Maharishi

Az élet legfőbb mozgatója – Maharishi az oktatás szerepéről

Szabadság a félelemtől

[…] Az oktatás célja, hogy az egyén képtelen legyen hibákat elkövetni, és hogy a társadalom a lehető legnagyobb mértékben rendezetté és kreatívvá váljon. Az oktatás arra képez, hogy összeszedetten, szabadotosan és átfogó módon gondolkodjunk. Az oktatás összefogja a szétszórt karakterjegyeket, és következetes, megfelelően felépített egyénné alakítja őket. A cél, hogy az ember csak jót tudjon tenni, hogy hasznára legyen önmagának és környezetének.

Az oktatás lényege, hogy mindenki rendezett legyen önmagában, és rendezett egysége legyen családjának, társadalmának, nemzetének és az egész világnak. Az oktatás felelős azért, hogy kiművelje az életet. Ezért az egész nemzetet fel kell emelnie arra a szintre, hogy szabadságban és beteljesedésben örvendjen az életnek.

Az oktatás értelme

Az igazság az, hogy az oktatás számos eredménye és részsikere ellenére sem kielégítő. Az emberek számára hozzáférhető kényelem, a lenyűgöző tudományos és technikai felfedezések kétségtelenül az oktatási rendszerek becsületére válnak számos országban. Ám az élet mégsem érte el teljes értékének kivirágzását.

Minden nemzet polgárai stresszekkel terheltek. A stresszekkel teli egyén automatikusan bonyodalmakat okoz mindazoknak az életében, akikkel kapcsolatba lép.  Aki harmóniában él, barátságos légkört teremt maga körül, a harmonikus emberekkel teli ország pedig a szabadság tiszta örömét élvezi. Nem kell félnie senkitől, mivel harmonikus és barátságos módon viselkedik a nemzetek családjában, így nem teremt magának ellenségeket.

TM-et gyakorló diáklány
TM-et gyakorló diáklány

Az oktatás feladata, hogy ilyen örömmel teli polgárokat és legyőzhetetlen nemzeteket teremtsen.

Az igazán kiművelt ember az, aki nem követ el hibákat. Ezidáig a tudatlanság koráról beszélhetünk, mivel az emberek nem tudták, hogy miként hagyják abba a hibák elkövetését. Ez jól mutatja, hogy valami mindenütt hiányzik az oktatásból.

Az oktatás eddig csak információt adott át. Minden tanár tudja, hogy az oktatás nem kielégítő, mivel nem képes az élet összes területével foglalkozni. Ezért a diákokban nem tud kibontakozni az élet teljessége.

A hiányzó alap

A jelenlegi oktatási rendszerek, bár számos kiváló sajátsággal rendelkeznek, nem tudtak ideális egyéneket vagy társadalmat létrehozni. A diákok sok mindent megtanulnak, ám azt nem tanulják meg, hogy miként fogadják be a tudást.

Minden tanár jól ismeri azt, hogy amikor ugyanazt a dolgot tanítja minden diáknak, néhányan ragyogóan felfogják a tananyagot, mások viszont képtelenek erre. Ez azt mutatja, hogy intelligenciájuk avagy tudatuk nem egyforma. Sajnos azonban az oktatás ezidáig semmit sem tanított a tudatról, és semmit sem tett annak érdekében, hogy felemelje ezt a tudatot. Arra van szükség, hogy kitágítsuk a diák elméjének a tudás befogadására való képességét.

Ha a legyőzhetetlenség korát akarjuk élni, egy alapvető értéket kell az oktatás szerves részévé tennünk. Ez pedig nem más, mint a tiszta tudat tapasztalata, valamint annak tudása, hogy miként érjük el ezt a tapasztalatot.

A kreatív intelligencia tudománya (KIT), valamint a Transzcendentális Meditáció és a TM-Szidhi program azért jött létre, hogy ezt a hiányzó alapot szolgáltassa, nevezetesen a tudat megismerését, megértését és megtapasztalását.

A KIT, mivel közvetlen tapasztalását nyújtja a mindenkiben benne lévő transzcendentális vagy tiszta tudatnak és elviszi az elmét a legkisebb izgatottság állapotába, ezt a hiányzó alapot szolgáltatja. Ennek gyakorlati megvalósítása a Transzcendentális Meditáció technikáján keresztül történik. A TM-Szidhi program pedig abban segít, hogy megtanuljunk erről a szintről működni. A transzcendentális tudat alapvető értéke az, hogy a tökéletes rendezettség állapota, az összes természeti törvény otthona, valamint minden gondolat és a tevékenység forrása. Más szavakkal, az összes lehetőség mezeje.

[…] Amikor az ember figyelme eléri a benne rejtező és szunnyadó zsenialitás szintjét, ez a zsenialitás felébred, és a beteljesedés útjára tereli az egyént és a nemzetet is. A gondolat ereje, mely a kreativitás határtalan zsenialitásából árad, maga is határtalan.

A Transzcendentális Meditáció közvetlen útja e rejtett géniusz kibontakoztatásának, és annak, hogy az egyént spontán módon képessé tegyük olyan erőteljes gondolkodásra, hogy természetes módon sikerre leljen minden vállalkozásában. A rendszeres gyakorlás az agy természetes szokásává teszi a koherens gondolkodást.

[…] A művelt ember az, aki szokásszerűen gondolkodik és cselekszik a helyes módon. Az oktatás eddig csak abban járt sikerrel, hogy szakmailag képzett egyéneket hozzon létre, ám valami kétségtelenül hiányzik belőle, mivel ezek a szakemberek ahhoz már nem értenek, hogy saját életüket szenvedés nélkül éljék. A gyermekeknek megtanítják az ábécét, majd hogy miként képezzenek szavakat a betűkből, mondatokat a szavakból, és így tovább. Ám hol az ábécé forrása? Ezt sehol sem tanítják. A diákok nem tanulnak semmit az intelligenciának arról a mély szintjéről, amely minden dolgok eredete, és amelynek következtében a szavaknak jelentése van és lehetővé válik a kommunikáció. Így fest az alap nélküli oktatás. […] Rendkívül fontos, hogy a tudat megismerése és a tudat kibontakoztatásának módszere minden országban azonnal bekerüljön az oktatási rendszerbe.

[…] Az oktatás problémái nem korlátozódnak az osztályteremre és a fiatalokra. Ha valaki az élet bármilyen területén képtelen arra, hogy a megfelelő módon irányítsa az életét, az az oktatás problémája. Ha valaki beteg, akkor nem tanították meg arra, hogy miként maradjon egészséges. Ha veszekszik vagy bűntényt követ el, akkor nem tanították meg megfelelően arra, hogy miként legyen harmonikus és törvénykövető.

A konfliktus onnan jön, hogy a belső ember határtalan. A Transzcendentális Meditáció révén az egyén közvetlenül megtapasztalja és felismeri saját, korlátok nélküli természetét. Reggel és este transzcendálva semlegesíti a rutinmunkából származó fásultságot, és a stressz magvai sem tudnak kicsírázni benne. A transzcendálás ezért elengedhetetlenül fontos a mindennapi életben, bármilyen korú vagy foglalkozású is legyen valaki.

[…] A felszínen a különböző országok oktatási rendszerei lehet, hogy eltérőek, ám alapvető céljuk ugyanaz. Mindegyik oktatási rendszer folyamatosan törekszik arra, hogy javítsa hatékonyságát. A kreatív intelligencia tudománya az összes rendszer számára elősegíti a beteljesedést, és egy olyan technikát kínál, amely az egyén teljes kreativitását kibontakoztatja.

Ez a tudás túlmegy a határokon és a nemzetek közötti világnézeti és egyéb különbségeken. Ugyanolyan, mint minden más alapvető tudás. A matematika például megtanítja nekünk, hogy kettő meg kettő az négy. Ez a tudás mindenki számára hozzáférhető, bárhol lakjon, bármely hitet valljon.

A kreatív intelligencia tudománya kibontakoztatja a határtalan tudatosságot és a végtelen kreativitást. Sikert kínál az összes világnézet számára, és minden, a tanárok által tanított tárgy területén beteljesedést nyújt. Minden egyes tanárnak ismernie kellene, hogy miként fejlessze ki diákjai teljes kreatív potenciálját saját tantárgyának szemszögéből.

[…] Lehetetlen pusztán az értelem segítségével megismerni az összes természeti törvényt. A modern embernek arra van szüksége, hogy az összes természeti törvény otthonát a saját tudatosságában alapozza meg, és akkor majd nem követ el hibát sehol sem.

(Részletek Maharishi „Enlightenment to Every Individual, Invincibility to Every Nation” című könyvéből.)

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*