Maharishi

Maharishi: További gondolatok a mahávákjákról, avagy az egységtudat minőségei

ConversationsWithMaharishiMaharishi: Mind a négy mahávákját felhasználhatjuk abban a sorozatban, amely a bráhmí csétaná (brahman tudat) kifejlődését alkotja. Ebben a sémában a mahávákják közül a tat tvam aszi – a „te Az vagy” –  felelne meg a transzcendentális tudatnak. Te Az vagy: a valódi természeted az a transzcendentális tudat.

VK: Bocsáss meg, Maharishi, de a tat tvam aszit már használtuk az egységtudatra is, amikor a „te” fokozatosan elfogy és egyedül az „Az” marad. (Lásd erről az „Átmenet az istentudatból az egységtudatba” című beszélgetést.)

Maharishi: Az sem helytelen, mivel a transzcendentális tudat az, amely a mindennapi élet gyakorlati valóságává válva egységtudattá alakul. Tehát ez is használható. Mind a négy mahávákja használható erre a négy tudatállapotra: a transzcendentális, a kozmikus, az egység és a brahman állapotára. Ez is igaz lesz. Ha pedig még mélyebre megyünk a dolog szerkezetébe, akkor azt találjuk, hogy a fejlődés szerint is sorba tudjuk őket állítani. Az egyik a másikból fejlődik ki. Az is igaz. A brahman ugyanis mindenütt igaz. Nem számít, milyen szemszögből tekintünk rá, mindig igaznak bizonyul. (nevet)

VK: Ez nagyszerű biztosíték!

Maharishi: Ha tehát azt mondjuk, hogy mindegyik mahávákja a végső Brahmant fedi fel – rendben, így van. És ha egy egymásra következő rendet akarunk találni e négyben, akkor azt is meg tudjuk találni. Ez első szakaszban arra ébredünk rá, hogy „te az vagy” – nem ez, hanem Az, mert az transzcendens, határtalan. Hogyan jön a képbe a „te”, amely azonos Azzal? A „te” átman (Önvaló)-aspektusa: ajam átmá brahma. [Megjegyzés: az „átmá” az „átman” egyes szám alanyesete.] Ez az átman, vagyis az Önvaló-aspektus lesz Az, nem pedig a tested. Mi Az? Az a határtalanság, amely más, mint ez. Az ajam átmá brahma tehát tisztázza, hogy mi az „Az” a „te Az vagy” mahávákjában.

VK: Még mindig a transzcendentális tudatról beszélünk?

Maharishi: Az ajam átmá brahma a transzcendentális tudat magyarázata, ám alkalmazható a kozmikus tudatra is, mivel van egyrészt az ajam átmá („ez az Önvaló”), másrészt pedig a dzsagat-anátmá („a világ a nem Önvaló”), amely más, mint az Önvaló.

VK: És mi következik ezután?

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi: Ezután jön az aham brahmászmi. Az aham („én”) szó – aham azonos az individualitással – összekapcsolódik az Önvalóval és a testtel: együtt válnak az ahammá. Az ajam átmá brahmában egyedül az átmá minősül a Brahmannak. Ám amikor az átmá és az anátmá („nem-önvaló”), azaz a test és a lélek közötti szakadék áthidalódik, akkor az az aham teljessége. Az aham a testet és a lelket is számításba veszi – mindkettőt együtt.

Így az aham brahmászmiban az Egységet értük el. Ezt az Önvalómra vonatkoztatva, ezt is az Önvalómra vonatkoztatva és még ezt is az Önvalómra vonatkoztatva [tapasztalom]. Mi az egyén a maga legvégső értékében? Pragjánam (intelligencia), vagyis a gjánam (tudás) pra (legkiválóbb) értéke. Az egyén, az aham, eleven tudás – az elevenné vált tiszta tudás. Ezért a pragjánam brahma: az eleven tudás a brahman.

VK: Tehát ez a brahmantudat.

Maharishi: Ez a brahman tudat: pragjánam brahma.

VK: Ez hát a mahávákják sorrendje: egy a transzcendentális tudatra, egy a kozmikus tudatra, egy az egységtudatra és egy a brahmantudatra.

Maharishi: Ahogyan valaki a különböző tudatállapotokba emelkedik, mindegyik mahávákja jelentőségteljessé válik, mindegyik igazzá válik az életével kapcsolatban. Minden mahávákjának az igazságára rá kell eszmélnünk.

VK: Ám azt is mondtad, hogy mind a négy mahávákja szükséges mindegyik tudatállapothoz – hogy mindegyik vonatkozik a transzcendentális tudatra, a kozmikus tudatra és így tovább.

Maharishi: Rendben, beszéljük meg ezt is! Még ennek is igaznak kell lennie. Mivel a Brahman a teljesség, és e négy kifejezés mindegyike a Brahman tulajdonságait adja meg sajátos módon. Mindegyik a maga meghatározott módján ad róla leírást. A transzcendentális tudatról így szól a „te az vagy”: Amikor a törekvő elmagyarázza, hogy túllépett mindenen, és eljutott a határtalan tudatossághoz, akkor a tanító azt mondja: ó, te Az vagy. Az a határtalan tudatosság az, ami valójában vagy, az a te végső…

VK: lényeged.

Maharishi: Önlényeged. És amikor a törekvő azt kérdezi: „Hogyan határoznád meg ezt, hogyan határoznád meg ennek a létét?” Akkor a tanító így felel: „Ez az átman. A te végső lényeged az átman. És ez az átman a Brahman: ajam átmá brahma. És ez nem csupán az átman, mert az átman az egyénnel, az egyéni lélekkel is kapcsolatban áll. Az egyéni lélek sajátsága szerint brihat (hatalmas), vagyis Brahman – „roppant, kiterjedt”. Ennek nyomán felmerül a kérdés, hogy ha az átman a Brahman, akkor mi a test? Ekkor így szól: a testről és az átmanról, mindkettőről úgy beszélünk, mint ahamról. Ez az aham, az egyéni személyiség teljessége – amelybe beletartozik a test és az átman – a brahman. És mi az, ami a test és az átman együtt? Mi az? Erre mondja, hogy az a tiszta tudás eleven természete: pragjánam.

VK: A tiszta tudás eleven természete?

Maharishi: A tiszta tudás eleven természete az aham, és az ahamba a test és a lélek is beletartozik. És az a lélek maga a Brahman, a hatalmas: ajam átmá brahma. És mi az a lélek, hol van az a lélek? Ez „Az” – transzcendens. Lépj túl – és eljutsz ehhez a lélekhez.

VK: És mindez csak a transzcendentális tudatra vonatkozik. A transzcendentális tudat magyarázataként.

Maharishi: Igen. Amikor a törekvő a kozmikus tudatban van, akkor így szól: „Úgy tapasztalom, hogy nem érint a cselekvés mezeje. Szemtanúja vagyok csupán – szemtanúja az alvásnak, úgymint az ébrenlétnek.” Ekkor a tanító így felel: „Ó, te az vagy. Az amely nem ez; amely más, mint ez. Te valójában Az vagy. És akkor: „Mi Az?” És ugyanaz…

VK: Ugyanaz a sorozat.

Maharishi: Ugyanaz a logika jelenik meg ismét.

VK: És az egységtudat?

Maharishi: Amikor valaki így szól: „Már nem igaz többé, hogy tanúja vagyok ennek [a relatív valóságnak]. Oly közel vagyok hozzá, hogy önmagamként tapasztalom.” Ekkor a tanító így felel: „Á, igen, az alany és a tárgy ezen egysége a teljesség, és te Az vagy. A te helyzeted a holisztikus érték, az egységtudat.”. Ekkor felmerül a kérdés: „Mi Az?” A válasz pedig: ez az átman, az átman pedig a Brahman. Ajam átmá brahma.” Ugyanazzal a logikával folytatjuk itt is: Eztán mondja a tanító, hogy aham brahmászmi. És mi ez az aham? Ez csupán a Hatalmas eleven természete, amely maga a Brahman: pragjánam brahma.

VK: Hogyan adják át a mahávákjákat?

Maharishi: A szannjászík a gurujuktól kapják meg őket.

VK: Azon tűnődöm, hogy vajon te is megteszed-e ezt végül? Te is átadod majd a mahávákjákat?

Maharishi: A jelentés szintjén fogjuk megtenni. Angolul beszélünk.

(Vernon Katz beszélgetése Maharishi Mahesh Yogival, 321-326. oldal.)

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*