Összehangolt agymûködés és az EEG

Az elektro-enkefalográf olyan mûszer, amely az agykéregben lejátszódó parányi elektromos változásokat észleli és lejegyzi. Az elektro-enkefalográf által készített jegyzeteket elektro-enkefalogrammnak, EEG-nek nevezzük. A leírt jeleket alkotórészeire - frekvenciatartományokra - bonthatjuk, melyek meghatározott mentális tevékenységeket tükröznek.
mHa például valamilyen intellektuális feladattal vagyunk elfoglalva, akkor a másodpercenkénti 2-3 rezgéstõl egészen 30-40 hertzig terjedhet a rezgésszám. Ezt a jelenséget deszinkronizált aktivitásnak (összhangot nem mutató tevékenységnek) nevezzük. Azokban a pillanatokban, amikor sehová nem irányítjuk figyelmünket (úgy is mondhatnánk, hogy az agy üresjáratban van), az emberek többségénél az EEG úgynevezett alfa aktivitást mutat. Ebben fõleg 8-10 hertzes rezgésszám uralkodik, s ezek az agyhullámok leginkább az agykéreg hátsó részén észlelhetõek. A mély alvásban az agyi aktivitás lesassul, a másodpercenkénti rezgésszám egészen 1-2-re csökken. Ezek a delta hullámok.
mAz EEG az agyi aktivitás mérésének igen durva mûszere. Amit így mérünk, az nem más, mint a milliárd és milliárd idegsejt tevékenységének átlagos értéke. Egy példa segít ezt világosabbá tenni. Ha a város felett mikrofont helyezünk el, és rögzítjük zajokat, akkor meghatározhatjuk a legnagyobb aktivitás, a forgalom idejét, és a legcsendesebb éjszakai pillanatokat, talán még azt is, hogy a villanyrendõrök mennyire vannak összehangolva a városban. Ez minden, amit ezekből a hangfelvételekből megtudhatunk. Noha az EEG durva műszer, jelenleg ez a legjobb technikai eszköz, amellyel az agy aktivitását a különböző tudatállapotokban vizsgálni tudjuk.
mA TM technika gyakorlása közben a gyakorlókra kapcsolt EEG készülélek alfa-hullámokat jegyeztek le. Ez teljes egészében elvárásunk szerint történt, hiszen ezek a jelek egy pihenő állapotra utalnak. Az alfa tevékenység már a legelső meditációktól kezdve megjelenik. Először a tarkó tájékán nyilvánul meg, majd kiterjed a fejtetőre, és halad a homlok felé. Ezzel egy időben a különböző agyterületek tevékenysége is összhangba kerül, a koponya különböző területein észlelt jelek hasonló hullámokká alakulnak át. Hogy ezt a szinkronizációt, vagyis összhangot méginkább értékelni tudjuk, szóljunk először néhány szót az agy működéséről.
m Régóta ismert, hogy a test jobb oldalán haladó idegek többsége az agy bal féltekéjéhez kapcsolódik, míg a test bal oldalán futó idegek az agy jobb oldalában végződnek. Ha egy tárgyat a jobb kezünkkel érintünk meg, akkor a mozgást és az érzékelést a bal agyfélteke vezérli. Az agyféltekék működésben és rendeltetésben is különböznek egymástól. Az utóbbi harminc évben számos kísérlettel támasztották alá, hogy a bal agyfélteke irányítja a verbális, racionális folyamatokat, míg a jobb félteke a térbeli látás, a képfelismerés és az érzelini tevékenységek területe. lom idejét, és a legcsendesebb éjszakai pillanatokat, talán még azt is, hogy a villanyrendőrök mennyire vannak összehangolva a városban. A bal agyfélteke feladata jobbára a lineáris típusú folyamatok irányítása (vagyis azoké a feladatoké, amelyek egymás után következnek), míg a jobb agyfélteke feladatai közé azok a problémák tartoznak, amelyek az egyidejűséget vagy a párhuzamosságot követelik meg. Amikor beszélünkvagy írunk, gondolatainkat egy lineáris szóláncba fűzzük. Ezzel ellentétben, ha egy térbeli viszonyt szeretnénk megfigyelni, akkor több dolgot kell figyelembe venni: a részek összefüggését és az egészet is.
m Nagyon sokáig úgy tartották, hogy a két félteke közül a bal agyfélteke a fontosabb, ám ma már nyilvánvaló, hogy egyformán értékesek. Felfedezték, hogy miközben az ember valamilyen lineáris aktivitást végez (ír, beszél vagy számol), ajobb agyfélteke a tevékenyen működő bal agyféltekéhez képest inaktív és leginkább alfa tevékenységet mutat. De ha az ember rajzol, akkor a jobb agyfélteke aktívabb a balnál. Feltételezhető, hogy amíg az egyik oldal a felmerülő feladattal foglalkozik, a másik igyekszik őt ebben nem zavarni. Az EEG jelekből a kutatók arra következtettek, hogy a bal agyfélteke főleg az analitikus gondolkodású embereknél - ügyvédeknél, hivatalnokoknál - , míg a jobb félteke inkább a művészi bealítottságú embereknél domináns.
m Mivel társadalmunkban elsősorban a racionalitást és a verbális képességeket értékeljük, ezért sokáig a bal agyféltekét tekintették a fontosabbnak és az uralkodónak. Az a lényeg, mondták sokan, hogy a gyerek már az elemi iskola első osztályában írni, olvasni tudjon és minél jobban értsen a számtanhoz. Ezek mind a bal agyfélteke feladatai. A jobb féltekének semmi esélye arra, hogy kifejezésre jusson. Ezért nem igaz az, hogy a bal agyfélteke eredendően domináns. Ez az elsődlegesség csak látszólagos, és abból adódik, hogy az emberek a hétköznapok folyamán többet használják a bal agyféltekéjüket.
m Nagyon érdekes az alfa hullámok keletkezése. Dr. Bernard Glueck felfedezte, hogy az alfa hullámok először a bal, majd a jobb oldalon jelentkeznek: Az analitikus gondolkodás elsőbbséget ad a recéptív szintetikus gondolkodásnak, majd ő maga is elcsendesedik.
m A TM gyakorlása során lehetővé tesszük, hogy minden a saját természete szerint történjen. Meditáció közben nem elemezzük élményeinket, tehát nincs, ami kiváltaná azokat a racionális, analitikus folyamatokat, amelyek a bal oldalon zajlanak. A TM úgy kezd hatni, hogy a dominancia a bal agyféltekéről a jobb oldalra tevődik át. A Transzcendentális Meditáció azonban nem csupán az aktivitás hiányát jelenti. Ha a meditáció csak ennyi lenne, akkor nem különbözne a kellemes zenehallgatástól. A TM a gondolkodás transzcendálását jelenti, azt, hogy túllépünk mindkét mentális aktivitási típuson. Ez a folyamat pedig csak akkor indul el, ha a domináns bal agyféltekét "elhallgattattuk". Csak ekkor kezdődik el a másik agyfélteke aktivitásának a csökkenése, és ez egészen addig tart, amíg mindkét félteke el nem csendesedik. Ezt Glueck munkái és a Harvard egyetem professzorának, dr. Jean-Paul Banquetnek a kutatásai is alátámasztják.
m Banquet felfedezte, hogy minél mélyebb a meditáció, az EEG hullámok annál inkább összehangoltak lesznek, vagyis az agyban annál nagyobb EEG szinkronizáció jön létre. (Szinkronizáción rendszerint azt értik, hogy az idegsejtek aktivitási impulzusainak szinkronizációja adja a meghatározott frekvencia - például az alfa-hullámok-megjelenését.) Banquet kiszélesíti a szinkronizáció fogalmát, és az agy összes részterületének az összehangolódását érti rajta. Az ilyen változás igen ritka jelenség.
m A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során az egész agykérgen alfa szinkronizáció lép fel. Más szavakkal: a hullámok fázisban vannak, és ugyanazt a frekvenciát sugározzák. Banquet arra is felfigyelt, hogy a TM gyakorlásakor először a homlok és a tarkó tájékánjelenik meg a szinkronizáció. A szinkronizáció az alfa, théta majd a delta hullámokra is kiterjed, és néha nagyon érdekes, intenzív, nagyfrekvenciás agyhullámok jelennek meg. Ezeket nem tárták még fel teljesen, de a meditálók beszámolóiból arra következtetheti.ink, hogy ahogy a meditáció egyre mélyebbé válik, úgyjelennek meg ezek a változások. Mivel ajobb agyfélteke általában kevésbé aktív, mint a bal, az itt keletkező agyhullámok kevesebb energiát hordoznak magukban. Marc Wescott angol kutató azonban úgy találta, hogy a TM gyakorlásakor az agyféltekék energiája kiegyenlítődik, és ez az egyensúly egy ideig még a meditáció után is megmarad. Sőt, a TM-et hosszú ideje gyakorlóknál a rendszeres meditáció hatására ez az állapot mind tartósabban fennxnarad, még fokozott aktivitás közben sem vész el. A kísérletben résztvevő kontrollcsoport tagjainál, akik csupán ellazultan ültek, az agyféltekékben mért energiák nemcsak, hogy nem egyenlítődtek ki, hanem a megfigyelés ideje alatt a közöttük levő különbség még nőtt is. Ebből arra következtethetünk, hogy a kontrollcsoport tagjai, mivel erővel próbáltak meg ellazulni, a bal agyféltekéjüket használták, ezért képtelenek voltak spontán módon ellazulni.
m A Maharishi Európai Kutatóegyetem, a MERU (Maharishi European Research University) kutatói speciálisan a TM tanulinányozására fejlesztettek ki egy különleges számítógépes berendezést, mellyel az agykéreg tevékenységeit lehet vizsgálni. Két legjelentősebb felfedezésük az volt, hogy az agytevékenység már a legelső meditációtól kezdve megváltozik, illetve, hogy a TM során mért agyi tevékenységek az összes többi tudatállapottól különböznek. A meditáció során az agyhullámok spontán módon szinkronizálódnak, a TM gyakorlók így mindkét agyféltekéjüket egyszerre használj ák, hiszen nem kell az egyik agyfélteke aktivitását sem elnyomniuk azért, hogy a másikat aktivizálhassák. A TM és a TM-mel kapcsolatban feltárt újabb és újabb tudományos eredmények egyre közelebb visznek bennünket ahhoz az ideális állapothoz, amikor egyesíthetjük az intuíciót és az értelmet, a művészetet és a tudományt, a keleti és a nyugati gondolkodást.

EEG-koherencia a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt
(kivonat)

(Forrás: EEG coherence during the Transcendental Meditation technique,
Paul H. Levine, Ph.D.; Russel Hebert, M.A.; Christopher T. Haynes, B. A.; and Urs Strobel, Dipl. Lab.
Psychophysiology Labaratory, Centre for the Study of Higher States of Consciusness,
Maharishi European Research Iniversity, Weggis, Switzerland
Research completed July 1975.)

A fenti ábra egy nem TM-meditáló 19 éves férfi bal oldali agyterületét mutatja a mindkét éjszakai alvásciklus (REM, nem REM) idõszaka alatt. A koherencia hiánya figyelhetõ meg az alvás IV. és REM fázisában. Az alvás II. szakaszában megjelenik a jellegzetes 14 Hz körüli frekvencia.

A fenti két ábrán egy 25 éves hölgy EEG-ábrája látható a TM személyes oktatásakor (elsõ meditáció). Az ábrán jól látszik, hogy a TM tanításának megkezdésekor erõs alfa-koherencia mutatkozott, összehasonlítva a nyitott szemû pihenés (EO), illetve a csukott szemû (EC) pihenés (relaxáció) állapotaival.

A fenti két ábrán egy 38 éves férfi EEG-ábrája látható a TM tanulásának elsõ és második napján, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Az ábrán jól látható, hogy a TM-gyakorlás alatt erõs alfa (10 Hz közeli) tarományban jelent meg a koherencia.

A fenti ábrán egy 44 éves hölgy homloklebenyi EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 4. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Az ábra háromféle specifikus koherenciát mutat: 1.: a TM gyakorlása alatti teljes, 2.: alfa tartományban a TM gyakorlás kezdetekor, 3.: a TM gyakorlásának második szakaszában erõs theta (7 Hz körüli) rendezettséget.

A fenti ábrán egy 44 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 4. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Ez az ábra az elõzõt egészíti ki az alfa (8 Hz) tartományban fellépõ erõs koherenciával és mindkét csökkenõ és növekvõ frekvenciákban a TM gyakorlása alatt.

 

A fenti két ábrán egy 25 éves hölgy EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 24. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. A bal oldali ábra a koponya középsõ részérõl levett agyi aktivitást: erõs alfa (10 Hz körüli) koherenciát mutat a TM gyakorlásának felénél, míg a jobb oldali ábra a koponya elülsõ részérõl levett agyi aktivitást: erõs theta (5 Hz) körüli koherenciát mutat a TM gyakorlása alatt. A bal oldali ábra jól mutatja továbbá, hogy a rendezettség létrejön már a TM gyakorlását megelõzõ csukott szemû állapotban is, és rövid idõre fennmarad a TM gyakorlása után.

A fenti két ábrán egy 27 éves férfi bal és jobb oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 42. hónapban, ágyban fekvõ alvás alatt. Az egymás mellett lévõ ábrákon a jobb és bal agyféteke elektromos aktivitása látható, szakaszos alfa-koherenciát mutatva.

A fenti négy ábrán egy 27 éves férfi bal-jobb és homloklebenyi EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 47. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Az egész agyterületen erõs alfa-koherencia jelentkezett a TM gyakorlása alatt. Erõs delta (3 Hz körüli) koherencia jelentkezett a TM gyakorlásának végén a koponya felsõ-középsõ részében.

A fenti ábrán egy 29 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 49. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Az ábra az álmosság eseményét mutatja a TM gyakorlás alatt, mely megtöri az alfa-koherenciát. Az álmosság elmúlásával a TM gyakorlás alatt visszatér az alfa-koherencia.

A fenti ábrán egy 29 éves hölgy fejtetõ oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 49. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. A 10 Hz körüli koherencia megegyezik a TM elkezdése és befejezése idõszakaiban. Ez az aktivitás visszatér a TM utáni csukott szemû pihenésnél (EC), illetve 20 Hz körüli tartományban jelenik meg a TM gyakorlást megelõzõ csukott szemû pihenésnél (EC).

A fenti ábrán egy 21 éves férfi bal és fejtetõ oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 54. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Alfa, theta, és beta koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt. Miközben a 10 Hz körüli erõs alfa koherencia mutatkozik a pihenõ éberség (TM) tapasztalata alatt, erõs homloklebenyi koherencia figyelhetõ meg a 6 Hz körüli theta frekvenciában. A homloklebenyi részben ezzel párhuzamosan erõs beta (20 Hz körüli) rendezettség jön létre a TM gyakorlása alatt.

A fenti ábrán egy 31 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 62. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Alfa és theta koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt. A TM gyakorlásának felénél erõs, 6 Hz körüli theta, és ezzel egyidõben erõs, 9 Hz körüli alfa koherencia mutatkozik.

A fenti ábrán egy 31 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 62. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Erõs 20 Hz körüli koherencia mutatkozott a TM elkezdésekor.

A fenti ábrán egy 24 éves férfi bal-jobb, fejtetõ és homloklebeny oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 68. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. Magas, közel egyforma EEG aktivitás figyelhetõ meg a középsõ és a homloklebenyi tartományokban, illetve a bal oldali agytevékenységben rendkívül erõs, majdnem teljes koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt.

A fenti két ábrán egy 25 éves férfi teljes EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 72. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban, szûrt és nem szûrt homloklebenyi tartományban. Néhány perccel a TM elkezdése után a 8-9 Hz-es alfa tartomány kettéválik (jobb oldali ábra). A két ábra jól mutatja az azonos EEG adatok számítógépes feldolgozását és a szûrt-nem szûrt hatások alkalmazásakor.

A fenti ábrán egy 30 éves hölgy fejtetõ oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követõ 83. hónapban, nyitott szemû pihenés (EO), csukott szemû pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti idõszakokban. A 20 Hz körüli erõs beta koherencia megszûnik a TM gyakorlásának elsõ felében.

Elõzõ Kutatások következõ

REFERENCIÁK:

Elõzõ Kutatások következõ