Maharishi

Mi a megvilágosodás? – interjú Maharishi Mahesh Yogival

K: Mi a megvilágosodás?

V: A megvilágosodás a normális, természetes egészség állapota a test és az elme számára. A tudat teljes kifejlődéséből jön létre, s a test és az idegrendszer minden egyes részének tökéletes és harmonikus működésétől függ. Amikor valaki az elme és a test teljes potenciálját használja, minden gondolata és cselekedete spontán módon helyessé és életet támogatóvá válik. Ez a szenvedéstől mentes élet, az élet, amelyet a maga teljes kapacitásában és jelentőségében élünk.

A Transzcendentális Meditáció technikájának célja a megvilágosodás állapota. Ez azt jelenti, hogy ezt a belső nyugalmat, a legkisebb izgatottság állapotának e csendességét még akkor is tapasztaljuk, amikor dinamikusan aktívak vagyunk.

K: De az aktivitás és a csend egymás ellentétének tűnik. Ha a TM technika békés hatásait akarjuk élvezni, akkor nem az szükséges, hogy leüljünk és becsukjuk a szemünket?

V: Csak a meditáció kezdeti napjaiban van szükség arra, hogy az ember meditációba fogjon, ha élvezni akarja az elme csendes, lenyugodott szintjeit. Ahogyan váltakoztatjuk a meditáció tapasztalatát a napi cselekvéssel, a tiszta tudat értéke átitatja az elmét.

A tudat tiszta szintje stabilizálódik a tudatosságunkban. És amikor ez a tiszta szint – a legkisebb izgatottság állapota – még a napi ténykedés közepette is élő valósággá válik, az a megvilágosodás állapota. Ez a szenvedéstől mentes élet, az az élet, amikor minden gondolat és cselekvés spontán módon helyes.

K: Ám hogyan lehetséges az elme számára, hogy egyidejűleg két különböző állapotot tapasztaljon?

V: Ez egy igen fontos kérdés. Hogyan lehet az elme egyszerre aktív és csendes? Hogyan lehet a miénk a legkisebb izgatottság állapota az összes cselekvés közepette? Azt találjuk, hogy az idegrendszer természetes képessége, hogy a belső élet száz százalékát és a külső érték száz százalékát egyaránt megélje. Csupán a stresszek és a feszültségek korlátozzák az idegrendszernek ezt a normális működését.

K: Akkor a megvilágosodás állapotának tapasztalásához az szükséges, hogy feloldjuk az összes stresszt?

V: Igen. És ez nagyon gyakorlatias értéket kínál az élet számára. Még ha el is feledkezünk a „megvilágosodásról” egy percre – mert talán ez az állapot felfoghatatlannak tűnik – mégis mindennapi tapasztalásunk, hogy az élet egészének értéke nagyon csekély, amikor fáradtak vagy stresszesek vagyunk. Ha egy olyan reggelre gondolunk, amikor úgy ébredünk, hogy éjszaka nem pihentük ki magunkat, és csak támolygunk a kimerültségtől és minden a tompaságba és a tehetetlenségbe zuhan. A világ ugyanolyan, mint bármely más napon, ám a világ érzékelésének képessége sokkal gyengébb bennünk. A Transzcendentális Meditáció technikájával egy természetes és hatékony eszközünk van arra, hogy még a mélyen gyökeredző fáradtságot és stresszt is feloldjuk. Ez a módja annak, hogy kibontakoztassuk az élet teljes értékét. Már a meditáció első napjai során is azt találjuk, hogy a szemeink mintha egy kicsit jobban kinyílnának, mintha az elménk máris egy kicsit tisztább lenne. Érzéseink a barátaink felé harmonikusabbak. És aztán, ahogyan a gyakorlás előre halad minden egyes nap, eljön az az idő, amikor teljesen stresszek nélkül éljük az életet. Megtisztítjuk a tudatosságunkat a stresszektől és a feszültségektől, és a tudatos elmét teljesen szabadon hagyjuk a maga tiszta értékében.

K: Azt jelenti ez, hogy a stresszek felszabadulásával a megvilágosodás irányába való fejlődés automatikussá válik?

V: Igen. Amikor az összes stressz eltűnik, az élet tapasztalása sokkal teljesebbé válik. Akkor minden egyes tapasztalást, gondolatot, cselekvést, érzést a tiszta tudatosság teljes értéke támogat. Ez a megvilágosodás. Olyan ez, mint az a képesség, hogy kapcsolatban legyünk a bankunkkal, még akkor is, ha kint vagyunk a piacon.

K: Kapcsolatban legyünk a bankkal? Lehetne egy kicsit világosabbá tenni ezt a hasonlatot?

V: A tiszta tudatosság, a tiszta boldogság tudat fenntartása olyan, mintha hatalmas vagyonnal rendelkeznénk. Ha valaki nincs tudatában annak, hogy a bankjában hatalmas pénzösszeget birtokol, és csak öt dollár van a zsebében, akkor minden egyes dollárt kellemetlen érzés kísértében fog kiadni. Ha mondjuk néhány szál rózsát akar venni, akkor így gondolkodik: „Ó, ez a rózsa csodaszép, de már csak négy dollár maradt a zsebemben.” Az érzéseibe ez a kellemetlenség vegyül. Ám ha a tudatossága nyitott arra, hogy milyen hatalmas vagyona van a bankban, akkor a rózsára kiadott dollárhoz csak a rózsa birtoklásának öröme társul. Nincs ott az a kellemetlen kísérő érzés. És ez az ember tapasztalata a megvilágosodás állapotában. Amikor a csend és tiszta boldogság állapota stabilizálódik az ember tudatában, minden cselekvést ezt a béke és öröm támogat. Minden cselekvés az élet teljességének kifejeződése lesz.

Maharishi Mahesh Yogi

K: Ilyen lenne a tiszta tudat állapotának fenntartása a napi cselekvéssel egy időben. Ám még mindig nem világos, hogy az elme miként képes maradandó módon fenntartani ez a tiszta állapotot a meditáció időtartamán kívül.

V: Úgy találjuk, hogy ez a képesség a test és az idegrendszer állapotán múlik. Elmondtuk már, hogy a test és az elme együtt dolgozik. Ez a tudat minden állapotára igaz. Amikor például a test fáradt, az elme sem működik nagyon hatékonyan. Az anyagcsere szintje megváltozik, az agyhullám minták megváltoznak, és ennek következtében az elme tompaságot és az állandóság hiányát tapasztalja, majd beáll az alvó tudatállapot. Vagy vegyük a fiziológia egy másik specifikus állapotát – amikor mások az agyhullámok, más az anyagcsere – ekkor álmokat tapasztalunk, az álom tudatállapotát. Egy másik fiziológiai állapotban újabb fizikai aktivitás mutatkozik meg, és megjelenik az ébrenléti tudatállapot. Az ébrenlét, az alvás és az álom – e három tudatállapot mindegyike meghatározott fiziológiai működéssel társul. Az elme és a test mindig együtt dolgozik. Ugyanígy, a Transzcendentális Meditáció is egy sajátos fiziológiai működést hoz létre. A test e különleges működésmódjának köszönhetően az elme megtapasztalja a legkisebb izgatottság állapotát, a tudat negyedik állapotát.

K: Ez azokkal a kutatásokkal áll kapcsolatban, amelyek kimutatták, hogy a Transzcendentális Meditáció során nagyon alacsony az anyagcsere szintje, rendezettek az agyhullámok és így tovább?

V: Igen. Megváltozik a vér kémiai összetétele, a vérnyomás – a test egy meghatározott módon működik, és ennek következtében a tudat rendelkezik a pihenő éberség, a legkevesebb cselekvés, a tiszta tudat értékével.

K: Akkor tehát a meditáció során a test egy meghatározott módon funkcionál, és ez felel meg a tiszta tudat állapotának, a negyedik tudatállapotnak. Ám a kérdésem még mindig az, hogy miként lehetséges a csendnek ezt a szintjét megtapasztalni a cselekvéssel egy időben?

V: Az történik, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlása során az elme megtapasztalja a negyedik tudatállapotot. Ez a tapasztalás az idegrendszert egy sajátos működési állapotba hozza. Ahogyan újra és újra megismételjük meditációnkat, ez arra készteti az idegrendszert, hogy egyre inkább ebben az új állapotban működjön. Ez az élet természete. Ha valami több beteljesedést kínál, akkor az élet ezt választja.

K: Az idegrendszer tehát hozzászokik ahhoz, hogy ilyen módon működjön?

V: Igen, ez a szokásává válik. Ily módon itatja át a tiszta tudat tapasztalása az elme tudatosan gondolkodó szintjét. Olyan ez, mint amikor a hagyományos módon megfestünk egy ruhát. Fogjuk a fehér anyagot, belemártjuk a sárga festékbe, és aztán kitesszük a napra. A napon a szín kifakul, ám nem vész el teljesen. Újra belemártjuk a festékbe, kitesszük a napra, és egyre több szín marad meg. Ugyanígy, ahogyan reggel és este meditálunk, belemerítjük az elmét a tiszta tudatosságba, majd kitesszük a cselekvésnek. A cselekvés során a tiszta tudat értéke megfakul, ám nem vész el teljesen. A meditáció és a cselekvés – ez az az eljárás, amely stabillá teszi a tiszta tudatosságot. A fizikai idegrendszer e fokozatos és rendezett kiművelése olyan fiziológiai helyzetet teremt, amelyben a tudat két állapota együtt létezik egyazon időben. És amikor ez megtörtént, akkor egyszer s mindenkorra így marad. Amikor a ruha színe tartóssá válik, nem fakul ki többé.

K: És akkor az idegrendszer fenntartja azt a képességét, hogy kapcsolatban legyen a legkisebb izgatottság állapotával, még akkor is, amikor az éber tudatállapotban működik?

V: Vagy a mélyalvással. Vagy pedig az álommal. És ebben rejlik az örök szabadság minden emberi lény számára, csakúgy, mint amikor a bank teljes vagyona ott lapul a zsebünkben. Az elme felszínén megtalálhatók a változó értékek, ám mélyen belül jelen van az elme nem változó, szilárd állapota is. És ez nem csupán a képzelet szüleménye, hanem a fiziológia átalakulása, melynek révén képes maradandóan fenntartani a tiszta tudat állapotát. A kutatások azt mutatják, hogy a Transzcendentális Meditációval az előrehaladás már a meditáció első napjától megkezdődik. Az összes vizsgálat azt jelzik, hogy az ember kifejleszti belső stabilitását, ugyanakkor megnöveli azt a képességét, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez. Az idegrendszer egyre stabilabbá válik, még stresszes ingerek hatása alatt is. Mi magunk ebből azt vesszük észre, hogy biztosabb lábbal állunk a földön. Stabilitást találunk. Nagyobb elégedettségre lelünk önmagunkban. A tudat tiszta szintjének növekedését tapasztaljuk.

K: És ahhoz, hogy ezt a növekedést tapasztaljuk, csak annyi szükséges, hogy elkezdjünk meditálni?

V: Az a fontos, hogy váltakoztassuk a Transzcendentális Meditáció gyakorlását a napi aktivitással. Pihenés és aktivitás – ez az útja annak, hogy a megvilágosodásig növekedjünk, hogy a szenvedéstől szabadon, a tiszta boldogság tudatban éljünk. Most, e tudás segítségével nincs ok arra, hogy miért ne élvezhetné az összes ember az életet a maga teljes lehetőségében, hogy miért ne tapasztalhatna rezdíthetetlen békét és örömet erőteljes, sikeres és dinamikus cselekvés közepette.

(Transzcendentális Meditáció tanfolyamra itt lehet jelentkezni – szerk.)

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*