Maharishi

Maharishi az elme csendjéről és a transzcendenciáról

Kérdés: Szeretnénk jobban megérteni az elme elcsendesedett állapotát. Miért olyan fontos ez?

Maharishi: Az elme elcsendesült állapotában leljük meg a legkevesebb cselekvés elvét, amelyen keresztül a természeti törvény működik. Azért fontos ez, mert ez az élet legalapvetőbb szintje.

És ha valaki ebben az elcsendesedett állapotban időz, az azonos a transzcendenciával?

Igen. A transzcendens az az állapot, amelyben az elme túllép mindenen, ami nem ő maga. Ez azt jelenti, hogy túllép a tevékenység minden formáján, legyen az kicsi vagy nagy, és lenyugodva megérkezik saját fennhatósága területére, saját intelligenciájának határtalan méltóságához. Ebben az állapotban a transzcendentális tudat az összes lehetőség eleven mezejévé válik.

Tehát szemben azzal, amikor az elme az aktív, csendességet nélkülöző állapotban üzemel, a Transzcendentális Meditáció egy elcsendesült állapotba viszi azt?

Pontosan! Ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, fel kell tennünk a kérdést, hogy miként működik az elme? Mit is csinál? Tudjuk, hogy az elme mindig ki van téve a saját természetének, amely nem más, mint a fejlődés. A fejlődés a létezés leglényegibb természete. Az elme mindig többre és többre vágyik. Több és több tudásra, több és több boldogságra. Az elme folyamatosan vándorol, mindig a több és több irányába halad. Ám az elmének két oldala van. Az egyik oldal a sokság irányában húzódik, abban az irányban, ahol dolgok milliárdjai találhatók. A másik viszont az egység irányában rejlik, az egyesített állapotban. Az egység elnyerése a transzcendentális tudat, az elcsendesedett állapot elnyerését, míg a sokság elnyerése a mind több cselekvés irányába való haladást jelenti. Az egyik oldalon az egység, a másik oldalon a sokaság található. Mindkét oldal az elme természetéhez tartozik. Az elme a sokság irányában mozog, amikor többet és többet keres, és az egység irányában, amikor egyre kevesebbet. Az elme haladása aktív állapotából a csendes állapotába magának az elmének a természete. Mi pedig azt mondjuk, hogy az elme ebben az állapotban egy az egyesített mezővel, az összes természeti törvény egyesített mezejével. Lehetőségei határtalanok; belép a minden lehetőség mezejére. Amikor az elme elnyeri egyesített állapotát, az a transzcendentális tudat.

Mi a transzcendentális tudat természete?

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Mahesh Yogi

Ez az egységtudat, az egységes tudat mezejével való találkozás. A transzcendentális tudatban az elme megtapasztalja önmagát, az intelligencia megtapasztalja önmagát. Az elme saját valóságának megfigyelőjévé válik. Ebben az állapotban az elme maga a transzcendentális tudat.

Ahogyan az óceán csendes víztömege a forrása a belőle felemelkedő összes hullámnak, úgy az elme önmagában beteljesedett állapota, amelyet transzcendentális tudatnak hívunk, a forrása minden aktivitásnak. Ezt mondjuk a természeti törvény egyesített mezejének, ahonnét a természet összes különféle törvénye kiemelkedik és a relatív világban végzi megszabott tevékenységét.

A határtalan tudatosság állapota fennmarad a nap folyamán, még a formális meditáció befejezése után is?

A rendszeres gyakorlás eredményeként egyre jobban megmarad. Olyan ez, mint amikor fogunk egy fehér szövetet és belemártjuk sárga festékbe. Kivesszük az anyagot, kirakjuk a napra és a sárga szín kifakul. Majd újra és újra visszatesszük a festékbe, és megint csak ki a napra. A festékben ismételten sárgává válik, hogy aztán a napon kifakuljon. Ám idővel a szín tartóssá lesz. Ez történik az elmével is a rendszeres gyakorlás nyomán. A határtalan tudatosság, a tiszta tudat, az összes természeti törvény mezeje beleivódik az elme összes tevékenységébe. Ekkor az elme elkezdi élni az egységtudatot. Így válik az egységtudat élő valósággá.

A Transzcendentális Meditáció milyen alkalmazási lehetőségeivel foglalkozol manapság?

Többféle irányban haladunk. Foglalkozunk az oktatással, a közösségtervezéssel, börtönökben végzett rehabilitációval és számos hasonló dologgal. Figyelmünk középpontjában azonban annak előmozdítása van, amelyet úgy nevezünk, hogy „visszafordíthatatlan világbéke”. A bolygó különböző pontjain a Transzcendentális Meditáció 7000 haladó gyakorlójából álló csoportokat igyekszünk létrehozni. Az ő meditációjuk erőteljes koherens hatást hoz létre a kollektív tudatban, és semlegesíti a világban felhalmozódott stresszt és feszültséget. Ezáltal a környezet megtelik fejlődéssel és békével. A célunk az, hogy egy földi mennyországot teremtsünk meg, és ennek elérése érdekében teszünk gyakorlati lépéseket.

Részlet a Science of Mind magazinban 1993 novemberében megjelent interjúból. Megjelent a Transcendental Meditation blogon.

Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció technikájával két díjmentes előadás keretében lehet megismerkedni. Az előadások helyszíneiről, időpontjairól a TM-tanfolyam.hu címen lehet érdeklődni.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*