Maharishi Gyotis

Maharishi Gyotis – Védikus Asztrológia

A Maharishi Gyotis a védikus tudás azon része, amely az életet a kezdetek kezdetétől irányítja. A Maharishi Gyotis a Véda ágának egyike. A Véda szemének mondják, mert a látás tudását adja, az idő látását. A Maharishi Gyotis egy gyakorlati tudomány, azon Védikus Tudomány, mely előre látja a veszélyt. Az ősi időkben a királyok privilégiuma volt, hogy rendelkezzenek egy Gyotisivel, aki a Gyotis tudományának szakértője. Fontos volt az együttműködés velük, hogy irányítást adjanak egyéni életünknek, és segítsék az ország irányítását. Napjainkban Maharishi e tudást visszaállította eredeti fényébe, és széles körben felajánlja, hogy mindenki élvezze a jövő tudását, hogy megelőző intézkedéséket tegyen az élet összes területén a fejlődés zavartalanságát biztosítva.

Gyotis konzultáció

A jövő előrelátása és az élet folyamának tudása a sorsunk feletti uralmat teszi lehetővé. Az embereknek mindenkor megvolt az a vágyuk, hogy tudják, mit rejteget a jövő számukra. A Maharishi Gyotis most értelmet és lehetőséget ad számunkra, hogy a jelen határai mögé nézzünk, és az idő folyamának teljességében szemléljük a múltat és a jövőt.
Egy Gyotis konzultáció közvetlen kapcsolatot teremt számunkra ezen ősi tudás őrzőivel, és egy lehetőséget nyújt arra, hogy saját élettérképünket kinyomtassuk és annak tartalma világossá váljon számunkra. Lehetőségünk van arra, hogy helyesen döntsünk a maximális spirituális és anyagi fejlődés érdekében.

A Gyotis horoszkóp a világegyetem egy pillanatképét örökíti meg, az idő és tér azon pontját, amikor világra jöttünk. A térkép ezen pontjából a szakértő szisztematikus módon felfedi életünk egészét. A világegyetem makrokozmoszának, az egyéni élet mikro- és makrokozmoszának egésze megtalálható ebben az egy pontban. A születési horoszkópra támaszkodva a szakértő képes ismerteti életünk különböző aspektusait, és válaszol azon kérdéseinkre, amik a legjobban érdeleknek minket.

Muhurta

A Muhurta a Gyotis fő tudományága, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi életet a Természeti Törvényekkel összhangba hozzuk. A Muhurta azt a mondást követi, hogy jó kezdet fél siker. Amikor bármiféle fontos cselekvés vagy vállalkozás elkezdődik (házasság, vállalat alapítása, az üzlet kezdete, az utazás kezdete, földvásárlás, a ház eladása, sürgős műtétek, az orvosi kezelés kezdete, az oktatás elkezdésének időpontja, új autó vásárlása, bírósági per beadásának legmegfelelőbb időpontja, stb.), annak folyamata és célja feltérképezhető a hatást előidéző természeti törvények előtt.

Összeférhetőségi elemzés

Súrlódások a kapcsolatokban (házastársi, üzleti és munkahelyi kapcsolatok) akadályokat teremtenek, amelyek csökkentik a sikert, a beteljesedést és az abból származó boldogságot. Bármilyen kapcsolat vagy csoportmunka eredményességének érdekében lényeges, hogy olyan emberekkel legyünk, akik a maximális támogatást és inspirációt nyújtják számunkra.
Amikor a szakértő elkészíti az összeférhetőségi analízist, az egyént az egész világegyetem összefüggésében vizsgálja, és megállapítja a megfelelő helyet, ahol az egyén környezetének maximális támogatását élvezheti életében és munkájában.

Maharishi Jagja

A Maharishi Gyotis nem teljes a Maharishi Jagja nélkül. A szakértő a problémák diagnózisát felállítja, de nem orvosolja azt. Bármikor, amikor a Gyotis Pandit (szakértő) konzultációt ad és felkészül a Muhurtára vagy összeférhetőségi analízisre, a Maharishi Jagjákat is ajánlja.
A Jagja szükséges ahhoz, hogy bármilyen előrelátott veszélyt elhárítson, vagy biztosítja a vállalkozás sikerességét. A Maharishi Jagja a Védikus Tudomány azon része, ami a Természeti Törvényeket az egyén számára kedvezővé teszi. Bármilyen nemkívánatos esemény az egyén múltbeli cselekvésének eredménye (ahogy vetsz, úgy aratsz). A Gyotis Pandit előre látja a születési térképben a nemkívánatos hatásokat, melyek visszatérnek egy meghatározott időben. Ezután Jagjákkal ajánl, hogy ezeket a hatásokat semlegesítse. Ilyen nemkívánatos események: betegség, baleset, az üzleti, foglalkoztatási sikertelenség, a házasélet diszharmóniája vagy bármiféle boldogtalanság az életében.
A Maharishi Gyotis és a Maharishi Jagja kiegészítik egymást és a Maharishi Ájuvédával együtt egy nagyon hatásos módszert kínálnak arra, hogy fenntartsuk az életben a tökéletes egyensúlyt.