Maharishi

Maharishi tanításának változása az idő és a környezet tükrében

Ez a cikk egy részlet Vernon Katz: Beszélgetések Maharishivel című könyvéből, arról, hogy hogyan változott Maharishi tanítása a kor és a környezet igényeinek megfelelően. (Szerk. javaslata: Az egyes, védikus terminológiában, illetve Maharishi tanításában használt szavakat linkeztük az adott téma terén történő jobb megértés érdekében. Érdemes kattintani a hivatkozásokra, majd folytatni a cikk olvasását.)

A kor igénye

Kísértést érezhetnénk, hogy azt gondoljuk, hogy Maharishi tanításának kibontakozása mind valami kidolgozott mesteri terv részét képezte, de ez tévedés lenne. Valahányszor valami hasonlóra próbáltam meg utalni, Maharishi mindig hangsúlyozta, hogy az ő tanítása természetes fejlődésű, hogy az teljesen ártatlanul bukkan elő amikor az igény megjelenik rá – a környezet hívja elő. Természetesen a kezdetektől fogva szerette volna a teljes emberiség megújulását, máskülönben nem hívta volna a mozgalmát Szellemi Megújhodás Mozgalmának. Magától értetődően szerette volna rendszerezni és tökéletesíteni a tanítását, de nem hiszem, hogy tudta volna, hogy ez miképpen is fog megtörténni. Csak hagyta a maga természetes módján fejlődni. Mint ahogy a virágszirmok is mind jelen vannak a bimbóban, éppúgy a későbbi fejlemények is benne rejlenek a korábbiakban. De pont úgy, ahogy a szirom is a napfény hatására nyílik ki, a tanítási is a kor igényeire válaszul bomlik ki.

Puszta intellektuális kíváncsiság természetesen nem jelent ilyen igényt. A 60-as évek közepén rendezett nyári tanfolyamok során kérdést kérdés után tettem fel Maharishinek a Védántáról, burkoltan célozva arra, hogy annak tanítása túlhaladt az ötödik sőt már a hatodik tudatállapoton is, de Maharishi nem volt hajlandó állást foglalni. Ugyanis bár lehet, hogy élvezi a beszélgetést, de nem ad ki új tudást holmi olvasott indiai filozófián alapuló spekulációra válaszul. Először tapasztalatnak kell lennie.

Mesterek Védikus Hagyománya
Mesterek Védikus Hagyománya

„Néhány ember hozott pár tapasztalatot és el kellett mondanunk nekik” [94] – vagyis a tudást fel kellett fedni, hogy megmagyarázza a tapasztalatokat. Megint más ’tapasztalatokat’ pedig a fiziológusok és statisztikusok hoztak. Minden esetben valami őszinte igényre utaló külső hatás, a kor valamely jele kellett ahhoz Maharishinek, hogy a figyelmét a tapasztalatok egy bizonyos területére helyezze, hogy az ahhoz kapcsolódó tanítás tovább tudjon virágozni. „Az idő teszi. Ez spontán, teljesen spontán… Valahányszor elkezdünk beszélni róla [a tapasztalás egy területéről], gondolkodni róla, világossá válik [a megértés számára]. Amíg nem gondolkodunk róla, addig nem lesz világos … csak spontán éli az ember.” [95]

Maharishi egyre gyorsuló ütemben folytatta tanítása feltárását.  Az új kor hajnalának mintegy igazolásaként az idő múltával a tapasztalatok, amelyekről beszámoltak neki, egyre tisztábbak, teljesebbek és kifinomultabbak lettek. A meditálók számának növekedésével párhuzamosan egy hasonlóan gyors belső fejlődés is végbement. Ezt fejlődési folyamatot Maharishi a Megvilágosodás-kori Tanfolyamok medrébe irányította, ahol is a Transzcendentális Meditáció – Szidhi program [96] néven ismertté vált, a Patandzsali Jóga-szútrákon alapuló haladó programot oktatta. Ezek a kurzusok méltán rászolgáltak a névre. A résztvevők fenséges tapasztalatokkal árasztották el Maharishit, ő pedig cserébe a tudás hatalmas fénycsóváival világította meg azokat.[97] Egy teljesen új bevezetőre lenne szükség, hogy átadjuk mindazt a fejlődést, ami akár az elmúlt 10 hónapba belezsúfolódott [98], de mindenesetre a hatásuk még túl friss a megfelelő következtetések levonására. Amint oly gyakran megesik, Maharishi „új” fejlesztései nem is olyan újak. Emlékszem néhány csendes megjegyzésre jó néhány évvel ezelőttről, amikor Maharishi először előrevetítette ezeket. De csak akkor fordítja a teljes figyelmét valami felé, amikor megérett rá az idő… [99]

Számozott hivatkozások

[94] Lásd a beszélgetést az „Inspirációról III”. 1974. június 27.-én Svájcban, Arosában a Nemzeti Vezetők Konferenciáján elhangzott beszédében Maharishi a következőket mondta: „Három, négy, öt éve beszélünk a tiszta tudatról, a Transzcendentális Tudatról, de amikor az emberek elkezdték kifejezni a tapasztalataikat, akkor szükségessé vált átlépni a Transzcendentális Tudat határait. Aztán jött néhány tapasztalat, ami Kozmikus Tudatra utalt, és ami onnan sugárzott át hat éven át az az Isten Tudat volt. Aztán hirtelen a tapasztalatokban az Egység (Tudat) is kifejeződésre jutott. Aztán valaki mondott valamit és én nem tudtam ellenállni – Brahman Tudat. A tudás ily elbűvölő kibomlása, a teljesség fejlődése… Az élet természetes mivolta alapján jönnek a tapasztalatok.”

[95] Beszélgetés Hertensteinben, Svájcban 1975. február 25-én.

[96] Lásd a 290. lábjegyzetet a függelékben.

[97] Szerkesztő megjegyzése: a tapasztalatok tovább gyarapodtak, beleértve a Maharishi Menedzsment Egyetemen (Maharishi University of Management – MUM) jelenleg is folyamatban lévő Legyőzhetetlen Amerika Gyűlés (amit Maharishi 2006-ban hozott létre) résztvevőinek tapasztalatait, melyek mind mélységükben, mint tárgyukban vetekszenek a korábbi évek tapasztalataival. Maharishi rendszeresen kommentálta ezeket a tapasztalatokat, az ebből készült könyv hamarosan megjelenik.

[98] Ezt a bekezdést 1976. áprilisában írom.

[99] A Megvilágosodás Kori Tanfolyamok egy lényeges tulajdonsága az emberi létben rejlő különleges képességeknek elméleti és gyakorlati oktatása. Más tudományágaknak a Kreatív Intelligencia Tudománya fényében történő vizsgálata már korábban felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a tiszta tudat – éppúgy, mint a kvantumvákuum állapot – a minden lehetőségek mezeje. Mindenesetre az új program indításának ötlete csak akkor merült fel Maharishiben, amikor úgy érezte, hogy már elegendően vannak, akik olyannyira otthonosan mozognak a tiszta tudatban, hogy a számukra ott megnyíló lehetőségeket már a javukra tudják fordítani.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*