Tudományos kutatás és háttérelmélet

Hány tudós fogadna el egy olyan tanulmányt, amely azt állítja, hogy egy viszonylag kis csoportnyi ember csukott szemmel ülve meg tudja változtatni a körülöttük lévő világot? A válasz: sok. Mára már több mint egy tucat tudományos kutatást vizsgáltak át, és jelentettek meg neves szakfolyóiratok a Maharishi-hatásról.

Miért fogadják el ezeket a tanulmányokat a tudomány szakértõi?

Tudományos kiadásra való elfogadás azt jelenti, hogy egy kutatókból álló vizsgálóbizottság tüzetesen átvizsgálja a tanulmányt. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy kiszűrjék a kiadásra nem alkalmas, rosszul szerkesztett dolgozatokat. Nem meglepő, hogy a Maharishi-hatásról készült kutatásokat a szokványosnál sokkal alaposabban vizsgálták át. A szaklapok külső szakértőket is meghívtak a vizsgálóbizottságokba. Az eredmény tizennégy tanulmány elfogadása lett.

"Ez egy ígéretes kutatás. Nem egy szokványos megközelítés, de a tanulmányok módszertana egészséges, és a statisztikai jelentősége magas. A mai bizonytalan és veszélyes világban azt hiszem, egy ilyen következetesen tárgyilagos megközelítés nagy figyelmet érdemel."

-Dr. Ved Nanda, Az International Legal Studies Program igazgatója a Denveri Egyetem.

"Az elmélettől jó néhány kutató összeráncolhatta a szemöldökét, de a statisztikai munka korrekt, és a számok magukért beszélnek."

-Dr. Raymond Russ, a pszichológia professzora Maine egyetemén, valamint a Journal of Mind and Behavior folyóirat szerkesztõje.

Miért lett elfogadva egy ennyire új jellegű kutatás? Amikor az emberek először hallják azt, hogy a bűnözés csökkent egy találkozó idején, ahol Transzcendentális Meditációt gyakoroltak, rendszerint azt gondolják, hogy véletlen egybeesésről van szó. Pusztán azért, mert két dolog egy időben történt, még nem biztos, hogy az egyik okozta a másikat. Ahogy a tudósok mondanák: "Az egybeesés nem jelent okozati összefüggést." A Maharishi-hatásról készült kutatások azonban úgy lettek megtervezve, hogy eleve kizárják a véletlen egybeesés lehetőségét.

A tanulmányok nagy részénél rendkívül kifinomult statisztikai módszereket alkalmaztak. A felmérésekből kiderül, hogy a találkozókon résztvevő meditálók számával szoros összefüggésben változnak a háborús, a bűnözési és a baleseti statisztikák. Ez a napról napra, hétről hétre követhető szoros kapcsolat az, ami meggyőzi a legtöbb szkeptikus szakértőt. A típuselemzés szerint egy ennyire szoros véletlenszerű egybeesés valószínűsége egy a tízezerhez lenne. Ráadásul a meditálók létszámának változása mindig megelőzi a szociális statisztikák változását, mint ahogy a kiváltó ok is mindig megelőzi a hátasát. Ennek az ellenkezője sohasem esett meg.

"Ha csak egyszer vagy kétszer történt volna, akkor véletlen egybeesésnek is tarthatnánk. Itt azonban a hosszú perióduson keresztül követhető szoros összefüggés az, ami figyelmet érdemel."

-Dr. Mark Novak, szociológus, University of Winnipeg.

Egyéb érvek az elfogadás mellett

AA felhasznált statisztikák nyilvánosak - bűnözési adatok, balesetek és háborús áldozatok száma, stb. -, így bármely kutató közvetlenül ellenőrizheti az eredményeket. Egy kutatási eredmény akkor hiteles, ha az megismételhető. Eddig negyvenkét esetben készült felmerés a Maharishi-hatásról - és egy negyvenkétszer megismételt kísérlet teljesíti ezt a feltételt.

Hogyan mûködik a kollektív tudat?

Ennek az új felfedezésnek a tudományos magyarázatát Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció programjának megalapítója dolgozta ki. Elmélete a szokványosnál sokkal mélyebb bepillantást ad a társadalom problémáiba. Például a bűnözés okának nem a szegénységet, a kábítószert vagy az iskolázottság hiányát, hanem ennél mélyebbre tekintve, a társadalom kollektív tudatában felhalmozódott stresszt és feszültséget tartja. Egy társadalom kollektív tudata a társadalom tagjai által keltett hatások összessége. Ez a kollektív tudat természetesen visszahat a társadalom tagjaira. Ha a kollektív tudat tele van feszültséggel és félelemmel, akkor súlyos szociális problémák keletkeznek. A bűnesetek és a balesetek száma nő, utcai zavargásokra kerülhet sor, vagy nyílt háború törhet ki. Ezeket a társadalmi problémákat mind a kollektív stressz okozza.

"Minden erőszakos cselekmény, negatívum, konfliktus, válság vagy probléma egy társadalmon belül pusztán a kollektív tudatban növekvő stressz következménye. Amikor a stressz szintje elég magas, akkor ez külső erőszak és háború, vagy belső bűnözés, balesetek és más rendellenességek formájában robban ki."

-Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció programjának megalapítója.

A tudat mezõelmélete

Egyetlen fõbb oka van annak, hogy a Maharishi Hatást nehezen fogadják el: az emberi elmérõl alkotott képünkkel nem fér össze az a gondolat, hogy a tudat képes békét és harmóniát sugározni. Rendszerint a tudatot úgy képzeljük el - ha egyáltalán foglalkozunk a tudattal -, hogy az a fejünkbe van zárva, mintha az agyunk és az elménk egy és ugyanaz lenne.

Az új kutatási eredményekbõl azonban az tûnik ki, hogy a tudat úgy mûködik, mint a természet bármely alapvetõ mezeje - például a gravitáció vagy az elektromágnesesség. Pont ahogy egy rádióállomás sugároz az elektromágneses mezõben, úgy sugároz az emberi elme is hullámokat - növekvõ koherenciát a kollektív tudatban.

Száz évvel ezelõtt egy ilyen magyarázat teljesen értelmetlen lett volna. Mára azonban már hozzászoktunk az ilyen mezõhatásokhoz. Azt tudjuk, hogy egy TV állomás koherens hullámokat tud sugározni több ezer kilométerre, már csak azt kell felismernünk, hogy az emberi agy is ugyanerre képes.

"A gravitáció gondolata többé már senkit sem izgat. Tudjuk, hogy minden kis darab részecske hatással van minden másikra akár több millió fényév távolságból is. Akkor valószínûtlen-e valójában, hogy az emberi agy, az univerzum legkifinomultabb alkotása, hasonló hatást tud kelteni? A Maharishi-hatás statisztikai bizonyítékai egyértelmûek. Egyedül a tudatról alkotott elképzelésünk bizonyult elavultnak."

-Dr. Charles Alexander, a pszichológia docense,
Maharishi International University (MIU) Fairfield, Iowa, USA.

Transzcendentális Meditáció (TM) és a TM-Szidhi program

Ezt a társadalmi békét és rendezettséget teremtõ programot, amelyet tudományosan is ellenõriztek, könnyû bevezetni és széles körben alkalmazni. Akár egy tízéves gyermek is gyorsan elsajátíthatja. Néhány fontos tudnivaló a TM technikáról:

A TM egy egyszerû, természetes mentális folyamat, amelyet reggel és este 15-20 percig csukott szemmel, kényelmesen ülve gyakorolnak.

A technika gyakorlása nem kíván semmilyen életstílusbeli vagy világnézeti változtatást. Annak ellenére, hogy az õsi védikus hagyományokból származik, a TM egy tisztán mentális technika, amely nem tartalmaz vallási elemeket, speciális étrendet, öltözködést vagy filozófiát. Több mint 5 millió ember tanulta meg a TM-et, köztük megtalálhatók minden nagy vallási irányzat követõi is.

A Transzcendentális Meditációt Maharishi Mahesh Yogi által kiképzett tanárok tanítják. A tanítás szisztematikus módon folyik, annak hatása egységes. Ezt a világ 27 országában elvégzett kutatások is igazolják.

A haladó TM-Szidhi program hasonlóan egyszerû és erõfeszítés-mentes, de ugyanakkor sokkal mélyrehatóbb. A TM-Szidhi program, de különösen a "jógi repülés" technikájának gyakorlásakor az agyhullámok koherenciája jelentõsen megnövekszik. Az International Journal of Neuroscience címû folyóiratban megjelent kutatás szerint az agy maximálisan koherenssé válik a test levegõbe emelkedése elõtti pillanatban. Az agyhullámok ezen rendezettsége hozza létre a társadalomban szétsugárzódó növekvo koherenciát - amelyet a balesetek, a háborús események és a bûnözés csökkenéseként mértek.

Érdemes megjegyezni, hogy a TM és a TM-Szidhi gyakorlása közben az emberek sohasem "próbálnak" békét teremteni a környezetükben. Még csak nem is gondolnak arra, hogy mi történik körülöttük. Ehelyett egyszerûen csak egy olyan technikát gyakorolnak, amely lehetõvé teszi az elme számára, hogy mélyen önmagában lenyugodjon, és érintkezzék saját intelligenciájának legalapvetõbb szintjével. Ez az ártatlan, belsõ tapasztalat magas szintû belsõ békét és harmóniát hoz létre - és ez az a harmónia és béke, mely önmagától szétárad a társadalom minden rétegében.

A Maharishi-hatás
Folyóiratokban és konferenciákon bemutatott tanulmányok

A Maharishi-hatásról megjelent tanulmányok szerint, ha a lakosság 1%-ának négyzetgyöke közösen gyakorolja a TM és a TM-Szidhi programot, akkor statisztikailag is kimutatható pozitív változások történnek a társadalomban.

Csökkenõ erõszak és háborús események

Javuló életminõség

Háttérmagyarázat

 
Elõzõ Kutatások következõ