Nagyobb EEG-koherencia

Eredmény: Az agyféltekék közötti és az azokon belüli EEG koherencia a TM-gyakorlás közben megnövekszik. Ezt az agyhullámok  hosszú távú térbeli elrendezkedési fokának mennyiségi mutatója jelzi. (Elsõ forrás.) A légzésszám lelassulásának és a Transzcendentális Tudat szubjektív megtapasztalásának pillanataiban az EEG-koherecia globálisan nõ az összes agyi terület között. (Második forrás.) Sõt, a haladó TM-Szidhi program során tovább növekszik az EEG-koherencia. (Harmadik forrás.) A koherencia a Maharishi-féle Egyesített Mezõ Technika gyakorlásának eredményeképpen az idõ elõrehaladtával növekszik.

Értelmezés: A nagyobb agyhullám-koherencia és a TM gyakorlása által létrehozott számos egyéb fiziológiai változás, egy, a gyakorlás során fellépõ egyedülálló neurofiziológiai mûködést sejtet - a pihenõ éberség semmi máshoz sem hasonlítható állapotát. Úgy találták, hogy az EEG-koherencia összefügg a kreativitás, az intelligencia, az erkölcsi érvelés, valamint a neuromuszkuláris teljesítõképesség magasabb szintjeivel és a magasabb tudatállapotok megtapasztalásával. Ezek az eredmények alátámasztják azt az értelmezést, hogy a TM és a TM-Szidhi programok éltal keltett magasabb EEG-koherencia az agymûködés optimálissá tételét jelzi. Ez az értelmezés egybevág azzal a kutatással, amely szerint a Maharishi-féle Egyesített Mezõ Technika gyakorlása a gondolkodási képességek teljes körû fejlõdését eredményezi, melyet számos mentális képességmérõ teszt bizonyít.

Források:

Elõzõ Kutatások következõ