Pszichológia

A TM hatása az elmére 

A pszichológusok azt tartják, hogy az ember mentális képességeinek csupán 5-10 százalékát képes kihasználni. A meditálók körében végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a TM-program segítségével az öntudat mind kifinomultabb és nagyobb hatóerejű szintjei érhetők el, ami egyúttal az elme képességeinek teljesebb mértékű kibontakozásához és érvényesüléséhez nyújt jó lehetőséget. Ennek eredményeként fejlődik az intelligenciaszint, finomabb lesz az érzékelés, világosabb, tisztább lesz a gondolkodás és a személyiség kreativitása, alkotóképessége is fejlődik. Az embernek erről a szintről kifejtett tevékenysége nagyobb haszonnal jár, kevesebb lesz a tévedés és a rossz döntés.
 
 A TM hatását az intelligencia fejlődésére főiskolai hallgatókon végzett vizsgálatok is bizonyítják. Ez annál jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy az általános intellinecia a pubertáskor után már nem fejlődik tovább. Amint láttuk, a TM lehetőséget teremt a gondolat finomabb szintjeinek tapasztalatára. Amikor elérjük a gondolat forrását és a tiszta öntudat mezejét, túljutunk a hétköznapi tapasztalat határain. Ennek a transzcendáló folyamatnak a rendszeres tapasztalata mind többet tár fel az egyén veleszületett intelligenciájából, a kreatív intelligencia tiszta mezejéből.
 
A TM alatt megnyugodott és kitágult öntudat az információfeldolgozás hatékonyságát is növeli, ami elsősorban a tanulási képesség, a feldolgozóképesség, a memória javulásában mutatkozik meg. Ennek ereményeképpen javul pl. az iskolai teljesítmény.
Számos vizsgálatot végeztek az általános- és középiskolások és főiskolai-egyetemi hallgatók körében, amelyek azt bizonyítják, hogy a TM-gyakorló diákok morális fejlődése — összehasonlítva a többi csoporttal — statisztikailag értékelhető módszerekkel kimutatható mértékben javul. A kutatások például azt is kimutatták, hogy a TM-gyakorló személyek között nagymértékben csökkent a dohányzás, alkoholfogyasztás, valamint a gyógyszerfogyasztás is. Javultak az interperszonális kapcsolataik, és kifejezett javulást lehetett kimutatni egész személiségük integrált fejlődésében.