Maharishi Ájurvéda

Ájurvédikus szemmel a marihuánáról – második rész: egészség, megvilágosodás és tudományos kutatások

A marihuána és az értelem tévedése

A pragjá-aparádha az értelem tévedését jelenti. Azt, hogy az egyéni intelligencia elszigetelődik a világmindenségtől. Az ájurvéda szerint ez a betegségek és az élet összes problémájának elsődleges oka. Az intellektus tévedésén keresztül a fiziológiánk elfelejti, hogy alapja a tiszta tudat megnyilvánulatlan, egységes állapotában gyökeredzik. A pragjá-aparádhának három kulcstényezője van. Mindhármat kiváltja és tovább súlyosbítja az indiai kender folyamatos rekreációs használata.

1. Buddhi vibhramsa: ez a megzavart értelem. Ebben az esetben az ember az ártalmasat hasznosnak véli.
2. Dhriti bhramsa: az önuralom megzavarodása, ahol valaki nem képes megtartóztatni önmagát attól, ami aszátmja (nem teljes értékű, számára nem jó) vagy ami megzavarja az elmét.
3. Szmriti bhramsa: a megzavarodott emlékezet, ahol az önvaló tiszta elmeként való megnyilvánulását (szattva) elködösíti a radzsasz és a tamasz.

Az ájurvéda leszögezi, hogy eszményi formájában az elme szattva, azaz tisztaság. A kannabisz fogyasztása felszítja a radzsaszt [a nyugtalanság, izgatottság alapminősége], amely látható az étvágy megnövekedésében és a hosszú távú használók agressziójában. A tamasz [a sötétség, tompaság, bomlás alapminősége] fokozódása pedig a tompultságban, a fáradtságban, az inkoherens gondolkodásban és az emlékezet elvesztésében nyilvánul meg. A kannabisz nem megfelelő célokra, nem előírt vagy helytelen módon történő használata az ájurvéda szemszögéből nézve egyensúlytalanságot okoz az elmében, a manaszban. Megjegyzendő ehelyütt, hogy ezek a sajátságok összhangban állnak azzal, ahogyan a nyugati orvoslás leírja, amint a kannabisz hatására elvész a prefrontális kéregnek a gondolatok, érzések és a viselkedés felett gyakorolt irányítása. Az agy e területének zavara a függőség rendkívül erős bilincsének fő kapcsolódási pontja, és ez szolgáltat magyarázatot arra, hogy miért olyan nehéz a függőség felett úrrá lenni.

A kannabisz használata ezen felül akadályozza az ódzsasz kialakulását. Ez az a kulcsfontosságú vegyület, amely az elme és a test minden szintjén egységet, immunitást és egyensúlyt hoz létre. A fiziológia kiegyensúlyozott, önviszonyuló működésében az ódzsaszt tükrözi. Amikor az ódzsasz egyensúlya felborul vagy akadályoztatva lesz, annak eredménye a betegségre való fogékonyság, az inkoherens gondolkodás, beszéd és cselekvés, a lustaságra való hajlam, az aluszékonyság, valamint az alvásigény megnövekedése. Az ódzsasz továbbá szoros kapcsolatban áll a sukrával, a reproduktív szövettel. A közelmúltban végzett kutatások kimutatják, hogy a kannabinoidok immunelnyomó hatással rendelkeznek, melyek a kannabisz fogyasztókat fogékonyabbá teszi a rák és a fertőzéses megbetegedések bizonyos fajtáira. A modern kutatás rávilágít arra is, hogy a marihuána erőteljes fogyasztása csökkenti a férfiak tesztoszteron szintjét, valamint spermiumaik számát és minőségét.

Mint azt jeleztük, a kannabisz rekreációs drogként való használata mérgező. Az ájurvéda meghatározott problémák esetén bizonyos gyógynövények hatóanyagait füstön keresztül juttatja be a szervezetbe. Ezt azonban a Maharishi Ájurvéda Amerikában nem gyakorolja. Hagyományosan ezt a módszert sajátos problémák esetén alkalmazzák. A folyamat továbbá a hozzávalók precíz előírásokat követő, nagyon szigorú elkészítésmódját igényli. Ha egyáltalán használják, az csak képzett szakértők gondos felügyelete alatt történik. Az ájurvéda azt is kijelenti, ha valaki a nem megfelelő időben a nem megfelelő anyagot lélegzi be, az betegséghez vezethet.

A kannabisz füstje 400 vegyületet tartalmaz, ebből 60 kannabinoid. Ám alacsonyabb égési képessége miatt 50 százalékkal több rákkeltő policiklikus aromás szénhidrogént tartalmaz, mint a dohányfüst, köztük naftalint, benzantracént és benzopirént. Egy nemrégiben közzétett kanadai kutatás azt találta, hogy a marihuána füstje szignifikánsan több kárt okozott a sejtekben és a DNS-ben, mint a dohányfüst. Most már meggyőző bizonyítékunk van arra, hogy a kannabisznak ez a mérgező természete felelős a DNS károsodásáért, amely utat nyit a rák kialakulása számára.

Mentális egyensúlytalanságok

A kutatások jelzik, hogy a mentális stabilitás elvesztése a marihuána rekreációs drogként való fogyasztásának egyik jelentős mellékhatása. Az ájurvéda a szanszkrit unmáda szót használja erre, mely az ítélőképesség, a tapasztalás és a szellemi tisztaság mélységes meggyengülését jelenti.

Az unmáda oka többféle lehet:

  1. A dósák elmérgesedése.
  2. Az egészséget nem támogató életmód folytatása.
  3. Egészséget nem támogató anyagok fogyasztása vagy ilyen hatású viselkedésmód követése.

E feltételek hatására az elme és az értelem elveszíti egyensúlyi állapotát. Az unmáda jellemzői: az elme, az értelem, a tudat, az emlékezet, a vágyak, a modor, a viselkedés és a magatartás eltorzulása.

Ezek a vonások az unmáda különböző fajtáiként megfigyelhetők a kannabisz fogyasztók körében.

  • A váta unmáda sajátsága, hogy valaki azokra az ételekre vágyik, amelyek nem elérhetők. Jellemzi továbbá olyan beszéd, mosolygás, nevetgélés, tánc és éneklés, amely a helyzethez nem illik, vagy inkoherens módon jelentkezik.
  • A pitta unmáda izgatottságot tükröz a nem megfelelő alkalmakkor, továbbá kockázatos vagy ártalmas tevékenységek irányában. Ezen felül a motiváltság elvesztését is magával vonhatja.
  • A kapha unmáda eltunyulásként jelentkezik, mely álmataggal társul, valamint a tisztaság elhanyagolását, a helyhez kötöttséget, nem helyénvaló csendességet, a beszéd és a viselkedés ellustulását.

Az egyensúly megteremtésének alternatívái

Érthető, ha az emberek a gyógynövények és a természetes anyagok segítségét szeretnék igénybe venni ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsenek az életükben, hogy lazítsanak, és hogy megszabaduljanak a fájdalomtól és a stressztől. Ám a modern tudomány és a Maharishi Ájurvéda szemszögéből nézve a marihuána használata komoly egyensúlytalanságokat okozhat a testben és az elmében, különösen, amikor rekreációs drogként fogyasztják. Az ilyen használat kellemes oldala legjobb esetben is tünékeny, folyamatos használatának pedig komoly negatív mellékhatásai lehetnek. És bár vannak, akik azt remélik, hogy a marihuána fokozhatja egészségüket és megvilágosodottságukat, az ájurvéda szakértők véleménye az, hogy épp az ellenkezőjét teszi: a mentális egyensúly és az integráció elvesztését okozza.

Kutatások feltárták, hogy a megvilágosodás tapasztalása olyan agyműködést kíván, amely az idegsejtek koherens és integrált funkcióját vonja maga után. A marihuána használata, annak ellenére, hogy ideiglenes könnyebbséget tud adni, összeférhetetlen a megvilágosodás útjával. A rendezetlenség keltése nem vezet a rendezett és kiegyensúlyozott agyműködést megteremtéséhez.

A jóllét, a boldogság és a megvilágosodás az egyensúly integrált állapotának létrehozásán, valamint a szervezet összetett rendszereiben való teljesség megteremtésén alapszik. Számos biztonságos, alternatív egészségtámogató gyakorlat létezik, amelyet egy Maharishi Ájurvéda szakértő ajánlani tud annak érdekében, hogy megvalósíthassuk az egyensúly, az ellazultság, az összeszedettség, az integráció és a fájdalomtól való szabadság figyelemre méltó állapotát.

Először is, biztonságos gyógynövénykészítmények egész sorát ajánlhatják, valamint természetes terápiákat, köztük a masszázst és a hangterápiát.

Másodszor, és ez még fontosabb, a transzcendencia tapasztalását, a Transzcendentális Meditáció gyakorlatán keresztül. A Transzcendentális Meditációval és a TM-Szidhi programmal kapcsolatban végzett kutatások megmutatták, hogy ez az egyszerű, természetes program javítja az egészséget, növeli a boldogságot, a magabiztosságot, az önbecsülést, az IQ-t és a kreativitást. A kutatások feltárták, hogy a meditáció gyakorlása az agyhullám koherencia növekedését hozza létre, melynek eredménye a növekvő öntudatosság, a szorongás csökkenése, a javuló énkép, a jobb tanulmányi eredmények, a jobb erkölcsi ítélőképesség, valamint a kreativitás és az intelligencia magasabb szintjeinek elérése. A kannabisszal kapcsolatban végzett kutatások ilyen hatásokról egyáltalán nem számolnak be.

A Transzcendentális Meditáció programja egy jól bevált módszer az értelem fentebb említett tévedésének – a pragjá-aparádhának – a kijavítására. Közvetlen eszközt nyújt a transzcendencia, a mindenek alapjául szolgáló, egységes tiszta tudat megtapasztalásához. Ez az, ami a test és az elme egyensúlyát egyaránt képes helyreállítani. E tapasztalás nyomán a prefrontális kéreg figyelemre méltóan rendezetté válik, és nem csupán a meditáció közben. A hatás a hétköznapi életben is megmutatkozik. A meditáció erőssé teszi az agynak azt a végrehajtó központját, amely a döntéshozatalért, a motivációért, az önértékelésért és az öntudatosságért felelős, melynek nyomán az ember teljesebb mértékben képes megélni önmagát, és mélységes kapcsolatot tud kialakítani az őt körbevevő világgal. A TM-mel kapcsolatos kutatások az évtizedek során rámutattak arra is, hogy e gyakorlat jelentős hatással van a testre és az elmére, és ennek nyomán gyakorlói körében szignifikáns mértékben kevesebb a rekreációs és addiktív drogok fogyasztása.

Harmadsorban a Maharishi Ájurvéda számos eszközt ajánl azok számára is, akik szervezetükben kárt okoztak a kannabisz nem megfelelő használatával. Ide tartoznak a gyógynövényes tisztító programok, valamint a hagyományos bentlakásos ájurvédikus program, a pancsakarma.

Az egészség elvesztésének és a boldogság hiányának alapvető oka a természeti törvény megsértése. A nagyobb agyi koherencia és a magasabb tudatosság kifejlesztése lehetővé teszi az ember számára, hogy fokozott tisztasággal és erővel gondolkodjon, és hogy a természeti törvénnyel összhangban hozzon döntéseket. A tudatosság e szintjéről fakadó választásaink több sikert és boldogságot eredményeznek.

Maharishi Mahesh Yogi a maga teljességében állította helyre az ájurvédaként ismert ősi egészséggondozó rendszert. A Maharishi Ájurvéda annak a tudománya, hogy miként hozzuk helyre és őrizzük meg természetes módszerekkel az elme és a fiziológia egyensúlyát. A Maharishi Ájurvéda számos eljárást kínál az egészség helyreállítására és fenntartására. Ide tartoznak a Transzcendentális Meditáció és haladó technikái, a saját pulzus olvasása, az egyéni testtípusra alapozott étrend, a megfelelő fűszerek, a napi és évszakos rutin, a gyógynövénykészítmények és a mélytisztító módszerek. Kiegészítő módszerek még a védikus építészet és mezőgazdaság, valamint a védikus asztrológia és jagja tudománya, amely a nap, a hold és a csillagok egészségre gyakorolt hatását is figyelembe veszi.

Ez a cikk válaszként íródott arra a kérdésre, hogy „Mi az ájurvéda nézete a marihuánáról?” Érdekes módon az ájurvédikus szemlélet legnagyobb része teljes mértékben összevág azzal, amit a nyugati tudományos kutatás is kezd feltárni.

cannabisAlább néhány tudományos cikk, amely olvasóink érdeklődésére tarthat számot:

…minden drognövényhez hasonlóan a kannabisznak is vannak az egészségre gyakorolt kedvező hatásai (például szakértő felügyelet alatt alkalmazva a krónikus fájdalom és bizonyos neurológiai rendellenességek kezelésében):

http://www.msrc.co.uk/index.cfm/fuseaction/show/pageid/1815/;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1503422/

Az indiai kender tinédzserkori használata akadályozza az agy megfelelő fejlődését, szorongásos problémákat okozhat, valamint növeli a pszichotikus rendellenességek kialakulásának kockázatát az élet későbbi szakaszában. Pszichózis:

http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/there-link-between-marijuana-use-mental-illness;
http://aje.oxfordjournals.org/content/156/4/319.full

Az elmúlt negyven évben az indiai kenderrel és aktív összetevőivel kapcsolatban végzett kutatások világosan jelzik, hogy a kannabisz használata agyi működészavarok kockázatával jár.

Pszichózis: http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/there-link-between-marijuana-use-mental-illness

Az orvosi kutatások irodalmának újabb keletű áttekintése azt sugallja, hogy azoknak a tinédzsereknek a körében, akik naponta fogyasztják, könnyebben kialakul a depresszió, a szorongás, valamint a skizofrénia. A kutatások szerint az indiai kender használata visszafordíthatatlan, hosszú távú hatással van az agyra. A legkorszerűbb képalkotó eljárások feltárták, hogy hatására az agyműködésben komoly elváltozások jönnek létre, hosszan tartó használatával pedig „funkcionális lyukak” jelennek meg. Ezek olyan agyi területek, amelyek működésen kívül kerülnek.

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2005559,00.html;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2900481/;
http://www.zmescience.com/medicine/genetic/researchers-find-marijuana-spreads-and-prolongs-pain/

Bizonyíték van arra is, hogy az agy bizonyos területein a kannabisz használata nyomán létrejövő strukturális elváltozások hasonlóak a pszichopatológiás változások mintázataihoz és mértékéhez. A kortikális szürkeállomány a skizofrénia hatására folyamatosan csökken, és ugyanígy, a kannabisz használatával is egyra nagyobb csökkenés mutatkozik a szürkeállományban.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21466751

Egy modern neurofiziológiai modell szerint a kannabisz hatására létrejövő skizofrénia nem más, mint az agy születés utáni normál érésének zavara. A kannabiszt használó tizenévesek körében ideiglenesen zavart szenved az agyfunkciót vezérlő endogén kannabinoid rendszer. Ennek eredményeként a THC (az indiai kender fő aktív hatóanyaga) káros hatással lehet a kamaszok prefrontális kéregterületeken lévő ideghálózatának tapasztalatokra épülő érésére. Attól függően, hogy valaki mennyit, mennyiszer és mennyi időn át használja a az indiai kendert, a fogyasztás végső soron pszichózishoz vagy skizofréniához vezethet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624444

Ezek a tanulmányok mind azt jelzik, hogy a kannabisz hatására a prefrontális kéreg – az agy végrehajtó és döntéshozó központja – funkcionális zavarokat szenved.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390807001980

A THC megzavarja a prefrontális kéreg funkció kommunikációját a többi agyterülettel.

http://www.cogsci.ucsd.edu/~pineda/COGS260/marijuana/Cannabinoids%20and%20PFCtx.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163518;
http://www.druglibrary.org/crl/behavior/jentsch-01.pdf;

Az újabb kutatások szerint az, hogy a marihuána használata krónikusan megzavarja az endokannabinoid rendszert, elősegítheti a drogfüggőség kialakulását, és meggyengíti a test természetes homeosztatikus egyensúlyozó mechanizmusait.

Függőség: http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/marijuana-addictive

A THC a többi droghoz hasonló módon változtatja meg a központi jutalmazó pályák tevékenységét. A legtöbb drogfogyasztó mit sem tud arról, hogy a jelenlegi marihuána termesztés olyan növényeket hoz létre, amelyek THC tartalma 5-20-szorosa annak, amely az 1960-as és 1970-es években fogyasztott indiai kenderben volt található. Ezért minden egyes belélegzés során a szervezetbe kerülő kenderfüst sokkal erősebb szubjektív hatásokat okoz, ahogyan az agyban is nagyobb, pusztítóbb hatásokat kelt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1575338/

A marihuána használata eltorzítja az agy endokannabinoid rendszerének intelligens működését.

…használata az EKR normális egyensúlyának rövid, illetve hosszú távú zavarához vezethet, és számos nemkívánatos tünet és betegség megjelenéséhez vezethet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052937/
http://www.calgarycmmc.com/cognativeeffects.htm#733759594 (numerous citations/studies)

A kutatások arra is utalnak, hogy a marihuána ténylegesen egy „kapu” drog, azaz növeli a valószínűségét annak, hogy a függőség előre haladtával az alkalmi használó később biológiai, pszichés, társas és spirituális tekintetben is erősebb és pusztítóbb drogokat fogyaszt majd.

http://www.columbia.edu/cu/record/archives/vol20/vol20_iss10/record2010.24.html
http://www.marijuana-detox.com/news-left.htm?aid=49

A kannabisz füstje 400 vegyületet tartalmaz, ebből 60 kannabinoid. Ám alacsonyabb égési képessége miatt 50 százalékkal több rákkeltő policiklikus aromás szénhidrogént tartalmaz, mint a dohányfüst, köztük naftalint, benzantracént és benzopirént. Egy nemrégiben közzétett kanadai kutatás azt találta, hogy a marihuána füstje szignifikánsan több kárt okozott a sejtekben és a DNS-ben, mint a dohányfüst.

http://www.mrc.ac.uk/Newspublications/News/MRC006135;
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090615095940.htm;
http://www.ecnis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=144;
http://www.drugfree.org/drug-guide/marijuana;

Most már meggyőző bizonyítékunk van arra, hogy a kannabisznak ez a mérgező természete felelős a DNS károsodásáért, amely utat nyit a rák kialakulása számára.

http://www.decp.org/documents/index.cfm?fa=document&document_type_id=3&document_id=450&subtype_id=;
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090805110741.htm

A kutatások jelzik, hogy a mentális stabilitás elvesztése a marihuána rekreációs drogként való fogyasztásának egyik jelentős mellékhatása.

http://www.beckleyfoundation.org/pdf/hall_HealthAndPsychologicalEffects_2001.pdf;
http://cyber.law.harvard.edu/evidence99/marijuana/Health_1.html

További, a szövegben nem említett idézetek:

Figyelem, emlékezet és tanulás: http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/how-does-marijuana-use-affect-school-work-social-life
Autóvezetés: http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/does-marijuana-use-affect-driving
Magzati fejlődés: http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana-abuse/can-marijuana-use-during-pregnancy-harm-baby
NTY on addiction and MJ: http://www.nytimes.com/2009/07/19/fashion/19pot.html?pagewanted=all

(Dr. Mark Toomey, Ph.D. írása. Dr. Toomey a Maharishi Ájurvéda Programigazgató a fairfieldi The Raj ájurvéda klinikán. A cikkhez az alábbi szakemberek észrevételei is hozzájárultak: Dr. Jagadish N. Vaidya, a Lancasteri Ájurvédikus Egészségközpont korábbi igazgatója, Dr. Alarik Arenander, PhD, a Fairfield-I Agykutató Intézet igazgatója, Dr. Raju Hajela, MD, MPH, a kanadai Health Upwardly Mobile, Inc. elnöke és egészségügyi igazgatója, addikciós szakember, Vaidja Shekhar Annambhotla, Ájurvéda szakértő, az AAPNA (Észak-Amerikai Ájurvéda Orvosok Szövetsége) elnöke.)

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*