogy ezek az összesített hatások pusztán a véletlen eredményei lennének, kevesebb, mint egy a tíz a tizenkilencedikenhez. Így ez a társadalmi stresszt és konfliktust csökkentő hatás a társadalomtudományok legjobban megalapozott jelensége.
(A tanulmány elhangzott: 85th Annual Meeting of the American Political Science Association, September 1989, and Dissertation Abstracts International 1988; 49(8): 2381A)

Csökkent az erőszakos bűnözés Washingtonban

A legújabb tanulmány, mely azt vizsgálta, hogy az 1993. június 7-től július 30-ig Washingtonban zajlott „National Demonstration Project” során a koherencia-teremtő csoport miként csökkenti a bűnözést és a társadalmi stresszt és hogyan javítja a kormányzat hatékonyságát. E nagy gonddal kivitelezett kísérlet során a csopot létszáma 800-ról 4000-re nõtt a két hónapos időszak során. Bár az erőszakos bűnözés meredeken emelkedett az év első öt hónapja során, a vizsgálat kezdete után nem sokkal az erőszakos bûnesetek száma (melyet az FBI Egységesített Bűnözési Statisztikája; FBI Uniform Crime Statistics) alapján mértek, elkezdett csökkenni, és a kísérlet végéig folyamatosan csökkent, 23,6%-os maximális értéket érve el. Ezután viszon ismét emelkedni kezdett. Annak a valószínűsége, hogy ezt a hatást a bűnözési mutatók véletlenszerű változása idézte elő, kevesebb, mint 2 az 1 milliárdhoz (p<.000000002). A bűnözés csökkenése nem tudható be olyan egyéb lehetséges okoknak sem, mint a hőmérsékelet és a csapadék változásai, a hétvégék hatása, vagy a rendőrségi és lakossági bűnmegelőzési tevékenységek. (Ezen kutatásról bővebben a http://istpp.org/crime_prevention.htm címen lehet olvasni.)
(Social Indicators Research, 47, 153-201, 1999)

Csökkent a bűnözés az USA városaiban

A 160 véletlenszerűen kiválasztott amerikai város vizsgálata azt mutatja, hogy e városokban a TM gyakorlók számának növekedése egy hét éves időszak során (1972-1978-ig) a bûnözési mutatók javulását okozta. A tanulmány az FBI Egységesített Bűnözési Statisztikájának (FBI Uniform Crime Statistics) adatait használta és statisztikailag megvizsgált minden olyan tényezőt, mely hatással van a bűnözésre.
(Journal of Mind and Behavior 9: 457-486, 1989)

Csökkent az erőszakos bűnözés

Manila, Új-Delhi, Puerto Rico, és Washington városaiban a koherencia-teremtő csoportok tevékenysége szintén megfeleltethető az erőszakos bűnözés szignifikáns csökkenésével. Ezekben a tanulmányokban számos alternatív magyarázatot megvizsgáltak, melyek a bűnözés csökkenését okozhatták, de egyikükre sem vezethetők viszsza a mért eredmények.
(Journal of Mind and Behavior 8:67-104,1987)