Maharishi

Maharishi: A gondolkodás művészete – az erőteljes gondolkodás

A gondolkodás művészete erőteljes gondolatokat teremt. Ahhoz, hogy a gondolatok a legerőteljesebbek legyenek, két dolog látszik szükségesnek. Először is, az elmének teljes képességét bevetve kell a gondolattal foglalkoznia, vagyis a teljes elme ereje részt kell vegyen a gondolat létrehozásában és kifejezésében.

Másodszor, minden Természeti Törvénynek hozzá kell adnia az erejét a gondolathoz, vagyis a gondolat csak akkor lesz a lehető legerőteljesebb, ha a gondolkodó, és a körülötte lévő világ egyaránt a lehető legnagyobb erővel járul hozzá.

Ha egy gondolat az elme teljes képességét kihasználja, de a környezet vagy a Világegyetem nem támogatja, és a természet részéről sem kívánatos, akkor hiába alapszik a gondolat ereje az elme teljes képességén, a gondolat nem tudja fenntartani erejét, hogy eljusson a végső beteljesüléshez. Ahhoz, hogy az elme teljes potenciáljával képes legyen gondolatot gondolni, már a kezdet kezdetén, a keletkezéskor tudatosnak kell lennie róla.

Amikor az elme tudatos képességének terjesztésével foglalkoztunk, láttuk, hogy az elme tudatos képessége csak akkor éri el a maximumát, és az elme teljes potenciálja csak akkor aknázható ki teljes mértékben, ha a gondolat forrása a tudatos elme hatókörébe kerül. Ha az elme a gondolat fejlődésének mindegyik szakaszában a tudatos szinten tartja a fejlődési folyamatot, akkor a fejlődés az elme teljes képességén fog alapulni. Ily módon – a Transzcendentális Meditáció gyakorlása révén – ismeri meg a tudatos elme a gondolkodási folyamat teljes mezejét.

Rendszeres gyakorlással olyan elmebéli állapot alakul ki, hogy minden megszülető gondolat – születésekor és fejlődésének valamennyi szakaszában – az elme teljes potenciáljának támogatását élvezi. Emellett, amint már láttuk, a Transzcendentális Meditáció gyakorlata arra is megtanítja az elmét, hogy csak a helyes és hasznos gondolatokat ragadja magához, olyan gondolatokat, melyekre a természetnek szüksége van, amelyek hatása a Világegyetem egészére nézve jó, harmonikus, életet támogató és a természet összes törvényével összhangban van.

A meditáció gyakorlása tehát nemcsak arra teszi képessé az elmét, hogy teljes képességét természetes módon kihasználva a gondolat erejét hatalmasra növelje, hanem arra is, hogy az összes Természeti Törvény erejének támogatását élvezze. Ily módon teremthetünk a Transzcendentális Meditáció gyakorlásával olyan helyzetet, amelyben minden gondolat erőteljes lesz, és így a fejlődés folyamatáért felelős összes Természeti Törvény szívesen fogadja.

340 fő gyakorolja a Transzcendentális Meditációt Budapesten 2015. április 18-án
340 fő gyakorolta a Transzcendentális Meditációt Budapesten 2015. április 18-án

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása olyan természetes körülményeket teremt az elmében, amelyben kizárólag helyes, hasznos, erőteljes, a természet által kedvelt gondolatoknak szenteli magát, amelyek beteljesítésén valamennyi Természeti Törvény munkálkodik.

A gondolkodót felszabadító gondolatok

A gondolkodás művészete azt is megköveteli, hogy a gondolatok ne korlátozzák, és ne ejtsék rabul a tapasztalót, hanem inkább a kötöttségből való felszabadulás eszközéül szolgáljanak.

Gondolkodás közben az elme azonosítja magát a gondolattal. Az elmének a gondolattal való azonosulása mintegy beárnyékolja a Lét állapotának valóságát. Az ilyen gondolatok által korlátolt, saját Létének értékét nélkülöző elméről mondjuk, hogy kötöttségben vagy rabságban van. A kötöttségben lévő elméből hiányzik a Lét értéke. Tehát a művészet, amellyel az elmét teljesen megszabadítjuk a gondolatok, illetve a gondolkodás fogva tartó hatásától, abban áll, hogy – a Transzcendentális Meditáció gyakorlásának segítségével – az elme természetét átitatjuk a Lét állapotával.

Amikor az elme, illetve a gondolkodó már keletkezési pontjánál tapasztalja a gondolatot, akkor a gondolat a felszabadulás eszközévé válik. Ha azonban a gondolkodó nem vesz tudomást a gondolatról annak keletkezési pontjánál, egészen addig, míg a gondolat végül olyan fejlődési szakaszba nem ér, ahol már nem lehet figyelmen kívül hagyni, akkor a gondolat magával ragadja az elmét, az elme a hatása alá kerül. Akárcsak egy gyermek, akire ha fiatalabb korban kellő gondot fordít az édesanyja, akkor természetes módon úgy nő fel, hogy tisztelni és szolgálni fogja édesanyját. Ha azonban kisebb korában nem foglalkoznak vele eleget, akkor mire megnő, semmibe veszi az édesanyját, terhére lesz, kötöttségének eszközévé válik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kreatív, helyes, hasznos, erőteljes és felszabadító gondolkodás művészete a Transzcendentális Meditáció rendszeres és állhatatos gyakorlásával teljesül be, amelynek révén az elme megszabadul a cselekvés fogva tartó hatásától, és az örök Létben elnyeri a felszabadulást.

Díjmentes TM-előadások Magyarországon: TM-tanfolyam.hu

Forrás: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét Tudománya és az Élet Művészete c. könyv részlet (140-143. oldal)

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*