Maharishi

Maharishi Mahesh Yogi: A cselekvés helyes megtervezésének művészete

A cselekvés sikeres megtervezése az elme tisztaságától függ. Ez a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával könnyedén elérhető. Ha a cselekvés nem kellően átgondolt és nem kellőképpen megtervezett, a cselekvés egész folyamata a cselekvő és az összes érintett számára bizonytalan kimenetelű marad.

Modern korunkban, amikor megkövetelik a gyors cselekvést, a hatékony munkavégzés végett még inkább szükség van a megfelelő tervezésre. „Először gondolkodj, azután cselekedj!” – szól a mondás. A megfelelő cselekvéshez létfontosságú a megfelelő tervezés. A hatékony tervezés egyrészt az elme állapotán, másrészt pedig a körülményeken és a rendelkezésre álló erőforrásokon múlik. A cselekvés megkezdése előtt a cselekvőnek mindig alaposan meg kell vizsgálnia, milyen erőforrások állnak a rendelkezésére. Az erőforrások felmérése is a tervezés szerves részét képezi, akárcsak annak a mérlegelése, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak további erőforrások bevonására vagy a munkának a jelenlegi eszközökkel való elvégzésére.

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Mahesh Yogi

Ha valaki tiszta, kitágult tudattal kezd cselekedni, akkor az erőforrások úgy jönnek, ahogy a szükség kívánja. Ha a tudat magasan fejlett, szinte semmilyen tervezésre nincs szükség. Ilyenkor bármi is merüljön föl az elmében, az maga irányítja a cselekvés menetét, a természet pedig készségesen gondoskodik a beteljesítéshez szükséges erőforrásokról. A fejlett lelkek nem gondolják át, mit mondanak; érzéseik szerint beszélnek; érzéseik kézzelfogható alakot öltenek az eredményekben, és siker koronázza törekvéseiket. A természet beteljesíti a vágyaikat. Nincs szükségük tervezésre. Csak el kell kezdeni a munkát, és a munka maga gondoskodik önmagáról, és magától érthetően sikerrel jár. Az egész természet ereje támogatja az ilyen vállalkozásokat.

Látjuk, hogy az önműködő tervezés legjobb módja, ha tudatunkat a kozmikus tudat szintjére emeljük, ahol a mindenható természet összes törvénye és ereje kedvez a vágy beteljesülésének. Ez a leghatásosabb módszer, még ha nélkülöz is minden szemmel látható tervezést. A cselekvés közbeni automatikus tervezésnek ezt a képességét úgy lehet elérni, hogy a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával minél közelebb kerülünk a kozmikus tudatállapothoz.

A terv, hogy a reggeli és az esti meditációinkban rendszeresek leszünk, ahhoz vezet, hogy automatikus tervezéssel helyesen és hatékonyan végezzük el az összes többi cselekvésünket.

De, amíg a tudat nem jutott kellően magas fokra, addig az életben minden gyakorlati cél eléréséhez ki kell tekintsünk a környezetre, szemügyre kell vennünk a körülményeket, és a kínálkozó erőforrások ismeretében fel kell mérnünk a sikeres cselekvés lehetőségét. Az időtényezőnek is lényeges szerepe van a cselekvés megtervezésének folyamatában. Még ha az ilyesfajta tervezés a magasan fejlett tudatállapotból nézve teljesen feleslegesnek tűnik is, az embernek a maga tudatszintjén gyakorlatiasnak és realistának kell lennie. „Realistának lenni” először is annyit tesz, hogy az eszközeinkhez mérten kell élni. Ha bizonyos mennyiségű erőforrással bírunk, akkor mielőtt hozzálátnánk a cselekvéshez, úgy kell tervezni, hogy a cselekvést ezekkel az eszközökkel hajtjuk végre.

A tervezés szerepének vizsgálatakor meg kell említeni, hogy az ideális, hibamentes eredményt a folyamat önműködő menete biztosítja: ha a folyamat nem automatikus, akkor a végeredmény hibás is lehet. Ha olyan állapotba tudnánk emelni a tudatunkat, amelyben a munka tervezése és végrehajtása önműködően egyidejűleg megy végbe, és ily módon áttérhetnénk az automatikus tervezés rendszerére, akkor sokkal kisebb valószínűséggel fordulnának elő eltérések és hibák. De amíg nem értük el az elmének ezt az állapotát, célszerű némi időt szánnunk a megfelelő tervezésre.

Ha a tervezés hatékony, a cselekvés magától értetődően jóval kevesebb időt vesz igénybe, végrehajtásához a lehető legkevesebb energiát igényli, és a körülményekhez képest a legeredményesebb lesz. Ám nem szabad túlzásba vinni a tervezést sem.

ijasz

Nyilvánvaló, hogy nem tanácsos túl hosszú időt tölteni a tervezéssel, hiszen így nem lehetne sokra jutni az életben. A megfelelő tervezés kívánatos, de az időt ami a legértékesebb dolog az életben, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Amilyen hamar csak lehet, magasabb tudatállapotra kell emelkedni a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával. Így válhat bárki széles látókörűvé és előrelátóvá, világos gondolkodásúvá, így tehet szert megbízható intuícióra, képzelőerőre, és így válhat szabatossá a gondolkodása, bontakozhat ki minden olyan szellemi képessége, amely alapjául szolgál a megfelelő tervezésnek. A tervezés mesterfokának eléréséhez azonban a kozmikus tudat elnyerését kell célul tűzni, mely, mint láttuk, kedvező körülményeket teremt az „automatikus tervezéshez”. Ez a kulcsa a tervezés fő céljának, az élet minden területén való sikeres boldogulásnak.

A terv hatékony végrehajtásának művészete

Ha egyszer már megterveztük a cselekvést, akkor különösen fontos, hogy a lehető legeredményesebben hajtsuk végre.

Mindaz, amit a maximális eredményre vezető cselekvéssel összefüggésben elmondtunk, épp így érvényes a terv eredményes végrehajtására is.

Emellett időről időre felül kell vizsgálni a tervet, számba kell venni, hogy a tervből mi valósult már meg, és mi van még hátra. A munka fejlődésének áttekintő vizsgálata tovább segítheti a terv eredményes végrehajtását. Mindezek a tiszta és erőteljes elme természetes tulajdonságai.

Láttuk, hogy a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával szert tehetünk a maximális eredményre vezető cselekvés és ezzel együtt a világos és erőteljes gondolkodás, az előrelátás, a tolerancia, a kitartás és a koncentrált figyelem művészetére is, melyekben együttesen rejlik a terv hatékony végrehajtásának művészete.

(Forrás: A Lét Tudománya és az Élet Művészete c. Maharishi-mű)

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*