Nagyobb nemzetközi harmónia

Egy tíz hetes világbéke program során (1978. október - december 23.) összesen 1400 TM és TM-Szidhi szakértõ utazott csoportokban a világ öt legnagyobb válsággócára. Ellenõrizni kívánták azt a feltevést, mely szerint a TM és a TM-Szidhi technika csoportos gyakorlása a kollektív tudat mezejében koherenciát teremt, és ezáltal képes helyreállítani e térségek és a világ társadalmi, politikai egyensúlyát

A válsággócok országaiban végzett program értékelése egy nagy, független, nemzetközi konfliktus adatbázis - Béke és Konfliktus Adatbank - adatállományának használatával történt. Az értékelés azt mutatta, hogy a megelõzõ tíz hetes alapidõszakhoz képest, ezalatt az idõszak alatt - a belügyekben és a külügyekben egyaránt - az ellenséges cselekedetek száma jelentõsen csökkent, míg a kooperatív eseményeké növekedett (chi-négyzet = 18,51, p<0,0001).

Az eredményeket a megelõzõ tíz évvel összevetve, a vizsgálat azt mutatja, hogy azok nem tulajdoníthatóak hetenkénti, havonkénti vagy évenkénti ciklusváltozásoknak, illetve a heti adathalmazok méretében történõ változásoknak. 

Forrás:


[Következõ kutatás]