Jobb érzékelési képességek

Eredmény: A meditálók a gyakorlás után sokkal finomabban tudták megkülönböztetni az észlelt hangok egészen kis hosszúságkülönbségeit, mint amikor csak csukott szemmel ütek. Az "A" kísérleti csoport elõször csukott szemmel relaxált, és azután meditált, a "B" kísérleti csoport elõszõr meditált, és azután relaxált csukott szemmel. A teljesitmény mindkét esetben jobb volt a TM technikát követõen, mint a relaxáció után.

Értelmezés: Mindez azt jelzi, hogy az érzékelés a TM-et követõn egyre finomodik, és azt sugallja, hogy a technika segítségével létrejött mélypihenés lecsökkenti az érzékelõ-rendszerben a "zajt", és jobb információ-feldolgozó képességet eredményez. Ezt a következtetést alátámasztja az az eredmény is, hogy a TM után a reakciók gyorsabbak, mnt a csukott szemmel történõ lazítást követõen. A TM-technika javítja az idegrendszerben a "jeltõl-zajig" arányt és finomabb érzékelést tesz lehetõvé.

Forrás:

Elõzõ Kutatások következõ