Személyiségfejlõdés

Eredmény: A Transzcendentális Meditációt gyakorló alanyok (akiken két alkalommal, a technika megtanulása előtt és a technika megtanulása után két hónappal végeztek méréseket) jelentős, pozitív irányú fejlődést mutattak a velük összehasonlított, nem meditáló kontrollcsoporthoz képest a következő tulajdonságokban: belülről vezéreltség, időkompetencia, önmegvalósítás, spontaneitás, saját szükségletekre való érzékenység, önelfogadás és bensőséges személyes kapcsolatokra való képesség. Mindezek mérésére a személyiségleltár (SZEL) nevű tesztet használták. Két, szintén SZEL-t használó független tanulmány megerősítette ezeket az eredményeket.

Értelmezés: A SZEL-t Showstrom fejlesztette ki a Maslow-féle önmegvalósítási koncepciójának mérésére. Maslow az önmegvalósítást a következőkkel határozza meg: magas szintű érettség, egészség, beteljesedés, felülemelkedés a hiányosságokon, a valóság tisztább, hatékonyabb felfogása, a tapasztalat iránti nagyobb nyitottság, a személy magasabb szintű integráltsága, teljessége, egysége, nagyobb spontaneitás, kifejezőkészség, élénkség, valós én, objektívebb, függetlenebb, magasabb szinten lévő én, a konkrét és az elvont összekapcsolására való képesség, szeretetre való képesség, szilárd identitás, nagyobb autonómia és a kulturális integritás megőrzése. A TM által létrehozott valamennyi személyiségváltozás egyértelműen egy olyan személyiség kifejlődésének irányába mutat, amelyet mindenki egészségesnek és önmegvalósítottnak ismer el.

Elsõ forrás:

Második forrás:

Harmadik forrás:

Elõzõ Kutatások következõ