A Transzcendentális Meditációra vonatkozó tudományos kutatások érvényessége

Bárki, aki arra vállakozik, hogy a Transzcendentális Meditáció elõnyeit ismertesse, valószínûleg utalni fog a tárgyra irányuló tudományos kutatásokra.

Felmerülhet az a kérdés – fõleg azért, mert a Transzcendentális Meditáció eredményei túl jók ahhoz, hogy igazak legyenek –: mennyire jók is ezek a kutatások? Hány vizsgálatot végeztek a Transzcendentális Meditációval, a TM-Szidhi programmal és a Maharishi-hatással kapcsolatban? Ki és hol végezte a kutatásokat? Milyen folyóiratok, újságok értékelték és jelentették meg az eredményeket?

Ezen kérdések megválaszolását segítik a következõk:

1. Az elmúlt 30 évben több, mint 600 tudományos vizsgálatot végeztek a Transzcendentális Meditációval kapcsolatban.

2. 28 országból, több, mint 215 intézménybõl kutatók százai vettek részt ebben a kutatásban – beleértve a Harvard, a Princeton, a Stanford, a UCLA és a Berlini Egyetem szakértõit.

3. A Transzcendentális Meditációról és a Maharishi-hatásról szóló tanulmányokat alaposan átnézték független tudós munkaközösségek, és azután kapták meg a publikálás jogát több, mint 200 tudományos folyóiratban – beleértve a „Science”-t, a „Scientific American”-t, a „The Lancet”-et, az „Alcoholism Treatment Quarterly”-t, a „British Medical Journal”-t, az „International Journal of Neuroscience”-t, a „Psychosomatic Medicine”-t, a „Journal of Clinical Psychology”-t és másokat. Sok más tanulmányt írtak doktori disszertációként, négy vagy öt szkeptikus szakember gyanakvó tekintetétõl kísérve.

Ezek a folyóiratok azért jelentették meg a Transzcendentális Meditációról szóló tanulmányokat, mert teljesen meg voltal elégedve azzal a szakértelemmel és pontossággal, amivel a kutatásokat végezték. Sidney Weinstein, az „International Journal of Neuroscience” szerkesztõje – aki nem gyakorolja a TM-et – nagyon határozott ezzel kapcsolatban.

„Az elmúlt 10 év során az IJN szerkesztõi és kritikusai azért fogadtak el több dolgozatot a Transzcendentális Meditációról, mert megfeleltek a tudományos publikálás szigorú normáinak – mondja. – Az IJN annak a megtiszteltetésnek örvend, hogy két Nobel-díjas van a szerkesztõi testületében, és kiváló tudós csoportokkal rendelkezik minden kontinens vezetõ egyetemeirõl, akik elbírálták a beadott tanulmányok tudományos értékét. Ezek a tudósok egyszer sem kérdõjelezték meg a TM-rõl szóló dolgozatok integritását vagy tudományos érvényességét.”

4. A legtöbb központi eredményt többször megismételték. A tudományos kutatás alapja, hogy az adott eredményt megismételheti bármelyik hozzáértõ tudós. Mivel a Transzcendentális Meditációt elõírásosan és módszeresen tanítják, egyforma hatásokat hoz létre, amelyeket ismételten igazoltak a világ kutatócsoportjai.

5. A legmeggyõzõbb kutatási módszerek mutatják legvilágosabban a TM elõnyeit. A Stanfordi Egyetem kutatója, Kenneth Eppley, több, mint száz, a szorongásról írt elõzetes tanulmány metaanalízisét végezte el, összehasonlítva a TM és más meditációs és relaxációs eljárások relatív hatásosságát. A TM-rõl kiderült, hogy kétszer olyan hatásosan csökkenti a szorongást, mint a többi tesztelt technika. Ezután Eppley az összehasonlítást legmeggyõzõbben kivitelezett tanulmányokra korlátozta – úgy, mint az alanyok véletlenszerû kiválasztása, hosszirányú vizsgálatok kontroll csoportokkal és alacsony lemorzsolódással – és a TM hatékonysága megduplázódott majdnem a többi csoport négyszeresére.

6. A TM-et gyakorló kutatók eredményei megegyeznek a TM-et nem gyakorlókéval. Eppley a statisztikákat másképp is elemezte, csak azokat a tanulmányokat felhasználva, amelyeket a legmeggyõzõbb kivitelezéssel hajtották végre, és csak a TM iránt semleges vagy negatív érzelmekkel viseltetõ kutatók végeztek.

A TM hatásának mértéke 20%-kal nagyobb volt így, mint az a hatás, amelyet az összes tanulmány összevetve mutatott. Ez jelzi, hogy a TM-et gyakorló kutatók munkája elég alapos és körültekintõ, és hogy felfedezéseik nem a kutatói elfogultság eredményei.

Természetes, hogy azok a kutatók, akik megtanulták a TM-et, meg kívánják vizsgálni a tárgyat tudományosan, mert bármilyen témában a kutatást azok végzik, akiket érdekel az a terület.

Azok a kutatók, akik saját tapasztatukból tudják, hogy itt van egy megbízható, ismételhetõ és mérhetõ meditációs technika, szívesen szántak idõt és anyagi forrásokat a TM tudományos értékelésére.

Ezen korai kutatók, fõleg Dr. Robert Keith Wallace amerikai fiziológus figyelemre méltó felfedezései felkeltették a kívánatos szintû érdeklõdést a szélesebb tudományos társadalom körében. A TM-et már kutatók százai tanulmányozták nagyobb egyetemeken és kórházakban, és olyan intézményeken keresztül, mint a Svéd Egészségügyi Minisztérium és a Japán Munkaügyi Minisztérium. Néhány korai, úttörõ tudós kutatási tárgyából a Transzcendentális Meditáció mára a legalaposabban és legmegbízhatóbban kutatott önfejlesztési programmá vált a világon.

Vissza a tudományos kutatás oldalra