Maharishi Ájurvéda

A jóga és az ájurvéda közös célja: a megvilágosodás – II. rész, a 7 tudatállapot

A test-elme kapcsolat: kutatások a Transzcendentális Meditációról

Ez idáig a TM technikának az egyéni és a kollektív egészségre gyakorolt jó hatásairól hatszáznál is több tudományos kutatást végeztek a világ több, mint kétszáz kutatóintézetében és egyetemén. Ezek közé a jótétemények közé tartozik például az anyagcsere, az agyhullám tevékenység, a hormonszintek és az agyba irányuló véráramlás változása. E kutatások egy része állami támogatásban is részesült. Az elmúlt húsz évben az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) több, mint 24 millió dollárt juttatott a TM technika magas vérnyomásra, illetve szív- és érrendszeri egészségre gyakorolt jó hatásainak vizsgálatára. (13) E hatások közé tartozik a magas vérnyomásra szedett gyógyszerek csökkenő fogyasztása (14), az alacsonyabb vérnyomás (a TM minden már módszernél erősebb hatást mutat e téren) (15), a szívinfarktusok számának csökkenése (16), a szívkoszorúér megvastagodásának csökkenése (17), a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az elhízás kockázati tényezőinek csökkenése (18), valamint a megnövekedett élethossz. (19)

Kutatási eredmények támasztják alá, hogy amikor valaki elkezdi a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlását, már ennek kezdetén jelentős, általános egészségi változásokat tapasztal. Ezek az egészség-támogató és betegségmegelőző hatások a test és az elme integratív fejlődési folyamatára utalnak. Ezt többek között olyan változások jelzik, mint a fiziológia kiegyensúlyozottabb működése, az EEG-mintázat megváltozása meditáció közben és azon kívül is, mely az agyműködés magasabb szintű összehangoltságát tükrözi, továbbá az összes stressz-mutató csökkenése, a megfiatalodás (magasabb DHEA-S szint) és a javuló testi funkciók, valamint a rendezettebb viselkedés.

Egy öt éves retrospektív vizsgálat például, melyet Orme-Johnson végzett el a Blue Cross Blue Shield egészségbiztosító szövetség adatainak felhasználásával, egy TM-gyakorló csoportot (n = 2000) és egy nem meditálókból álló kontrollcsoportot (n = 160000)  hasonlított össze számos egészségügyi kategória igénybevételének tekintetében. A TM-es csoportban a járóbeteg és fekvőbeteg kezelések aránya a kontrollcsoporthoz képest szignifikáns mértékben kisebb volt – a gyermekek körében 46,8 százalékkal, a középkorúak és idősebbek (a negyven év felettiek) korcsoportjában viszont már 73,7 százalékkal. A TM-es csoport kórházi kezelésének egészségbiztosítási költségei a nem meditáló csoporthoz képest a 18 kategóriából 17-ben szintén szignifikáns mértékben alacsonyabbak voltak: 30,6 – 87,7 százalékkal.

A TM-gyakorlás ezen túl az egészségügyi kiadásokat is csökkentette. 599 alany kiadásait gyűjtötték össze a három évvel a TM megtanulása előtt kezdődő és a technika elsajátítása után három évvel záródó időszakban. Az éves egészségügyi kiadásokban szignifikáns (12,4 százalékos) csökkenés mutatott az intervenció után az azt megelőző időszakhoz képest. Azoknak az alanyoknak a körében, akiknek kezdetben a legmagasabbak voltak a kiadásai, összesen 18 százalékos csökkenés mutatkozott. A felmérés külön kiterjedt az ötven éven felettiek korcsoportjára is, itt 19 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Ezek az eredmények egészen egyedülállóak, különösen annak betudhatóan, hogy a kezelés nem specifikusan az adott betegségre irányult. Egyszóval, a TM-es csoportban az intervenció ugyanaz volt: a technika naponta kétszeri gyakorlása. Noha az alanyok problémái igen sokfélék voltak, drámai mértékű egészségjavulás és betegségmegelőzés volt kimutatható a körükben. Az az eredmény pedig, hogy a TM – egy, a tudat kitágulását eredményező mentális technika – gyakorlása egészségügyi jó hatásokhoz vezet, alátámasztja azt az elméletet, hogy a tudat az elsődleges, az anyag pedig a másodlagos. Ez továbbá ahhoz a logikus következtetéshez vezet, hogy a tudat, valamint annak megnyilvánult értékei – az elme és a test – közötti kapcsolatról való gondoskodás kell, hogy képezze a terápia első vonalát minden olyan erőfeszítésben, amelynek célja az egészség és az egyensúly helyreállítása. Így a jóga és az ájurvéda elsődleges megközelítésmódja egy olyan módszer kell legyen, amely által szisztematikusan megtapasztalható az elme teljesen lenyugodott állapota. A transzcendálás rendszeres tapasztalása egy visszacsatolási hurkot hoz létre, mivel az egészség és az egyensúly alapvető a megvilágosodás számára.

[Transzcendentális Meditáció díjmentes előadásuk után itt lehet érdeklődni: https://www.tminfo.hu/tm-tanfolyam – szerk.]

A jóga és a hét tudatállapot

A magasabb tudatállapotok leírása, és az elérésükre való ösztönzés nagy számban fordul elő a védikus írásokban, valamint számos kultúra magas irodalmában. A beszámolók az átható nyugalom tapasztalásáról, a magasabb fokú éberségről és a kifinomultabb tapasztalásról, a minden dolgokkal való egység élményéről, valamint a tapasztalás igazságának és jelentőségteljességének érzetéről szólnak. Ennek az egységes valóságnak akár egy villanásnyi megpillantása is képes átformálni az ember életét. (22) A magasabb tudatállapotok tartós tapasztalása ritkább, ám mint azt láthattuk, számos nagy védikus hagyománynak, köztük a jógának és az ájurvédának is ez a közös célja.

Ha az egészség fenntartását és helyreállítását előremozdítja a testnek és az elmének a tudattal való összekapcsolása, akkor mi a lehetősége annak, hogy az emberek kifejlesszék a magasabb tudatállapotokat és a megvilágosodást azáltal, hogy megtapasztalják az átmát a transzcendentális tudatban, a szamádhiban?

A legtöbb ember a tudat három fő állapotát tapasztalja, melyet ébrenlét, álom és mélyalvás néven ismerünk. A modern tudomány rámutatott arra, hogy minden egyes állapotot sajátos fiziológiai viszonyok, illetve kognitív tapasztalatok összessége jellemez. Az elme és a test naponta végighalad ezeknek az állapotoknak a ciklusain, és ez a ciklikusság elengedhetetlenül fontos követelménye a normális egészség és mentális működés megőrzésének. (Ez ismét csak a tudat és az egészség közötti kapcsolatra világít rá.) Az előző gondolatmenet azt is sejteti, hogy még legalább egy alapvető állapot létezik. Ez lesz a transzcendentális tudat. A tudat negyedik fő állapotának meghatározására és jellemzésére szolgáló tudományos alapokat Wallace és más tudósok kutatásai rakták le az 1970-es évek elején. Ezek elméletét és gyakorlatát az alábbiakban fejtjük ki.

Jó néhány évtizeddel korábban, Maharishi Mahesh Yogi ismertette meg a világgal a hét tudatállapot létének koncepcióját. Ezek közé tartozik a modern tudomány által is ismert három állapot – az ébrenlét, az álom és az álomtalan mélyalvás – valamint egy negyedik állapot, a transzcendentális tudat (szamádhi). Ehhez további három magasabb állapot társul, melyek úgy írhatók le, mint amelyek a tapasztalás és az érzékelés integrált állapotait képviselik, és amelyek a negyedik tudatállapot (transzcendentális tudat vagy szamádhi) és a hétköznapokban tapasztalt ébrenlét, álom és mélyalvás tapasztalásának váltakoztatásával jönnek létre.

1. Táblázat

A hét tudatállapot Maharishi Mahesh Yogi védikus tudományában

Modern elnevezésVédikus elnevezésA tapasztalás és az érzékelés leírása az egyes tudatállapotokban
Mélyalvás
tudatállapota
Szusupti-csétanáAz elme és a test pihen és megújúl, felkészülve az aktivitásra. A napi ciklus fontos része az egészség fenntartása szempontjából. A tárgyi tapasztalás hiányzik, és nincs jelen önmagunk tapasztalata sem.
Álom tudatállapotaSzvapna-csétanáAz elme és a test a cselekvésre készülve megújul. Fontos a kiegyensúlyozott mentális és fizikai egészség szempontjából. A szubjektív élmények valósága és a tárgyak tapasztalása az álom állapotán kívüli értékelést igényel.
Ébrenlét tudatállapotaDzságrat-csétanáA test és az elme aktív tevékenységet folyat. A tapasztalás tárgyait és saját magunkat is térben és időben korlátozottként tapasztaljuk. A tárgy és az alany (önmagunk) lényegi abszolút természete ismeretlenségben marad, ezért az ébrenlét állapotát a védikus hagyományban avidjának (tudatlanságnak) is nevezik.
Transzcendentális tudatTúrja-csétanáEz az az állapot, amelyet Patandzsali az elme teljes lenyugvásaként ír le, és amelyet úgy is ismernek, mint tiszta tudat vagy szamádhi. Ebben az állapotban az elme túllép a gondolkodás és érzékszervi tapasztalás tevékenységén, és azonosul az átman, az egyetemes Önvaló csendes, nem-változó, egyesített szintjével – ez a szamádhi. Úgy is nevezik, hogy önviszonyuló állapot vagy pihenő éberség.
Kozmikus tudatTúrjátíta-csétanáEbben az állapotban a negyedik tudatállapot (az ideiglenes szamádhi) során tapasztalt határtalan éberség állandóvá válik, és a három változó tudatállapot (ébrenlét, álom, mélyalvás) közepette is megmarad. Ezt nevezik az önmegvalósítás állapotának. A tárgyak tapasztalása azonban térben és időben korlátozott marad.
Kifinomodott vagy megdicsőült kozmikus tudatBhagavad-csétanáAhogyan az ember tovább éli az ötödik tudatállapotot, a tapasztalása mind finomabbá válik, ő pedig elkezdi felfogni az érzéktárgyak mélyebb, egységesebb szintjét, majd érzékeli a relatív mindenség legfinomabb relatív szintjét is.
EgységtudatBráhmí-csétanáIdővel az ember megtapasztalja, hogy mind belső önmaga, mind pedig a külső érzéktárgyak lényegében nem mások, mint a határtalan transzcendens teljesség, és ezzel létrejön a legmagasabb jóga: az alany és a tárgy, az önvaló és a nem-önvaló, a tudat és az anyag egysége. Ez a hetedik állapot, amelyet az upanisadok mahávákjái (szanszkrit nyelvű „nagy mondásai”) fejeznek ki: ajam átmá brahma – A Brahman ez az Önvaló; tat tvam aszi – Te is Az vagy; szarvam khalvidam brahma – Mindez bizony a brahman. (24)

 

Noha a magasabb tudatállapotok leírását és meghatározását a védikus irodalom különböző szakaszaiban is fellelhetjük, ezeknek koherens sorrendbe illesztése, mely rend a megvilágosodás felé való haladás fejlődési fázisait tükrözi, valamint az ehhez szolgáló elméleti háttér kidolgozása Maharishi Mahesh Yogi modern kori hozzájárulása. (23)

A transzcendentális tudat (a negyedik állapot) szisztematikus és megismételhető módon hozzáférhető a Transzcendentális Meditáció technikájának gyakorlása révén. Az ötödik, hatodik és hetedik tudatállapot természetes módon fejlődik ki a transzcendentális tudat és az ébrenlét, álom és mélyalvás állapotainak rendszeres váltakoztatásával. (25)

Mára már tudományosan mérhető, jól meghatározott ismérvek állnak rendelkezésünkre a negyedik fő tudatállapot (a transzcendentális tudat) természetét illetően. Ezt az állapotot pihenő éberségnek is nevezik, ez felel meg a szamádhinak. Hasonló kutatások folynak annak érdekében, hogy objektív paramétereket határozzanak meg az ötödik, hatodik és a hetedik tudatállapot leírására, azoknak az egyéneknek a bevonásával, akik olyan tartós szubjektív tapasztalatokról számolnak be, amelyek összevethetők a magasabb tudatállapotoknak a hagyományos védikus szövegeken található leírásaival.

Ezek közé tartozik az EEG koherencia, erő és kontingens negatív variáció mintázatainak tanulmányozása, mely a transzcedentális és az éber tudatosság integrációját jellemzi (26), valamint az ön-tudatosság javasolt tárgy-viszonyuló – ön-viszonyuló kontinuumának fiziológiai és pszichológiai sajátságai (27), továbbá a magasabb tudatállapotok alvás közben mutatott elektrofiziológiai jellemzői a TM-program hosszú távú gyakorlóinak körében.

Konklúzió: Felhívás egy betegségmentes társadalom megteremtésére

Ezek az úttörő és jelenleg is folytatódó kutatások azt az időszerű igényt teljesítik be, hogy kifejlesszünk egy tudományos alapot azoknak a magasabb tudatállapotoknak a megértéséhez, amelyek leírásai a védikus irodalomban, valamint az elmúlt fél évszázad során Maharishi Mahesh Yogi munkásságában kerültek kifejtésre. Reméljük, hogy a kutatások folytatódni fognak, és tudományos szempontból is alátámasztását nyújtják annak, hogy az emberi élet teljes pontenciálja megvalósítható a tökéletes egészségben és megvilágosodásban. Ez az alapja a betegségektől mentes társadalom megteremtésének, mely egyaránt célja a jóga és az ájurvéda hagyományának.

Érdeklődés díjmentes Transzcendentális Meditáció előadások után:
www.tminfo.hu/tm-tanfolyam

Jegyzetek:

(13) Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) által támogatott, a TM-technikára irányuló kutatások listájáért nézzük meg az NIH website-ját: http://www.nih.gov.
(14) R.H. Schneider, C.N. Alexander, F. Staggers, D.W. Orme-Johnson, M. Rainforth, J.W. Salerno, W. Sheppard, A. CAstillo-Richmond, V.A. Barnes, S.I Nidich, „A randomized controlled trail of stress reduction in African Americans treated for hypertension over one year”, American Journal of Hypertension, 2005; 18:88-98.
(15) M. V. Rainforth, R.H. Schneider, S.I Nidich, J.W. Salerno, G.C. King, J.W. Anderson, „Stress reduction program sin patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis” Current Hypertension Reports, 2007; 9:520-28.
(16) R. Jayadevappa, J. Johnson, B. Bloom , S. Nidich, S. Desa, S. Chhatre, D. Razian, R.H. Schneider, „Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study” Ethnicity and Disease, 2007; 17:72-77.
(17.) Castillo-Richmond A, Schneider RH, Alexander CN, Cook R, Myers H, Nidich S, Haney C, Rainforth M, Salerno J. Effects of stress reduction on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans. Stroke 2000 Mar;31(3):568-73.
(18) M. Paul-Labrador, D. Polk, J.H. Dwyer, I. Velasquez, S.I. Nidich, M. Rainforth, R.H. Schneider, C.N. Bairey Merz. „Effects of randomized controlled trial of Transcendental Meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease.” Archives of Internal Medicine, 166:1218-1224, 2006.
(19) R.H. Schneider, C.N. Alexander, F. Staggers, M. Rainforth, J.W. Salerno, A. Hartz, S. Arndt, V.A. Barnes, S.I. Nidich. „Long-term effects of stress reduction on mortality in persons 55 years of age with systemic hypertension.” American Journal of Cardiology, 95:1060-1064, 2005.
(20) D. Orme-Johnson, „Medical care utilization and the Transcendental Meditation program”, Psychosomatic Medicine, 1987; 49:493-507.
(21) R.E. Herron, K. Cavanaugh, „Can the Transcendental Meditation program reduce the medical expenditures of older people? A longitudinal cost reduction study in Canada”, Journal of Social Behavior and Personality, 2005; 17:415-42.
(22) R.M. Bucke. Cosmic Consciousness: A Study int he Evolution of the Human Mind, Penguin, 1991
(23) The Science of Being And Art of Living: Transcendental Meditation by Maharishi Mahesh Yogi, Plume, 2001, előszó, xviii. oldal
(24) Mahávákják az alábbi szöveghelyeken találhatók meg az Upanisadokban: ajam átmá brahma (Mándúkja Upanisad 2), tat tvam aszi (Cshándógja Upanisad 6.8.7.), szarvam khalvidam brahma (Cshándógja Upanisad 3.14.1.)
(25) További referenciákért látogassuk meg a Maharishi Menedzsment Egyetem „Agy, Tudat és Kogníció Kutatóközpontjának” honlapját:
http://www.mum.edu/cbcc/publications.html és http://www.mum.edu/cbcc
(26) F. Travis, J. Tecce, A. Arenander, and R. Wallace, “Patterns of EEG Coherence, Power, and Contingent Negative Variation Characterize the Integration of Transcendental and Waking States.” Biological Psychology 61 (2002): 293-319.
(27) F. Travis, A. Arenander, and D. DuBois, “Psychological and Physiological Characteristics of a Proposed Object-Referral/Self-Referral Continuum of Self-awareness,” Consciousness and Cognition 13 (2004): 401-420.
(28) Mason, L, Alexander, C., Travis, F, Marsh, Orme-Johnson, D.W., Gackenback, J., Mason, D.C., Rainforth, M., & Walton, K.G. (1997). Electrophysiological correlates of higher states of consciousness during sleep in long-term practitioners of the Transcendental Meditation program. Sleep, 1997, 20: 102–110.

A cikk szerzői:

Dr. Karin Pirc, MD, PhD, a Bad Emsben található Maharishi Ájurvéda Magánklinika igazgatója, a Maharishi Ájurvédáról szóló hét könyv szerzője.
Lothar Pirc a Lancaster, Massachusettsben található Maharishi Ájurvéda Egészségközpont és Magánklinika Igazgatója, valamint a Bad Ems-i Maharishi Ájurvéda Magánklinika alapító igazgatója, továbbá az Európai Ájurvéda Orvosi Szövetség (EURAMA) főtitkára.
Dr. Jeremy Fields, PhD, kutató orvos-biológus, a fairfieldi Maharishi Menedzsent Egyetem vendégoktatója, a Maharishi Ájurvéda és a szívbetegségek témájában írt könyv társszerzője.

(A Light On Ayurveda Journal 2011 őszi számában [Vol. X., Issue 1, Fall 2011] megjelent cikk fordítása.)

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*