Kevesebb visszeesõ bûnözõ

A Kaliforniai Javítóintézetbõl 1976-82 között ideiglenesen szabadlábra helyezett, TM-et elsajátított 250 bûnözõ közül lényegesen kevesebb volt a visszaesõ.

1.) A TM-es csoportot egy kontrollcsoporttal hasonlították össze az ideiglenesen szabadlábon eltöltött évek, a korábbi bûnelkövetések jegyzéke, az életkor, a bõrszín, a kábítószer-használat, illetve a büntetés-végrehajtási intézet alapján. A TM-es csoport kevesebb bûnt követett el, döntõ részben kilencven napnál rövidebb ideig voltak letartóztatva és börtönbüntetésre ítélve (melyet a Kaliforniai Javítóintézet viszonylag kedvezõ eredménynek teintett). Jóval kevesebb idõt töltöttek börtönben a kiszabadulásukat követõ 1-5 évig terjedõ idõszakban, amint a bûnlajstrom nyilvántartása alapján tudjuk (p<0,05).

2.) Az egyéb visszaesést befolyásoló tényezõkkel (mint például az IQ, a TM elsajátítása elõtti dõszakban elkövetett kihágások, illetve a börtönintézmény által szponzorált oktatási programokban és pszichoterápiában való részvétel) statisztikailag súlyozva, a TM-es csoport végeredményben 25 százalékban kerül újra börtönbe, szemben a kontrollcsoport 35 százalékával.

3.) A vizsgált TM-es visszaesõk, akik újabb börtönbüntetésüket töltötték, illetve akiknek az ideiglenes szabadlábra helyezését visszavonták, lényegesen rendszertelenebbül meditáltak,mint a szabadulás elõtt álló meditálók.

4.) Az új börtönbüntetések hosszát és más tényezõket vizsgálva, úgy találták, hogy a TM az új börtönbüntetések átlagos idõtartamát szabadlábra helyezett meditálóként 5,7 hónappal csökkentette, beleértve a késõbb már nem visszaesõket is. Ha feltesszük, hogy minden elítéltnek csak a felét kell letölteni, és egy ember éves börtönben tartása 20 000 dollár közvetlen és közvetett költséget számítunk, a TM-es csoport (250 fõ) új börtönbüntetéseinek költségei a kontrollcsoporthoz képest 1,2 millió dollárral csökkennek. A vizsgált börtönbeli TM programot a TM mozgalom és magánadományok segítségével támogatták. Ha egy büntetés-végrehajtási intézet tanfolyamdíjának 800 dollárt számolunk, akkor ez a 250 fõs TM-program csak 200 000 dollárba került volna, ha állami támogatást élvez, így igen költségkímélõnek tarthatjuk. 

Forrás:

Elõzõ Kutatások következõ