Az emberi agy evolúciójának beteljesedése

A Transzcendentális Meditáció technikáján végzett tudományos kutatások új áttörést és megközelítési lehetõségeket tártak fel az agykutatás számára, rámutatva így az emberi idegrendszerben és tudatosságban rejtõzõ végtelen lehetõségekre. Ma sok kutató úgy véli, hogy az 5-10%-os agykihasználtság többek között annak a következménye, hogy az evolúció vagy a törzsfejlõdés során kifejlõdött idegrendszeri összetevõknél - melyek alapvetõ elemei az emberi agynak is - a földi evolúció csúcsának, az emberi agynak a fejlõdése szinte megállt. Azt mondhatjuk, hogy valami oknál fogva azok az agyterületek, melyek csak az emberi agyra jellemzõek (pl. szürke állomány, homloklebenyi kéreg, stb) fejlõdése csak részben folytatódik, és csak részlegesen fejlõdik ki személyrõl-személyre váltakozva. Abban is egyetértenek a kutatók, hogy a mai oktatási rendszer nem teszi lehetõvé a továbbfejlõdést, így az ember fejlõdése nem teljes és nem képes a születetten neki járó helyet betölteni a földi evolúció természetes folyamában, melynek végcélja a teljes ember megjelenése lenne.

A TM-en végzett tudományos vizsgálatok egyértelmûen megmutatták miért volt az emberi evolúció eddig beteljesületlen, és miért van most lehetõségünk a TM természetes technikáján keresztül az emberi idegrendszer teljes kifejlesztésére. A TM-rõl készült elsõ fiziológiai mérések feltárták egy negyedik, természetes tudatállapot létezését, a tiszta tudat állapotát. Ebben a tudatállapotban a tudat csak önmagára irányul, mentes minden más tapasztalattól, megteremtve így a lehetõséget a határtalan tudatosság szubjektív megtapasztalására. Ennek a tudatállapotnak a természetes megtapasztalása az, amely lehetõséget biztosít az agy további fejlõdésére a magasabb, csak emberre jellemzõ intelligencia-minõségek kifejlesztésével. Az agy teljesen integrált és koherens mûködése, melyet a kutatók a magas EEG-koherenciával hoznak párhuzamba, igen látványosan kimutatható a TM gyakorlatánál, a tiszta tudat megtapasztalásakor. A tiszta tudat tapasztalata pedig már az elsõ meditációk alkalmával megjelenik.

A legújabb kutatások, melyeket Dr. Tony Nader, az MIT agykutató orvosa, és Dr. Ljubimov, a Moszkvai Agykutató Intézetben készítettek, kimutatták, hogy amíg a tiszta tudat közvetlen és természetes tapasztalata nem jön létre - melyre az egyedüli, legtermészetesebb és leghatásosabb módszernek ma a Transzcendentális Meditáció bizonyul -, nem folytatódhat a központi idegrendszer teljes kifejlõdése, ennek következményeként az emberi evolúció befejezetlen marad. E kutatók munkáján keresztül érthetjük meg ma azt, hogy az emberi tudatosságban és az idegrendszerben szunnyadó képességek kibontakozásához az egyedüli út a transzcendálás természetes folyamatának tudatos és közvetlen tapasztalata. Ez lehetõséget nyújt a negyedik fõ tudatállapot, a tiszta tudat megjelenésére a mindennapi életben. A tudomány így egyenes utat mutat mindenkinek, hogy tanulja meg a transzcendálás (gondolatokon való túllépés) tudatos és természetes megtapasztalását, mely a TM mûködési mechanizmusa, és élje életét egyre nagyobb teljességben.

Dr. Ljubimov kutatási eredménye:

Az agy rejtett tartalékainak mozgósítása a
Transzcendentális Meditáció technikáján keresztül

Ez a kutatás azt mutatta ki, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlata alatt az agy ingerlésekre adott válaszreakciója, ebben az esetben szomatoszenzorális ingerléseket végeztek (0-100 msec idõtartamban), nagyobb agyterületi aktivitást váltott ki az egész kortexen, ellenben a gyakorlat elõtti alacsonyabb kéregaktivitástól ugyanazon ingerlések esetén. Ezek a felmérések, melyet Dr. Nicolai Nicolaevich Lybimov, a Moszkvai Agykutató Intézet Neurokibernetikai Laboratóriumának igazgatója végzett, azt jelezték, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlata alatt növekszik az agy azon területeinek száma, melyek részt vesznek a különbözõ észlelési információk feldolgozásában, és egyúttal erõsödik a két agyfélete közötti mûködésbeli kapcsolat.

1. Proceedings of the International Symposium Physiological and Biochemical Basis of Brain Activity, St. Petersburg, Russia, (June 2224, 1992).
2. 2nd Russian-Swedish Symposium New Research in Neurobiology, Moscow, Russia, (May 1921, 1992).


Elõzõ Kutatások következõ