A TM értelmezése


A meditáció eredeti jelentése, hogy az elme fokozatosan lecsendesedik és megpihen önmaga forrásában, a belső csendben avagy Transzcendentális Tudatban. A Transzcendentális Meditáció gyorsan, könnyen és természetesen vezet el a belső csend állapotába tehát megfelel ennek az eredeti értelmezésnek. Ugyanakkor a fontos látni, hogy manapság nagyon sok mindent hívnak meditációnak, aminek semmi köze az eredeti jelentéshez.
Meditáción gyakran az elmélyült gondolkodást értik, esetleg egy problémán, feladaton való tépelődést. Valójában ez a kontempláció (elmélkedés), amikor intellektusunkkal, gondolatokkal közelítünk meg valamit. Ennek az igazi meditációhoz semmi köze sincs. Épp így a vezetett meditáció is egy másik kategóriába – az imagináció (elképzelése dolgoknak) kategóriájába – esik, amikor beszélnek hozzánk és el kell képzelni ezt, vagy azt.
A meditáció eredeti formájában tehát azt jelenti, hogy az elme fokozatosan, önmaga természeténél fogva lecsendesedik és megpihen önmaga forrásában a belső csendben. Ez a belső csend és nyugalom vonzó az örökké nyugtalan és mozgó elme számára. Ekkor nem egy adott dologról gondolkodunk, nem intellektuálisan tapogatunk körül egy témát, vagy bármilyen konkrét vagy absztrakt fogalmat. Ellenkezőleg: éppen a tudatos gondolkodás csendesedik el és adja át a helyet a gondolatok nélküli belső csend állapotnak. A meditáció célja, hogy a logika, az intellektus korlátain és a hétköznapi megszokott tudatvilágon áttörve eljussunk a gondolatok forrásához, a tiszta öntudathoz.

A „Transzcendentális” szó jelentése

A „transzcendens” vagy „transzcendentális” szó sokféle jelentéssel bír: Valamin túllevő, érzékfeletti, tapasztalást meghaladó, fel nem fogható, természetfeletti. Érdekesség hogy ez a kifejezés a latin „trans” (túl valamin, átellenben valamivel) és „scandere” (felmászni/felemelkedni) szavak összetételéből született, és az alapvető jelentése az, hogy olyan magasra emelkedni hogy valami korláton túljutunk.

A „transzcendentális” szót a sok jelentése közül a legegyszerűbb értelemben használjuk annak jelzésére, hogy az ember túljut az elme korlátain és megtapasztalja a határtalan belső csendet.
Maharishi amikor ezt a nevet választotta akkor még nem tapadt annyi egyéb jelentés a „transzcendentális” kifejezéshez, tehát a Transzcendentális Meditáció kifejezésben a „transzcendentális” szót a „valamin túllévő” vagy „valamin túljutni” értelemben használandó.
Ezzel jelezzük hogy a TM segítségével túljutunk a hétköznapi tapasztalatok korlátain, azon, amit normális körülmények között éber állapotban vagy az álomban tapasztalunk. És eljutunk egy olyan tudatállapotba, melyben a mélységes nyugalom együtt jelenik meg egy nagyfokú belső éberséggel. Ezt a tudatállapotot sok néven illethetjük:

  • Transzcendentális Tudat
  • Tiszta Tudat
  • Belső Csend állapota
  • Szamádhi állapota
  • Önvaló tapasztalása
  • Egyesített Mező

A Transzcendentális Meditáció folyamata

Transzcendentális Meditáció folyamata
A hétköznapi tapasztalatok szintjén túljutni annyit jelent, hogy (a meditáció alatt) eljuthatunk a gondolat forrásához, a tiszta öntudathoz, amely transzcendentális. Ez egy olyan folyamat, amelyet csak közvetlen tapasztalattal lehet megismerni. A tiszta öntudathoz nem lehet eljutni okoskodással, csak a tapasztalat útján. Az elme természetéből adódóan a koncentráció, az elme erőltetése sem vezet el a tiszta öntudat tapasztalatához, mivel a figyelmet egy pontra vagy fogalomra köti le. Az erőltetés vagy koncentrálás fáradságot idéz elő az elmében, így nem természetes. A tiszta öntudatról való gondolkodás, elmélkedés (kontempláció) aktivitásban tartja az elmét, s nem engedi meg számára, hogy tapasztalja saját forrását. A tiszta öntudat szubjektív tapasztalata gondolat- és aktivitásmentesség állapota, végtelen nyugalommal és éberséggel társulva. Bármilyen tudatos elmebeli tevékenység (gondolkodás) nem engedi az elme transzcendálását, ily módon a tiszta öntudatról való képzelgés csupán illúziós állapotba viszi a gyakorlót, aminek viszont semmi köze nincs a valódi tiszta öntudat tapasztalatához. A TM módszere természetes, erőfeszítések nélküli technikát használ a gondolatok transzcendálásához (túllépéséhez). Ez a technika az ősrégi védikus hagyomány hagyatéka, mely egyben biztosíték a módszer helyességére. A TM-technika minden embernél egyforma hatékonysággal működik, függetlenül bármiféle képességtől vagy képzettségtől, így a kutatások szerint is a leghatékonyabb meditációs technika.

A Transzcendentális Meditáció vezérelve Maharishi szerint

Maharishi a TM vezérelvét gyakran hasonlítja a fizikában régóta ismert legkisebb cselekvés elvéhez. A legkisebb cselekvés törvénye az anyagi világ minden kis változásában érvényes. Ez az elv határozza meg a lejtőn guruló golyó sebességét és útvonalát, a mágneses mező alakját, vagy a fénysugár útját, miközben az egy közegen áthaladva megtörik. Ha egy rendszer kezdő feltételei és a folyamat körülményei ismertek, akkor bármilyen esemény végkifejlete előrelátható. Ezt a legkissebb cselekvés elve alapján ki is tudjuk számítani, feltéve, hogy a folyamat az ismert rendszer keretein belül zajlik. Ez a klasszikus mechanika elve.

A TM folyamatának megfigyelésekor úgy találjuk, hogy ha biztosítjuk a helyes kezdő feltételeket, akkor az elme nemcsak hogy lenyugszik, hanem ezt a legeredményesebb módon teszi. Ha az elme egyszer elindul a helyes úton a belső csend irányába, akkor e folyamatot lehetetlen tovább gyorsítani, mert már a lehető legnagyobb sebességgel történik.

A Transzcendentális Meditáció technikájának lényege a helyes kezdésben rejlik. Ha helyesen kezdjük el a meditációt, akkor mindjárt finomabb szinten érzékeljük a gondolatokat. Ennek hatására az egész idegrendszer lényegesen megnyugszik. Az elme a csendesebb gondolatok varázsát követve ezután újabb és újabb lépést tesz befelé, és a folyamat így megy tovább. A meditációhoz csak a megfelelő kezdetet, vagyis a figyelem befelé fordítását kell biztosítani. Ha ezt mindenféle erőfeszítés nélkül megtesszük, az egész ugyanolyan automatikusan folytatódik, mint ahogyan az érett alma leesik a fáról.

Mindenkinek működik és a kétkedés előny

A TM hatása nem függ attól, hogy hiszünk-e a technikában vagy sem. He egyszer helyesen elkezdjük, és engedjük, hogy megtörténjen, akkor a folyamat az elme alaptermészetének köszönhetően, amit akár mentális gravitációnak is nevezhetünk önmagától történik. Ha a búvár megfelelő szögben kezd lemerülni, akkor a gravitációs erő hatására a mélybe süllyed, függetlenül attól, hogy hisz-e benne, vagy sem. Sőt, minél kétkedőbbek vagyunk, annál jobb. Akik a TM-et elvárásokkal tanulják meg, például hogy majd valami nagyon különleges fog történni velük, vagy hogy rögtön meg fog változni az életük, esetleg meditáció közben valami nagyon figyelemreméltó eredményt várnak, azok a technikát elemzik, s elveszítik az ártatlanságot, amellyel a kezdő meditálók általában rendelkeznek. A legjobb tapasztalataik azoknak vannak, akik annyira szkeptikusak, hogy egyáltalán nem várnak el semmit a technikától.

A Transzcendentális Meditáció egy technika

Ha a TM-et mégis körül szeretnénk írni valahogy, akkor a legszerencsésebb, ha azt mondjuk, hogy nem kell semmit sem csinálni. Ez a technika a klasszikus értelemben véve nem is technika. Ezzel a meghatározással találkozhatunk egyes keleti filozófiák írásaiban: olyan módszer, mely valójában nem is módszer, olyan út, mely lényegében nem is út. Maharishi a többi nagy mesterrel egyetemben elvet minden olyan technikát, amelyben valamit tenni kell. A nem-cselekvés azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmit sem kell csinálni. Az erőfeszítés nélküli meditáció és a semmivel nem törődés, noha árnyalatbelinek tűnik köztük a különbség, két különböző dolgot jelent. Néha találkozni olyan emberekkel, akik hallották valahol, hogy a meditációhoz nem szükséges semmiféle erőfeszítés, ezért ők naponta kétszer 20 percet csukott szemmel álmodoznak. Ez sajnos nem a TM, és meg sem közelíti annak hatékonyságát. A nemtörődömség eltunyult, lusta, nehézkes állapothoz vezet, míg az erőfeszítés nélküli meditáció a Transzcendentális Tudat tapasztalatához…

Egyes emberek éppen azért gyanakvóak a TM-mel szemben, mert egy technikáról van szó. A megvilágosodás, állítják, önmaguk megismerésének következménye, nem pedig valamilyen technika általi tökéletesedés. Ezeknek az embereknek valahol igazuk van: a megvilágosodás alapja az önmegismerés, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek önállóan kell megtalálnia a megvilágosodáshoz vezető utat. Ha a múltban is mindent egyéni tapasztalataink alapján próbáltunk volna elérni, anélkül, hogy az előttünk élők tapasztalatából merítettünk volna, akkor az emberek többsége még a mai napon is egy barlangban ücsörögne, és azon töprengene, hogy hogyan kell tüzet gyújtani. Maharishi a mély testi és lelki nyugalom felé vezető utat mutatja meg az embereknek, s ezen az úton a TM segítségével haladhatunk.

A technika ami túllép önmagán

A TM gyakorlatának nagyszerűsége abban áll, hogy a tökéletes csend és nyugalom állapotába a cselekvés, a tevékenység útján vezet el bennünket. Olyan különleges tevékenység ez, mely fokozatosan megszüntet minden más tevékenységet, legvégül még önmagát is. Innen adódik hatékonysága. A TM olyan módszer, mely képes önmagán túllépni, transzcendálni. Azok a technikák, amelyek erre nem képesek, nem juttatják el az elmét a teljes mentális csend birodalmába. Ám ez fordítva is igaz: azok a technikák, amelyek a gyakorlat egyetlen szakaszában sem igényelnek semmiféle erőfeszítést, és még önmagukat is transzcendálják, Transzcendentális Meditációnak nevezhetők, függetlenül attól, hogy éppen milyen névre hallgatnak.
Az ősi mondás is van erre: „A szamár, ami elvisz az ajtóig, nem az az eszköz, amivel az ajtón átlépsz”. Vagyis hogy a célhoz megérkezve a végső lépésnél magunk mögött kell hagyni az az eszközt (a szamarat vagy a meditációban magát a technikát) is amivel odajutottunk.

A Transzcendentális Meditáció mindenkié

Számos meditációs technikától eltérően a TM nem kívánja meg a világtól való visszavonulást. A TM gyakorlása minden ember számára egyforma, mégpedig azért, mert nem a gondolatok jelentésén alapul, hanem azok keletkezésének folyamatán. Mivel a gondolatok keletkezésének módja minden embernél azonos, így a technika gyakorlása is minden ember számára egyforma. A TM gyakorlását nem szükséges különleges ülő helyzetben végezni, s a gyakorláshoz nem kell életmódot változtatni, sem valamilyen határozott filozófiát elfogadni. A TM-et már 4 éves kortól bárki könnyedén elsajátíthatja.

Érdeklődés Transzcendentális Meditáció tanfolyamok, illetve díjmentes előadások után.