Maharishi

Maharishi: Minden cselekvés célja a boldogságtudat

„Az elme természete, hogy a nagyobb boldogság felé haladjon. Az elme minden csatornán át a nagyobb boldogság felé igyekszik. Mélyen belül minden gondolat forrása a határtalan tudatosság, a határtalan tudat. Ennek természete tiszta boldogság.”

„A boldogságtudat a célja mindenféle cselekvésnek – a cselekvések mindig, minden csatornán át erre áramlanak.  Bárhova is megy valaki, bármit is tesz, az mindig a nagyobb boldogság irányában történik. A haladás iránya a több és több, az egyre nagyobb boldogság. És mélyen, a gondolat forrásánál ott van a határtalan boldogságtudat, ezért az elme spontánul ebbe az irányba fordul, ehhez nem kell semmiféle gyakorlás.

Az elme természettől fogva a nagyobb boldogság felé halad

„Most a Transzcendentális Meditáció erőfeszítés-mentes jellegét hangsúlyozom. Nem az hoz sikert, hogy gyakoroljuk az ebbe az irányba való fordulást. Nem a gyakorlás. Hanem az elme saját alapvető természete, hogy a nagyobb boldogság felé haladjon, ez viszi előre spontánul, tejesen erőfeszítés-mentesen, és vezeti el a határtalan tudatosság állapotába. Ez azért van így, mert az élet természettől fogva az egyre több irányába folyik; a határtalanság pedig több még a legtöbbnél is. Ezzel az egyszerű technikával, mely a tudatot a határtalanság szintjére viszi, végül meg is marad ez a határtalanság – és ehhez kell a gyakorlás.”

A meditáció és a tevékenység váltakozása megszilárdítja a határtalan tudatosságot

„Nem a cél eléréséhez van szükség a gyakorlásra. Gyakorlásra azért van szükség, hogy a célt kiragadjuk a transzcendentális szintről, át a cselekvés szintjére. Ezért meditálunk reggel és este, és tevékenykedünk utána, majd ismételjük a tapasztalást reggel és este, és ismételjük újra a tevékenység tapasztalását. Így a tevékenység és meditáció váltakozása – ez a gyakorlat szilárdítja meg a határtalan tudatosság maradandó állapotát, bármit is tegyünk azután. És ez az állapot, amit mindenkinek élnie kell most már ennek a tudásnak a birtokában.”

A határtalan tudatosság spontán módon harmóniával tölti meg az élet különféle értékeit

„A sikeres emberek – vegyünk például egy építészt. Amikor a tervezőasztalnál ül, rengeteg szempontot figyelembe kell vennie. Milyen anyagok érhetők el a piacon; milyen talaj és a környezet – az épületnek meg kell felelnie a táj, síkság vagy hegyvidék jellegének; milyenek a szélviszonyok, gyakoriak-e a földrengések, azok milyen erősségűek. Számtalan tényezővel kell számolnia, és miután áttekintette mindet, amikor összegezte a különféle értékeket,  elégedetten azt mondja, hogy így és így, ilyennek kell lennie a szerezetnek.”

„Nyugodt, összeszedett, és ezért széles látókörű elmével beláthatja ezt a számtalan szempontot, és harmóniát teremthet mindegyik területen – a sok tényező együtt, összegezve gyönyörű épületben kristályosodik ki. Ha viszont az elméje nem képes az egész képet felfogni, akkor alkothat egy-egy részletében szép művet, de közben más részletekben elmulasztja a szépséget.”

A tudat a gyakorlással áthatja és kiteljesíti élet minden területét

„Az élet megszámlálhatatlanul sokféle érték együttese. Mindenkinek számtalan része van az életének, rengeteg formáját éli meg a szeretetnek, boldogságnak; a megszámlálhatatlan kapcsolatot ápol – és mindegyik érték egyformán fontos. Csakhogy mindezt nem lehet a gondolkodás és a tervezés szintjén kézben tartani – nem. Ki kell fejleszteni a tudatosságnak azt a szintjét, mely egyformán otthon van minden területen. Ez a határtalan tudatosság, mely nem ismer korlátokat, és képessé tesz arra, hogy áthatóan összpontosítsunk mindenre, amivel éppen foglalkozunk. „

Ez a tudás hiányzott eddig. Az élet alapvető értékének a tudása – hogyan kezelhetünk valamit, ami bennünk van, ami a gondolkodásban és cselekvésekben megnyilvánuló tevékenységünk forrása. Ez a dolog el van rejtve a szemünk elől. Egy természetes folyamattal megnyithatjuk rá a tudatunkat, és minden törekvésünket, minden tettünket kiteljesíthetjük vele. Érdemes erre 15-20 percet szánnunk minden reggel és este.”

Idézet Maharishi előadásából, amit 1972-ben Texas államban tartott az „Ígéret az emberiség családja számára” címmel a houstoni Jones Hallban.

Forrás: http://www.tm.org/blog/maharishi/jones-hall/

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*