Maharishi Nyitott Egyetem

A meglévő egyetemeknek és iskoláknak részleges oktatási megközelítése van, melyben a diákok a Természeti Törvény speciális területet tanulják, mint pl. fizikát, biológiát, művészetet vagy menedzsmentet. Ennek a részleges megközelítésnek a következménye az agy részleges fejlődése, melynek eredményeként a diákok teljes kreatív képessége és intelligenciája fejletlen marad. Egy ilyen rendszer kis nyereséget ad, de a teljesség elvesztését eredményezi.

Idegkutatók figyelmeztettek a több mint 1000 éves részleges agyi fejlődést eredményező egyetemi oktatási rendszer káros hatásaira. Az agy fejlődésének ez a hiánya okozza a világban található összes stresszt, feszültséget és bukást. Az emberek életében lévő problémák a nem megfelelő, hiányos és ártalmas oktatás következményei. Ezen felül, a Maharishi Nyitott Egyetem megváltoztatta az egyetem koncepcióját úgy, hogy minden tudás egy agyban és minden agyban van, nem pedig egy egyetem területén. Maharishi azért alapította Nyitott Egyetemét, hogy kielégítse azt az elvárást, hogy minden ember, aki a világunkban megszületik, teljesen megvilágosodjon. A Maharishi Nyitott Egyetem tanfolyamai teljesen fel fogják eleveníteni a tudatot, meg fogják adni a diákok számára a Természeti Törvény Egyesített Mezejének tapasztalatát – a Teljes Tudás mezejét. Ez módszeresen fel fogja eleveníteni a diákok agyában a Természeti Törvény határtalan szervezőerejét – azt az intelligenciát, amely a világegyetemet kormányozza. A diákok a tudás minden irányát – minden tudományt és művészetet, menedzsmentet és politikát, gazdaságot és építészetet, honvédelmet és mezőgazdaságot – a közös eredetük vonatkozásában, a Teljes Tudás mezején fogják megérteni, és jártasak lesznek a menedzsmentben, hogy az élet bármely területét problémák és szenvedés nélküli tökéletességre emeljék.

Tanfolyamok

Teljes Tudás Képzése

A Teljes Tudás Képzésének tanulói megértést és tapasztalatot nyernek a teljes tudásról – a természeti törvények összességéről. Képesek meglátni és alkalmazni a teljes tudást mindennapi életük minden lehetőségének megvalósításához. A teljes tudásnak, az emberi tudat határtalan intelligenciájának tapasztalata Maharishi Transzcendentális Meditációjának napi kétszeri gyakorlásával érhető el, ezért ez a tanfolyam elkezdésének előfeltétele. A tanfolyam betekintést nyújt a Maharishi Nádi-Vigján, azaz saját pulzusunk olvasásának gyakorlatába is, mely elősegíti a fiziológiai egyensúly fenntartását. A teljes tudás befogadása az alábbi négy terület megértésén keresztül történik:

A modern tudomány alapelveinek tanulmányozása a természeti törvény egyesített mezejének fényében. A természeti törvények egyesített mezejének (a modern fizika kvantummező elméletének) felfedezésével eljött annak az ideje, hogy minden tudományos alapelvet úgy tanulmányozzunk, hogy az a természet intelligenciájának legalapvetőbb szintjén nyugszik. A szétszabdalt, elszigetelt értékeken alapuló tudást már túlhaladta az idő. A Maharishi Nyitott Egyetem tanfolyamai minden tudományágnak a természeti törvényeken nyugvó legújabb megközelítését tárgyalják a természeti törvény teljes intelligenciájának – a természeti törvény egyesített mezejének – alapján.

Maharishi Védikus Tudománya, a tudat teljes tudománya. Maharishi Védikus Tudománya, a tudat tudománya és technológiája központi részét képezi a tananyagnak. A sok ezer éves, letűnt védikus irodalmat Maharishi visszaállította és teljes tudománnyá szervezte újra, hogy a Véda és a védikus irodalom 40 területének mindegyike alkalmazhatóvá váljék az emberi élet tökéletessé tételéhez.

Az emberi fiziológiában kifejeződő természeti törvények felfedezése. A tananyag harmadik területe annak a felfedezése, ahogyan a Véda és a védikus irodalom kifejezi a természeti törvényt az emberi fiziológia szerkezetén és működésén keresztül. Ez a felfedezés megvilágítja, hogy az egyén valóban kozmikus, hogy az emberi fiziológia belső intelligenciája ugyanaz az intelligencia, ami irányítja az örökké táguló világegyetemet.

A természeti törvény teljes tudásának alkalmazása ahhoz, hogy tökéletességet hozzunk létre a társadalom minden területén. A tanulmányok negyedik nagyobb területe a társadalom különböző területein a teljes tudás felelevenítésére összpontosít. Kiterjedt tudományos kutatások és tudományos alapelvek igazolják ezeknek a programoknak a jótékony hatásait az oktatás, az egészség, az üzlet, az ipar, a törvénykezés, a rehabilitáció, a végrehajtás, a kormányzás, a honvédelem és a gazdaság területén.
A tanfolyam 48 leckéből áll, melyet hat hónap alatt részidőben végeznek el a hallgatók. Ez heti két leckét jelent, minden lecke két óra hosszú. A tanfolyam elvégezhető otthon, ha a hallgató rendelkezik saját digitális műholdvevő egységgel. Ha ilyen egységgel nem rendelkezik, de közepes vagy magas tandíjat vállalt, csere-videokazetták biztosítása ellenében is elvégezheti otthon a tanfolyamot. Budapesten és néhány nagyobb városban csoportok is szerveződnek.

Tökéletes Ember I.

A Maharishi Nyitott Egyetem második tanfolyama a Tökéletes Ember Tanfolyam I. Ez a tanfolyam megerősíti mindazt, amit a hallgatók tanultak a Teljes Tudás Képzésén, és a hallgatóknak a Védáról és a védikus irodalomról szerzett megértésére alapozva építkezik. A tanfolyam központi témája: „Az egyén kozmikus”.
Ezen a tanfolyamon fel fogja fedezni az örökké táguló világegyetemet létrehozó természeti törvény intelligenciájának természetét, és mélyebben meg fogja érteni a természeti törvény impulzusai és az emberi fiziológia szerkezete-működése közötti egy-egyértelmű megfeleltetést. Az emberi élet és annak kozmikus megfelelői közötti közvetlen kapcsolat fontos részét képezi a tanfolyamnak, különösen a Tökéletes Ember I. kurzusnak.
Ez a tanfolyam Professzor Tony Nader, M.D., Ph.D., a Maharishi Nyitott Egyetem elnökének, és most a Világbéke Globális Országának első önálló vezetőjének, Őfelsége Raja Nader Raamnak a történelmi felfedezésén alapul, mely szerint a természeti törvény világegyetemet irányító intelligenciája – a Véda és a védikus irodalom – megtalálható az emberi fiziológiában is.

Ez a tanfolyam felkészíti az egyént a természeti törvényen való uralom tökéletesítésére, mely elérhetővé teszi a természeti törvény teljes támogatását az egyéni vágyak beteljesítéséhez. A tanfolyam tartalmazza védikus panditok hagyományos védikus irodalom recitálását és a Maharishi Nád-Vigjan, a saját pulzusunk olvasásának haladó tudását. Ez a tudás lesz a tanfolyam címének megvalósulása – a tökéletes ember létrehozása. A tanfolyam részidőben zajlik hét hónapon keresztül. Hetente két lecke van, minden lecke másfél órás. A Teljes Tudás Képzésének befejezése előfeltétele a Tökéletes Ember I. tanfolyamra való beíratkozásnak.