Az agyműködés optimálissá tétele a TM és a TM-Szidhi Program segítségével

A fenti EEG-ábrák a TM-Szidhi program megtanulásának első és nyolcadik napját mutatják. Mindkét ábrán jól látható, hogy a repülés pillanatában a teljes agyi területen – és minden frekvenciában – létrejön a maximális fázis-koherencia.

Forrás: Higher states of consciousness: EEG coherence, creativity, and experiences of the sidhis David W. Orme-Johnson, Ph.D.; Geoffrey Clements, Ph.D.; Christopher T. Haynes, B.S.; and Kheireddine Badaoui, Ph.D
Centre for the Study of Higher States of Consciousness, Maharishi European Research University, Weggis, Switzerland

Az optimális agyműködés – melyet a TM-Szidhi gyakorlás létrejött maximális agyhullám-tevékenység jelez – teremti meg a tökéletes körülményeket ahhoz, hogy a tudat súrlódásoktól mentesen áramoljon a vágy beteljesedése felé. Amikor az agyhullám-koherencia a legnagyobb, és a tudat önmaga legtermészetesebb állapotában honol, a maga teljességében tudjuk alkalmazni a legkisebb cselekvés elvét, amely a természetben mindent vezényel, és amely rendelkezik a természetnek azzal a képességével, hogy mindent képes csendesen véghezvinni.

A repülő-technika során, a maximális koherencia pillanatában, a test felemelkedik és szökellni kezd (ez a repülés első fázisa). Ezzel egyidejűleg a gyakorló a tiszta belső öröm hullámait tapasztalja. A repülő-technika segítségével gyorsabban haladunk a megvilágosodás – egy szenvedés és problémák nélküli beteljesedett állapot – irányába.

A TM-Szidhi program a TM gyakorlásával világszerte folytatott „tudatkutatás” harminc évének legizgalmasabb áttörése. A TM-technika természetes kibővítéseként, a TM-Szidhi Program a magasabb tudatállapotok elérésére szolgáló haladóbb technika.

A TM-technika rátalál az elme aktivitásán belül a csendre: a tudat legkevésbé izgatott állapotának, a tiszta tudatnak, mint egy mélységesen tiszta boldogsággal teli, de statikus, mozdulatlan mezőnek a rendszeres tapasztalását nyújtja.

A tiszta tudat az emberi tudatosság alapállapota. Mivel a természet törvényei a tudat impulzusai, a tiszta tudat a természet minden törvényének az otthona. Egy erről a szintről származó impulzus magának a természetnek az impulzusa. A tiszta tudat lesz a magától értetődő fókuszpont, melyből hatást tudunk gyakorolni a környezetre. A TM-Szidhi Program az a módszer, mely által minden egyes életet támogató vágy ellenállhatatlanul beteljesedik, mivel automatikusan a természet összes törvényének a támogatását élvezi. A TM-Szidhi Program kitűnő módszer arra, hogy megtanuljunk gondolkodni és cselekedni a tudat legtermészetesebb szintjéről kiindulva, ahol a gondolat és a cselekvés a leginkább természetes, és ezért a fejlődéssel tökéletes összhangban lévő. Így működnek a legmagasabb szintet elért emberi képességek: külső eredményeket teremtenek tisztán belső, erőfeszítés nélküli tevékenységgel, a tudat mezején belüli, meg nem nyilvánult tevékenységgel. A TM-Szidhi Program által az egyén élete a minden lehetőség életévé válik – az ember a mindenség ura lesz.

Sőt, a tudat természettől fogva a kapcsolódások mezeje, és a tiszta tudat a végtelen kapcsolódások mezeje. Az a képességünk, hogy a tiszta tudaton belül aktívak legyünk, egy mélységesen rendezett hatást teremt. Ezt a hatást az ember kisugározza a környezetbe, felelevenítve a természet törvényeit, mindenhol gazdagítja és fejleszti az életet. Igy a TM-Szidhi Program a valaha felfedezett leghatásosabb módszer arra, hogy az emberek harmóniát teremtsenek és hozzájáruljanak társadalmuk kiteljesedéséhez.

A TM-Szidhi technika és az EEG

A svájci Maharishi Európa Kutató Egyetemen (MERU) dolgozó kutatók számos vizsgálatnak vetették alá a TM-Szidhi Program gyakorlóit, s számtalan érdekes változást figyeltek meg a testműködésükben. A legérdekesebb eredmények az agytevékenység EEG-vizsgálatakor születtek. A TM-gyakorlás alatt összhangba kerül a jobb és bal agyfélteke. Ez a jelenség az EEG-koherencia nevet kapta. A TM-Szidhákon végzett kutatások eredményei azt mutatják, hogy ez a koherencia növekszik, és kiterjed az alfa hullámokról a lassúbb théta, valamint a gyorsabb béta hullámokra is. A legnagyobb koherencia a repülés gyakorlása során jelentkezik, ekkor a koherencia kiterjed az agyi tevékenység minden frekvenciájára, 0-tól egészen 25-30 Hz-ig. (A méréseket a repülés első, „szökellő” fázisában végezték – a lebegés még viszonylag ritka jelenség.) A koherencia növekedése alátámasztja Maharishi állítását, hogy a Szidhik hatására az elme és a test tökéletes összhangba kerül. Ez az összhang az agy összehangolt működésének a következménye: ez kelt harmóniát az egész test működésében.

Felfedezték, hogy a különféle Szidhi-technikák más-más EEG-jeleket keltenek, azaz a gyakorolt technikától függően az agy meghatározott területei mutatnak tökéletes összhangot. A Szidhi-technikák értéke nem a felszíni hatásukban van (noha ezek is érdekesek és hasznosak is lehetnek), hanem az agy ritkán használt, érzékeny részeinek a fejlődésében. Minden Szidhivel az agynak egy részét fejlesztjük, ami a különböző EEG-mintákban is tükröződik.

A Szidhi-gyakorlatok hasznosságát a testgyakorlatok hasznosságával hasonlíthatjuk össze. Az az ember, aki a tornateremben naponta gyakorol az ugródeszkán és a nyújtón, ezen felül fut és súlyt emel, rövid időn beül fejlett izomzatú, gyors, erős és hatékony lesz. Ehhez hasonlóan az az ember, aki rendszeresen gyakorolja a TM-Szidhi technikákat, megőrzi és kifejleszti elméjének egészségét és rugalmasságát. A mindennapi életben ez az egyre nagyobb szellemi és intellektuális tisztaságban, a sikeresebb életben, a nagyobb hatékonyságban, és a szeretet kiterjedésében nyilvánul meg. Ezek a Szidhi-technikák alkalmazásának az értékei.

A TM-Szidhi technikák segítségével elért „természetfeletti” képességeket nem a technika céljának kell tekinteni, hanem csupán kísérő jelenségeinek. Néha érdekesek lehetnek a TM hatásai is, például a légzés majdnem teljes megszűnése. De senki sem ezért gyakorolja a TM-et, hogy lelassítsa a légzését, hanem hogy a gyakorlás eredményeként egyre rendezettebb, egyre jobb életet éljen a mindennapokban. Hasonlóképpen a TM-Szidhi technikát sem a természetfölötti képességek megjelenése végett gyakoroljuk, hanem a test, az elme és az élet minőségének általános javítása céljából.