Tágabb felfogóképesség és jobb figyelemösszpontosító képesség

Eredmény: E vizsgálat során három tesztet végeztek, melyek közvetlenül a mezõfüggetlenséget mérték, azt a képességet, hogy meghatározott tárgyra figyeljünk, anélkül, hogy figyelmünket a tárgyak környezete elterelné. A meditálók három hónapos TM gyakorlás után a nem-meditáló kontrollcsoporthoz képest jelentõs mértékû elõrelépést tettek.

Az autokinetikus hatás latenciája azt az idõt jelzi, amennyire az alanynak szüksége van, hogy érzékelje egy fényfolt mozgását: a Pálca és a Keret Teszt azt a képességet méri, hogy hogyan tudunk egy ferdén álló keretben lévõ pálcát a valós függõleges irányba állítani, a Beágyazott Figurák tesztje pedig azt, hogy észrevesszük-e a komplex háttérbe beágyazott egyszerû figurákat.   

Értelmezés:  Ezek a mérések jelzik a mezõfüggetlenség fejlõdését, mely azt a képességet jelenti, hogy elemzõ módon kiválasztunk egy öszzetett háttérbe ágyazott dolgot. A kutatók úgy találták, hogy a nagyobb mezõfüggetlenséggel bíró emberek a következõ tulajdonságokkal rendelkeznek: jobb tapasztalat-feldolgozó és tapasztalat-ellenõrzõ képesség, értelmi tisztaság és az elme nagyobb rendezettsége, jobb memória, kreatívabb kifejezés, szilárd belsõ vonatkoztatási rendszer, stabil belsõ irányadó elvek, vélemények, ítéletek ésbeállítottság a külsõ irányadó elvekre való folyamatos ráutaltság nélkül, a belsõ és külsõ megkülönböztetése, a vegetatív idegrendszer stabilitása, nagyobb magabiztosság. Mindezek a tulajdonságok egy jobb idegrendszeri szervezõdés, és egy ennek eredményeképp létrejött, fejlettebb tudat jelei. A meditálóknál mért fejlõdés azért is figyelemreméltó, mert korábban úgy vélték, ezek az alapvetõ érzékelési képességek az ifjúkor után már nem fejlõdnek.

Elsõ Forrás:

Elsõ Forrás:

Elõzõ Kutatások következõ